TBMM sınavsız personel alımı gerçekleştiriyor

TBMM sınavsız personel alımı gerçekleştiriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev almak üzere çeşitli dönemlerde sınavlı ve sınavsız personel alımı yapılıyor. TBMM memur personel alımı için sınav açılması halinde Resmi Gazete, günlük gazete ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. İşte, Meclis personel alımı hakkında bilgiler...

6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu'nun 29. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarına göre sınavla memur, sözleşmeli ve geçici personel alınıyor. Düzenlenecek sınavlar, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılıyor.

TBMM PERSONEL ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Meclis'in idari teşkilat hizmet birimlerinin görev ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli personel sayıları ve bunlarda aranacak nitelikler Başkanlık Divanı tarafından belirleniyor.

İdari teşkilat kadrolarında çalışanların sayısı, unvanlar itibarıyla norm kadro sayılarına ininceye kadar bu unvanlı kadrolara atama yapılamaz.

TBMM'nin idari teşkilatı kadrolarına, 6253 sayılı Kanun'un 29. maddesinin altıncı fıkrasında sayılan unvanlar ile TBMM Başkanlığı tarafından açılan sınavlar sonucuna göre yapılacak atamalar dışında açıktan veya naklen atama yapılmıyor.

TBMM'DE HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

TBMM Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yasama uzmanı istihdam edilen birimlerin talepleri doğrultusunda açılacak sınavlarla alım yapılıyor.

Öte yandan Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda açılacak sınavlarla stenograf yardımcısı istihdam yapılıyor.

TBMM'DE ENGELLİ PERSONEL ALIMI YAPILIYOR MU?

Engelli personel kadrolarına yapılacak atamalar, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiş olup anılan yönetmeliğin 21. maddesinde belirtildiği şekilde, kurum kadro ve pozisyonlarına alınacak engelliler hakkındaki işlemler; Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılıyor.

TBMM SINAVSIZ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

6253 sayılı Kanun'un 24. maddesinde; TBMM Başkanı'na yardımcı olmak üzere 20 başkan başmüşaviri, 30 başkan müşaviri, 30 müşavir alımı sınavsız olarak yapılıyor.

Başkan başmüşaviri, başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına atanabilmek için üniversitelerin 4 yıllık (lisans) eğitim veren fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı bulunuyor.

TBMM SINAVSIZ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Meclis'te görev alacak personel için düzenlenen sınavsız alımlar TBMM'nin www.tbmm.gov.tr adresinden duyuruluyor. Öte yandan TBMM'nin sosyal medyadaki resmi hesaplarından da sınavsız personel alımı paylaşımları yapılıyor. TBMM, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da @TBMMresmi, Instagram'da @tbmmresmi, Facebook'ta @TBMMresmi , Youtube'da @TBMMresmi kullanıcı adıyla yer almaktadır.

MİLLETVEKİLLERİ KAÇ PERSONEL ÇALIŞTIRABİLİR?

Bir milletvekilinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere 3 personel çalıştırma hakkı bulunuyor. Bunlar; danışman, ikinci danışman ve ilave (yardımcı) personeldir.

Danışmanlara 83.500 * 0,146061 = Brüt 12 bin 196 TL, net ücret ise 8 bin 940 TL maaş ödeniyor.

İkinci danışmana 73.000 * 0,146061 = Brüt 10 bin 662 TL, net ücret ise 7 bin 843 TL maaş ödeniyor.

Yardımcı personele 63.000 * 0,146061 = Brüt 9 bin 202 TL, net ücret ise 6 bin 799 TL maaş ödeniyor.

MİLLETVEKİLİ PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Danışmanın; en az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve herhangi bir milletvekili ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması

* İkinci danışmanın; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlarda çalışan personel olması ve en az lise mezunu olması

* İlave (yardımcı) personelin en az ilkokul mezunu olması ve herhangi bir milletvekili ile birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri akrabalığı bulunmaması

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde aranılan genel şartları taşıması

* Her ne suretle olursa olsun gelir getirici bir faaliyette bulunmaması

* Görevlendirilmelerine ilişkin milletvekilinin yazılı talebinin olması, gerekmektedir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN