T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/312 Esas

DAVALI : CEMAL YENİGÜN,

TC: 36119014768

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Babalık davasında;
Mahkemenizce tarafınıza davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 12/06/2024 günü saat: 10.20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02013287