DGS sözel ve sayısal konuları nelerdir? 2023 DGS sınav konuları belli oldu! Dikey Geçiş Sınav soru ve konu dağılımı

DGS sözel ve sayısal konuları nelerdir? 2023 DGS sınav konuları belli oldu! Dikey Geçiş Sınav soru ve konu dağılımı

DGS, iki yıllık üniversite mezunlarının dört yıllığa yani lisans programlarına geçişleri için sağlanan fırsat olur bu sınav ÖSYM tarafından gerçekleşiyor. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların girebileceği sınav DGS 2023 sınav zamanı açıklanırken konular ve sorular ise merak edildi. 2023 DGS konu ve soru dağılımı haberimizde yer almaktadır

DGS sınavı da ÖSYM tarafından yapılan diğer sınavlar gibi optik üzerinden işaretlenerek yapılırken sözel ve sayısal olarak iki alan üzerine ayrılmıştı. İki yıllık mezunu olan öğrencilerin giriş yapabileceği DGS 60 sayısal ve 60 sözel olmak üzere toplamda 120 soruya tabi tutulup toplamda ise 150 dakika süre tanınmaktadır. İşte, DGS soru dağılımı haberimizde

DGS 2023 TÜRKÇE KONULARI

SÖZLÜKTE ANLAM

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

CÜMLEDE ANLAM

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

ANLATIM BİÇİMLERİ

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

PARAGRAF

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

SÖZEL MANTIKLAR

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

2023 DGS MATEMATİK KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel

Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

Taban Aritmetiği

Denklem Çözme

Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Kareköklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

Oran Orantı

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Sayfa Problemleri

Saat Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar ve Zarar Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Hız Hareket Problemleri

İşçi–Havuz Problemleri

Kümeler

Fonksiyonlar

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Sayısal Mantık

2023 DGS GEOMETRİ KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

Üçgenler

Çokgenler ve Dörtgenler

Çember ve Daire

Analitik Geometri

Katı Cisimler

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN