2022 Askerlik süresi kaç gün? Askerlik kaç ay? Kaç gün askerlik yapılır

2022 Askerlik süresi kaç gün? Askerlik kaç ay? Kaç gün askerlik yapılır

Herkes tarafından merak edilen konular arasında askerlik süresinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, askerlik kaç ay? Askerlik kaç gün? Zorunlu askerlik süresi ne kadar? kısa dönem askerlik kaç gün? Yedek subay ve Astsubay kaç gün askerlik yapar? Dövizle askerlik nasıl yapılır? Bedelli askerlik süresi kaç ay? İşte detaylar…

Bu yazımızda 6 ay askerliğin kaç gün olduğuna ve acemi birliği kaç gün ve kısa dönem askerliğin kaç gün olduğuna yönelik Askeralma Kanuna göre en doğru şekilde cevaplamaya çalıştık. Peki, askerlik kaç gün? İşte detaylar..

2022 ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR?

Yeni askerlik sistemiyle askerlik hizmet süresi eğitim farkına bakılmadan herkes için eşit süreler olarak belirlenerek ister lise mezunu olsun ister üniversite mezunu bütün askerler için 6 olarak belirlenmiştir.

Kısa dönem askerlik uygulaması kaldırılmıştır. Önceden üniversite mezunları için 6 ay süre ile kısa dönem olarak vatani görevini yerine getirirken lise ve altı mezunu olanlar ise ise 18 ay olarak askerlik görevlerini yerine getirmekteydiler. Yeni alınan kararlar doğrultusunda mezuniyet durumuna bakılmaksızın bütün vatandaşlar için askerlik süresi 6 ay olarak belirlenmiştir. Bununla beraber bedelli askerlik süresi ise 1 ay olarak belirlenmiştir. Askerlik görevini yedek subay veya ast subay olarak yerine getirmek isteyenler için askerlik süreleri 12 ay olarak belirlenmiştir.

ASKERLİK SÜRESİ KAÇ GÜN?

Bedelli olarak askerliğini yapmayan bütün askerler için askerlik süresi 6 ay olarak belirlenmiş olup, gün olarak 180 güne tekabül etmektedir. Bu sürenin ilk 1 ayı acemi birliği diğer 5 ayı ise uzmanlık dönemi olarak belirlenmiştir.

2022 Askerlik

ASKERLİKTE ACEMİ BİRLİĞİ KAÇ GÜN YAPILIR?

Askerlik süresince acemi birliğinde askerler 30 gün olarak acemi birliğinde kalmaktadırlar.

KISA DÖNEM ASKERLİK NE SÜRÜYOR?

Kısa dönem olarak belirlenen askerlik süresi 30 gündür. Kısa dönem askerliğe bedelli askerlik adı verilmektedir.

YEDEK SUBAY VE ASTSUBAYLARIN ASKERLİK SÜRELERİ KAÇ AYDIR?

Yedek subay ve Astsubayların askerlik süreleri 12 ay olarak belirlenmiştir.

ASKERLİK ÇAĞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Belirlenen kanun kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek bireyin 20 yaşını doldurmasının ardından 20 yaşı ile 41 yaşı arasında askerlik görevini yerine getirmesi zorunludur. Askerlik çağı yoklama, muvazzaflık ve yedeklik olacak şekilde üç dönemde yapılır.

Cumhurbaşkanı süreyi 5 yıla kadar uzatabilir ya da kısaltabilir. Savaş ya da benzeri durumlarda askerlik çağında olan kişiler askerlik hizmeti yapmak için silah altına alınabilirler.

askerlik

ER VE ERBAŞLAR ASKERLİK HİZMETLERİ İSTEĞE BAĞLI OLARAK 6 AY DAHA UZATABİLİRLER

Er ve erbaşlar istedikleri takdirde askerlik sürelerini uzatabilirler. Bunun için disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi gereklidir. Askerliğini uzatanlara ilk 6 aylık ve ikinci 6 aylık dönem için ayrı terhis belgesi verilir. Ayrıca bu kişilere 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu’na göre harçlık ödenir.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAYLIK SEÇİMİ

• Türk Silahlı Kuvvetleri; 4 yıl ya da daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarını bitirenlerle yetkili makamların dengi olarak kabul ettiği yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan kişilerden ihtiyacı kadarını yedek subay olarak alabilir. İhtiyaç duyulan kadar yedek subay alındıktan sonra kalan kişiler yedek astsubay, erbaş ya da er olarak görevlerini yerine getirir.

• Yedek astsubaylar ise iki yıl ya da daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, 4 yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarını bitirenler, yetkili makamların kabul ettiği yurt dışı öğrenim kurumlarını bitirenler arasından seçilir.

• Türk Silahlı Kuvvetleri saydığımız kişiler arasından ihtiyaç duyduğu kadarını yedek astsubay olarak alır, kalanlar ise erbaş ya da er olarak görevlerine devam eder.

BEDELLİ ASKERLİK ARTIK KALICI OLDU

Askerlik sisteminde yapılan değişikliklerden biri de bedelli askerlik konusunda oldu. Buna göre yeni sistem şu şekildedir;

• Bedelli askerlik seferberlik ve savaş hallerinde uygulanamaz.

• Bedelli askerlik yapacak kişilerin sayısını Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına göre belirler.

• Bedel miktarı 240 bin gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımının sonucunda bulunur.

• Bedel miktarı peşin olarak alınır.

• Bedeli ödeyenler 1 aylık temel eğitim alırlar ve askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. Bu yüzden bedelli askerlik süresi yeni sistemde 1 aydır.

• Eğer istek sayısı bedelli askerlik için belirlenen sayıdan çok olursa, bedelli askerlik yapacak kişiler kurayla seçilir. Kura sonucu seçilen kişiler bu haklarından vazgeçerlerse bir daha bedelli askerlik yapma hakları olmayacak.

• Bakaya olanlar, yoklama yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olanlar ya da saklı olanlar bedelli askerlikten yararlanamaz.

2022 Askerlik

DÖVİZLE ASKERLİK YAPMAK

Askeralma Kanunu’nun 38 ve 39. maddelerine göre dövizle askerlik hizmetiyle ilgili tüm yetki ve sorumluluk Dışişleri Bakanlığındadır. Seferberlik ve savaş durumlarında ilgili maddeler uygulanamaz. Kanunun 38. maddesine göre;

1. Çalışma izniyle birlikte oturma izni olan ya da doğrudan çalışma izni olan işçiler, işverenler ya da sanat mensubu sıfatı ile yurtdışında olanlar,

2. Yabancı bandıralı gemilerde çalışan ve gemi adamı sertifikası olanlar,

3. Çoklu vatandaşlık hakkı olanlar 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar askerlik hizmetlerini erteleyebilirler.

Saydığımız maddeler içinde a ve b bentlerinde yurt içinde geçirilen süreler dışında en az 3 yıl süreli fiilen çalışma şartı vardır. Bu kişiler dövizle askerlik ücretini peşin olarak öderlerse askerlik hizmetlerini yapmış sayılırlar. Son kısım olan c bendinde ise en az 3 yıl boyunca yurtdışında fiilen bulunma şartı vardır. Bu kişilerde çalışma şartı aranmaz.

Dövizle askerlik hizmeti için başvuruda bulunanlara ve ödeme yapanlara, askerliğe elverişsiz hale gelme, vefat etme, Türk vatandaşlığından çıkma ya da Türk vatandaşlığını kaybetme durumlarında geri ödeme yapılmaz. Ödeme ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra dövizle askerlik hizmeti kapsamından yararlanmaktan vazgeçenlerin istekleri reddedilir.

2022 Askerlik

YENİ ASKERLİK SİSTEMİNDE ERTELEME BAŞVURUSU

• Geçici rahatsızlığı olan ya da hapiste olan kişiler: Bu kişilerin askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri mümkün değildir. Bu kişilerin hastalıkları düzelene ya da tahliye olana kadar askerlikleri ertelenir. Geçici hastalık sebebiyle tecil olanlar rapor bittiğinde tekrar muayene olurlar. Rahatsızlıkları 3 yıl boyunca devam eden kişiler hakkında askerliğe elverişli olup olmadıkları kararı verilir.

• Hapiste olup öğrenci olan kişiler: Hapiste olan kişilerde, lise ya da dengi okullarda okuyanlar için 22 yaşını, yükseköğrenim ve meslek yüksekokullarında okuyanlar için 28 yaşını doldurdukları yılın sonunu geçmemek şartıyla mezun olana ya da okuldan ilişik kesilene askerlik tecil edilir. Mezun olduğu okulun dengi ya da daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri tecil edilmez.

• Yurtdışında okuyan kişiler: Bu öğrencilerin askerlikleri, Türkiye’deki yetkili makamlar tarafından onaylandıktan sonra ertelenir.

• Öğrenciler: Lise ya da dengi okulları bitirenler 22 yaşını, mesleki ve teknik lise mezunları 25 yaşını, fakülte ya da yüksekokul ile meslek yüksekokulunu bitirenler 28 yaşını tamamlayana kadar askerliklerini erteleyebilirler.

• Yüksekokul mezunu yükümlüler: 4 yıl ve daha uzun zamanlı yükseköğretim kurumlarını bitiren yükümlüler ve yurt dışındaki eğitim kurumlarından mezun olan kişiler bazı şartları yerine getirdikleri takdirde askerlik hizmetlerini 32 yaşına kadar tecil edebilirler.

• Sanatçılar, sporcular ve bilim insanları: Bu kişiler askerliklerini 35 yaşına kadar erteleyebilirler.

Öne Çıkanlar
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN