Bu şartları karşılayanlar bekçilik başvurusu yapabilir! Bekçi alımı öncesi başvuru şartlarını gözden geçirin

Bu şartları karşılayanlar bekçilik başvurusu yapabilir! Bekçi alımı öncesi başvuru şartlarını gözden geçirin

Emniyet güçlerine çarşı ve mahallerde destek olmasıyla amacıyla istihdam edilen bekçiliğe, yoğun ilgi gösteriliyor. Bekçi alımı, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ve Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarına bakılarak kadroya alınıyor. İşte, bekçilik başvuru şartları...

Bekçilik başvuru şartları içerisinde en lise mezunu olmak ve 18-30 yaş arasında olmak yer alıyor. 2023 yılında en düşük bekçi maaşı 12 bin 36 TL olarak belirlendi.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

7245 Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'na göre, çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde bekçilerin, görev ve yetkileri, bekçilik şartları, çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçlerine, görev ve yetkileri ile çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Bekçi alımları için yapılacak olan sınava başvurmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle ve Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlarında belirtilen sağlık, yaş, eğitim ve fiziki yeterlilik gibi şartları sağlamasına bakılarak kadroya alınıyor. Bekçi olma şartları şöyle:

* Lise ve dengi okul mezunu olmak

* Türk vatandaşı olmak

* Başvuru yapılan tarihte 18 yaşını doldurmuş olmak ya da 31 yaşından gün almamış olmak

* Askerlik hizmetini tamamlamış olmak

* Başvuru yapılan süre itibari ile herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak ya da herhangi bir yan kuruluş ile ilgisi bulunmamak

* Terör örgütlerine, bu örgütlerin herhangi aleni ya da gizli olmak koşulu ile herhangi bir faaliyetine katılmamış olmak,

* Herhangi bir sebeple polislikten çıkarılmamış olmak (Sağlık nedeni dışında)

* Herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyor olmak ya da kullanması neticesinde başvuru yaptığı an itibari ile tedavi görmüyor olmak

* Memur olmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumunun olmaması

* Sağlık yönetmeliğince belirtilen şartları taşıyor olmak

* Silahlı görev yapmaya veya silah taşımaya hukuki manada bir engelinin olmaması

* Toplumda kötü özellikleri ile tanınmamış olmak

* Kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmaması

* Kendisinin ya da eşinin herhangi bir fuhuş suçuna teşebbüs etmemesi, kumarla alakasının olmaması, uyuşturucu sebebi ile adli ya da idari soruşturma geçirmemiş olması ya da bu suçları işlemekten hüküm giymemiş olması

* En az 1,67 boy oranına sahip olmak

* Vücut kitle indeksi 18 ile 27 arasında olmalı

* Başvuru yaptığı ilde 1 yıldır ikamet ediyor olmak

* Güvenlik soruşturmasının ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması

* Herhangi bir yüz kızartıcı suçtan dolayı hükümlü olmamak gibi şartları taşıyor olması gerekmektedir.

Bu şartları taşımayan adayların sınav başvurusunun kabul edilmeyeceğini belirtelim.

aw180942-02.jpg

SABIKA KAYDI OLANLAR BEKÇİ OLABİLİR Mİ?

Sicilinde, yüz kızartıcı olarak adlandırılan taciz, istismar, gasp, hırsızlık gibi suçlardan hüküm giymiş adayların başvuruları detaylıca incelenir.

Devlete karşı işlenen suçlardan, gösteri ve eylemlerde bulunanların ve bu suçlardan sicil kaydı olan kişilerin veya bu suçlardan ertelenmiş cezalar alanların bekçi olamaz.

1 sene ve üzerinde hapis cezası alanlar ve bu cezalara neden olacak eylemleri kasten ve bilerek yaptığına hüküm verilen kişilerin bekçilik başvuruları kabul edilmez.

BEKÇİ ALIMLARINDA KİŞİNİN AHLAKİ DURUMU

Hem başvuru yapan kişinin kendi ahlaki durumu hem de eşinin ahlaki durumu kontrol edilir.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması şartı aranır.

BEKÇİ ADAYLARINA GÜVENLİK SORUŞTURMASI

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması istenir.

aw180942-05.jpg

BEKÇİLİK BAŞVURU BELGELERİ NELER?

Bekçi olma şartlarının haricinde belirtilen evraklarda bu sınav için önemlidir. Bu belgelerin listesi şöyle:

* Sınav başvuru talebinizi içeren dilekçe

* Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport

* Diplomanın aslı ve fotokopisi

* Sınav başvurusunda bulunduğunuz il sınırları içerisinde 1 senedir ikamet ettiğinizi kanıtlar belge

* Son 1 yıla ait 4 tane biyometrik fotoğraf

* Yukarıda yer alan şartlardan eşinin ya da kendisinin bekçilik için engel teşkil edecek durumlarının olmaması

* Sınav ücretinin yatırıldığını gösterir dekont

* Sağlık bilgilendirme formu

* Yaş düzeltmesi yaptıranların yaş düzeltme evrakları

* Askerlik hizmetinin tamamlandığını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi gerekmektedir.

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

İlkokul mezunu: 12 bin 36 TL

Lise mezunu: 12 bin 464 TL

Önlisans ve lisans mezunu: 14 bin 196 TL

Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL'yi buluyor.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN