T.C.TÜRKOĞLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/22 Esas- Davacı MUSTAFA PAKSOY ile Davalılar TÜRKOĞLU MALMÜDÜRLÜĞÜ vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Uzunsöğüt Mahallesinde kain davacı Mustafa PAKSOY tarafından tescile konu edilen;
1-Doğusunda; Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra davacı tarafından dava konusu edilen ve (2) numarada tarif edilen yer, Batısında; Halil Paksoy'a ait bahçe,Kuzeyinde; Hanife Bağcı'ya ait bahçe, Güneyinde; Kazım Paksoy'a ait bahçe bulunan 3604.63 m² yerle,
2-Doğusunda: Taşlık ve kayalık yer, Batısında; Zeminde mevcut yol ve yoldan sonra davacı tarafından dava konusu edilen ve (1) numarada tarif edilen yer, Kuzeyinde; Kısmen zeminde mevcut yol ve kısmen de İlhan BAĞCI'ya ait yer Güneyinde; Kısmen Kazım Paksoy'a ait bahçeve kısmen de taşlık kayalık yer bulunan 1189.04 m² taşınmazın, 55123369510T.C. Kimlik nolu MUSTAFA PAKSOY adına tescili istenilmektedir.
Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren3 (üç)ay içerisinde mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01991296