T.C. İSTANBUL 14. İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*

2023/5745 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5745 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
500.000,001Taşıt34EAB67 Plakalı, 2009 Model, MITSUBISHI Marka, CANTER FE 859 G Tipli, 4D34M09103 Motor No'lu , N ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 12:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2023 - 12:19
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2023 - 12:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/11/2023 - 12:19

29/09/2023 (İİK m.114/4)e-imzalıdır

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902837