Ramazan ayında gün gün yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar

Ramazan ayında gün gün yapılacak ibadetler ve kılınacak namazlar

Ramazan ayında namaz kılan kişiye Allah tarafından, musibetlerden korunması için melek gönderildiğine inanılır. Diyanet, sevap katsayısının arttığı bu mübarek günleri ibadetle değerlendirilmesini tavsiye ediyor. İşte, Ramazan'da evde yapılabilecek ibadetler...

İslam dünyası bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Koronavirüs salgını altında geçirilecek bu kutsal günlerde evlerde ibadet edilmesi daha bir önem kazanmış durumda. Ramazan'da ilk yapılması gereken ibadet elbette oruç tutmaktır. Ayrıca Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılınmalıdır. Kur'an okuyup dua etmek de Ramazan ayında yapılacak ibadet arasında yer alır.

RAMAZAN'DA HANGİ İBADETLER YAPILMALI?

Zuhru'l- Abidin'de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatında bir Fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüz bin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahvedip yerine haseneler yazmak ve cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azat eylemiş sevabı yazılır."

RAMAZAN'DA GÜN GÜN YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

1. GECE

İbn-i Abbas rivayet eder ki, Hz. Resulallah efendimiz buyurmuşlar ki: Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye 3 iyilik verir:

1) Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2) Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3) Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.

2. GECE

İbn-i Ömer rivayet ediyor: Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:

1) Cehennemden kurtulur.
2) Cennette felah bulur.

3. GECE

Rivayetçiler Ömer ve Said: Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir'in elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.

4. GECE

Ebu'd Derda: Bu gece bir Fatiha ve dört kere Asr suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur.

1) Müslüman olarak dirilir.
2) Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir.
3) Müslüman olarak ölür
4) Yüzü ayın 14'ü gibi olur.
5) Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir cennetle müjdeler.

5. GECE

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır: Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar.

6. GECE

İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse 1 Fatiha ve Ayetel Kürsi ile bir de Şehidellahu Ennehu ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna: Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme.

7. GECE

Ebu Hureyre rivayet eder: Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha, 10 İhlas, 10 Felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere: Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim.

8. GECE

Hz. Ali rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır.

9. GECE

İbn-i Mesud rivayet eder: Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.

10 GECE

Ebu Hureyre rivayet eder: Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 Fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha'yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım.

Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 Fatiha Ayete'l-Kürsi, Şehilellahü, ve Vezzuhayı birer kere okursa 2. rekatta 1 Fatiha 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3 rekatta 1 Fatiha ve Vezzuhayı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 Elem neşrahleke'yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir: Ben bu kulumu kabir azbından ve benim şiddettimden emin kıldım.

11. GECE

Ebu Hüreyre rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayetelkürsü, 10 İnna ateyna, 10 İhlas okursa, kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir. Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur.

12. GECE

Şuraka rivayet eder: Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur.

13. GECE

Hz. Ayşe rivayet eder: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.

14. GECE

Hz. Osman rivayet eder: Bir kimse gece 1 Fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.

15. GECE

İbn-i Mesut rivayet eder: Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa, Hak Teala o kulunu Cehennemden azat ettiği gibi ona Tevratı, İncili ve İbrahim'e inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar. Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir. Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

16. GECE

Resulallah buyurmuştur ki: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve 'Kulillahümme' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir. Bunların 10'u dünyada 90'ı ahirettedir.

17. GECE

İbn-i Abbas rivayet eder: Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve İnna ateyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa, Allah o kimseyi Müslümanlık üzerine diriltir. Ve Müslüman olarak ruhunu alır. Ayrıca Azrail son nefesinde ona kevser şarabı içirir. Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.

18. GECE

Hz. İbn-i Ömer rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 3 İhlas,3 Felak, 3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar. Azrail ona geldiği vakit cenneti müjdeler.

19. GECE

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.

20. GECE

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder: Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.

21. GECE

Hz. Peygamber buyuruyor: Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.

22. GECE

Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.

23. GECE

Hz. Muhammed buyuruyor: Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.

24. GECE

Peygamberimiz efendimiz buyuruyor: Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur: Korkma! Sen semin olanlardansın.

25. GECE

Hz. Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa, o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.

26. GECE

Peygamberimiz Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatınde 1 Fatiha, 1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa, kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki, bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.

27. GECE

Hz. Muhammed buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.

28. GECE

Peygamberimiz buyuruyor: Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.

29. GECE

Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder: Ey kulum! Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.

30. GECE

Nebilerin Sultanı, Esfiyaların burhanı Efendimiz buyurmuşturlarki; bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas, 10 Felak, Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur:

1) Taatleri kabul olur.
2) Dünyadan iman ile göçer.
3) Kitabı sağ yanından verilir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN