T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/473 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir, Bergama, Koyuneli Mah.
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 182
PARSEL NO : 13
VASFI : -
YÜZÖLÇÜMÜ : 179,44m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABİDİN ONUR, MEHMET ONUR, MUKADDES ÖZER, UMMAHAN YÜKSEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/473 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01902314