T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2017/5163 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/5163 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, 568 Ada, 9 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Cahit Zarifoğlu Caddesinde 105.Blok, Mahallen: 15 Dış Kapı Numaralı Yıldız Blok 1.Bodrum Katta (4) Bağımsız Bölüm Numaralı Konut Başakşehir/ İSTANBUL
İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.01.2024 tarih, 180124 sayılı imar durum belgesine göre; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Başakşehir mah., İkitelli-2 mevkii, 568 ada 9 parsel sayılı taşınmaz ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "03.06.2011 t.t.'li İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı" kapsamında 775 sayılı yasa kapsamında Blok Yapı Düzeni uygulanacak Konut Alanlarında kalmakta olup, plan üzerinde belirlenmiş olan blok düzenlemesine göre uygulama yapılacaktır. Ayrıca anılan parsel kısmen 15/05/2015 tasdik tarihli “Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uygulama İmar Planı Değişikliği” kapsamında Yer Altı Metro Hattı Güzergahın’dan ve İstasyon Alanı’ndan etkilenmektedir. Bilahare parsel 03/06/2011 tasdik tarihli uygulama imar planı kapsamında Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde kalmakta iken; 02/02/2015 tarih ve 445 sayılı TOKİ Başkanlık Olur’u ile Gecekondu Önleme Bölgesi’nden çıkarılmıştır denilmiştir.
Kıymeti : 3.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 14:45
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 14:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 14:45

23/05/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02038815