Back To Top
İmparatorluk özlenir mi?

İmparatorluk özlenir mi?

 - Son Güncelleme: 13.11.2019 Çarşamba 09:41
- A +

Zihnimizdeki çelişkilerden biri, hem çok uluslu Osmanlı imparatorluğunu özlemek, hem milli devlet (ulus devlet) kurumunu savunmaktır.

Lozan’ı eleştirenler hâlâ 2.5 milyon kilometre kare topraklarımızı kaybettiğimizi söyleyebiliyorlar.

Osmanlı kültür mirası ve bıraktığı maarif, yargı, meclis, ordu gibi kurumlar elbette çok büyük değere sahiptir ama içinde bulunduğumuz çağda imparatorluk özleminin hamasetten başka bir anlamı olabilir mi?

 

RUMELİ’DE MİLLİYETÇİLİK

Merhum Kemal Karpat’ın “Osmanlı Nüfusu” adlı kitabındaki istatistiklere göre, 1820 yılında Osmanlı Avrupasında Müslüman nüfus oranı yüzde 32’den ibaretti.

Sürdürülebilir miydi?

1878 (Plevne) savaşı felaketindeki büyük toprak kayıpları ve göçler sonunda bu oran 1890’larda yüzde 47.5 olmuştu. Fakat bunun yüzde 9.9 puanı Arnavut’tu, onlar da 1912’de Osmanlı’dan ayrılacaklardı.

Rumeli’deki Sırp, Rum ve Bulgar nüfus daha eğitimli ve şehirliydi. Ayrılıkçı milliyetçilikleri gelişmiş, silahlı “komitalar” ortaya çıkmıştı.

Asayişi sağlayamayan Abdülhamid Makedonya’da mecburen İtalyan General Di Giorgi komutasında uluslararası jandarma kurulmasını kabul etmişti! Bu tür tavizlerle devletin ömrünü uzatıyor, içeride modern eğitimi yaymaya çalışıyordu.

Abdülhamid’in büyük sadrazamlarından Sait Paşa, anılarında, Sırbistan ve Bulgaristan’ın (ve Yunanistan’ın) eğitim ve ekonomide ileri gittiğini, Makedonya’daki soydaşlarının da bunun cazibesiyle Osmanlı’dan çıkıp o devletlere katılmak istediklerini, “komita”ları desteklediklerini, devletin çaresizliğini anlatır. (Cilt 2, s. 219 vd)

Ziya Gökalp de “Arnavut Doktor” örneğinde aynı sorunu yazmıştı.

 

İNEĞİ KİMLER SAĞIYOR

Osmanlı’da Türkler yıllarca askerlik yapar, bu yüzden nüfus artışı çok düşük kalır, eğitim ve ekonomide de ileri gidemezlerdi. Türklerin can ve kan vererek korudukları topraklarda, ayrılıkçı unsurlar ve yabancı firmalar servet kazanırdı.

Kalem dergisinin 22 Temmuz 1909 sayısındaki şu karikatür her şeyi anlatıyordu: İneği asker koruyor, sütü başkaları sağıyordu.

19-11/12/ekran-resmi-2019-11-12-231241.png

1912 Sanayi Sayımı’na göre, Osmanlı coğrafyasındaki sanayi ve ticaretin sadece yüzde 19’u Müslümanların (Türklerin) elindeydi. Türklerde de milliyetçiliğin uyanmasının bir boyutu, köylü Türkleri eğitimli tüccar ve sanayici haline getirmekti. Bu konuda Tarihçi Zafer Toprak’ın “Milli İktisat” adlı eserini önemle tavsiye ederim. (İş Bankası Yayınları)

Lozan’da niye en büyük kavgalar kapitülasyonlar ve borçlar konusunda yaşandı; niye nüfus mübadelesi yapıldı; açık değil mi?

 

HUKUK VE TEKNOLOJİ

19. asırda Büyük âlim Cevdet Paşa yeni topraklar fethetme psikolojisine karşı çıkıyor, eldeki devletin “muntazam” yönetilmesini, maarif ve iktisadın geliştirilmesini savunuyordu.

Namık Kemal, kargaşa (hâl-i iğtişaş) içindeki devlet yönetimini hukuka dayalı bir düzene kavuşturamazsak, sadık Ermenilerin de bir gün ayrılmak isteyeceğini yazmıştı.

Milli Mücadele’den sonra kurulan devletin “milli devlet” (ulus devlet) olması hem tarihin getirdiği bir zorunluluk, hem rasyonel bir tercihti. Ateşlerin yangınların içinden çıkarak yeni devleti kurarken maalesef aşırılıklar, ağır ızdıraplar ve şiddetli travmalar oldu.

Bunu konuşalım fakat bu, Mustafa Kemal’in ve muvafık, muhalif arkadaşlarının “ulus devlet” tercihinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bugün mesele, geçmişin kavgalarına saplanıp kalmadan, tarihten ders alarak Türkiye’yi kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk devleti ve ileri teknoloji ülkesi haline getirmektir.

Vatanseverlik de milliyetçilik de insanlık da bunu gerektirir.

Taha Akyol ve Mustafa Karaalioğlu ile Ortak Akıl'ı izlemek için:

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 22:36
Sık sık rasyonellikten dem vurup, Türkiye’nin, terör de dahil, sosyal, ekonomik vs vs en büyük sorunlarını doğurup onbinlerce ölüden ve günümüz Türkiye’sinin haketmediği dünya ortalamasındaki yerinden de sorumlu olan, “ULUS DEVLET”i nasıl savunabiliyorsunuz, anlamak mümkün değil ? Rasyonal olan o gün Kürt, Çerkes, Laz, Türk olmayan azınlıkları zorla Türkleştirmeye çalışmak olmasa gerek. O rasyonal değil olsa olsa Alman faşizmi kokan Nasyonal olur.
KARAR OKURU 14 Kasım 2019 15:54
0
Kardeşim, Türkçe konuşuyoruz. Bu, hepimiz aynı ortak kaderi paylaşıyoruz anlamına gelir.
fırat 13 Kasım 2019 22:15
Karar okurlarından biri adalet mülkün temelidir demiş katılıyorum yalnız bu adalet ve mülk sadece biriler tekler üzerinden dizayn edilmeye çalışılırsa sadece bir milleti korursa o adalet adalet değildir işte günümüzdeki türkiyesinin düştüğü hatada tam burası chp iyi parti bahçeli akpninde hepsinşnde adaleti aynı hepside sadece birilerinin adaletini savunuyorlar. Bunların dedikleri adaletle 82 milyon bir araya gelmez zaten temel sorunda bu kargaşada ülkenin bir adım ileri gidememeside adaletin birilerini koruyup diğerlerini tererüst sıfatına konumuna itmek zorlamak dışlamak sila
Yanılgı 4: Hilafet ve saltanat devam etseydi İslam dünyası arkamızda olur ve dünyaya hükmederdik düşüncesi; belki de en büyük yanılgı budur. 400 yıl islam dünyasına bayraktarlık yaptık deriz ama o İslam dünyasının çoğu savaşlarla hakimiyetimize geçmiştir. Bize içten hasım olmuşlardır. Osmanlı hilafetini destekleyenler Hint, Kazan, Kırım ve Doğu Türkistan müslümanları olmuştur. Bunlarda Rus, Çin ve İngiliz işgaline karşı destek sağlamak için hilafete sempatik olmuşlardır. Buna mukabil İran, Arap, Orta-Asya müslümanları Osmanlı hilafetine soğuk olmuşlardır. Son yaşadıklarımızda bunun ispatıdır.
Yanılgı 3: Çokuluslu Osmanlı devlet yapısı günümüzde de sürdürülebilirdi; Osmanlılar genişleme döneminde bir çok topluluğu egemenliğine bağladılar. Bu bağlanma gönüllü bir bağlılık değil kılıç gücüne bağlı idi. Osmanlı askeri gücünü kaybedince ister istemez ayrılma talepleri arttı. Bu yapı sürdürülemezdi. Eğer olsa idi SSCB dağılmazdı. Dolayısıyla çokuluslu Osmanlı günümüze getiririlecek bir yapı yada günümüzde öykünülecek tarz değildir. Bugün halkımızın çoğunluğu Türk kültür kimliğine sahipken bile ayrılıkçı terör ile uğraşıyoruz
Vatandaş yurtsever 13 Kasım 2019 22:45
1
Yavuz sultan selim han ve Molla i,drisi bitlisinin şark politikaları sonucu doğu anadolu ,güneydoğuanadolu musul ve kerkükten itibaren kuzey ırak ve halebi içine alan kuzey suriyeye bölgelerinde yaşayan çok sayıda arap türkmen ve kürt aşiretleri osm devletine iltihak(katılma) eylemiştir Kürt beylerinin Yavuz sultana gönderdiği ariza(dilekçe)topkapı sarayında mevcuttur bu topraklar kılıç zoru ile değil gönüllü bağlanmıştır
Yanılgı 1: Osmanlılar 600 yıl dünyaya hükmetti; Halkımızın büyük yanılgılarından birisi de budur. Osmanlılar Fatihe kadar bölgesel bir güçtür. Anadolu ve Rumelide kendine müsavi devletlerle savaşmıştır. Fatihten Kanuni sonuna kadar küresel güç olup öykünülen dünyaya hükmetmeyi gerçekleştirmiştir. Bu da yaklaşık 150 yıllık bir tarihtir. Bu dönemde de çok güçlü olmasına rağmen yardım isteyen Endülüs Müslümanları, Kazan Müslümanları yada Hint Müslümanlarına yardım etmeye fiziki gücü yetmemiştir. 1683/1919a kadar ise kaybeden küçülen istiskal edilen bir devlettir.
vatandaş yurtsever 14 Kasım 2019 02:16
1
2.Beyazıt 1505 yılında kemal reis komutasında ki donanmayı akdenize gönderdi melake ve balear adalarını vurup çok sayıada moriskoyu istanbula geirmiştir.Karadan neden harekat yapılmadığı ise kara ordusunun gideceği tek güzergah mısır ve kuzey afrika tamamiyle osmanlı hakimiyeti dışındadır ayrıca septe v tancanın portakizler ve ispanyollar tarafından zaptedildiği hesaba katılırsa kardan harekat yapılaması elzemdirAyrıca yavuz sultan selim barboros hayretin ile 2000 kişilik asker göndermiştir barboros 70000 bin moriskolu müslümanı cezayire taşıdı.
karar okuru 13 Kasım 2019 20:19
Sayın Akyol sizin ve diğer yazarların adalet ,hak ,hukuk, ekonomi veya güncel siyaset yazıları 30-40-50-100 kere yorumlanırken Mustafa Çağrıcı hocanın yazısı sadece 6 defa yorumlanmış. Yazının konusu da peygamber ve Kuran ahlakı .Karar okuyucu kitlesini de göz önüne alırsanız biraz garip ve düşündürücü değil mi?
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 20:30
0
Gayet normal arkadaş. Karar okurları zaten dini duyguları güçlü bir kitle. İslamcı bir gazete burası. Ayrıca dini konular daha az aktüel. Ama siyasi yazı ve konular sürekli değiştiği için doğal olarak daha fazla tartışma doğuruyor. Nitekim çağrıcı hoca da gündem yazınca aynı yoğunluk oluyor.
Türk Ordusunun İzmir'e girişinin ikinci ya da üçüncü günüydü. Yakub Kadri, Falih Rıfkı ve Atatürk Uşşakizade Köşkünde misafir olarak kalırken, sabah kahvaltısında Falih Rıfkı: "Paşam, kazandığınız zaferi askeri ve siyasi yönlerinden bize anlatmak lutfunda bulunur musunuz?" diye sorar. Atatürk'te: "A çocuğum, ben ne yaptığımı biliyor muyum? Adeta bir rüya görmüş gibiyim" diye cevap verir. Yakub Kadri bir zaferin baş komutanın söylemeyeceği bu cevabı bir şaka olarak algılıyor... Oysa Atatürk bu sözünün şaka olduğunu söylemiyor...
Batıcılar, bu ülke için hiç bir zaman hayırlı rüya görmedi. Dün geri kalmışlığın sebebi olarak İslam'ı yok edip ulus devleti dayatanlar, şimdi de PKK ile işbirliği yapıp Kürtçülüğü destekliyor... Dün Türkçe bilmiyor diye Kürt analarını hapisteki çocukları ile görüştürmeyenler, bu gün PKK'yı meşru bir örgüt olarak lanse ediyor..
KARAR OKURU EK 13 Kasım 2019 21:04
0
Tecrübeler göstermiş ki, sadece Türkiye'de değil, dünyadaki bütün parti, dernek, cemaat ve örgütler birer projedir. Bir işçi veya memur, kendi evini geçindirmekte zorlanırken , bazıları on binlerce insan besliyor... Trump hâlâ aklanmış değil. Tuhaf. Kennedy öldürüldü ve faili meçhul... Bizim gibiler de fikir yürütüyor. Yıllar önce bugünkü tabloyu çizdiğimde bazıları inanmıyordu. İktidara gelen ve darbe yapanlar dahil... Bir ABD şirketinin Türkiye temsilcisi kopya vermişti. Eski bir bakan da... Şimdi köşemden izliyorum. Selamlar.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 17:47
"Adalet Mülk'ün temelidir." Adalet, kim olursa olsun herkese eşit ve hakkaniyetli davranmaktır. Adaletin karşıtı ise zulümdür. Mülk ise vatan ve devlettir. Adaletle húkmettiğin sürece, mülkün payidar olacaktır. Eğer adaletten uzaklaşırsan, bir şairin dediği gibi, "Zulümle abad olanın, ülkesi berbat olacaktır." İnsanlık tarihi bunu çok test etmiştir. Yeniden test etmeye gerek yoktur. Elimizin altındakilere her hususta adaletle muamele edelimki, ülkemiz berbat olmasın. Saygılarımla.
2.Yanılgı: Osmanlılar yüksek bir medeniyet kurdu; Osmanlı Devleti'nin yaşadığı dönemde ahlaki ve insani açıdan çağına yetişilemiyecek bir davranış medeniyeti kurmuştur. Zorla din değiştirme, kılıçtan geçirme, yok etme, etnik temizlik yapmamıştır. Ancak bilimsel ve teknik anlamda bir medeniyet kuramamış üstünlük sağlayamamıştır. Örneğin Osmanlı; bir İbn-i Sina, Harezmi, Biruni, Farabi, İbn-i Rüşt vb yetştirememiştir. Bunun sebebi de Osmanlının İslam kültür havzaları olan Fergana, Harezm, Horasan, Irak vb bölgelerin uzağında Bizans sınırında kurulmuş ve sürekli savaş politikası içinde yaşamıştır
KARAR OKURU 14 Kasım 2019 01:44
1
Akşemseddin mikrop meselesine fracastor italyan hekimden100 sene önce söz etti.Ali kuşcu Tİmur Türk devletinde yetişti fatih sultan mehmet döneminde astronomi ve matametikte ün saldı Cerrah Şerefeddin sabuncuoğlu cerrahlık aletini ilk önce resmeden hekim. ilk defa süpazituvarın formülünü açıklayan kişi(1505 yılı).Takıyuddin rasid astronom:ayın, yerin ve diğer gezegenlerin hareketlerindeki düzensizlikleri günümüz değerine yakın ölçüde açıklamıştır . Ebu suud efendiyi de sen araştırırsan onun çapı ve derinliğini keşfedersin
KARAR OKURU Mürsel 13 Kasım 2019 16:52
İmparatorluğu iki şekilde bakılabilir. 1-Kimliğiminde içinde olduğu hatasıyla da olsa muhteşem bir birikim tecrübe.Bana kuvvei maneviye ve şevk verir.Ama asla tekrarlanmaz.Bu tarihin tünelinde çırpınmaktır. 2-İmparatorluk yıkılmadı durduruldu.( Y.Kaplan).Bu büyük bir yanılgı sanallıktan ibaret.Ergen yetişgin; dedesinin zenginliği ile övünür.Züğürtlüğünü öyle bastırır.Maalesef çoğunluk bu gerçeğin idrakında değil.Geçmiş zamanda uyuyor ve yatak parası ödüyor.Mutezili ve Cebri kader anlayışı bu uyuşukluğu besleyip büyütüyor.Oysa " Eski hal muhal( imkansız).Ya yeni hal ya izmihlal" 1909.Münazara
Halkımızda bilimsel bir tarihçilik yok, hamaset diz boyu, Osmanlıya öykünülmesinin en önemli sebebleri şunlar; 1-600 yıl dünyaya hükmettik yanılgısı, 2-Osmanlı yüksek bir medeniyet kurdu yanılgısı 3-Çokuluslu imparatorluk döneminin hala devam ettiği yanılgısı 4-Saltanat ve hilafet devam etseydi tüm İslam dünyası arkamızda olur ve tüm dünyaya hükmederdik yanılgısı
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 18:50
17
16.48, Tarih Hocası, sana hakikatleri yanılgı diye yutturmuşlar. Sen iyisi mi başka iş yap. Öğrencilerini de zehirleme...
KARAR OKURU Hakkı Sever 13 Kasım 2019 19:39
3
Ramazan beye Tebriklerimi iletiyorum.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 21:22
1
18.50. Ramazan bey bu dort yaniligiyi yukarida gayet net acikliyor. Kafanizda bilgi kirintisi varsa cevap yazin da ogrenelim...Sizin gibilerin kafasinda sisirme balondan baksa bir sey gormedik simdiye dek...
KARAR OKURU 14 Kasım 2019 10:38
3
18.50, Ramazan neyi açıklıyor. Amigo gibi Osmanlıyı aşağılyor...
samet 13 Kasım 2019 16:39
Aşırı milliyetçilik türkiyenin önünü sürekli kapatmıştır. mesela ben 93 te yurt dışına geldiğimde karşılaştığım en büyük sorun yabancı dil sorunu ve eğitim di. Ben o yıllarda turkiyenin temel eğitimini ilk okuldan itibaren tamamen ingilizce verilmesini kafamda kararlaştırmıştım super demokrasi ve dünyaya açılmak istiyorsak önce bütün dünyanın anladığı bir dil ile eğitim almak çol akıllıca bir yöntemdi. Ne yazıkki bu yöntemimi kime anlatabilirdim.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 21:54
0
Tam sömürgeci, kolonyalist anlayış. Yeni bir ley öğrenirken kendi dilindemi daha iyi öğrenirsin? Başkasının dilinde mi? Az düşün be kardeşim.
kaan 13 Kasım 2019 14:50
Şimdide sağılıyoruz.İnsanımızı yetiştirelim ki az sağılalım.Ders aldık mı?Alacak mıyız?
cemil 13 Kasım 2019 14:12
harf devrimi ile ilk 20 yılda türkiyede okur yazarlık onemli bir derecede düşmüştür. arap alfabesiylede eğitim ve öğretim sürdürülebilirdi, yalnız şu anki ingilizce ve diğer ülkelerle anlaşabilmek için gene modern alfabeyi öğrenmek gerekli olduğundan harf değişimi isabetli bir karar.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 15:34
9
14.12, İngilizce öğrenmek için alfabemizi değiştirmek isabetli bir karardı demek müstemleke bir anlayıştır.
Krr okr 13 Kasım 2019 14:03
Taha bey gelinen noktada çıkmaza girdik. AKP bu işi kotaramadı. Milleti çok fena kandırdılar. Umut verip umutlarını çaldılar. Hukuk ve Eğitim alanında yaptıkları hataların bedeli çok ağır olacak. Büyük komutan Hannibal Barca'nın dediği gibi "Ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol yapacağız". Başka çare yok.
Bir Türk 13 Kasım 2019 12:41
Osmanlının güçlü iken 15.yüzyılda kurduğu düzen zamanın değişmesi ile 19.yüzyılda kendi aleyhine dönmüştür, istenen dönüşüm ve yenileşme yapılamamıştır. Doğal olarak ömrünü tamamlamıştır. Onlar bizim atamızdır, onları kötülemek bize bir şey kazandırmaz. Artık önümüze bakmamız lazım. Ancak aradan geçen 100 yılı iyi değerlendirememişiz. Ulus devlet oluşturmak isterken ülkemizdeki farklı unsurları memnun edecek bir yönetim oluşturamamışız. Kişileri kutsayarak bir yere varamayız. Hepsi günahı ile sevabı ile bizim atamızdır. Vatanını en çok seven kişi işini en iyi yapan kişidir...
GY 16 Kasım 2019 10:21
0
İşini güzel yapan ve kuralları düzgün uyan
Muhtefi. . 13 Kasım 2019 12:27
Imparatorluk niye ozlensin ki. :))..Devasa Mirasımiz var. Buna sahip çıkmalıyız. Ahlak, Edep, Adalet,Bilim ve Hikmetle çok çalışarak Akılla. !..Mecburuz,, yoksa bunu da kaybedebiliriz.*Aile bozuk olursa üyeler gider*..değil ki Devletler Birlik içinde kalsın . . Kim çalışırsa o kazanır. !.Duygu, Zan, Hevesler yön gösterici değildir. .
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 12:23
Osmanlı Türkçesi ile okuyup yazmak 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanına mani olmadı. Osmanlı Türkçesiyle konuşan halk, saltanat isteseydi Atatürk değil feriştahı gelse Cumhuriyet ilan edilemezdi... Ama Cumhuriyetin ilanından sonra jandarma devleti ile sindirilen halkın istemediği çok şeyler yapıldı. Cumhuriyetin ilanından beş sene sonra, 1 Kasım 1928'de Osmanlı Türkçe'sini yasakladı. Yerine Batının Latin alfabesi ikame edildi. Saltanatı özleyen yoktu. Ama kurucu iradenin diktatörlük özlemi vardı...
Özay İbrahimbaş 13 Kasım 2019 12:19
"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır." Kendi sorunlarını çözememiş ve kendi gerçeklerinden kaçanların sığınacakları liman, boş rüya ve hülyalardır. Hiçliklerine orada bir anlam bulduklarını sanırlar. Bunu bilen türk ve müslüman tipi siyasetçi de süslü ve gaza getiren söylemlerle bunu kitlelere yedirir...Ve buralarda hayat böyle devam eder gider. Kendinizi Allah'ın kulu ve peygamberin ümmeti, ecdadın anlı şanlı torunları (!) sanırsınız, ama aslında çoktan küresel sömürü düzeninin kölesi olmuşsunuzdur... İşte 'ahvâl-i pür melâl' imiz budur....
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 12:08
Lozanın özeti din öldürülecektir ayrıntısı önemi yok bunu feraseti olanlar anlar milliyetçiliğin bu millete ancak doğru kullanımıyla bir faydası olur başkasının milletini yok sayarak değil milliyetçilik hizmetkarlıksa bir anlam ifade eder yoksa tamamen zarardır çünkü Tek millet kalıcı millet İslamiyet Milliyetidir gerisi ölene kadar aklı olan bunu düşünür ona göre konuşur
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 17:09
0
Allah yardımcınız olsun kardeş. Namaz vakitlerini herkese kaçırttırmazsak ve haftada bir hatim indirirsek bizi kimse tutamaz.Evvel Allah yedi düvel-i hizaya sokarız.Ama bu cami sayısıyla bu iş yavaş ilerler.
KARAR OKURU EK 13 Kasım 2019 11:49
Ömer bin A.Aziz, Halife olunca ilk önce fethe giden orduları geri çağırıp, içeride maslahat yapmaya başlamış. O dönemin Mısır Valisi, Halifeye mektup yazıp, topladığı zekatı verecek fakir bulamadığını yazmış... Ayrıca, ' ba' del kemali zevalun 'gereği Osmanlı yıkılacaktı. Bütün imparatorluklar yıkıldı... Kraliçe bugün gözünü yumsa, İngiltere de dağılır ve dünyanın seyri değişir. Devletin şekli ne olursa olsun, önemli olan, kanunlar ve yönetimin âdil olmasıdır. Ayrıca, son dönemde insanlar kavgacı oldu. Bunalıma girdik. Yeni slogan şu olsun : Aklına geleni söyle ama, ağzına geleni söyleme.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 11:47
Taha bey burada yazan partili trollere yahut metropolde yetişmemiş kendi dar dünyalarında vizyonsuz kalmışlara ne deseniz boş. Umudumuz hayatı ve dünyayı zamanın gereklerine göre yaşayacak ve anlamlandıracak yeni nesilde. Er yada geç Türkiye ayağına fren olmak dışında hiçbir katkısı olmayan bu kindar nesli, zihniyeti geride bırakacak ve yeniden bir büyüme dönemi başlayacak.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 10:45
Atatürk güzellemesi. Hiç mi yanlış yapmadı Atatürk sayın yazar?
Kasım 13 Kasım 2019 12:13
16
Aynen öyle Atatürk ilkeleri tamamen milleti birbirine düşüren beşer uydurması dayanaksız Dine karşı oluşturulmuş saçmalıklardır aslında Milliyetçilik halka hizmetse bir mana ifade eder yoksaTürkçülük veya diğer milletleri yok saymak yüzde doksandokuz değil yüzde yüz zarardır Zaten İSLAMİYET MİLLİYETİ yeterli ve kalıcı ebedi olandır bu varken diğer geçici Türkçülükten bahseden ahmakbile değildir
Süheyl CALISKANOGLU 13 Kasım 2019 16:40
0
10,45;Akilli adamla aptal adam arasinda ne fark vardi?Hicbir sey!Ikisi de her seyi bildiklerini düsünürler.Yaz da görelim,teker teker,Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün hatalari neymis?"Uyanik ol'diyecegim ama,uykunu da bölmek istemiyorum (!)..
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 17:48
0
Kasım kardeş İSLAMİYET MİLLETİ, YAHUDİLİK MİLLETİ, HIRİSTİYANLIK MİLLETİ, BUDİSTİYET MİLLETİ NE DEMEK...TERKİB OLSADA OLMASADA OLUR YÖNTEMİ İLE OLMAZ Kİ!
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 22:45
0
Süheyl ÇALIŞKANOĞLU, akıllı adam, 80 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakar ve “ yahu biz nerede yanlış yaptık “? der.
Lağım Çukuru 13 Kasım 2019 10:32
Hukukun çöp olduğu ülkede bunlar havanda su dövmek. Türkiye, Venezuela, Nijerya, Mısır, Filipinler ile aynı ligde. Gerçekçi olalım: Hiç bir zaman bir İspanya olamayacak. Çünkü bunu isteyen yok. Hukuk talep eden yok. Demokrasi talep eden yok. Beyin kullanmak yasak. Türkiye HİÇ BİR ZAMAN bir ileri teknoloji ülkesi olamayacak.
ÖTÜKENLİKURT 13 Kasım 2019 10:24
Tebrikler sayın yazar. Avrupa'daki emrimizde yaşayan uluslar neden daha okumuş daha iyi durumdaydı? Çünkü Osmanlı şehzadeleri yabancı olan analarının verdiği kültürle Türk'e hep yabancıydı da ondan! Tüm yatırımlar Avrupa'ya yapıldı. Benim köyüme ilkokul 1950 de yapılmış. Osmanlı padişahları Osman, Orhan hariç kendini Türk olarak hissetmemiştir. Sebep analarının yabancı olması ve ilk kültür ve eğitimlerini onlardan almalarıdır. Kendimi Atilla'ya ne kadar yakın hissediyorsam Osmanlı padişahlarına o kadar uzak hissediyorum. Yazıyı face'de paylaşıyorum.
Sercan 13 Kasım 2019 12:06
3
Eğer Osmanlı torunu olduğunu iddia ediyorsan sende de Sırp, Ukrayna; Rus vs. kanı var demektir. Bu durumda, Alper Tunga sizlere ömür...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 13:23
3
12.06, İş Osmanlı düşmanlığı olunca iki dakikada kafatasçı oldun...
Hermes 13 Kasım 2019 10:08
Osmanlı yöneticilerinde ve halkında "vatan" kavramı olmadı zira "vatan" demek milliyetçilik demekti. Bu olsaydı, bu gün bir Fransa-İngiltere-vs olurduk...Onlar, görünüşte "ilay-ı Kelimetullah" için seferler yaptılar, ama esas amaç ganimet toplama değilmiydi?. Öyle olmasaydı, bu gün Balkan ülkelerinin tamamı Müslüman olurdu(şükür sadece az bir Boşnak var), resmen oralardan kovulduk. İslam'da zorlama yoktur da, Hristiyanlıkta varmı?. İspanyollar L.Amerikayı hristiyanlaştırdı zorla, şimdi onlara düşmanlık besliyorlar mı?!. Günümüzde de "halk" sadece asker ve vergi kaynağı, buyuranlar da aynı tip.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 10:56
13
10.08, Osmanlı altı yüz sene yönetmiş. Senin gibileri bile asimile etmemiş. Gerisini sen düşün.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 10:58
6
10:08 Haklısın, Osmanlı da emperyal Batı gibi yapsaydı sen bu gün böyle düşünemezdin....
Hermes 13 Kasım 2019 14:38
0
Çağları iyi okuyun, "din"ci bakmayın, çoğu şeyi kaçırırsınız, şimdiki iktidara bakışınızda olduğu gibi. İbn-i Haldun, savaşların temelinde ekonomik nedenler yattığını söyler, ne zaman?. Ha, öz be öz Türküm, ama Osmanlıda Türk halkı hep gariban kalmıştır, en parlak döneminde bile böyledir, Devlet güçlüdür, halk perişan, günümüzdeki gibi. Halk zengin olsaydı, belki Osmanlı hala imparatorluk olarak ayakta duruyor olurdu, anladın? Şimdi AB üyesi olan birçok ülke yüzlerce yıl önce "vatanlarını" korumak için birbiriyle savaşmıştır, güçlü "vatan" anlayışları vardır.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 14:44
1
Bu din din anlayisiyla Ingiltere veya Fransa olmakmi dedin.Cok komik gercekten
14.38, Osmanlı için söyledikleriniz Batılı şarkiyatçıların uydurmalarından başka bir şey değil. Batı birbiriyle savaşınca vatanlarını korumuş oluyor. Osmanlı savaşınca işgalci, fetihçi olmuş oluyor. Batı hayranlığınız, Türk'e ve İslama karşı ön yargılı bakmanıza sebep oluyor. Yapacak bir şey yok. İnsanımız senin gibi düşünsün diye, elin oğlu 100 yıl önce Türkün kıblesini Batıya çevirecek devrimler yaptırdı...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 17:10
7
14.44, Bu memleketin gavurları Ay'a gitti de Müslümanları mı geri kaldı... Bu memleketin resmi ideolojisi 80 yıl gavurluğu teşvik etti. Ama geri kalmışlığın kabahatini gene Müslümanlara yüklemeye çalışıyorsun... Ayıp oluyor...
MM 13 Kasım 2019 10:07
Sayın yazar son bir iki yazınızı çok beğandim. Hani geniş açıdan bakınca, her millet medeniyet yolunda kendi kaderi çerçevesinde bir yol alıyor. Bazen ileri bazen geri gidiyor. Avrupanın ortaçağda çözdüğü laikliği biz şimdi tartışıyoruz (laik olalım veya doğru budur demiyorum). Aynı şekilde eğitimin, hukuğun, adaletin önemini bir unutup bir hatırlıyoruz. Belkide osmanlının iyi dönemlerindeki hukuk ve adaletten çok da uzağız. Sosyal değişimler çok yavaş oluyor, bu değişimi hızlandırıcı olaylar ise (çoğu zaman savaş veya başka bir felaket) değişimin yanlış yöne sapmasına sebep oluyor.
Fevkalade güzel ve önemli tespitler...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:34
Bizler Osmanlıyı ve Saltanatı özlemiyoruz. Osmanlı ruhunu özlüyoruz. Şu an maalesef tenasüh(reenkarnasyon)'ü yaşıyoruz.Damarlarımızda Hıristiyan batının habis(pis) ruhu dolaşıyor maalesef. Bununla da övünüyoruz üstelik. Bizden olmayan birileri modernite, modernite diye, diye, bizi modern itlere boğdurdular ve halende boğduruyorlar. Bu satılmış ruhlar, mahşerde yakalarını elimizden kurtaramayacaklar. Hz.Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Hz.Ömer(R.A.)'e diyor:"İstemezmisin Ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun." "Dünya hayatı oyun ve oyalanmaktan ibarettir." (Ayet-i Kerime)
KARAR OKURU Hakkı Sever 13 Kasım 2019 14:33
1
Osmanlının hangi dönem ruhunu özlüyorsunuz. Anadolu halkı Osmanlıda Askerlik ve vergi veren Köylüden başkası değildi. TEBAYDI. İstanbul ahalisi askere bile alınmazdı. İstanbula giriş için izin gerekliydi.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 15:29
6
14.33, Bu kadar yalan olmaz. Ayıptır.
KARAR OKURU Hakkı Sever 13 Kasım 2019 19:50
0
15.29 hangisi yalan,Osmanlı da halk teba ve kuldu.İstanbul halkı Tazminata kadar askere bile alınmazdı. Türk ler köylü ve Askerdi.Olan dar Sanayi ve ticaretin %80 85 i gayri muslimlerin elindeydi.Osmanli Savaş ve Vergi Hanedanaydı.
KARAR OKURU 14 Kasım 2019 10:44
0
19.50, Hepsi yalan.
Kemal Nakıs 13 Kasım 2019 09:33
Tüm veriler ortada. Yüzyılların ihmali neticesi eğitimsiz, sanayisiz, fakir ve geri kalmış Türk milleti. Mukabil olarak her alanda başarı sağlamış azınlıklar ve dış güçler... Yeni Türkiye Cumhuriyeti tabiri caizse küllerinden yeniden doğdu. Ve ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı. Böyle olduğu halde körü körüne "osmanlıcılık" fikrine bağlılık ve değişik mahfillerde üst perdeden dile getirilmesini anlayamıyorum.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 11:01
11
Yarın Müslümanlar başarılı olursa onları översin. Ne yapalım? Kimileri senin gibidir... Sadece güçlü olanı doğru ve haklı sanır.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:27
sadece Türkler mi özğürlüğe düşkün oluyor diğer halkların böyle hakkı yol mu?
KARAR OKURU EK 13 Kasım 2019 14:30
1
Âdil ve âkil adam gibi özetlemişsiniz. Tolstoy, 26 yaşına kadar yazamamış. Alay konusu olur, diye. Sonrası malum... Tolstoy , Türk ve Kürt değil ; Rus. Türk olsaydı, özgüvenle hemen yazardı. Kürt olsaydı, ölünceye kadar yazamazdı. Millet ne der, diye. O kadar kusur bizde olur. Bu bir. İki... Osmanlı (Bazı Erbakan ve Erdoğancı gibiler) saltanatçıydı. Sadece, MER' Î kanun Şeriatti. Lâik idiler. Mesela, Yavuz'un Alevilere davranışı, laikçe. Haremde makyajı ilk duyduğumda hayret etmiştim. Heykeller, meyhane gibi haneler o gün de vardı. Bazı işler gizli yapılıyordu, o kadar... Selamlar.
Padişahlar Arap ve oryantalist kripto din âlimlerinin verdiği karşılıksız cennet çekine provizyon açmasaydı bu haltlar başımıza gelmezdi Koskoca bir ırkı sırf cennet ütopyası ve Arap yerel Tiranı için heba etti. Her şeyin ayağına dolandığı rasyo olmayan.. mistizm için intihar etti Osmanlı Şimdi Arap bedevi ahirette (!) Gülüyordur.... Arap Kurnazları bizi kendilerine bedava bekçi yaptı....helal olsun !
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:22
Atatürk Cumhuriyeti İslami değerlerle zenginleştirebilirdi. Yapmadı veya yapamadı. Ama yapmak istediği hakkında da en ufak bir bilgi kırıntısı yok. Atatürk'ün en büyük ideali, ideal yönetim şekillerinden olan Cumhuriyeti yüceltmekti. Oysaki yönetim şekilleri kutsal değildir. Yönetimler insanlar içindir. Yönetim şekilleri amaç değil, insanların faydasına dönük araç olmalıdır. Osmanlıda böyledir. Lâkin Osmanlının ideali İ'layı Kelimetullahtır(Allah adının yüceltilmesi). Atatürk'ün böyle bir ideali olmamakla birlikte, bu ideali unutturmak gibi bir çaba içinde olduğunu görüyoruz.
Ahir zaman hidayeti 13 Kasım 2019 14:15
0
Sen ilayı kelimetullahtan ne anlıyorsun? Allah’ın tüm din davası insan hakları davasıdır insan hakları ihlalleri ve kamu malları talanlarının, israfın, savurganlık ve konfora tapınmanın kısaca zulmun olduğu yerde adı nekadar İslâmî vesaire vesaire olsa da dinden eser yoktur bunu bir anlayın artık... Allah ile aldatılmak din bu zulümden Atanın milleti kurtarması dinsizlik bu ne yaman çelişkidir Allah aşkına Bi uyanalım artık.
KARAR OKURU Hakkı Sever 13 Kasım 2019 14:34
0
Osmanlı da sadece Saltanat ve Hanedanın devarmı önemliydi. Din soslu hanedanlık.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 17:58
0
09.22 Emin olun nasıl çözümleme, analiz, çıkarımda bulunuyorsunuz. Anlamıyorum kardeşim..!Osmanlının ideali İ'layı Kerlimetullah mı! Nerden bu yargıya varıyorsunuz.İmparatorluk kendi gerçekliği ve gereğine göre ayakta kalma yöntem, usül, strateji belirler... Allahı,dini, mezhebi kullanacağı aparat olarak görür.. Halil İNALCIK hocanın HAS BAHÇE eserinde elit siyasi, sosyal müktedirlerin nasıl sosyopskolojik rahatlama için yaşam tercihini anlatır...Varmı Peygamber, raşid halfelerde böyle bir yaşam...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:14
Bizler Atatürk'ü eleştiremiyoruz. Ne sağlığında ve nede ölümünden sonra. Hakaret edelim demiyorum. Taha bey dahil, Atatürk sevdalıları Atatürk'ün yanlışına yanlış, doğrusuna doğru derken bile, tevillerle onu aklamaya çalışıyorlar. O zamanın şartları gibi, içi boş, içine işine geldiğini doldurmak gibi bir yol izliyorlar. Atatürk İslam alemine ve İslama sırtını dönüp batı tarzı bir Cumhuriyet yönetimi benimsemedimi? Cumhuriyetin içini milli ve manevi değerlerimizle zenginleştirmek yerine, Cumhuriyete batı kültürünü giydirmedimi? Bunu halka rağmen yapmadımı?
Murat 13 Kasım 2019 11:23
2
Sanki Osmanlı halka rağmen hiçbir şey yapmadı. Salata gibi karmakarışık diyeceğim o kadar bilgi kırıntısı bile yok.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 13:18
1
11.23, Devrimlerin halka rağmen yapıldığını kabul ediyorsun. Ama zaten Osmanlı da öyle yapıyordu diyorsun. O zaman Cumhuriyet hikaye...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 08:50
Doğru
lahza 13 Kasım 2019 08:19
Yıllardır yazılarınızı takip ederim, hukuki detaylarla ilgili yazdıklarınız uzmanlık ve ilgi alanım olmadığı için tam manasıyla anlayarak okuyamam. Diğerleriniyse büyük bir ilgiyle okurum. Her okumamdan sonra ne kadar da derya deniz bilgi sahibi olduğunuzu düşünürüm. Ama nedense bir nokta da takılıp kaldığınızı daha ilerisine gitme konusunda çekindiğiniz aklıma gelir. Bunu hükümet aleyhine yazmıyorsunuz anlamında söylemiyorum, daha büyük bir şeyden çekindiğiniz için yapmadığınızı düşünürüm. Belki de aradığım şey için köşe yazıları uygun değil. Yinede teşekkürler.
Metin 13 Kasım 2019 07:25
Kaleminize,elinize saglık.Atatürkün ulus devlet,cumhuriyet kurması dogrudur.Yön dogrudur.Ayrıntılara,uygulamalara takılıp,büyük resmi gözden kaçırmayalım.Cumhuriyeti demokrasiyle,bilimle,teknolojiyle taçlandıralım.Memleket hepimizin,birbirimizi anlamaya çalışalım.Hoşgorulu olalım
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 11:04
8
O gün ulus devleti tezgahlayanlar bu gün Kürtleri kışkırtıyor...
evin 13 Kasım 2019 07:23
ermenilerin ayrılmak istemesi bu muameleyi haklı çıkartmaz...kendi kendini yönetmek ve özgür olmak tüm uluslar gibi onların da hakkıydı...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 10:39
6
Haklısın. Osmanlı ordusu işgalci güçlerle savaşırken, Müslüman köyleri talan eden, çoluk,i cocuk süngüden geçiren Ermenileri tehcir etmemek lazımdı. Onlara başka bir şey yapmak lazımdı...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 19:49
2
10:39...Bu konuda okudugun bir kitap var mi? Mesela o yillarda Konya ve Halep valiligi yapmis Celal Bey'in "Hatiralarim" adli kitabi var. ittihatci, milliyetci bir insanmis ama Ermeni vatandaslara yapilanları ayrintisiyla yazmis. "Koyleri talan eden" Ermeni yok. 1870lerden beri Ermeni koylerini basip, talan eden, haraca baglayan musluman ceteler var. Muslumanlarin cogu yoksul, Ermenilerin cogu meslek sahibi, varlikli cunku.
Bu ne terbiyesizlik 14 Kasım 2019 01:49
1
19.49, Köyleri talan eden ermeni yok derken insan biraz utanır. Ayıptır yahu...
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 06:08
Taha bey, bir deryasiniz, cok tesekkur ediyoruz aydinlattiginiz icin
Kertenpere... 13 Kasım 2019 02:20
Aynı ülke, aynı millet, aynı tarih... Hiç bir ortak paydası olmayan çeşit, çeşit düşünceler... Sadece az gelişmişlikle izah edilecek gibi değil... Kendi benliğimize küstük, çok değil daha bir asır önce canımıza okuyan düşmanlarımıza aşık olduk... Taha Bey, bir şeyi özlemek için önce tanımak bilmek lazım... Biz Osmanlıyı tanımıyoruz ki özleyelim... Osmanlıdan maksat saltanatsa ben ömrüm boyunca saltanat isteriz diyen birine rastlamadım. Ama Osmanlı'dan maksat, ortak paydası İslam olan bir toplum ise o her Müslümanın hayalidir. 100 yıldır çok kötü kertenpereye geldik.
kerkenezpere 13 Kasım 2019 09:26
4
Elini tutanmı var islamın nesini yaşayamıyorsun
Metehan 13 Kasım 2019 09:41
0
Sorunda tam senin gibi düşünenlerde. Bir hayal var sizde; Dediğiniz gibi bilmediğiniz ya da hayallerle, masallarla, hamasetle oluşturulmuş bambaşka bir Osmanlı hayali. Osmanlı zaten saltanat demek öyle işime gelen kısmını alırım işime gelen kısmını almam diye bir garabet olmaz kardeşim. Üstelik Osmanlı'nın son dönemlerinde özellikle Osmanlı ailesinde Batılı yaşam tarzı zaten başlamıştı. O dönemin dünyasını iyi araştırmadan bilmeden salt sizin hayallerinizi süslüyor diye rejim değiştirilmez. Cumhuriyeti kuran kadrolar bunları bizzat İmparatorluk kan revan içinde yıkılırken yaşamışlar.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:49
3
Her müslümanın hayali olduğunu söylerken bu kanıya nasıl vardığınızı, herkes adına bu kararı kendinizde alma gücünü bulmakta dikte edici bir taraf, düşünceyi empoze etmek, bunu herkese zorla benimsetmek gibi bir bakış açısı ne kadar sağlıklı ?
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 12:08
4
9.41, "Ortak paydası İslam olan bir toplum ise o her Müslümanın hayalidir" dedim. Buna bile şiddetle karşı çıktınız. Yani size göre Müslüman; ateist bir toplum mu hayal etmeli. Çok ayıp oluyor ama.
timur 13 Kasım 2019 02:15
osmanlı ve turkiye cumhuriyetinin geçmişinden günümüze ermeni kürtler ve diğer milletlere karşı inkar ve imha soykırımları olmuştur. Belgelerle resimlerle arşivlerde vardır. Düne gerek yok bu günlerde bile cihatçılarla beraber kürtler terör bahanesi ile yerlerinden sürülüyor. türkiyede sol parmakla sayılacak kadar vardır. hdp dışındaki partilerin hepsi ve yandaş gazeteleri ve seçmeni hepsi ırkcı milliyetçi türkiye şu an hitlerin almanyasından farkı yok ve şu anki yöneticisi osmanlıların en acımasızı Eğer bugün 100 yıl öncesi olsaydı son 5 yılda kürt diye bir şey kalmazdı
Yildirim 13 Kasım 2019 14:23
2
02;15 Madem inkar etmişiz sen niye, nasil varsin?
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:11
bir gün de sabahattin alinin v.d nin eserlerinde anlatılan halkın ızdırabından çektiklerinden travmalarından bahset ya.bu kadar yıldır yazıyorsun.senin gibi teorik reçeteleri çok kişi yazıyor.150,100,70,50,30 yıl önce bu halk neler çekti.bunun sebebi olanlar kimlerdi.NE ÇOK ACI ÇEKTİ BU HALK.VE bugünler.bunları çektiren sebep olanları ki dostların bir çoğu yaz.son nefesinde bizi de yazdı bir kez desin insanlar.üç yazı bırak teoriyi.teori ile düzelecek olan düzen onların dertlerine deva olacak lafını etme.sebep olan düzeni yaz.travmalarını acılarını.üç yazı olsun yaz.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:30
4
onlari yazarsa ertesi gun yazamayacagini bildigi icin bu kadar yaziyor..girtlaginda laf dugumlenir ya.. haksizlik karsisinda susan dil olmamak gercekten babayigitlikmis..Bkz. Ahmet Altan.. herkes olamiyor..3-5 tane daha cikabilseydi belki durum farkli olurdu ama kumas bu kadar maalesef... Aci ama gercek..
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:09
Eline sağlık. Karar’daki Mehmet Doğan okusun.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 10:44
1
Okusun da doğruyu yazsın sizin için iyi olur
Ne yazik 13 Kasım 2019 01:49
Osmanli ve Muslumanlar da olmasa ne yazacaktin acaba? Devlet gibi devlet olsa, sizin gibi curuk, sahte algi memurlari ulusal basinda yazabilirmiydi? Yazamazdi.
Karar Okuru 13 Kasım 2019 08:04
1
Ne yazmasini bekliyordun. Inkalarin cokusunu mu, papua Yeni Gine de ki Hantoron kabilesini mi? Yazar su an cok az bulunan gercek bir Turk mutefekkiri. Tabi ki icinde bulundugu toplumun meselelerini yazacak. Osmanliyi ve Turku, Kurdu muslumani... Hakaret etmeden once biraz oku, dusun ve fikir sahibi ol.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:17
1
Kardeş, senin aradığın yazarlar havuz medyasında. Sataşma yapacağına akit oku, mutlu ol.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:33
2
Yan komşu Mehmet doğana gidin siz. O tam size göre yazıyor. Orası okuma yazma bilmeyen duyduklarına inananlar için birebir. Burası size birkaç gömlek büyük. Gerçekler ağır gelir kaldıramazsınız.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 01:08
Neye inanırsak inanalım, neye dayandırırsak dayandıralım yüzyıla yakın bir süredir, reelde ülkemizdeki dindarlar ile Kürtler bu devleti tam anlamıyla benimsememişler. Tam onlar benimsediler derken bu defa laik kesim küsmüş. Örgütten dolayı da Kürtler de yine köşelerine çekilmiş iki arada bir derede kalmamak için beklemektedirler. Devlet ideoloji pompalamaktan vazgeçmeli ve herkesi içine alabileceği bir söylem üretmelidir. Herkes kendi doğrularını dayatmada ısrar ederse bir yüzyıl sonrada torunlar hala aynı şeyleri konuşmaya ne yazık ki devam edecek.
Metehan 13 Kasım 2019 09:43
0
Sanırım bütün bu tartışmaların en güzel özeti bu mesaj olmuş.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 13:52
0
Ne güzel özetlemişsin kardeşim. Yüreğine sağlık.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:51
Ermeniler'in cok buyuk cogunlugu Osmanli'dan ayrilmak istemedi. Cihan Harbinde 1 milyon 700 bin Osmanli Ermenisinin icinde bagimsizlik icin isyan edenlerin sayisi 10 - 15 bin kadardi. Resmi tarihin iddia ettigi gibi Cihan Harbinde toplu bir Ermeni isyani yoktur. Onbinlerce Ermeni Osmanli ordusunda savasip can verirken tehcir emri cikmis, mallarina el koyulmus, cogu kadin cocuk yasli Ermeni yollarda can vererek yok olmuslardir. Tehcir hem ideolojik (Anadoluyu Turklestirmek) hem de ekonomik (Ermenilerin sevetini gasp etmek) sebepler yuzunden yapilmistir.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 03:59
8
Ermeni tehcirinin sebepleri senin dedğin gibi olsa bu milletin Ermenilere karşı böyle kini olmazdı. Türkler Ermenileri Bizans zulmünden kurtardı. Bin yıl birlikte yaşadı. Osmanlı yıkılırken Ermeni çetelerinin yaptkkları bin yıllık dostuğa gölge düşürdü.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 09:13
3
03:59...Bu milletin Ermenilere kini var derken genelleme yapmissin. Kini olan da var, olmayan da. Kini olanlarin buyuk cogunlugu cocukken okulda ogretildikleri yalan - yanlis bilgilerle beyni yikananlar ve Turk Tarih Kurumunun Ermeni Sorunu hakkindaki yalan propagandasina inananlardir. Buna karsilik bugun artik gercegi yazan, soyleyen Turk tarihciler de var ve Ermenilere yapilan buyuk zulmu bilenlerin sayilari giderek artiyor. Kaldi ki bu ulkede sadece Ermenilere kin besleyenler yok. Yunanlilara, Yahudilere, Araplara, Kurtlere, Avrupaya, Amerikaya,vs kin besleyen de cok insan var. Butun dunya
musto 13 Kasım 2019 00:42
Bir yerleri almak önemli değil oraları mamur etmek yaşanılır hale getirmek.60 yıllarda yaşadığım İstanbulu özlüyorum.50 yıllarda yaşadığım köyüm 37ve 52 yıllarda batıdan gelen göçmenler tarımda en az bizlerden 50 yıl ileriydiler.Bizler karasaban öküz,manda ile tarımda ekme biçme satma 9 ay sürerdi.Göçmenler geldi at arabaları pulluk bostan sulama kanalları ile daha fazla ekim alanı daha fazla ürün elde ettiler.Tarımda yan sanayi çeşitlilik yarattılar.Onların bu gelişimine ayak uyduramadığımız için baskı ve zorbalık ile kaçırdık ne arnavut kaldırım taşları ne bostanları kaldı eski haline döndü
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 00:30
Taha bey, Yönetim şeklinin Krallık, İmparatorluk, Cumhuriyet olması neyi değiştirir?Asıl olan içinin ne ile doldurulduğudur. Temelinde adalet var mıdır? Hak, hukuk var mıdır? Şu an itibariyle ülkemizin yönetim şeklinin Cumhuriyet olması kimseyi rahatsız etmez, etmemeli. Hatta milletin hür iradesine dayalı olarak kabul ettiğimiz Cumhuriyet, inancımıza en uygun yönetim biçimlerinden birisidir. Yanlış olan, beşeri kavramların kutsanmasıdır. Atatürk'ü yücelteceğiz diye, Cumhuriyet yönetimini yere, göğe sığdıramıyoruz. Bazı insanlarımız sadece slogancı Cumhuriyetçi. Yaşasın Cumhuriyet.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:11
4
Şimdi gel bu adama kuvvetler ayrılığını öğret.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:13
4
Krallıkta hukuk olmaz. Kralı yanlışları için eleştiremezsin, sorgulayamazsın. Avrupa’daki krallıklar temsilidir. Egemenlik halktadır. Öğrenin bunları artık
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 02:14
0
Cumhuriyet demokrasi demek değildir. Misal: Irak, Saddam döneminde bir cumhuriyetti.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 07:36
4
Katılıyorum. Yapılanları "tarihi zorunluluk" gören; bir eleştiri cümlesinin hemen arkasından, onu etkisizleştirecek bir övgü ve mazeret düzen aydınların yazı ve kitapları yerine; Mete Tunçay, Sevan Nişanyan gibi -tabiri caiz ise- harbi konuşanları dinlemek, gerçeğe yaklaşmayı sağlar.
KARAR OKURU 13 Kasım 2019 08:42
0
02.11; 02.13: Tam bilmediğiniz konularda, başkalarını küçümser biçimde ahkam kesmek yanlıştır (bakınız: Kemal Gözler "Devletin Genel Teorisi").
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN