Kadir Gecesi'nde ne oldu? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi

Kadir Gecesi'nde ne oldu? İşte Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi

Mübarek Ramazan ayının son günleri geçirilirken, Kadir Gecesi huşu içinde idrak ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden dolayı bugün yapılacak ibadetlerin katsayısı oldukça yüksek olacak. Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadri Gecesi'nin anlamı ve önemi Kadir Suresi'nde bahsediliyor. İşte, Diyanet'e göre faziletleri...

Diyanet'e göre, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e göre daha önceki ümmetlerden bin sene cihat eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allah-ü teala (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesi'ni önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.

KADİR GECESİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

İslam'ın kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından Cebrail melek aracılığıyla Hz. Muhammed'e Hira Dağı'nda Ramazan'ın 27. günü olan Kadir Gecesi'nde vahyedilmeye başlandı. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti oldu.

Kur'an-ı Kerim'in; bir ayette Ramazan ayında, bir başka ayette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir Gecesi'nde inmeye başladığı haber verilir:

"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle her bir iş için veya her bir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

KADİR GECESİ NAMAZI NEDİR?

Bu mübarek geceyle ilgili özel namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nafile namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamber Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi'nde nasıl dua edebileceğini soran Hz. Ayşe'ye şöyle demesini tavsiye etmiştir: "Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" (Tirmizi, Da'avat, 84).

Kadir Gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed şöyle buyurdu:

"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır."

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi'nde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'ı Kerim indirilmeye başlandı. Peygamber Hz. Muhammed'e Hira Dağı'nda Kuran'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede indi.

Bu gecede müminler mümkün mertebe Kadir Gecesi'ni ibadet ve tövbe ederek değerlendirmeye çalışmalı. Uyku ve istirahatle geçirmemeye gayret etmeli. Çünkü bu gecede her bir Kur'an harfine 30 bin sevap verilmektedir. Diğer ibadetlerin sevabı da o nispette artış göstermektedir.

Kadir Gecesi'ni değerlendirmek ve o vaktin feyiz ve bereketinden istifadeyi arttırmak için namaz kılınır, Kur'an okunur, Kuran tefsirleri mütalaa edilir, zikredilir, salavat-ı şerif getirilir, dualar edilir. Fakir ve kimsesizler doyurulur, bol bol sadaka verilir. Kadir Gecesi'nin getireceği büyük kazanç hakkında rivayet edilen hadisler en güzel teşvik mahiyetini taşımaktadır.

KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLİR?

Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirildi (Kadr, 97/1). Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; İbn Mes'ud'un 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi; Resulullah'ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır' " (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179).

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber, "Kadir Gecesi'ni aramak isteyen 27. gecede arasın" (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü'l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son 7 gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir Gecesi'ymiş gibi değerlendirmek gerekir.

İmam-ı Şa'rani Hazretleri: Kadir Gecesi'nin kaçıncı gece olduğunu, Ramazan-ı Şerif'in ilk gününe göre şöyle tespit etmiştir. Ramazan-ı Şerif:

Pazar günü girerse 28'i 29'a bağlayan gece

Pazartesi günü girerse 20'yi 21'e bağlayan gece

Salı günü girerse 26'yı 27'ye bağlayan gece

Çarşamba günü girerse 18'i 19'a bağlayan gece

Perşembe günü girerse 24'ü 25'e bağlayan gece

Cuma günü girerse 16'yı 17'ye bağlayan gece

Cumartesi günü girerse 22'yi 23'e bağlayan gece

İmam-ı Şa'rani Hazretleri 30 sene Kadir Gecesi ile bu usule göre müşerref olmuşlardır. Birçok evliya bu usulle Kadir Gecesi'ni bulmuşlardır.

Kadir Gecesi'nin bu ay içerisinde hangi gece olduğunun gizlenmesi, mü'minlerin her geceyi Kadir Gecesi bilip, her gece çokça ibadet etmeleri içindir.

Kadir Gecesi'nde hava berrak ve güzel olur. O gece her şey Hz. Allah'a secde eder. Denizlerin suyu bir an için tatlılaşır. Mü'minler, aff-ı ilâhi ve mağfiret-i sübhaniye mazhar olurlar.

Netice olarak Ramazan-ı Şerif hangi gün girerse girsin, bu hesaba göre Kadir Gecesi, cumartesiyi pazara bağlayan geceye isabet etmektedir. Ramazan-ı Şerif'in ikinci yarısındaki iki adet cumartesi gününden 17, 19 gibi tek sayılı gecelerden biri Kadir Gecesi'dir.

KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

* Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Hz. Muhammed'e salat-ü selamlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad-ü ezkarda bulunulmalı.

* Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse 5 vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

KADİR GECESİ DUASI

Hz. Muhammed, Kadir Gecesi'ne büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Hz. Muhammed, Kadir Gecesi şu duayı okurdu:

* Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni

* Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

KADİR SURESİ

Kadir Suresi Türkçe okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahiraahmanirrahim.

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

Kadir Suresi Türkçe anlamı:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), Rabbinin izni ile her iş için (semadan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir."

KADİR GECESİ DUASI

Ey Güzeller Allah'ım! Ey güzelliği akılara hayret ve durgunluk veren Bedi olan Allah'ım. Seni çok seviyoruz. Ne olur Kadir Gecesi ve Hz. Muhammed aşkına Sen de bizleri çok sev. Bu gecemizi, bu günümüzü, bu haftamızı, bu ayımızı, ömrümüzü hayırlı eyle. Bize ve nesillerimize uzun hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Geçmiş devirlerde peygamberlere, alimlere nasıl hayırlı işler yaptırdıysan bizlere de öyle hayırlı işler ve dualar yaptır. Meleklerin dillerine destan olacak hayırlı işler ve dualar yapmayı bizlere lütfeyle. Vakti gelmiş bekarlara Saliha eş ver. Evlilerin Sana olan aşkını arttır Allah’ım. Evlilerin evleri mutluluk ve huzur yuvası, Cennet köşesi olsun Allah’ım.

Ey Güzeller Allah'ım, Hz. Muhammed ve Kadir Gecesi hürmetine:

Evladı olmayanlara hayırlı evlatlar, evladı olanlara da uzun, hayırlı ve sıhhatli bir ömür ver. Sen latifsin lütfeylemeyi seversin. Evlatlarımızın ilmini, fehmini ve zekalarını attır. Bizleri ve kıyamete kadar gelecek nesillerimizi Senin, Habibinin ve insanların yanında kadirli eyle. Gençlerimize gençliklerini Senin yolunda kullanmayı lütfeyle. Gençlerimizi Dünya ve içindekilere tenezzül etmekten Sen koru. Hakiki Sevgili Sensin. Sana aşık, vurgun, tutkun olmayı bizlere lütfeyle. Mecnun'un Leyla'ya, Ferhat'ın Şirin'e olan aşkından daha derin bir aşkla Seni sevelim, Sana meftun olalım. Gençlerimizi Allah Aşığı, Peygamber Sevdalısı eyle

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN