T.C.MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/834

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Mersin İli, Toroslar İlçesi
MEVKİİ : Evcili Mahallesi
PAFTA NO :
ADA NO : 129
PARSEL NO : 11
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : HATİCE ÇİNAN - 47815137118
HÜMEYRA BAŞ - 44191257980
İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu Mersin İli, Toroslar İlçesi, Evcili Mahallesi, 129 Ada, 11 ParselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.

21/12/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01973957