Back To Top
Son dakika Sivas referandum sonuçları: 16 Nisan seçimi Sivas evet hayır oranları GÜNCEL

Son dakika Sivas referandum sonuçları: 16 Nisan seçimi Sivas evet hayır oranları GÜNCEL

 - Son Güncelleme: 16.04.2017 Pazar 21:35
Son dakika Sivas referandum sonuçları: 16 Nisan seçimi Sivas evet hayır oranları GÜNCEL
- A +

16 Nisan referandumu Sivas sonuçlarında evet mi hayır mı çıkacak? Anayasa değişikliği referandumunda Sivas'ta yüzde kaç evet yüzde kaç hayır çıkacak? 16 Nisan referandum sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Karar.com sayfasından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sivas referandum sonuçları ve evet hayır oranı haberimizde.

Sivas referandum sonuçları ve evet hayır oranı Karar.com'da. Anayasa değişikliği referandumu Sivas'ta nasıl sonuçlanacak? 2010 referandum sonuçarında yüzde 76 gibi bir oran ile evet diyen Sivas'ta 16 Nisan referandum sonuçları merakla bekleniyor? Yüzde kaç evet, yüzde kaç hayır çıkacak? Referandum sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren sayfamızdan takip edebilirsiniz.

SİVAS REFERANDUM SONUÇLARI

EVET: Yüzde 71,32

HAYIR: Yüzde 28,68

SİVAS REFERANDUM SONUCUNUNU ANLIK TAKİP İÇİN TIKLAYIN

Sivas referandum sonuçları açıklandığı andan itibaren yukarıdaki linke tıklayarak sivas referandum sonucu ve evet hayır oranını görebilirsiniz. 2010 referandumunda %76 evet diyen Sivas, 2015 genel seçimlerinde de Ak Parti'ye %68 oranında oy vererek birinci parti seçti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %69 oranında oy ile tercihini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullanan Sivas'ta 16 Nisan referandum sonuçları nasıl sonuçlanacak?

SİVAS 2015 KASIM GENEL SEÇİM SONUÇLARI

Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri, 7 Haziran 2015’te yapılan genel seçimlerden sonra yapılan erken genel seçimlerdir. Anayasanın 77. maddesi gereği, olağan olarak Haziran 2019’da yapılması gerekmekteydi. Ancak güvenoyu alabilecek bir hükûmetin kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı erken seçim kararı almış, sonrasında YSK seçim tarihi olarak 1 Kasım 2015’i belirlemiştir. Sivas’ta 2 bin 258 sandık kuruldu ve 378 bin 824 oy kullanıldı. % 86,95 katılımın olduğu 2015 Kasım genel seçiminde Sivas’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

AKP % 68,7

MHP % 11,8

CHP % 14,8

SİVAS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ SONUÇLARI

2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye’nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde cumhurbaşkanının doğrudan halk oyuyla seçildiği ilk seçimdir. Bu seçimle gelecek olan Cumhurbaşkanı’nın görev süresi beş yıl olacak ve bir kişi en fazla iki kere seçilebilecekti. 2014 yılında yapılan bu seçimde Sivas’da oyların üç aday arasında dağılımı şu şekilde gerçekleşti;

Recep Tayyip Erdoğan % 69,99
Selahattin Demirtaş % 1,22
Ekmeleddin İhsanoğlu % 28,80

SİVAS 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, Türkiye’de anayasada yapılan birtakım değişikliklerin 12 Eylül 2010 tarihinde halk oylamasına sunulmasıdır. 26 maddelik bir değişikliği içeren paket, TBMM tarafından kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından referanduma sunuldu. Referandum sonucunda %57.88 evet ve %42.12 hayır oyu çıkarak anayasa değişiklikleri kabul edildi. Sivas’ta 2 bin 187 sandıkta 350 bin 289 oy kullanıldı. %82,62 oranında oy kullanımının olduğu 2010 referandumunda Sivas’ta oy dağılımı şu şekilde oldu;

% 76,69 Evet
% 23,30 Hayır

16 NİSAN REFERANDUMUNDA NEYİ OYLAYACAĞIZ?

Peki Anaysa değişikliğini öngören 16 Nisan referandumu neler getirecek. Hangi kurumlarda ne gibi değişikliklere gidilecek? İşte kritik referandumda oylanacak değişiklikler:

Mahkemelere yeni tanım geliyor: Mahkemelerin tanımındaki “bağımsız” ibaresinin yanına “tarafsız” tanımı da getiriliyor.

Milletvekili sayısı artıyor: 550 olan milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor.

Seçilme yaşı düşüyor: Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemde 18’e düşecek. 18 yaşında Meclis’e girenler askerlikten muaf tutulacak.

Seçimlerin yapılması: Teklife göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda 5 yılda bir yapılacak.

Cumhurbaşkanı’nın görev ve yetkileri: Anayasa değişikliğiyle hükümet etme sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı devletin başı görevini üstleniyor. Halkoylamasında sunulan metinle “başbakanlık” kalkıyor, görev ve yetkileri cumhurbaşkanına geçiyor. Cumhurbaşkanı kanunları onaylama, Meclis’e geri gönderme ya da Anayasa Mahkemesi’ne gönderme hakkına devam ediyor. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları atama yetkisine sahip olurken, “başbakan”lık makamı lağvediliyor. Bunun dışında Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atama ve görevden alma ile diplomat görevlendirme yetkisine sahip oluyor. Cumhurbaşkanı’nın “Başkomutanlık” sıfatı devam edecek. Yürütme yetkisine ilişkin kararname çıkarabilecek. Ancak Anayasa’da yer alan konularda kararname çıkaramayacak.

Yasalar nasıl çıkarılacak: Yasama görevi Meclis’te olacak. Milletvekillerinin sunacakları teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak. Bunun yanında OHAL, af, para basmak, savaş yetkisi ve milletler arası anlaşmaları onaylamak da bulunuyor.

Denetim yetkisi: Meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru önergeleriyle denetim yolu açık olacak.

Cumhurbaşkanı’nın seçimi: Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirken, görev süresi milletvekilleri gibi 5 yılla sınırlı olacak. Seçilen Cumhurbaşkanı iki defa görev yapabilecek. Bunun yanında 100 bin seçmen ve en az yüzde 5 oya sahip siyasi partiler aday gösterebilecek. İlk turda seçim yapılamazsa, ikinci pazar günü seçim yenilenecek.

Cumhurbaşkanı’nın yardımcıları ve vekaleti: Cumhurbaşkanı için yardımcı sınırlaması bulunmuyor. Bunun dışında Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması durumunda 45 gün içerisinde seçim yapılacak. Cumhurbaşkanı’na, Cumhurbaşkanı’nın atayacağı yardımcısı vekalet edecek ve yetkilerini kullanabilecek.

TÜM REFERANDUM HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cumhurbaşkanı’nın yargılanması: Madde, Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılmasını öngörüyor. Meclis, önergeyi en geç 1 ay içinde görüşüp, üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılacak. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığı'na sunacak. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilecek.

OHAL durumu: Cumhurbaşkanı ayaklanma, savaş hali, afet, salgın gibi olaylarda 6 ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilecek. Meclis gerekli gördüğü takdirde OHAL süresini kısaltabilecek, uzatabilecek veya kaldırabilecek. Cumhurbaşkanı savaş halleri dışında 4 ayı geçmemek koşuluyla OHAL’i uzatabilecek. OHAL döneminde çıkarılan kararnameler 3 ay içerisinde Meclis’te görüşülecek, aksi takdirde yürürlükten kalkacak.

Seçimler: Meclis üye tamsayısının 5’te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri birlikte yapılacak. Bunun yanında Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesi kararını alabilecek.

REFERANDUMDA OYUNUZU NASIL KULLANACAKSINIZ

Yükleniyor...

Askeri yargı kalkıyor: Yargıda birlik için askeri mahkemeler kaldırılarak, görev ve yetkileri sivil mahkemelere devrediliyor. Ancak savaş durumunda askeri mahkemeler sadece askeri suçları yargılamak için kurulabilecek.

HSYK’da isim değişikliği ve mahkemeler: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun ismindeki “yüksek” ibaresi kaldırılıyor. 13 üyeli HSK’nın Adalet Bakanı ve Müsteşarı doğal üye olacak. Bunun dışında 4 üyesi birinci sınıf hakim ve savcılar arasından Cumhurbaşkanı’nca, 3 üyesi Yargıtay, bir üyesi Danıştay, 3 üyesi yükseköğretim kurumları ile avukatlar arasından Meclis tarafından seçilecek.

Bütçe yapma hakkı: Cumhurbaşkanı’nın tek kanun yapma hakkı bütçe üzerine olacak. Cumhurbaşkanı mali yılbaşından 75 gün önce Meclis’e bütçeyi sunmak zorunda. Meclis’in onaylaması durumunda yürürlüğe girecek kanunun onaylanmaması durumunda ise geçici bütçe yapılacak.

Sıkıyönetim kalkıyor: “Sıkıyönetim” ibaresi kalkarken, Bakanlar Kurulu yetkileri Cumhurbaşkanı’na devrediliyor. “Başbakan” ifadeleri “Cumhurbaşkanı Yardımcıları” ifadesi şeklinde değiştirilecek.

Son madde: Halkoylamasında evet çıkması durumunda, yasalardaki ilgili maddelerin de düzenlenmesi hükmü getiriliyor.

16 Nisan referandumu Sivas sonuçlarında evet mi hayır mı çıkacak? Anayasa değişikliği referandumunda Sivas'ta yüzde kaç evet yüzde kaç hayır çıkacak? 16 Nisan referandum sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Karar.com sayfasından gelişmeleri takip edebilirsiniz. Sivas referandum sonuçları ve evet hayır oranı haberimizde.

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN