Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi, seçim bildirgesini açıkladı: 'İktidarı ve afet politikalarını kadınlarla değiştireceğiz'

Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi, seçim bildirgesini açıkladı: 'İktidarı ve afet politikalarını kadınlarla değiştireceğiz'

Yeşil Sol Parti Kadınlar Meclisi seçim bildirgesini açıkladı. İktidarın kadınlarla değişeceğini vurgulandığı seçim bildirgesinde, “Kent ve yaşam hakkını merkeze alan demokratik yerel yönetim modeliyle afeti felakete çeviren bu rant düzenini değiştirmek için biz hazırız. Halkın ve kadınların çadırlarını depremin ilk gününde satan felaket iktidarını ve afet politikalarını kadınlarla değiştireceğiz” denildi.

Yeşil Sol Parti Kadınlar Meclisi’nin, 14 Mayıs Seçim Bildirgesi ile seçim şarkısı ve videosu bugün Ankara’da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Bildirgeden öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizler her türlü ezilmeye, sömürülmeye karşı eşitlikte ve özgürlükte ısrarlıyız, kadınlarla birlikte değiştirmekte kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki bizlere yalnızca ölüm ve zulüm vadeden erkek egemen bu düzeni ancak kadınlarla birlikte değiştirebiliriz. Biz kadınlar ne demokrasiyi ortadan kaldıran Cumhur İttifakı’na ne de vesayetçi geçmişi özleyen eski anlayışlara mecburuz. Büyük seçenek önümüzde; partimizin 3.Yol’u kadınların özgürlük yürüyüşünün yoludur. Hayatın içinden, özgürlükçü ve demokratik bir cumhuriyet için biz hazırız.

'EŞİT VE ÖZGÜR BİR TOPLUM İÇİN DAHA ÇOK KADIN, DAHA ÇOK YAŞAM'

Bizi yok sayan, karar mekanizmalarından dışlayan, evlere kapatan, yaşamımıza müdahale eden, bedenimizi ve emeğimizi sömüren gaspçılara ‘artık yeter’ demek için ayağa kalkıyoruz. Söz, ifade, örgütlenme ve barışçıl eylem yapma özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Sözümüzü, düşüncelerimizi, kararlarımızı, eylemlerimizi yargı şiddetiyle bastırmak isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. Çağrımız rantçı, tekçi ve cinsiyetçi siyasetlere karşı toplumumuzu kadın özgürlükçü ve eşitlikçi partimizin rengârenk yapraklarıyla yeniden örmeye. Kadınların dayanışmasından ve mücadelesinden öğrendiklerimizle eşit ve özgür bir toplumu hep birlikte inşa edeceğiz. Gücümüz, inancımız, umuduz var! Hayatlarımız hakkında kendimiz karar almak için kadınlarla değiştiremeye geliyoruz.

Biz kadınlar güçlü bir demokrasi için eşitliğin, katılımcılığın, çoğulculuğun ve yerelin esas alınması gerektiğini biliyoruz. Yürüyüşümüz demokrasi ve eşitliğe doğrudur. Partimiz ile meclis; kadınların, emekçilerin, halkların, gençlerin, LGBTİ ’ların, engellilerin, çocukların, kültürlerin, inançların, tüm ezilenlerin meclisi olacak. Meclisi herkesin kendini kendi kimliği, dili ile ifade edebildiği çoğulcu bir yapıya kavuşturmaya geliyoruz.

'YEREL DEMOKRASİ GÜÇLENMEDEN GERÇEK DEMOKRASİ GÜÇLENEMEZ'

Tekçi ve merkeziyetçi iktidarlar yönetiminde toplumun maruz kaldığı baskıya karşı yerelin öz gücüyle birlikte yürüyoruz. Yerel demokrasiyi büyütmeyi ve kadın meclislerinin, inisiyatiflerin, sendikaların, meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlenmelerinin kent yönetimlerinde, söz ve karar mekanizmalarında yer almasını savunuyoruz. Belediyeleri, kenti ve tüm yaşam alanlarını betona gömen politikalara karşı kentlerimizi ekolojik, yaşanılabilir alanlar haline getirmeyi hedefliyoruz. Kadınlar olmadan yerel demokrasi olmaz, yerel demokrasi olmadan da demokratik bir cumhuriyet olmaz. Biz kadınlar Demokratik Cumhuriyeti için geliyoruz.

'KADIN DÜŞMANI KAYYIMLAR GİDECEK'

Yerellerin geçmiş deneyimlerini, emeğini ve öz gücünü yok sayarak toplumu savunmasız bırakan kayyımlar, önce kadın çalışmalarımızı hedef aldı, kadın kurumlarımızı kapattı. Oysa kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, kısacası tüm toplumun ihtiyaçlarını sokaklarda, mahallelerde, yaşamın içinde olan biz kadınlar en iyi biliriz. Bu yüzden kayyım siyasetini reddediyoruz. Kadınların aktif katıldıkları ve örgütlendikleri yerel demokrasiyi adım adım inşa ediyoruz. 6 Şubat depreminin ilk üç gününde bölgeye bir vinç dahi gönderemeyen AKP-MHP iktidarına karşı yerel demokrasiyi tesis etmek ve kayyımlara son vermek için geliyoruz.

'EŞ BAŞKANLIK MOR ÇİZGİMİZDİR'

Nasıl ki yaşarken birlikteyiz, yönetirken de birlikte olacağız! Tarihsel büyük kazanımımız olan eş başkanlığı savunmaya devam ediyoruz. Eşit temsiliyet ve katılım için eş başkanlığı siyasetin ve yönetimlerin bütün kademelerinde uygulayacağız. Kadınları bir yönetim ve karar verme iradesi olarak gören partimiz ile eşitliğe doğru yürümek için geliyoruz.

Erkek-devlet-sermayenin yarattığı krizler siyasetin kurucu öznesi olan kadınlar olmadan çözülemez. Siyasetin toplumsallaşması için özgürlükçü bir mücadele yürütüyoruz. Kadınların siyasette ve bütün karar mekanizmalarında daha çok olmasını sağlayacağız. Talan ve yolsuzluk siyasetine karşı demokratik siyasetin her alanda yaşam bulması için Meclisi de siyaseti de değiştireceğiz. Kadınlarla ilgili tüm sorunlara doğrudan kadınların ve kadın örgütlerinin çözüm geliştirdiği Kadın Bakanlığını kurmaya geliyoruz.

'KADINLARIN OLMADIĞI ANAYASAYA HAYIR'

Kadınların ve kadınların belirleyiciliğinin olmadığı anayasaya ‘hayır’ diyoruz. Bütün kimliklerin, dillerin, inançların tanındığı ve güvence altına alındığı demokratik anayasa için birlikte çalışacağız. Eşit yurttaşlık temelinde özgür bir şekilde yaşamak için demokratik bir anayasayı kadınlarla birlikte, kadınların hayatları, talepleri, hayalleri ile hazırlamak için geliyoruz.

Mahkeme salonları şiddet faillerini ve katil erkekleri yargılayan yerler değil, kadınları yeniden şiddete maruz bırakan yerler haline geldi. Kadınları katleden erkeklere tahrik ve iyi hal indirimleri veriliyor. Kadın katilleri ellerini kollarını sallayarak sokaklarda gezerken kadın özgürlüğü için mücadele eden kadınlar hapsediliyor. Kadınların ihtiyaçlarını ve hakikatlerini esas alan yeni bir adalet anlayışı için gerekli tüm adımları atacağız. Gerekli düzenlemeler yapılarak, KHK’li emekçilerin, Barış Akademisyenlerinin işlerine iadesini, siyasi tutsak kadınların serbest bırakılmasını, siyasallaşmış yargı şiddetiyle yurt dışında yaşamak zorunda bırakılanların geri dönmesini sağlayacağız. Kadınların ve tüm toplumun haklarının korunması için tarafsız ve bağımsız yargı ve gerçek adalet için geliyoruz.

'ONURLU BİR BARIŞ KADINLARIN BÜYÜK YÜRÜYÜŞÜYLE GELİYOR'

Yüzyıllardır bu topraklarda inkâr edilen, asimilasyon politikalarıyla dili ve kültürü yok sayılan, bin bir emek ve bedelle bugünlere gelen Kürt halkının özgürlük mücadelesi var. Savaş ve şiddet politikaları Kürt halkının mücadelesine engel olamadığı gibi Kürt sorununa çözüm de olmuyor. Savaş yaşamlarımızı, sevdiklerimizi, doğamızı çalıyor. On yıllardır devam eden bu savaşın hem mağduru hem direnenleri olarak biz kadınlar barışın ne olması gerektiğini en çok bilenleriz. Kürt sorununun çözümünün ancak masada, muhatapları ile yapılan müzakerelerle çözüleceğini söylemeye devam ediyoruz. Haklarımızın tanındığı, yasal güvenceye altına alındığı bir demokratik çözüm masasında biz kadınlar kurucu özne olarak yer almaya, bu ülkeye onurlu barışı kadınların büyük yürüyüşüyle sağlamaya geliyoruz.

'DIŞ POLİTİKADA BARIŞI SAVUNUYORUZ'

Kadın mücadelemizi halkların birlikte yaşamı üzerine kuruyoruz. Dış politikada militarizme, kutuplaştırmaya, savaş ve işgal politikalarına karşı çıkıyor sorunların müzakere ile çözülmesini savunuyoruz. Erkek egemen iktidarlar tarafından kışkırtılan savaşlara dur demeye ve tüm halklarla her türlü dostane ilişkinin kurulmasını sağlamaya geliyoruz.

'BÜTÇEYİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ TEMELİNDE YAPACAĞIZ'

Türkiye halkları her geçen gün yoksullaşırken, iktidar saraylar yaptırmaya, kendini ve yandaşlarını zenginleştirmeye devam ediyor. Yoksulluk ve yoksunluk ise en çok kadınların hayatını vuruyor! En çok işsiz kalanlar, hayatlarından fedakârlık yapanlar bizleriz. Artık yeter! Bir avuç erkeğin bizlerin emeğini sömürerek zenginleşmesine izin vermeyeceğiz. Eşit, özgür bir şekilde, bu günümüzü ve geleceğimizi güvence altında yaşamak için değiştireceğiz. Savaşlara değil yaşama bütçe diyoruz. Kadınların ihtiyaçlarını/ taleplerini esas alan toplumsal cinsiyet eşitlikçi bütçeler yapmak için geliyoruz.

Partimiz, bugünün ve özgür yarınların kurucu gücü olan genç kadınların partisidir. Demokratik bir toplumda genç kadınların özgür, eşit, adaletli ve güvenceli yaşam hakkını güvenceye kavuşturacak koşulları oluşturacağız. Her türlü şiddetten uzak hayatta kalma endişesi duymadığı bir toplumsal yaşam için gerekli adımları atacağız. Genç kadınların özgürlükleri ve nitelikli eğitim, sağlık, barınma ve ulaşım hakkı için yürüyüşlerinin gücü ve dinamizmiyle geliyoruz.

'EKOLOJİK BİR TOPLUM İÇİN GELİYORUZ'

Erkek egemen kapitalizm, rant ve kâr için doğaya karşı adeta bir savaş içinde. Yaşamlarımızı ve doğamızı savunmak bugün her zamankinden daha çok önem taşıyor. Cudi’de devletin bekası için ormanları yok edenlerin, rant için gözünü Hevsel’e dikenlerin, Ege’de madencilik için zeytinlikleri yok edenlerin, Munzur’un gözelerine kepçeyle girenlerin, Trakya’da sanayii atıkları ile ırmakları kirletenlerin, Karadeniz’de HES’lerle dereleri kurutanların karşısında biz kadınlar yaşam alanlarımızı savunmak için en önde mücadele ediyoruz. Ekoloji eksenli bir toplumu savunmaya ve Demokratik Cumhuriyet’i bu ilkeyle inşa etmeye geliyoruz.

'ERKEK-DEVLET ŞİDDETİNE SON VERMEK İÇİN GELİYORUZ'

Güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesi’ni geri getireceğiz ve 6284 sayılı yasa ile birlikte etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Kadın örgütleriyle birlikte denetleyeceğiz. Şiddete maruz kalan kadınların 7/24 arayabilecekleri, uzman personelin görevlendirildiği çok dilli ALO Şiddet Hatlarımızı yeniden kuracağız. Şiddet gören kadınların başvuracağı mekanizmalarda, kendilerini ifade etmeleri için anadilinde hizmet sağlayacağız. Şiddete maruz kalan kadınların kamusal, sağlık ve sosyal destek sistemlerinden ücretsiz yararlanmasına öncelik vereceğiz. Kadına yönelik şiddette başvuru anından itibaren kadının beyanını esas alacağız. Tıbbi muayene de dahil tüm basamaklarda uzman personellerin çalışması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.

Başvuru, soruşturma ve yargılama süreçlerinde şiddet alanında uzman kadın kolluk güçleri ile kadın hâkim ve savcıların görevlendirilmesini hedefleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet alanında çalışan tüm kamu personeli için düzenli toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenleyeceğiz. Koruma altındaki kadının ve çocuklarının kimliği, okulları ve SGK kayıtları dâhil olmak üzere tüm bilgilerinin gizli tutulmasına önem vereceğiz. Her kentte Kadın Bakanlığı’na ve yerel yönetimlere bağlı bağımsız kadın örgütlerinin denetlediği kadın sığınakları açacağız. TCK’da erkek şiddetine karşı hayatlarını savunan kadınların öz savunma hakkını hukuksal boyuta kavuşturacağız. Şiddete maruz kalan kadınların can güvenliğini sağlamak ve birlikte, umutla geleceğe bakmak için özgür yaşam alanları oluşturacağız.

Özgür yaşam alanlarını, merkezi bütçe desteğiyle kuracağız ve çalışmalarını yerel yönetimler ve kadın kurumlarıyla eşgüdüm içinde sürdüreceğiz. Anayasa ve diğer yasalarda kadına yönelik şiddeti net olarak tanımlayacak ve bu suçlarda haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Erken yaşta evliliklerin engellenmesi için gerekli yasal önlemleri alacağız. Bu evliliklere onay verenlere cezai yaptırımlar uygulanmasını sağlayacağız. İktidarın felaket haline getirdiği doğal afet süreçlerinde kadına yönelik çok yönlü şiddeti ve mağduriyeti önlemek için kamu bütçesini seferber edeceğiz.

'KADIN YOKSULLUĞUNA SON VERMEK İÇİN KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Afet bölgelerinde ve kriz süreçlerinde kadınların özgün ihtiyaçlarını karşılamak için kamu bütçesini seferber edeceğiz. Eril, cinsiyetçi iş bölümüne, işyerinde ayrımcılığa, mobbinge ve eşitsizliklere son vereceğiz. Kadınların istihdamı önündeki engel olan bakım hizmetlerini kamusallaştırırken, ücretli-ücretsiz çalışan tüm kadınlara sosyal güvence ve emeklilik hakkı getireceğiz. Emeklilik yaşını düşüreceğiz ve kadınlara emeklilikte pozitif ayrımcılık uygulanması için gerekli çalışmaları yapacağız. Kadınların eğitime erişimlerini sağlayarak istihdamda cinsiyet eşitliğini sağlayacağız ve kadın istihdam alanlarını büyüteceğiz.

Cinsiyete dayalı ücret farkını kaldıracağız, ‘eşdeğer işe eşit ücret’ uygulamasının tüm iş kollarında hayata geçireceğiz. Yerel yönetimlerde çalışma yaşamında ilk uygulayan olduğumuz gibi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini ve 206 No’lu Tavsiye Kararı’nı en kısa sürede tüm ülkede onaylayacak ve hayata geçireceğiz. Kadın işsizliği ve kadın yoksulluğunu azaltmak, kadınların üretimde daha çok yer alması için kadın kooperatiflerini ve üreticileri destekleyeceğiz. Sendikalarda eşit temsiliyet ilkesinin uygulanması için düzenleme yapacak, Toplu İş Sözleşmelerinin görüşmelerinde kadınların eşit temsiliyet ile yer almasını sağlayacağız.

8 Mart’ta tüm çalışan kadınların ücretli izinli sayılması için yasal düzenleme yapacağız. İşyerlerinde farklı anadile, kimliğe, inanca veya kültüre sahip olan kadınlara, LGBTİ ’lara, ve mültecilere yönelik ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri alacağız. Kadınlara yönelik sosyal destek paketlerini, sosyal adalet ve cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde uygulayacağız. Mevsimlik tarım işçisi kadınların güvenceli/güvenli çalışması ve yaşam koşullarının düzeltilmesi sağlayacağız.

'ÖZEL SAVAŞ POLİTİKALARINA SON VERMEK İÇİN GELİYORUZ'

Kürt kadınlara yönelik özel savaş politikaları erkek devlet ve ona bağlı kolluk güçleri eliyle yürütülmeye devam ediyor. Kadınlar, kolluk tarafından uygulanan her türlü baskının ve şiddetin hedefinde. Asimilasyon ve inkâr politikaları ile sindiremediği genç kadınlara yönelik özel savaş politikaları ise özellikle kadın bedeninin metalaştırılması üzerinden uygulanıyor. Biz kadınlar, ajanlaştırma, madde kullanımına sürükleme, dijital taciz gibi yöntemlerle kadınların iradesini kırmaya çalışanlara karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Savaşa ve şiddetin her türlüsüne karşı kadınlar olarak dayanışma ve barış köprüleri kuracağız ve farklılıklarımızla yeni yaşamı inşa edeceğiz. Nefret cinayetleri ile şiddeti teşvik eden ve cezasızlığı doğuran yasaları değiştirecek, şiddet gören kadınların korunması için gerekli yasal önlemleri alacağız. Cezaevlerindeki işkence, tecrit, infaz yakma, çıplak arama, görüş yasakları, sürgün gibi temel insan hakları ihlallerine son vereceğiz. Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ ’lara karşı başta nefret cinayetleri olmak üzere, her türlü eşitsizliği ve ayrımcılığı ortadan kaldıracağız.

Medyada şiddet içeren dizi film ve programlar ile ayrımcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı dilin son bulması için gerekli adımları atacağız. Milliyet, din, dil, inanç, inançsızlık, cinsel yönelim ve cinsel kimlik, mültecilik temelli nefret suçlarını engellemek için TCK’da yeni düzenlemeler yapacağız. Çocukların şiddetten uzak yetişmesi için ırkçı, cinsiyetçi, başka halkları ve kültürleri ötekileştiren içerikteki ders kitaplarını ve eğitim müfredatını değiştireceğiz.

'ÖZGÜRLÜKÇÜ LAİKLİK İÇİN GELİYORUZ'

Bizleri evlilik, giyim, yaş, inanç, din, milliyet ve savaş siyaseti üzerinden bölmelerine, makbul/makbul olmayan kadın diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz. Bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz, giyimimiz üzerinde hiçbir ‘reisin’, hiçbir iktidarın, hiçbir tarikat ve cemaatin tahakkümüne boyun eğmeyeceğiz. Nasıl yaşayacağımıza, nereye ve kaç kilometre gideceğimize, ne giyeceğimize, başörtümüze de etek boyumuza da kendimiz karar vereceğiz. Üç çocuk, beş çocuk doğurma baskısına karşı koyacağız, istediğimiz kadar çocuk dünyaya getireceğiz. Doğurmak istemiyorsak da doğurmayacağız.

İnançların devlet tekeline alınmasına son vereceğiz. Özgürlükçü laiklik anlayışı hayata geçireceğiz. Din ve devlet ilişkilerini yeniden düzenleyerek İnanç Hizmetleri Üst Kurulu olarak çalışan İnanç Hizmetleri Başkanlığını kuracağız. Kurulda her inançtan kadınlar da yer alacak. Dini inanç, mezhep, görüş ayrımı yapmaksızın, tüm kadınların kendilerini ve inançlarını özgürce ifade etme ve anadilde ibadet hakkını savunacağız. İktidarın felaket haline getirdiği doğal afetlerde çocukların ebeveynleriyle/yakınlarıyla ya da onlarsız cemaat ve tarikat kurumlarına mahkûm edilmesine izin vermeyeceğiz. Tarikatların ve cemaatlerin dini, kadın ve kız çocuklar üzerinde baskı aracı olarak kullanmasına, toplumsal hayatın bütün alanlarına müdahale etmesine, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi gibi konularda fetva vermesine izin vermeyeceğiz.

'ENGELSİZ BİR YAŞAM İÇİN KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Çifte ayrımcılığa uğrayan kadın engelliler ve engelli çocukları olan kadınların sorunlarını yükselen kadın mücadelesinin bir parçası olarak görmeye devam edeceğiz. Erkek egemenliğinin oluşturduğu beden kodlarını ve bu kodların bedene yüklediği rolleri yerine getirmeyen kadın engellilerin yaşadığı ayrımcılık, taciz, tecavüz, ihmal ve istismara karşı mücadeleyi büyüteceğiz. Kadın engellilerin eğitim, iş, siyaset, sosyal ve kültürel alanlardaki varlığını önceleyecek, hak ve özgürlüklerini güvence altına alacak politikaları hayata geçireceğiz.

Engellilik durumundan kaynaklı ya da engelli çocuğuyla birlikte, ev içinde şiddete maruz kalan kadınlar için kolay erişilebilir sığınaklar inşa edeceğiz. Engelli istihdamı kotalarının yüzde ellisinin kadınlara ayrılmasını sağlayacak değişiklikleri hayata geçirecek ve bunların uygulanmasını denetleyecek mekanizmaları oluşturacağız. Felakete dönen doğal afetlerde kadın engellilerin desteklerden öncelikli yararlanmalarını sağlayacağız. Kurulacak ‘Engelleri Kaldırma Bakanlığı’ bünyesinde hizmet verecek olan ‘Kadın Politikaları Daire Başkanlığı’nın kadın engellilerin sorunlarıyla ilgilenmesi ve çözüm politikaları geliştirmesi için düzenleme yapacağız.

“Kentleri kadınların rahatlıkla sosyalleşebileceği, ihtiyaçlarını rahatça karşılayabildikleri ve kendilerini güvende hissedebilecekleri alanlar haline getireceğiz. Genç kadınların barınma sorunlarını çözerek eğitimlerine ve hayatlarına kimseye bağımlı olmadan devam etmelerini sağlayacağız. Kadınlara güvenceli yaşam bütçesini uygulamaya koyacağız. Hiçbir genç ve kadın yaşarken geçim kaygısı duymayacak. Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara sunulan destekten, boşanmış ve eşi cezaevinde olan kadınların da faydalanması için gerekli değişiklikleri yapacağız. Kadınların bakım yükünden kurtulması için yaşlı ve engelli bakım evleri açarak ücretsiz hizmet verilmesinin koşullarını oluşturacağız. Afet dolayısıyla evsiz, işsiz ve güvencesiz kalan milyonlarca kadının barınma ve sağlık gibi temel ihtiyaçları ile istihdamını kamu bütçesinden sağlayacağız.

'ASRIN FELAKET İKTİDARINI KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Erkek egemen iktidar rant ve talan uğruna yaşamlarımızı çaldı. İmar afları ile sermayedarlara alan açtı. Son depremde görüldüğü gibi on binlerce insanın ölümüne neden oldu. Acil durumlar ve afetler için harcanması gereken bütçeyi savaş için, rant için harcadı. Vergilerimiz afetleri önlemek için değil, yandaşları zengin etmek için kullanıldı. İşte tam da bu nedenle; bir depremde on binlerin yaşamını, ailesini, evini, yakınlarını, hatıralarını, kentlerini yitirmesi politiktir. Afetlerden önce bilimsel ve teknik hazırlığı, afet sonrası gerekli organizasyonu, koordinasyonu ve yönetimi gerçekleştiremeyen erkek egemen iktidar öldürüyor.

Yaşanan afetlerin en ağır sonucunu ise biz kadınlar yaşıyoruz. Kadınlar, engelliler, mülteciler, LGBTİ ’lar ayrımcılığa ve şiddete maruz kalırken devletin koruyucu mekanizmaları çalışmıyor. Kent ve yaşam hakkını merkeze alan demokratik yerel yönetim modeliyle afeti felakete çeviren bu rant düzenini değiştirmek için biz hazırız. Halkın ve kadınların çadırlarını depremin ilk gününde satan felaket iktidarını ve afet politikalarını kadınlarla değiştireceğiz.

Tüm kentlerimizde, katılımcı ve toplumsal cinsiyet odaklı afet yönetim planları hazırlayarak uygulamaya koyacağız. Her bir yerleşim birimini kadın, gençlik, çocuk ve engelli meclislerinin öncülüğünde örgütleyecek ve afet sonrası oluşabilecek ihtiyaçların karşılayabilmek için gerekli hazırlıkların yapılmasına öncelik vereceğiz. Afet riskinin azaltılması yönündeki çalışmalara ve afet yönetimi süreçlerine kadınların etkin şekilde katılmasını teşvik edeceğiz. Kadınların afet durumlarına hazırlıklı olması ve afet kurtarma/koordinasyon çalışmalarına katılımlarının artırılması için eğitimler düzenleyeceğiz.

Arama/kurtarma çalışmalarının çok dilli, toplumsal cinsiyet odaklı yapılması için gerekli adımları atacağız. Afet sonrası toplanma alanları düzenlenirken yalnız yaşayan kadınlar için ayrı yaşam birimleri oluşturacağız. Kadınların psiko-sosyal destek almalarını sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz. Kısa, orta ve uzun vadede planlamalarla kadınların hayata tekrar uyum sağlayabilmeleri için mor yaşam alanlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Afetlerde kaybolan veya refakatsiz kalan çocukların yaşamlarını koruma altına alacak politikaları hep birlikte geliştireceğiz

Doğa haklarını savunurken, ekoloji mücadelesini cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyle birlikte ele almaya devam edeceğiz. Doğayı savunmak için mücadele ederken kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve psikolojik şiddete karşı dayanışma ağlarını güçlendireceğiz. Yerel yönetimlerde tarımsal üretim için ekolojik ve kadın merkezli bir çalışma ve değer yaratma anlayışıyla hareket edilen ekolojik köylerin, kooperatiflerin kurulmasını destekleyeceğiz. Kadınların ve kız çocuklarının birlikte özgürleşebilecekleri kentleri ve diğer tüm yaşam alanlarını birlikte inşa edeceğiz.

Yerel demokrasinin en güçlü modeli olan yerel meclislerde iklim krizi, doğal afet ve biyoçeşitliliğin korunmasında kadınlar olarak etkin bir çalışma yürüteceğiz. Felaket iktidarının rantsal dönüşümle inşa ettiği beton kentler yerine katılımcı ve yerinde dönüşümü esas alan ‘ekolojik kadın kentler’ inşa edeceğiz. Doğal varlıkları, suları, sulak alanları, dereleri, denizleri, gölleri, ormanları, meraları, yaylaları, kışlıkları, tarım alanları ile hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkını koşulsuz koruyacağız.

'EĞİTİM SİSTEMİNİ YENİDEN DÜZENLEYECEĞİZ'

Parasız, cinsiyet eşitlikçi, halkların ve inançların eşitliğini gözeten, anadilinde, bilimsel ve demokratik eğitimi hayata geçireceğiz. Ders kitaplarını ve diğer materyalleri cinsiyetçi, eril, tekçi, merkeziyetçi, mezhepçi, militarist, milliyetçi ve şoven içerikten arındıracağız. AKP iktidarının araçsallaştırdığı din, ahlak, değer eğitimi gibi dersleri kaldıracak, eğitim alanında dini vakıf ve derneklerle yapılan iş birliklerine son vereceğiz. Kız çocuklarının eğitime devam etmelerinde engel haline gelen 4 4 4 uygulamasına son verecek, karma eğitimi yasal güvence altına alacağız. Kız öğrencilerin yaşadıkları mahallelerde ve köylerde eğitim almalarını esas alacağız. Ulaşımın zorunlu olduğu yerlerde ise servislerin ücretsiz olmasını sağlayacağız.

Eğitim sistemini özgürlükçü laiklik anlayışa göre yeniden düzenleyeceğiz; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği dersini zorunlu ders olarak müfredata ekleyeceğiz. Kadın öğrencilerin tarikat yurtlarında kalmaya mecbur bırakılmasını önlemek için yemek, internet dahil ücretsiz yurt ve ihtiyaç sahiplerine burs imkânı yaratacağız. Kadınlar için yaşam boyu akademik, kültürel-sanatsal, sosyal, iktisadi, eğitsel ve sağlık programlarını, yerelin ihtiyaçlarını esas alan eğitimleri kadınlarla birlikte oluşturacağız. Anadilinde eğitim hakkına sahip çıkmak için kadınlara yönelik okur-yazarlık kursları ve anadili üzerine eğitim programları düzenleyeceğiz. Kadınların, oluşturulacağımız merkezlerde ekoloji, barış, demokrasi, insan hakları, acil durum ve afetler, mesleki ve teknik uzmanlık, bilgisayar, tarım ve kooperatifçilik gibi konularda eğitim almalarını sağlayacağız.

'EŞİT, AYRIMSIZ VE AYRICALIKSIZ SAĞLIK HAKKI'

Sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve denetlenmesi için kadınların kendi sağlıkları hakkında söz sahibi olacağı demokratik bir sağlık sistemi oluşturacağız. Her mahallede kadınların hemen ulaşabileceği ‘Kadın Sağlığı Merkezleri’nin oluşturulması için yerel yönetimlerle ortak çalışmalar hayata geçireceğiz. Kadınların hamilelik, doğum ve doğumdan sonraki süreçlerini, yoksullaşma korkusu ve cinsiyet rollerinin baskısı olmaksızın, kendi doğal ritmi içinde yaşamalarını olanaklı kılacağız. Kadınların ve bebeklerin sağlıklarının korunmasını ve bakımını güvence altına alacağız. Üreme sağlığı hizmetlerini, doğum kontrolü yöntemlerini ve kürtaj hizmetini erişilebilir ve ücretsiz hale getireceğiz.

Kadının kürtaj kararını ve beyanını esas alacağız. Cinsiyet kimliklerinin ihtiyaç amaçlı olan sağlık giderlerinin ücretsiz karşılanmasını sağlayacağız. Rahim ağzı kanseri için HPV aşısını rutin aşılar sistemine alacağız. Aşının, çocuklar için cinsiyet fark etmeksizin 11-12 yaşında, tüm yetişkinler için ücretsiz yapılmasını destekleyeceğiz. Engelli ve yaşlı bakımını üstlenen kadınlara öncelikli ücretsiz psikolojik ve fizyolojik destek hizmetleri verilmesini sağlayacağız. Mülteci/göçmen kadınların kimlik numarası olmaksızın sağlık hizmetlerine erişim hakkından yararlanması için gerekli koşulları oluşturacağız. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerde kadınların hastalıklardan korunması amacıyla Acil Durum ve Afet Bakanlığı bütçesi dahil tüm kamu bütçelerini seferber edeceğiz.

'SAVAŞSIZ VE SINIRSIZ BİR YAŞAM İÇİN KADINLARLA DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Mülteci/göçmen kadınlara sağlıklı, güvenli ve erişilebilir barınma desteği sağlayacağız. Göçmen işçi kadınlara güvenceli ve güvenli istihdam alanları oluşturacağız. Yaşları ve sağlık durumları çalışmaya müsait olmayan, işsiz göçmen kadınlara sosyal destek sağlayacağız. Göçmen kadınlara yapılan her türlü saldırı ve şiddete karşı ağır cezai yaptırımları içeren düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Zorla evlendirilen göçmen kadınların talepleri doğrultusunda boşanma süreçlerini kolaylaştıracağız, boşanan kadınlara her türlü maddi ve manevi desteği sunacağız. Savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan göçmen/ mülteci kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti engelleyecek yasal güvenceleri hayata geçireceğiz. Afet dönemlerinde göçmen kadın, kız çocuğu ve LGBTİ+’lara güvenli, eşit, sağlıklı ve onurlu bir yaşam sağlanmasının koşullarını oluşturacağız.”

Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN