T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1 Esas
Konu : Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Akdeniz İlçesi
MEVKİİ : Evci Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 136
PARSEL NO : 1
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ERTAN YILMAZ-29311877750
İDARENİN ADI : MERSİN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YARARINA)
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 136 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili hak.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/1 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

05/01/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN01975750