Back To Top
Enflasyon hesabına küçük dokunuşlar

Enflasyon hesabına küçük dokunuşlar

 - Son Güncelleme: 16.10.2019 Çarşamba 09:04
- A +

Konu oldukça zor ve anlatımı da oldukça karışık. O nedenle “Ama benim enflasyonum TÜİK’in açıkladığından daha yüksek” diyen herkes tane tane okuyarak olayı anlamaya çalışmalı.

Eylül 2019 itibariyle enflasyonumuz yüzde 9,262 oranı ile tek haneye düştü.

Geçen yıl eylül ayında yaşanan yüzde 6,30’luk aylık artışın getirdiği baz etkisi bekleniyordu ama açıkçası bu kadar düşmez diyenlerin sayısı da oldukça fazlaydı.

Olayı şöyle izah edelim: 2017 Eylül ayında 100 lira olan ürünün fiyatı Eylül 2018’de 124,52 liraya yükseldi. Ve son bir yılda bu fiyat yüzde 9,262 artışla 136,05 liraya çıktı.

Aslında son iki yılda fiyatlar toplamda yüzde 36,05 arttı ama bu yıla kalan bölüm daha düşük oranda oldu.

İyi ama açıklandığı kadar az mı oldu? Ya da enflasyon gerçekten onca kamu zammına rağmen hala nasıl tek haneye düşebildi?

***

İşte bu tek haneye düşüşün bazı alt dokunuşları ile sağlandığını gösteren veriler:

Mesela 2017 yılında gıda sektörü her 100 liramızın 21,77 lirasını kapsıyordu. Gıda sektörüne yapılan harcama oranı 2018 yılında yüzde 23,03’e ve 2019 yılında da yüzde 23,29’a yükseldi.

Son iki yılda gıda sektörünün payı 21,77’den 23,29’a yükselirken paydaki artış oranı yüzde 7,0 olmuştur. Oysa TÜİK hesaplarına göre ekmek tüketim harcama oranı 2,2212’den 2,1142’ye gerilemiştir. Ekmeğin ağırlık oranı gıda sektöründeki aynı oranda artsaydı 2,1142 yerine 2,2368 olacaktı. Böylece ekmek fiyatındaki son 1 yıllık yüzde 15,33 artış enflasyona 0,324 etki yapmayacak, yerine 0,343 etki yapacaktı. Yani sadece ekmek fiyatındaki ağırlık oyunu nedeniyle yıllık enflasyon 9,262 yerine 9,281 olacaktı.

Bu sadece ve sadece ekmek üzerine etkiyi veriyor. Enflasyon hesabının 400’den fazla ürün üzerinden hesaplandığını düşündüğümüzde ortaya ne kadar farklı bir tablo çıktığını bir düşünün.

Buraya ekmekten 0,0188 katkıyı not edelim.

***

Şimdi bebek mamasına gelelim:

2018 yılında ağırlık 0,1030 iken 2019’da ağırlık 0,1303’e yükseliyor. Çünkü bebek maması fiyatı son 1 yılda artmıyor, tersine fiyatı yüzde -14,40 azalıyor. Fiyatı düşen ürünün ağırlığı artınca da fiyat düşüşü enflasyonu daha şok düşürüyor.

Dikkat ederseniz zamlanan ekmeğin ağırlığı düşerken, fiyatı düşen bebek mamasının ağırlığı artıyor.

Sadece bebek mamasının ağırlık değişimi sayesinde enflasyonu 0,00394 puan daha çok düşürmüş oluyor.

Veya şöyle izah edeyim: Bebek mamasındaki fiyat düşüşü ağırlık artışı aynı kalsaydı ve ekmek fiyat artışı ağırlık aynı oranda kullanılsaydı yıllık enflasyon 9,262 değil, 9,285 olacaktı.

Bakın sadece ve sadece iki üründeki ağırlık oynaması ile yıllık enflasyon 9,285 yerine 9,262 olarak açıklandı.

***

Dana eti, kuzu eti ve tavuk eti. 2017 yılında 3,6278 olan harcama ağırlığı 3,7084’e çıkıyor. Çünkü 2018 yılında yüzde 10,82 fiyat artışı 2019 yılında yerini yüzde 3,68 fiyat artışına bırakıyor. Yani fiyatı çok artan ekmeğin ağırlığı düşerken, mesela fiyatı az artan et tüketiminin ağırlığı yükseliyor.

Böylece et ürünlerinin ağırlık oynaması farkı ile enflasyona 0,0030 puanlık bir katkı daha yapılmış oluyor.

Ya da süt: 2018 yılında yüzde 26,83 artan fiyatlar 2019 yılında sadece yüzde 5,65 artıyor. Ama buna karşılık süt tüketim ağırlığı 2018 yılında 0,6156’dan 2019 yılında 0,6683’e çıkıyor. Yani birden vatandaşlar 2019 yılında süt tüketimine harcamalarını yüzde 23,4 artırmış oldular. Fiyatı düşen (veya daha az artan) ürünün enflasyonu etkileme oranı ne hikmetse TÜİK hesabında artış gösteriyor. Ama fiyatı aşırı yükselen ürünün ağırlığı da ne hikmetse düşüveriyor.

İşte size sadece gıda sektöründe 2018-2019’da fiyat değişimleri ve ağırlık oranları oynayan başlıca bazı ürünler yandaki tabloda:

Tabloya dikkat ederseniz fiyatı az artan veya düşen ürünlerin ağırlığında yükseliş yaşanıyor. Buna karşılık sadece kuru fasulye örneğinde olduğu gibi fiyatı çok artan ürünün ise ağırlığı hemen sert şekilde geriye düşüyor. Böylece fiyatı artan ürünün enflasyonu artırma oranı aşağı çekilirken, fiyatı düşen ürünlerin enflasyonu aşağı çekme oranları da artırılmış oluyor.

***

Evet, gıda sektöründe oran değişimleri enflasyonu çift haneye çıkarmadı diyebilirsiniz. Zaten 2019 yılında gıda sektöründe fiyat artışları da enflasyon ile paralel seyretti. O nedenle 9,30 ila 9,26 arasında çok az fark görüldü diye umursamaz olabilirsiniz.

Ama unutmayın ki, burada bütün ürünleri alamıyorum. Etkisi yüksek ürünlerden hesaplamayı yapmaya çalıştık.

Gelin asıl büyük olaya bakalım. TÜİK söylemi ile ‘sigara’ olayına. 

2017 yılında her 100 liranın 5,4827 liralık bölümü sigaraya harcanıyormuş. 2019 yılında bu oran 3,8712 liraya düştü.

2017 yılında 11,25 lira olan sigara fiyatı 2018 yılında 11,20 liraya iniyor. Ve 2019 yılı; eylül ayı itibarı ile sigara fiyatları yüzde 44,13 zamlanıyor ve 16,208 liraya yükseliyor.

Şimdi sıkı durun: yüzde 44,13 zam 0,5487 ağırlıkta kalsaydı yıllık enflasyonu 2,42 puan artıracaktı. Oysa sigaranın ağırlığı 3,8712’ye düşürülünce yüzde 44,13 zam enflasyonu sadece 1,708 puan artırmış oldu.

Sadece sigaranın ağırlığındaki oynama sayesinde 2019 yılında enflasyon 9,262 yerine 9,973 olacaktı.

Şimdi bu sigara hesabına yukarıdaki gıda sektöründen ekmek, bebek maması ve etlerin ağırlık değişimlerini eklediğimizde ediyor mu size yıllık enflasyon yüzde 10,02. Yani çift hane...

Neymiş?

Enflasyon alt ürün ağırlık değişimleri ile tek haneye düşmüş.

Sigaranın ağırlığı neden düştü veya neden her 5 içiciden 2’si sigarayı bıraktı? Çünkü ağırlığın 5,48’den 3,87’ye düşmesi ciddi bir kişinin sigarayı bıraktığına veya çok çok azalttığına işaret ediyor.

Oysa bütçe verilerine bakıyoruz: Tütün ürünlerinden alınan vergi ve ortalama sigara fiyatı karşılaştırması bize yaklaşık olarak şunu gösteriyor.

19-10/15/ekran-resmi-2019-10-15-235206.png

2017 yılında 37,4 milyar ÖTV vergisi alırken, 2018 yılında bu vergi (sigara fiyatı aynı kalırken) 42,7 milyar liraya yükseliyor. Bunun anlamı ise şu: 2017 yılında yaklaşık olarak aylık 277 milyon paketten vergi alınırken, 2018 yılında bu sayı 317 milyon pakete yükseliyor.

Ama durun. Asıl artış 2018 Ağustos krizden sonra... Ekonomik kriz sonrası insanların daha fazla tütün tüketimine gittiği görülüyor.

2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde (ilk 8 ay, fiyat artışı daha sınırlı) tütün ürünlerinden alınan ÖTV 33 milyar 041 milyon liraya yükseliyor. Önceki yıl (2018 ilk 8 ay) aynı döneminde tütün ürünlerinden alınan ÖTV 27 milyar 252 milyon lira.

Bir paket sigara fiyatının ortalaması 2018 ilk sekiz ayında 11,21 liradan 2019 yılı ilk sekiz ayında 12,66 liraya yükseliyor. Paket hesabına bakınca ise tüketim aylık bazda 304 milyondan 326 milyona yükselmiş oluyor.

Kısaca bütçede tütün ürünlerinden alınan ÖTV ülkemizde sigara tüketiminin 2017-2019 döneminde bırakın azalmasını, tersine yüzde 17,68 arttığını gösteriyor. Ama TÜİK’in enflasyon hesabına göre ise sigaraya harcanan paranın oranı yüzde 29,4 azalmış görülüyor.

Sigarada tüketim miktarı artıyor, fiyatı artıyor ama harcama ağırlığı azalıyor.

İlginç... Hem de çok ilginç.

Bir noktayı daha belirtelim: Sanayi üretim endeksi yayınlanıyor. İmalat sanayi yılın ilk sekiz ayında yüzde -3,7 daralma yaşıyor. Ama bir sektör var ki kriz dinlemiyor. İşte o sektör ‘Tütün ürünleri imalatı’. İmalat sanayinin yüzde -3,7 daraldığı 2019 yılı ilk sekiz ayında tütün ürünleri imalatı tam yüzde 5,1 büyüme gösteriyor.

Durun daha bitmedi. 2017 yılı ilk sekiz ayına göre imalat sanayi sadece yüzde 2,2 büyüme gösteriyor. Oysa aynı dönemde tütün ürünleri imalatı yüzde 22,5 büyüyor.

Ama tütün ürünleri tüketimi enflasyon hesabında düşüyor...

Galiba TÜİK yetkilileri ekonomistlerin çapraz sorgulama yapabileceğini hesaplamamış olacak; ya da TÜİK’in anketine katılanlar bir şekilde sigara içmediklerini beyan etmişler...

Ya da sigara anketi YEŞİLAY kapısında yapılmış.

***

Gelelim konut hesabına:

Harcama ağırlığı 2017 =14,85; 2018 = 14,85 ama 2019 yılında 15,16...

Burada dikkat edeceğiniz nokta 2017-2018 yılında genel grupta aynı ağırlık varken, 2019 yılında ağırlığın artışıdır. Oysa ürünlerin yıllar içinde ağırlığı değişiyor. Yüksek zammın yaşandığı 2018 yılında ağırlık çok az artarken, daha az zam olan ürünlerin ağırlığı ise 2019 yılında daha şok artıyor.

Badana ve boya, fayans, PVC ve musluk ürünleri 2018 yılında yüzde 31,6 zamlanırken ağırlık 1,6396’dan 1,7747’ye çıkıyor. Ama 2019 yılında zam oranı yüzde 13,35’e düşünce ağırlık ise 2,049’a çıkıyor.

Konut grubunun ağırlığı genel oranda yüzde 2,09 artarken, bu ürünlerin ağırlık oranı yüzde 24,95 artıyor. Ama asıl artış zam oranının düştüğü 2019 yılında oluyor (yüzde 15,44).

***

Ev eşyası ise adeta enerji zamlarının gazını alan sektör oluyor.

Nasıl mı?

Yatak odası takımının fiyatı yüzde -25,25 düşüyor. Genç odasının fiyatı da yüzde -28,51 geriliyor. Yemek odasının fiyatı ise yüzde -29,47 azalıyor. Bir de oturma odası takımındaki yüzde -9,88’lik fiyat düşüşü var.

Bu 4 oda takımının fiyat düşüşleri enflasyonda -0,254 puanlık düşüşe yol açıyor. 2019 yılında geçen yılın eylül ayına göre yüzde 12,81 zamlanmış olan elektrik fiyatları 2,9957 ağırlık oranı ile enflasyonu 0,384 puan yukarı taşıdı. Oysa bu 4 oturma grubu -0,254 puanlık düşüş ile elektrik zamlarının etkisinin büyük kısmını alıp götürmüş oldu.

Bu kara mı?

Mesela otomobiller...

Geçen yıl çok zam yapmışlar ama bu yıl nerede ise fiyatlar aynı kalıyor. Ama otomobil satışlarının nerede ise yerlerde süründüğü 2019 yılında harcamamızın ağırlığı artış göstermiş.

Evet, TÜİK 2017 yılında paramızın yüzde 5,2852’lik kısmını otomobil satın almaya ayırdığımızı hesaplarken, bu oran 2019 yılında yüzde 6,9752’ye çıkmış gösteriyor.

Böylece fiyat artışının nerede ise sıfır düzeyde kaldığı otomobillere daha fazla ağırlık vererek enflasyonu da tek haneye düşürmeyi başarmış oluyoruz.

19-10/15/ekran-resmi-2019-10-15-235221.png

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 17 Ekim 2019 17:43
Afferin, bu ayak oyunları için özel bir bilgisayar programı geliştirmiş olmalılar
Hesaplamaya devam 16 Ekim 2019 17:30
TÜİK 2019 Enflasyon Sepeti; 418 madde ve 895 madde çeşidi için 4.274 konut ve 28.711 işyerinden 544.256 fiyat alınarak oluşturulmaktadır. 418 maddenin ana grupları ve enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekildedir: 1-Gıda ve alkolsüz içecekler: % 23.29 2-Alkollü içecekler ve tütün: % 4.23 3-Giyim ve ayakkabı: % 7.24 4-Konut: % 15.16 5-Ev eşyası: % 8.33 6-Sağlık: % 2.58 7-Ulaştırma: % 16.78 8-Haberleşme: % 3.69 9-Eğlence ve kültür: % 3.29 10-Eğitim: % 2.40 11-Lokanta ve oteller: % 7.86 12-Çeşitli mal ve hizmetler: % 5.15
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 21:08
0
Ağırlıklarla oynanıyor mu oynanmıyor mu?
statician 16 Ekim 2019 14:59
analiziniz ve konuyu irdelemeniz güzel. Ancak atladığınız önemli bir husus var. Ağırlıklar önceden değişiyor. fiyatların artıp artmayacağı önceden bilinemez ki. sizin yazınızda, sanki fiyatlar oluşmuş da bu fiyatlara göre ağırlıklar değiştirilmiş. Böyle bir durum yok.
Tolga 16 Ekim 2019 19:45
0
Vergi artışlarını önceden bilme ihtimalleri daha yüksek. Ama şahsen sigara örneğini ikna edici buldum. Ağırlıkların gerçek tüketime göre değiştirilmediği gözler önüne koyuyor. E, ona göre değiştirilmiyorsa neye göre değiştiriliyor? Bunun masum bir açıklaması olabilir mi? İbrahim Bey'in dediği gibi "Galiba TÜİK yetkilileri ekonomistlerin çapraz sorgulama yapabileceğini hesaplamamış." Buradan diğer ürünlerin de ağırlıklarının manipüle edildiği sonucuna ulaşırız. Sigaranınkini manipüle eden diğerlerine niye dokunmasın? Bir yerde bir manipülasyon tespit ettiğiniz zaman bütün iş şüpheye düşüyor. Ha
KARAR OKURU 19 Ekim 2019 06:58
0
Fiyatların nasıl oluşacağını tahmin etmek çok mu zor
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 14:59
Ispatlı bir şekilde yazmaya çalışmışsınız.Öyle de olmuş.Anlamak isteyen herkes ne demek istediğinizi anlar da sizin bu yazınızı okuyup kaç kişi anlamaya çalışır bilmiyorum.Ben tamamını okudum ve beğendim.Ben 'ekonomi krizde' olayını aştım artık.'Dengelenme süreci' de artık bana komik gelmiyor.Zamlar da 'güncelleme' oldu (daha soft bir tabir) ona da okeyim.Saadece ve saadece ne zaman durumun vahameti göreceğiz veya ne zamana kadar görmemezlikten geleceğiz.Gördüğümüzde ise nasıl bir program izleyeceğiz.Asıl soru bu...Bu sorunun cevabını bulamazsak ekonomik sıkıntının dibi nerede onu göremeyiz.
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 14:36
3 birim tl lik ihaleyi 5 birim tl ye alip iside hakkıyla yapmayarak haksiz kazanc elde edenler yuzunden ekonomi bu hale geliyor bunlar birde ulkeye guvenmeyip paralarini yurtdisina kaciriorlar sonra kur yukseliyor soonrada enflasyon birde bunlarin paralari mallari varken odemedikleri borclari yapilandirilmiyormu bu nasil adalettir anlamadim bizim vergilerimizle yapilan zamlarla cebimizden cikan paralarla bu zenginleri doyuramadik gitti
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 14:10
Zengin kisilerin muteahidlerin yurtdisinda 200 milyar dolari varmis oysa guven ortami olursa bu paranin yarisi 100 milyar dolar ile ekonomimiz duzluge cikabilir ulkemizin ekonomisini guclu kilmak icin paralarin gitmesini degil geri getirilmesini saglamak ve ihracati (rekabetci kur ne cok dusuk ne cok yuksek ) arttirmak basta ekonomi yonetimi olmak uzere isadamlari ve ulkesini ve milletini seven herkes icin gelecegimiz icin elzemdir
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 13:51
Yeni bir dolandırıcılık hilesi ama kanunda yeri ve cezası yok herhalde
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 12:24
Tamam senin yazını okuduk, sende ekonomi bakanı olsan bukadarcik rakamlar la oynarsın, bu kadar ayrıntılı yazdığıni değecek bir farkda yok, bu kadar kusur kadı kizindada olur, arada %50 gibi bir fark olurda neyse bunlar yalancı sahtekar deriz hepberaber, ayıp değilmi aylardır ekonomi battı yazılari doseniyorsum
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 11:45
Bebeklerin , ekmek yerine bebek manasına döndüğü anlaşılıyor :-)
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 11:14
Ekonomi bakanı olacak adamsın.
karar okuyoruz 16 Ekim 2019 11:07
bu kadar neden yazı yazdınız, kendinizi yordunuz, tüik başına kim atandı yazsaydınız
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 10:17
bir de diyorlarki damat calismiyor. ali cengiz oyununu bilen var mi
Takipci 16 Ekim 2019 09:43
Net bir soru: Rakamlarla oynaniyor mu?
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 13:51
0
Net bir cevap hayır oynanmıyor. 5 yerine 3 yazılmıyor ama hesaplama yöntemi sürekli değişiyor. Pratikteki sonucu 5 yerine 3 yazılmış gibi oluyor.
Kim sorumlu? 16 Ekim 2019 13:48
0
Zaten yazar rakamlarla nasil oynanarak enflasyonun tek haneye dusuruldugunu gosteriyor...
irfan 16 Ekim 2019 09:34
Ürünlerin ağırlığı neye göre değişiyor, veya kim nasıl değiştiriyor. Bir hesaplama/değiştirme yöntemi var mı?
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 08:57
İbrahim bey çok güzel bir çalışma yapmışsınız teşekkürler. Benim merak ettiğim bunun bir yönetmeliği vs yok mu? Ağırlık oranlarında bu kadar oynamayı nasıl yapabiliyorlar? Eğer yazılı bir yönetmelik vs yoksa Tüik sürekli olarak kafasına göre oranları değiştirir ve enflasyonu da olduğundan kat ve kat aşağısında kolaylıkla gösterebilir. Gerçi bu ülkede şaşılacak hiçbir konu bırakmadılar ya... Buna da şaşırmadık doğrusu.
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 13:48
0
Bu işin yönetmeliği "ahlak".
vatandaş 16 Ekim 2019 08:47
onu bunu bilmem de benim enflasyon en az %50. ben bunu bilirim başkasının rakamı beni ilgilendirmiyor. isterlerse - %100 çıkarsınlar.
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 08:21
Tüik enflasyonu memura, emekliye ve işçiye az zam vermek için enflasyonu düşük gösteriyorlar. Yüzde 17 - 20 gerçek enlasyon, şimdi enflasyon 9-10 çıkarıyorlar.. İbrahim hocam yapılan hile yi çok iyi anlatmış..
karar okurum arada 16 Ekim 2019 08:12
matematik yalan söylemez. girdiğiniz verilere göre hareket eder. gün gelecek bu sokağın matematiğini bilmeyenler de hareket edecekler.
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 02:54
Sayin yazar, bosa yaziyorsunuz. Zaten eskisi kadar kimse yorum yazmiyor. RTE bilgeli sayesinde savas tamtamlari kulaklari sagir, gözleri kor, beyinide duygusalliga bağlamis.
KARAR OKURU 16 Ekim 2019 00:43
tüik için bu kadar yazı yazmaya gerek yok.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN