T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/36 Esas 20/05/2024

İLAN

Dava konusu edilen; Kayseri İi, Kocasinan ilçesi, Şeker Mahallesi, Beylikler Mevkii, 11385 Ada, 1,6 ve 7 parsel (eski 7086 ada 21 parsel) içerisinde yer alan 12.630,70 m2 (1 parsel 3.090,90 m2, 6 parsel 2.202,62 m2 ve 7 parsel 2.234,29 m2) yüz ölçümlü taşınmazlar üzerinde bir hak iddia edenlerin kayıt ve belgeleri ile birlikte Kayseri 10. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/36 E. Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi taktirde taşınmazlar üzerinde herhangi bir kimsenin hak iddia etmemiş sayılacağına karar verileceği hususu ihtar olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041190