Back To Top
AK Parti doğru anayasa yolunda

AK Parti doğru anayasa yolunda

- A +

İktidarın ilk planı Meclis’teki Anayasa Komisyonu’nun en az altı ay çalışması ve bu sürede kamuoyunun hem muhtemel bir yeni anayasanın kritik tercihlerini, hem de başkanlık sistemini tartışma şansı bulmasıydı. Tabanda organize bir kampanya vasıtasıyla toplumun söz konusu yeni unsurları benimseyeceği öngörülmüştü. Ancak CHP, belki de ‘muhalefet’ olma mantığı gereği, bu planı bozdu. Komisyon’dan çekilirken de 82 Anayasa’sının değiştirilemez maddelerini ve parlamenter sistemi kendi kırmızıçizgileri ilan etti. Bu arada epeyce ironik bir biçimde halen yürürlükte olan anayasanın darbe ruhundan temizlenmesini de istedi. Sanki o darbe ruhu aynı anayasanın dibacesindeki değiştirilemez maddelerden meşruiyet almıyormuş gibi… Amaç hem AK Parti’yi yalnızlaştırmak, hem de reformcu görünmekti.

***

İktidarın ikinci planı MHP’yi ‘denemek’ oldu. Türkeş’in de başkanlık sistemini savunduğundan hareketle, MHP ‘asli’ kodlarına dönmeye davet edildi. Bu süreçte PKK’nın Kürt halkının çoğunluğunca da kabul edilmeyen şiddet stratejisi manen mahkum olmuş, Cumhurbaşkanı’nın dili de MHP’lilerin hoşlanacağı bir sertliğe kaymıştı. Ama belki tam da bu nedenle Bahçeli tehlikeyi sezdi. AK Parti’nin kendi tabanına talip olduğunu, anayasa ve başkanlık konusunda verilecek bir desteğin kendi partisini anlamsız kılacağını düşündü. Sonuç onun da aynen CHP gibi değiştirilemez maddelere ve parlamenter sisteme sahip çıkması oldu.

***

HDP’nin zaten kendisini konu dışı bıraktığı bu konjonktürde, böylece AK Parti bir anda tek başına kaldı. Ancak bu bir dezavantaj değil… Çünkü bütün bu siyasi taktiklerin ötesinde apaçık bir gerçek var: AK Parti’nin hayalindeki anayasa muhalefetin hayalindekinden daha demokratik ve daha özgürlükçü… Toplumun büyük kısmı bu mukayeseyi yapıyor. Ancak yine toplumun büyük kısmı, AK Parti’nin hayali ile ortaya çıkacak olan somut anayasa teklifinin ne kadar çakışacağı konusunda tereddüt geçiriyor.

Doğrusu bu izlenimi yaratan da bizzat AK Partililer… İçi boş bir başkanlık retoriği bazı partililer ve destekçileri tarafından o denli zorlandı, başkanlık öylesine ‘her derde deva’ bir iksir gibi sunuldu ki, bunun kamuoyu nezdinde inandırıcı olma ihtimali kalmadı. Objektif bir gözle bakan herkes bu kampanyanın nedenini sorguladı ve verilen cevaplar AK Parti’ye itibar kazandıracak türden olmadılar.

***

Bugün iktidar üçüncü planı uygulamanın eşiğinde ve kaderin nihayet AK Parti’yi doğru yöne sevk ettiğini söyleyebiliriz. Başından itibaren partinin önünde iki alternatif vardı: 1- İstenilen türde bir başkanlık sistemi yaratmak ve anayasayı bunun üzerine ‘giydirmek’. 2- İstenilen anayasayı yaratmak ve başkanlık sistemini bu çerçevenin içine oturtmak. Kamuoyu algısı iktidarın bir kanadının birinci alternatifi istediği şeklinde oluştu ve açıkçası bu algı engellenmediği gibi, mantıksızca zorlandı.

***

Belki de iyi oldu… Çünkü sonuçta ilk alternatifin itibar kaybettiği, ikinci yolun kaçınılmaz hale geldiği bir noktadayız. AK Parti tabii ki başkanlık sistemini içeren bir anayasa için yola çıkacak, ama kritik tercihlerini yaparken yönetim sisteminin demokratik denetimini mümkün ve işlevsel kılmanın da zeminini yaratacak. Bugün kamuoyunun bütün dikkati bu noktaya yoğunlaşmış durumda. AK Parti seçmeninin de kabaca üçte biri aynı hassasiyete sahip.

AK Parti’nin önünde tarihsel bir fırsat var: Demokrasiye geçişi sağlayacak bir anayasa yaparak toplumun yaratıcı enerjisini açığa çıkarmak. Başkanlık bu enerjinin daha doğru yönlendirilmesi açısından işlevsel... Tabi önerilen sistem demokratik bir anayasanın ruhuna uygun olursa…              

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 08:51
Ak Partinin iktidar olmasında ya da bunca zaman iktidarda kalmasında Etyen Bey gibi düşünenlerin payı nedir? Milli Görüş kökenlilerin payı nedir? Ak Parti yeni anayasa çalışması ile hangi grubu daha çok dikkate alacak. Bir anayasanın ruhu, başkanlık ya da parlementer sistem tercihi ile tanımlanamaz. Bir anayas hangi medeniyeti referans alıyorsa onunla tanımlanır.
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 11:22
1
Milli görüşcülerin oyunun yetereli olmadığı açıkca belli. Referans : Ortak medeniyet: yerel ve/veya milli
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 08:07
Akp tam demokratik bir anayasa yapsin ben oyumu veririm.Ozgurlukcu olacak tabiiki.Zorunlu askerlik ve zorunlu din dersi kaldirilsin.Anadilde egitim hakki verilsin.
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 23:36
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Yozgat Bozok Üniversitesi Konuşmasında (Mart 2016) "...bu millet,TÜRK MİLLETİ BİR TARİH YARATTI..." derken yeni anayasada 'Millet Tarifi'nin ne olacağının işaret fişeğinimi attı, dersiniz ! Saygılarımla A.CAMNALBUR
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 21:21
AKP pratiğini, eklektik olmanın yarısına sofistike teorize etme çabanızı ilgiyle takip ediyorum. Bu yüzden de; Rabia işaretiyle kendisini dışa vurmuş hemen her alandaki tekçi anlayıştan nasıl bir çoğulculuk çıkardığınızı anlayabiliyorum.
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 00:14
0
Tek bir bakis acisi ile degil, farkli bir cok bakis acisi ile konuyu ele alarak (eklektik bakış açısı) okuyucusuna; zeki ve kültürlü bir kişinin metoduyla (sofistike) aktaran sayın yazarın, tekçi anlayıştan çoğulculuk çıkarması zor olmasa gerek! Anladığınızı bizimle paylaşsanız...
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 15:34
0
eklektik, kendisinden önceki sistemlerin keyfi yağması, sofistike ise karmaşıklıkla zenginleştirilmiş yanıltıcılık olarak ele alındığında, yapılan ironi daha net anlaşılacaktır.
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 19:34
Bunlar, demokrasi bizim icin bir aractir amac degildir diye basbas bagirirken siz neredeydiniz ? Anayasal hak olan en kücük protestoya bile tahammül edemeyip, tomalarla kimyasal su sikan gazlayan bir düsüncenin derdi, demokrasiyi gerceklestirmek olabilirmi ?
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 13:17
Acil demokrasi
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 11:59
Sorun Ak Partinin, doğru anayasa yolunda "DOĞRU ANAYASA"yı isteyip istememesinde olup, DOĞRU ANAYASA; Evrensel Hukuk Normlarına uygun anayasalardır. Bu anayasanın hak ve hürriyetlerini dahi hazmedemeyen düşünce, DOĞRU ANAYASA yı yapabilirmi sizce? O zaman, Ak Parti hayal ettiği (kendi) doğru anayasası yolunda olmuyor mu sayın yazar. Devlet sırrı gizliliği metodu ile , yazılı metin yokken ve bırakın toplumca tartışılmasını hukuk fakültelerinden dahi ses çıkmazken , adı; toplumsal mutabakat olan DOĞRU ANAYASA yapılabilir mi?
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 11:46
Anayasanın; md 90 (ve AB nin 72 değişiklik isteğinin kabulü ) nedeniyle "yeniden yazılması" lazım.( 18 kez değişikliğe uğramış, yamalı bohçaya dönüşmüştür. Maddeler arası irtibatlar kopmuştur. Bu YENİ ANAYASA YAPMAK değildir, siyaset açısından; muhalefet ve iktidar söylemleri, nasıl yazılacağı ile ilgili olup, birbirinden farksızdır. (Örn.İktidar sözcülerinin ilk dört madde hakkında “kim bunlardan rahatsız” söylemleri ) Bu arada “ dokunulmazlıkları kaldırmak “ için anayasa değişikliğine ihtiyacı varmı ? Salt Çoğunluğa (anayasal anlamda 276 milletvekili) bile ihtiyaç yok. Basit Çoğunlukla ( Meclis'teki toplantıya katılanların çoğunluğunun vereceği kararla) kaldırabilirken Anayasa değişikliğinde bunun dahi kullanılması nedir ? (kaldi ki 72 maddeden sonra bunu yapmak da zorlaşacakken ) Ötekileştirme ve hamasete devam eden Ak Parti "Doğru Anayasa" yolunda mı !...
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 11:32
olayı karmaşıklaştırarak bir şey yapmış olamayız.sorun şu.milletin irdesinin vesyetle karşılaşmaktan çıkması.millet kimi istiyorsa onun yönetmesi.vede meclisin buna engel olmamması.vatandaş bunu anlıyo..hergün yeni hükümet değişikliklerine razı olmaması.cumhur başkanlığı seçimleride bunun pratik örneği...bunun için alleme olmaya gerek yok.lafbazanların buraya gelmememk için çok laf etmeleri meseleyi değiştirmez.vede hukukun kalpazanlıklarını görmeden yazı yazmak insaflı değil.ayyaklarımız yere basmalı.dimiiiii.mehmet kaçar
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 13:03
2
Millet kimi istiyorsa (sandıktan çıkan, çoğunluk) o yönetmiyor mu zaten! Sorun; nasıl yöneteceğinde… bu da anayasada yazılı. ( Devletin tüm işlem ve eylemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu, vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulunduğu devlet Hukuk Devletidir. Unsurları: - Yürütme ve Yasama işlemlerinin Yargı Denetimine tabii olması - Cezai sorumluluk - EVRENSEL Hukukun genel ilkelerine bağlılık LAİK DEVLET vs.) değil mi .. Şimdi ”BAŞKANLIK SİSTEMİ” ile getirilmek istenen sistem bunlara ne derece bağlı olacak ? Sorun “Türkiye Cumhuriyeti; demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir “ilkesinin uygulanmasında. Yönetenin; Anayasanın ilk üç maddesinde ( I. Devletin şekli , II. Cumhuriyetin nitelikleri, III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti ) uyması anayasal görev . MADDE 4 de ise bunların değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.olduğunu yazar. NE (Demokratik, Lâik ve Sosyal bir Hukuk Devleti) NASIL DEĞİŞTİRİLECEK sizce bu yönetenler?
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 13:08
1
NE (Demokratik, Lâik ve Sosyal bir Hukuk Devleti) NASIL DEĞİŞTİRİLECEK sizce bu yönetenler? (dvm) Her devletin ve anayasasının değişmez maddeleri vardır. Bu o devletin kuruluş felsefesini yansıtır. Örn. Alman anayasası Fedaratif Devleti esas almış olup, bu madde değiştirilemez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez maddedir Nokta..
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 00:18
0
NE (Demokratik, Lâik ve Sosyal bir Hukuk Devleti) NASIL DEĞİŞTİRİLECEK sizce bu yönetenlerce?
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 10:21
Geçenlerde çıktığınız bir programda "Ak Parti'nin Anayasası hazır, diğerlerinin yok! " demiştiniz yanılmıyorsam.. Bu yazınızda, "AK Parti’nin hayali ile ortaya çıkacak olan somut anayasa teklifinin ne kadar çakışacağı konusunda tereddüt geçiriyor." yazıyorsunuz.(!!!?) Bu arada düşünülen Başkanlık Sisteminin, Meclisi işlevsiz bırakacağını sizde bilmektesiniz...ki, düşünülen bu sistem; evrensel hukuka uygun demokratik anayasalardan hangisine uygun! da, "Tabi önerilen sistem demokratik bir anayasanın ruhuna uygun olursa…" diye bir kapı aralamaktasınız... Mevcut anayasadaki hak ve hürriyetleri dahi hazmedemeyen bir yapı, daha (!) demokratik anayasa yapabilirmi sizce?
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 00:29
0
Durun yahu! Ortada daha bir şey yok. Hele bir görelim teklifleri. Hemen niyet okumaya başlamayın.
KARAR OKURU 11 Nisan 2016 10:48
0
11 Nisan 2016 00:29 e Perşembenin gelişi Çarşambadan belli olur. Söylemler; "Kuvvetli Başkan, Etkisiz Meclis ve Denetleme Mekanizması" olunca niyet belli değil mi!
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 05:16
Etyen Bey Allah aşkına 2 gün önce çıkan insan hakları kurumu kanunu bir inceleyin. Yönetimin tamamını bakanlar kurulu ve cumhurbaşkanı belirliyor. Hatta çoğunluğu bakanlar kurulu belirliyor ve CB ye, güçte yetkide bizde mesajı gönderiliyor. Meclisteki partiler belirleseydi mesela bir kısmını. Akp nin herkesi kapsayan bir anayasa yapacağına biz nasıl inanalım.
KARAR OKURU 10 Nisan 2016 11:13
1
Tebrikler. "yasama,yürütme,yargı zaten bizde" diyen zihniyetin anayasası; Başkan ve seçtiği Bakanlar kurulu ile kuvvetli bir icra,zayıf bir meclis yapısı istemekte (Halkın temsilcilerinden iktidar partilileri parmak indir kaldır görevini yaparken, diğer partili olanları ne iş görecek !? … Senato vb. yapısı olmayacak vs…) Kısaca: Meclisi İşlevsiz Hale Getirmek olacağı gün gibi aşikar değil mi? Kabulunun ertesi günü "Anti Demokratik" olduğu yazılıp çizilmeye başlanacak, Yeni Anayasa istenecek ...( Sn yazar da dahil ) Saygılar Not:az önceye kadar " Beğen tuşu"nu çalıştıramadım, 12 saatten fazla süre eski yazılara yorum mümkün değil di (?!) "Dükkan kapalı" yazılıp emeklerimize saygı gösterilmesi ricasıyla!
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN