T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/141 Esas
DAVALI : YAVUZ AŞKAN - T.C.:51388224946
Davacı, Türkiye Diyanet Vakfı İle Davalılar Abdullah Varlıklı, Burcu Ekin, Didem Ataol, Ebru Sever Abduş, Esra Sever Çelik, Fatma Evinç, Hakan Ekin, İmren Hayrat, Makbule Güllü, Neriman Birgül Aşkan, Nermin Zeren, Tarkan Ekin, Yaşar Burak Ekin, Yavuz Aşkan, Zafer Varlıklı arasında mahkememizde görülmekte olan Vasiyetnamenin Tenfizi (Yerine Getirilmesi) davasında;
Dava; vasiyetnamenin tenfizi talebine ilişkindir.
Davalı Yavuz AŞKAN'ın adresine bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği anlaşılmakla, ilanen tebliği gerekmiştir.
Tebliğ tarihi ilan tarihinden itibaren 7 gün sonradır.
"16/03/2024 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak; Dava konusu taşınmazda Hüsniye ÇINAR adına kayıtlı;
1/2 hisse değeri : 1.113.549,00TL x (1/2) = 556.774,50TL
1/4 hisse değeri : 1.113.549.00TL x (18/4) = 278.387,25TL
Toplam =835.161,75TL olarak hesaplandığı, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur." hususu ilanen tebliğ olunur.

28/03/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02017915