Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözlü mülakatları ne zaman? GSB mülakat tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözlü mülakatları ne zaman? GSB mülakat tarihleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sözlü mülakat tarihleri bekleniyor. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı istihdam edilecek. GSB personel alımı sözlü sınav tarihleri henüz belli olmazken, mülakat yeri ve zamanı www.gsb.gov.tr adresinden açıklanacak. İşte, GSB mülakatlarında son durum...

GSB mülakat tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 27 Ağustos 2021 tarihine kadar 4 bin 346 işçi alımına ilişkin başvuruları tamamladı. Başvuruların ardından GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapıldı. Şimdi sıra, gerekli koşulları sağlayan adayların mülakat işlemlerine geldi.

2021 GSB MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) mülakat tarihleri henüz açıklanmadı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "İl Müdürlüğü Sınav Kurulu tarafından teslim alınan belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri Bakanlığın www.gsb.gov.tr internet sitesinde daha sonra ilan edilecektir. Sürekli işçi alımına ilişkin her aşamada Bakanlığın internet sitesinde yapılacak duyurular tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" denildi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN