T.C. ANKARA BATI3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/638 Esas

Davacı Şükrü Aköz tarafından davalılar Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Etimesgut Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Etimesgut ilçesi, Ballıkuyumcu Köyü 182 ada 6 parselde bulunan 10.000 m²den büyük olan tapulu taşınmaz ve etrafı ile Etimesgut ilçesi Ballıkuyumcu Köyü 182 ada 3 parselde bulunan 35.000m2 den büyük olan tapulu taşınmazı ve etrafını emek ve para harcayarak davacı Şükrü Aköz'ün1970 yılında tarıma elverişli hale getirdiğini, 1975 yılından beri nizasız ve fasılasız olarak zilyetliği sürdürdüğünü öne sürerek adına tesciline, taşınmazların kamu hizmetine tahsis edilmeleri yada benzer bir nedenle tescilinin yapılamayacağı yönünde kanaat oluşması halinde davacı Şükrü Aköz lehine mülkiyetin tespitine karar verilmesi talepli dava açmış olduğundan;Son ilandan başlayarak 3 ay içinde tescil koşullarının gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, taşınmazların davacı Şükrü Aköz adına tesciline karar verileceği ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01836781