T.C. REYHANLI1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/496-Ceza Dava Dosyası
HÜKÜM ÖZETİ

Esas No : 2016/496
Karar No : 2021/1276
Sanık : Şiayla El Muhi, Ubeyt ve Huzbiye oğlu, 28/09/1973 Hama/Suriye doğumlu
Suç : Karşılıksız yararlanma
Suç Tarihi : 14/11/2021
Karar Tarihi : 10/11/2021
Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Şiayla El Muhihakkında suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında (düşme) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine yapılacak yazılı başvuru veya tutanağa geçirilmek kaydıyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835133