Back To Top
Erzurum Kongresi’nin esrarı!

Erzurum Kongresi’nin esrarı!

 - Son Güncelleme: 23.07.2019 Salı 09:31
- A +

Millî Mücadele’nin 100. Yılındayız; önemli birçok hadisenin 100. Yılını geride bırakıyoruz. Millî Mücadele’nin halk temsilcilerinin katılımı ile yürütüldüğünü bu kongrelere bakarak söyleyebiliriz.

Bugün Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı kutlanacak. Bu arada çok önce yapılan Kars Kongreleri hatırlandı mı acaba? Kars, Ardahan, Batum’un statüsü farklı idi. Kars Millî İslam Şûrası’nın faaliyetlerini bu yüzden bir kenara bıraksak bile, Erzurum Kongresi’nden bir ay önce Batı Anadolu’da toplanan Balıkesir Kongresi bilhassa önemlidir.

Balıkesir Kongresi, M. Kemal Paşa’nın katılımcı olduğu Erzurum Kongresi’nden yaklaşık bir ay önce, M. Kemal Paşa’nın planladığı Sivas Kongresi’nden ise iki ay önce toplanmış olmasına rağmen Nutuk’da sözü edilmemiş, inkılâp tarihlerinde üzerinde gerektiği şekilde durulmamıştır. Millî Mücadele’nin sivil anlatımı, oluşumun sırf M. Kemal ekseninde ele alınması yüzünden ihmal edilmiştir.

Yüz yıl sonra Balıkesir Kongresi’nin nasıl yâd edildiğini araştırdım. Bir sempozyum yapılmış! Bu demektir ki Millî Mücadele’nin batı Anadolu’daki sivil oluşumlar ayağı hâlâ görmezden geliniyor. (Bu sivil Kongre ile ilgili afişi gördüm: Resimde asker olmayan yok! Tabiî kongrenin başkanı Hacım Muhiddin de yok!)

Kabataslak inkılâp tarihi anlatımlarında Erzurum Kongresi’ni Atatürk’ün topladığı iddialarına dahi rastlanır! Mustafa Kemal Paşa Sivas’da bir kongre toplamayı planlamış, Erzurum Kongresine ise katılmaya mecbur kalmıştır.

O günler öyle kritik günlerdir ki, Kemal Paşa İstanbul hükümetinin İngilizlerin baskısı ile geri çağırmalarına karşılık, askerlik görevinden istifa etmiş, sine-i millete dönmüştür. Ortada tereddütlü bir durum vardır. Bu durumu bertaraf eden Milî Mücadele’nin büyük kahramanlarından Kâzım Karabekir Paşa’dır. Kongrenin toplanmasında esaslı rolü olan Kâzım Karabekir, Mustafa Kemal Paşa’nın istifasından sonra maiyetinde bulunan en yakın bazı kişilerin dahi yüz çevirdiği bir zamanda, “ben ve kolordum emrinizdedir!” diyerek Millî Mücadele’nin seyrini tayin etmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’nın Kongreye katılması kolay olmamıştır. Erzurum Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti’nden iki üye istifa etmiş, yerlerine Kemal Paşa ile Rauf Bey alınmıştır. Kongre açıldığında salona Paşa ve Padişah yaveri üniforması ile girmesi itirazlarla karşılanmıştır. Paşa’nın sivil kıyafeti olmadığı için mecbur kaldığını söylemesi inandırıcı bulunmamış, ancak sivil kıyafetle geldiğinde kongreye kabul edilmiş ve başkanlığa seçilmiştir.

Paşa, Erzurum’a geldiğinde padişahın cülus yıldönümünde Vahidetdin’e bir kutlama telgrafı çekmek istemiş, fakat telgrafçılar “3. Ordu Müfettişi ve Fahri Yaveri Hazret-i Şehriyarî Mustafa Kemal” imzalı bu telgrafı kabul etmemiştir! Ancak Kâzım Karabekir’in telgrafçıIarı tutuklaması ile kutlama telgrafı padişaha gönderilir!

Gelelim Kongre’ye… M. Kemal Paşa’nın, reis seçildikten sonra yaptığı konuşmanın 1927’deki Nutuk’da değişik şekilde yer aldığı görülmektedir. Konuşmanın son kısmı: “En son olarak niyazım (duam) şudur ki, Cenab-ı vacibülâmâl (hareketlerimizin sahibi, Allah) hazretlerinin Habib-i Ekremi (Hz. Peygamber) hürmetine ve bu mübarek vatanın sahibi ve müdafaiî ve diyanet-i celile-i Ahmedi’nin (Yüce Muhammed dininin), ila yevmilkıyame (kıyamete kadar) haris-i asdakı (sadık bekçisi) olan millet-i necibemizi (asil milletimizi) ve makam-ı saltanat ve hilafet-i kübrayı masun (yüce hilafet ve saltanat makamını dokunulmaz) ve mukaddesatımızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi muvaffak kılsın!... Âmin.”

Nutuk’ta yer almayan şu iki paragraf bilhassa önemlidir:

“Anadolu’daki memuriyetime, bilhassa İngilizler tarafından hazm ü tahammül olunmayacağı ve dahilden de birçok ifsadat ve tezviratın karışacağı, daha o zaman kestirilerek; alenen, gerek Sadrazam Paşa’ya (Damat Ferit) ve gerekse ricali marufa-i devlete söylenmiş ve bilhassa, Zât-ı Akdes-i Hazret-i Padişahi’ye de bilmünasebe, maruzatta bulunmuş idim.”

Birinci paragraf anlaşılmıştır umarım! İkinci paragrafı sadeleştirerek aktaracağım: “Bu konudaki sırlar ve haberleşmelerin ve mukaddes padişahın şahsı ile geçen arzların, görüş alışverişlerinin, şimdilik yayılması uygun olmayıp, inşallahü teala, mübarek vatan ve milletin, fiilen kurtuluşa erdiğini idrak edince, kitap halinde yayını ve o zaman bugünkü Kongre muhterem heyetini teşkil buyuran kıymetli kişilere de bir millî hatıra olarak takdimi düşünülmektedir.”

Birinci paragraf, Samsun’a çıktıktan sonra olup bitenler konusunda temsilcileri tatmin etmek maksadıyla konulmuş olmalıdır. Yani, böyle şeylerin olabileceği hususunda yetkililer, sadrazam ve kutsal padişah haberdardır. Bu mevzu onların bilgisi dahilindedir! Taraflarca bilinen senaryoya ters bir durum yoktur.

İkinci paragraf ise, işin bilhassa gizli–kapalı, esrarengiz kısmı ile ilgilidir. M. Kemal Paşa, Padişah’la arasındaki hususiyeti açıkca hissettirmekte, fakat bunun fâş edilmesini şimdilik uygun bulmamaktadır. Bu ancak kurtuluştan sonra açıklanabilecek bir sırdır...

Paşa zaferden sonra bu sırrı açıklamadığı gibi, Nutuk’ta konuşma metninden çıkarmış. Neden acaba?

(Bu tahrifatdan haberdar olmamızı sağlayan merhum ilim adamımız Fahreddin Kırzıoğlu’nu rahmetle yâd ediyorum).

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 21:15
Kemalistler Mehmet hocayı takip ediyorlar. Bu güzel de galiba anlayışları kit. Bu da tamamlansa bir ümidimiz olacak
Halil 23 Temmuz 2019 22:13
Heyyyt kavga etmeyin! M.Kemal ülkeyi tek başına kurtardı!Ne dediyse, ne kadar yazdıysa, ne yaptıysa hep doğrudur! Karanlıktan aydınlığa bizi o çıkardı!!!!Buna itiraz edip de ezberimizi bozmayın!(tevbe estağfirullâh)
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 20:37
Yazar gerçekleri haykırmıyor. Kulaktandolma, uydurma şeyler yazarak ilgi çekmeye, okunmaya çalışıyor. Yoksa bir adam her yazısında bu konulara girmez. Ne yapsın? Yoksa okunmayacak.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 21:17
1
Boş yapma.
karar okuru 23 Temmuz 2019 19:20
Ya birgünde yazında şu adamcağıza Allah Rahmet Eylesin Allah razı olsun de. Ne kaybedersin sn yazar.Bak hergün camiine gidiyorsun ,Namazını eda ediyorsun , Dua ediyorsun birde ona dua ediver ne kaybedersin.Herkesleri rahmetle yad ediyorsun onuda birgün rahmetle yad etsen ne kaybedersin.Kimdenmi bahsediyorum.Bu milletin bağrından çıkan evlatlarından oluşan kahraman TÜRK ordusunun baş kumandanı MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK.Allah Rahmet Eylesin.
Muhtefi. 23 Temmuz 2019 18:23
Sizler bu kadar geçmişle ilgileneceginize gelecek ile ilgilensek daha yararlı ve mantıklı olur. ! :))..çıkmaz Ekmek oralardan, Gençlere Akil, İrfan tavsiye ve örnek olalım u faydalı. Tarihteki O günün şartları, zorlukları başka bugünün başka. !...yazmak için yazı unutulur gider. :))..kimseye de faydası yoktur.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:35
Bak hele bu "ülkeyi" kurtardığını iddia ettikleri M.Kemal'i kurtarmaya çalışanların zavallılığına ! Kırmızı görmüş boğa gibi saldırıyorlar yazara....Yahu, M. Kemal'in bir ilah değil, etten kemikten, hataları ve günahları da olabilen bir insan olduğunu kabûl etseniz, onun yaptığı büyük işlere halel geleceğini nereden çıkarıyorsunuz ?
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 19:58
2
100 yıldan çok oldu, Allah'ın dediği oldu, hilafet ve saltanat yıkıldı. Hazım sorununuz var ise, TALCİD için. Yemeklerden sonra. Selam ve dua ile.
Doğan h 23 Temmuz 2019 16:19
Bakınız siz şu Atatürk'ün yaptığına. Hiç bir emelini başta belli etmeden, en yakınındakilerden bile gizleyerek saltanat ve hilafeti kaldırıp Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. )))) Saman altından su yürütmüş resmen))) Çok fena)))
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 15:01
Diyelim ki padişah M. Kemal'i gerçekten gizli bir görevle Anadolu'ya gönderdi o da sonradan anlaşmaya uymadı. E ne yapacağız şimdi? Osmanlı hanedanından aramızda yaşayanlar var. Pardon bir yanlışlık olmuş deyip birini tahta mı geçireceğiz? Cumhuriyeti iptal edip saltanata mı döneceğiz? Anıtkabir'i kapatıp AVM mi yapacağız? Halihazırda içten dıştan dağ gibi problemler önümüze yığılmış, zaman birlik beraberlik zamanı, ben ne yapayım Erzurum Kongresini?
Neslihan Akyol 23 Temmuz 2019 14:44
Sayın Yazar, siz patlasanız da çatlasanız da ,biz Türkler ATATÜRK'ümüzü çoook seviyoruz.Sen hiiiç üzülme.Bu kıyamete kadar da devam edecek.Nur içinde yatsın.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:47
3
Kürtler?
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 18:41
7
Patlayıp,çatladığımız yok rahat ol Neslihan.Asıl siz çatlamışsınız.Gerçekleri duymak hoşunuza gitmiyor.Ama paşa paşa gerçekleri öğreneceksiniz.
İbrahim 24 Temmuz 2019 14:15
0
siz türkler seviyorsanız ahirette onunla haşrolunmayı kabul eder misiniz? Zannetmem; Kimse cehennemi istemez. Fakat biz Türkler, maneviyat kahramanı vatanseverleri ve milliyetperverleri severiz, onlarla beraber haşolunmayı isteriz.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 13:30
Yorumcular boşuna sinirleniyor sayın yazara. Elbette o da biliyor Atatürk'ün kurtuluştaki rolünü. Ama bunu kabul ederse bu yaşına kadar kendini adadığı değerler kâğıt kule gibi yıkılacak, gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacak, onu böyle yetiştirenlere bir nevi ihanet etmiş olacak, belki çevresinden dışlanacak. Durum böyle olunca o da siyasal İslamcılığın alt sevilerinden seslenmek zorunda kalıyor. Yapabileceği başka bir şey yok çünkü.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 13:17
En azından Millî Mücadele'yi reddetmemiş, Millî Mücadele olduğunu kabul ediyor. Birçokları için küçük bir adım ama sayın yazar gibi kör gözüm parmağına bir siyasal İslamcı için gerçekten büyük bir adım.
Kırzıoğlu kitaplarında birçok yerde nesnellikten uzak bir hamasiyat edebiyatı ve zorlama etimolojiler üretmiştir. Erzurum ve Kars'ta geçen olaylar ile ilgili kaynak göstermemiştir. Ayrıca Rusça bilmemesine rağmen Rus kaynaklardan alıntı yapmıştır. Doć.Dr.Candan Badem bunları "Çarlık döneminde Kars,Ardahan" kitabında çok güzel anlatmıştır. Şimdi yazar bu kaynaktan tan yoksun tespitler ile Atatürk hakkında zihin bulanıklığı oluşturmaya çalışıyor ama Beyhude işler bunlar.
Davut 23 Temmuz 2019 13:03
cihan harbi kaybedildikten sonra britanyanın bıraktığı topraklarda kim iktidar olacak, yağmalanan hristiyan malları geri verilecek mi verilmeyecek mi konulu kongreler ve bunların uzantısı olarak osmanlı hristiyanları ve müslümanları arasındaki çatışmalar.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 12:20
Bilimsellikten uzak, şuur altına yerleşen Atatürk düşmanlığınızı biliyoruz. M. Kemal o günün şartlarında, Padişah'ın aleyhine söyleyeceği bir sözün kurtuluş mücadelesine zarar vereceğinin bilincindedir elbette. O padişah ki, kendi saltanatını korumak için kayıtsız şartsız İngilizlere teslim olmuş, Divan-ı Harbi Örfi'nin İngiliz baskısı ile verdiği her kararı incelemeden onaylamıştır. Şahsını düşünmeyen bir adamın Damat Ferit hainini başbakanlığa getirmesi zaten mümkün değildir. Kongre üyeleri M. Kemal'in dehasını bildikleri için başkanlığa seçmiş, Karabekir de emrinde olduğunu söylemiştir.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:33
0
12:20, Bilimsellik
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:39
1
12:20, "Bilimsellik" dedinizde aklıma geldi. M.Kemal'i hata ve yanlış yapmaz insanüstü bir ilah olarak görmek ne kadar bilimsel oluyor ? Her kasaba meydanına zevksizlik ürünü bir heykelini ve her okula alçıdan ucuz bir büstünü koymak mıdır Bilimsellik ? Kalksa bugün önce sizin gibileri kovalardı.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 12:16
Sayın Doğan,Kemalistler damlamış yine yazınıza.Tabi gerçekler acıdır.Gerçekleri öğrenince öfkeleniyorlar.Ben yazdıklarınızda bir hakaret göremiyorum.Tek yaptığınız hakikati anlatmak.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 15:17
4
Kemalistler köhnemiş, çürümüş, düşman çizmeleri altında inleyen enkazdan devlet kurdular. Karşı çıkanlar da İngiliz Muhipler Cemiyetini (İngiliz Sevenleri)kurarak düşmanla birlik oldular. Kimdi onlar biliyorsanız söyleyim. Adalet Bakanlığı Müsteşaro Sait Molla, Şeyhülislam Mustafa Sabri vs. İşte onların sulbünden gelenler Kemal Atatürk'e hala düşmanlar. Hiç bir ülke yoktur ki, kurucusuna düşman olsun, sizlerden gayrı.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 15:17
4
Kemalist minimalist falan değiliz. Biz gerçekleri çok iyi biliyoruz lakin yazarın alaycı küçültucu tavrına karşıyız. Üslup çok çirkin.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 17:55
2
Yunanlılar İzmir'i işgal ediyor. Millette infial. Köylü gazetesi manşet atıyor. '' Önemli bir olay değil,Yunanlılarla asırlardır bir aradayız,ülkeyi birlikte yönetiriz.''Araştırın bakalım Yunan dostu KÖYLÜ gazetesi hangi zihniyeti temsil ediyor? Mütareke basını ve yandaşları maalesef hala aynı ihanete devam ediyor.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 18:43
3
15.17 Aslanım hemen damlamışsın ya!Ne oldu gerçekler hoşuna gitmedi mi?Aklınız çıkıyor gerçekler anlatılacak diye.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 18:40
5
15.17 Yazarın üslubunda bir anormallik yok.Gerçekleri haykırıyor.Gerçekleri bilsen böyle sığ bir yorum yapmazdın.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 21:33
1
Yarasalar ışktan fellik fellik kaçarlar, bunların tarihi gerçeklerden öcü görmüşçesine kaçtığı gibi.
E.K 23 Temmuz 2019 12:10
Yazi icin tesekur ederiz..Kirzioglu hocayi rahmetle aniyoruz..Sn yazarimizin Cumhuriyetin degerleriyle sorunlu oldugu sir degil..Ataturk'ede mesafeli oldugu biliniyor..Arsivlerde hemen her zaman farkli gorusleri destekleyecek malzeme bulunur..Farkli yorumlara acik, kisinin mesrebine gore egip bukebilecegi ifadeler blegelerde mevcuttur. Ozelikle sosyal bilimlerde bu bazen kendi basina sorundur..Gunumuzun cok gecerli modasi: Cumhuriyet ve M. Kemal'e dogrudan veya dolayli giydirmek, laf sokmak, imada bulunmak. elistiri adi altinda hakaret etmek..Yazarimiz bu kervanin daimi yolcularindan..
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 15:11
1
Yazarımız Atatürk yüzünden çok acı çekiyor.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:46
0
Cumhuriyetin değerleri ne demek? Nedir onlar?
Mehmet Atay 23 Temmuz 2019 12:02
Hocam Herkes fikrinin peygamberi Önemli olan ne olduğu değil (!) Neye inandıkları
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 11:56
kemalistten daha kotusu, sizin gibi anti kemalist olmak herhalde. Hayatinizi kazanmak icin tutturdugunuz yol anti kemalizm. fesliden acilan boslugu ben doldurayim, guzel Ekmek var bu iste diye dusunerek mi kosuyorsunuz bu kulvarda onu anlayamiyorum. Tarihi kaynak falan da yok. Yunan galip gelseydi keske, falan mi ? deseniz sizde bi tv programinda, yanina da iki uyduruk kitap yazar para kazanirsiniz. Size de bu yakisir valla.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 11:30
Aşağıdaki yorumlar, Kemalistler olduğu sürece neden medeni ve gelişmiş bir ülke olamayacağımızın sebebini gösteriyor. Erzurum kongresi ile ilgili tarihi bir yazı. Eğer katılmazsanız kaynaklarınız yanlış veya kaynakları değerlendirme metodolojiniz hatalı vs... dersiniz. Ama bunlar ne diyor? Atamızla uğraşmayın diyor. E o zaman nasıl bilim yapacağız? Bilim tanımı gereği eleştireldir. Herşeyi eleştireceksiniz hatta Atanızın yaptıklarını bile. Maalesef 90 senedir bu gericilerle aynı havayı soluyoruz... Bizlere yazık değil mi?
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 16:43
4
Türkiye'nin en çağ dışı gerici zümresi bu M.Kemali putlaştıran fanatik Kemalistler olmalı.
Dr. 23 Temmuz 2019 11:09
Dahi bir asker, komutan ve devlet adamı olan Gazi Mustafa Kemal Paşa hakkında hemen her yazınızda igneleyici, tahkir edici yazmanız, onu küçültmez, değerini düşürmez. Ancak sizin duruşunuzu, edebinizi okuyucular nezdinde sevimsiz kılar. Elmas da karbondur, kömür de karbondur. Elmas ateşe atılmak ile yanmaz, kömür kül olur gider.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 11:03
Bu müthiş sırrı Vahdettin daha sonra neden açıklamamış? Yurtdışına çıktığında Kemal Paşaya oldukça kızgındı. Çevresinden başka kimse bilmiyor muymuş? O zamandan kalma epeyce hatırat yayınlandı, hiçbirinde bir şey yok. Fevzi Paşa karısına söylemiş filan. Bu da Lozan'ın gizli maddelerine döndü.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 13:04
0
Türkiye Yazarlara Birliği mensuplarının tamamının zihniyeti aynı.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 10:38
Tarihe böyle takım tutar gibi bakarsanız sadece görmek istedikleriniz görür, duymak istediklerinizi duyarsınız Mehmet Bey. Köşe komşunuz kıymetli Taha Beyin kitaplarını tavsiye ederim. Oradan başlayın arkası gelir bence...
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 10:03
Buraya birazdan Türkiye'deki gelmiş geçmiş en büyük din düşmanına dua edip rahmet dileyecek cibali babalar gelecek
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 12:35
4
10.03'te yazan zat! Ben o insan sayesinde Allah'ın bana ne dediğini anlıyorum. İbadetimi anlayarak daha içten, daha samimi yapıyorum. Onun sayesinde hurafelerden arınma fırsatı bulduk. Yöneticimi kendim seçiyorum. Bunlar mı din düşmanlığı? Senin dinin insanları kandırma üzerine kurulu olduğu için böyle düşünüyorsun.
Adanalı 23 Temmuz 2019 13:52
1
En son olarak niyazım (duam) şudur ki, Cenab-ı vacibülâmâl (hareketlerimizin sahibi, Allah) hazretlerinin Habib-i Ekremi (Hz. Peygamber) hürmetine ve bu mübarek vatanın sahibi ve müdafaiî ve diyanet-i celile-i Ahmedi’nin (Yüce Muhammed dininin), ila yevmilkıyame (kıyamete kadar) haris-i asdakı (sadık bekçisi) olan millet-i necibemizi (asil milletimizi) ve makam-ı saltanat ve hilafet-i kübrayı masun (yüce hilafet ve saltanat makamını dokunulmaz) ve mukaddesatımızı düşünmekle mükellef olan heyetimizi muvaffak kılsın!... Âmin.” Yukarıda yazarın Atatürkden alıntısı. Yazıyı bile ok
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 18:48
0
12.35'te yazan zat!M.Kemal Paşa hakkında ne biliyorsun da konuşuyorsun?Türkçe ezanı acaba ben mi okuttum?İnternetten seyredebilirsiniz M.Kemal'in Kur'an ve İslam hakkındaki görüşlerini.Liberal kimliği ile bilinen Murat Bardakçı da mı yalan söylüyor?Aklımızla alay etmenizden bıktık artık.Sizin zihniyetiniz bundan dolayı başa geçemiyor işte.17 yıldır Akp sizin gibiler yüzünden inmiyor.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 09:22
Sayın hocam yıllardır inkılap tarihi derslerinde M. Kemal'in Anadoluya Vahdettin tatafından gönderildiği zaten belirtiliyor. Derslarde yıllardır Kazım Karabekirin M. Kemal'i desteklediği işleniyor. Yani tarih ders kitapları herşeyi yorumuyla yazmak zorunda değil az buçuk yorum gücüne sahip olan öğrenci çıkarımını yapıp sorusunu soruyor.
Karar Okuru 23 Temmuz 2019 08:26
Hep aynı nakarat. Almanya 1945 te yıkılırken Almanlar son anda ortaya çıkacak gizli silahı bekliyordu. Bizde de bu mahalle geçmişi ortadan kaldıracak bir mucize sır beklerler. Durur işin aslı güncel dünyada tutunma becerisi ve donanımının olmaması.
Musto 23 Temmuz 2019 07:12
Osmanli ailesi asil bir aile cumhuriyetin aleyhine bir gün bile faaliyette bulunmadılar konuşmadılar ama sizin kafa hic boş durmadı sonunda emelinize ulaştınız ama ülkeyi getirdiginiz hale bir bakin yine mutsuz yine birileriyle kavgalısınız.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 06:05
Sizin bunlari bulup ortaya çikarmaniz icin yapmistir. Hatta şöyle bir sözü vardır. İleride Mehmet Doğan diye biri çıkacak bütün gerçekleri açıklayacaktir. Sevgili Mehmed biz biliyoruz zaten yukarida soylediklerini lakin sen Karabekir paşanin neden M.Kemalin yaninda yer aldigini yazmamissin. M. Kemalin komunist partisi de vardir sen yakinda bunu da yazarsin simdi.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 05:17
Yeter sayın yazar yeter ya. Biz Kazım Paşa'nın da Kemal Paşa'nın da rollerini çok iyi biliyoruz. Mekanları cennet olsun. Hâlâ nereden ne çıkarabilirim derdindesin. Kelle koltukta savaşmış ve bize yüz yılın en harika devletletletinden birini bırakmış iki lideri rahat bırak artık.
KARAR OKURU 23 Temmuz 2019 04:13
Mehmet Doğan tam bir padişah hayranısın. Yahu iyi yapmış M Kemal niye anlamıyorsun çok iyi yapmış
Alaşehir ve Pozantı kongrelerinide vb. diğer kongrelerinde sen yazmamışsın,neyi izah etmiş oldun milli mücadelenin Atatürk’ten bağımsız geliştiğinimi? Vahidettin efendinin diğer kongrelerdeki adamı kimmiş? Sır ne olabilirmiş? Vahidettinin gizli talimatı fasaryasımı? Gerçek Anadolu’daki tek örgütlü güç İTC dir ve Enver’den sonraki lideri bellidir.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN