İsrailiyat nedir, ne demek? İsrailiyat kelime anlamı

İsrailiyat nedir, ne demek? İsrailiyat kelime anlamı

İsrailiyat kelimesi İsrailiyye kelimesinin çoğul olarak tanımlanabilir. Unun haricinde İslami kaynaklarda farklı anlamlarda taşımaktadır. İsrailiyat kelimesinin tam anlamı

Yahudi kaynaklarına göre israiliyat kelimesi kuran tefsirine karışan hurafeleri ifade etmek için kullanılır. Eski dinlerden İslam kaynaklarına giren bilgilerin İsrailiyat diye adlandırılmasının bir sebebi vardır. Bunun sebebi ise Yahudilerin o dönem Araplar tarafından oldukça tanınması ve daha eski bir dine mensup olmalarından dolayıdır.

İSRAİLİYAT ANLAMI NEDİR?

İsrailiyat kelimesinin terim olarak ne zaman kullanılmaya başladığında dair ve Müslümanlar arasında ilk kez kimin kullandığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat batılı araştırmacıların ifade ettiğine göre İslam kaynakları içerisinde etki alanı oldukça geniştir.

İsrailiyat terimi ile genel olarak İsrailoğulları'na gönderilen peygamberlere ve bu peygamberlerin günahkarlara karşı yaptığı uygulamaları bunların yanı sıra zahitlerin söz ve davranışlarıyla mazhar oldukları manevi lütufları konu edinmektedir.

israiliyat

BATILI ARAŞTIRMACILARA GÖRE İSRAİLİYAT KELİMESİ

Batılı araştırmacılar bu terimin çok geniş bir kapsamı ifade ettiğini söylemişlerdir. Peygamberlerin geçmişi ve geleceği , halifeler idareciler saltanatların çöküşü Mehdi inancı kıyamet alametleri gibi birçok hususu içerisine aldığını söylemişlerdir. Bu konuda yapılacak incelemeler sadece İslami literatür içerisinde yapılmamalı daha geniş bir inceleme yapılmalıdır.

İsrailiyye ile ilgili rivayetleri hakkında daha derin bir anlayış ortaya çıkarmak için Çağdaş dönemde ortaya çıkmış olan eserlerin de incelenmesi gerekir. Yine de bunların yanında İslam kaynaklarındaki İsraili kavramının anlaşılması için filolojik ve metodolojik açıdan bilimsel incelemelerde bulunulması da gerekmektedir

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN