T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ 2022/1153 TLMT.

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1153 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul, Eyüpsultan İlçesi, Esentepe Mahallesi, Yıldırım Beyazı Caddesinde, tapunun 822 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı ve Yıldırım Beyazıt Caddesinden 43 dış kapı numarası alan 169,00m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmazın 315/21632 hissesi niteliğindedir. Yıldırım Beyazıt Caddesine paralel cephesi 11,60mt, yola dik derinliği 14,23mt ve 16,50mt, parsel arka cephesi 11,25mt olan ve tamamı 169,00m2 alana sahip arsa vasıflı taşınmaz üzerinde bidayette yer alan kargir binanın yıkılarak enkazının parselden nakledildiği, taşınmazın halihazır durumu itibariyle boş arsa vasfında olduğu tespit edilmiştir. Adresi: Esentepe Mahallesi, Yıldırım Beyazı Caddesi, No:43 Eyüp / İSTANBUL
İmar Durumu :19.03.2005 t.t.’li Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda H:12.50 Taks:0.43 yapılanmalı konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır. Ancak; söz konusu parsel komşuluğunda bulunan 822 ada 6 parsel, İstanbul İmar Yönetmeliğinin min. piyes ölçülerini karşılamadığından dolayı 822 ada 7 parselle tevhidi gerekmektedir. 822 ada 6 ve 7 parsele tevhiden imar durumu düzenlenebilmesi için aplikasyon krokisi ile müracaat edilmesi gerekmektedir denilmiştir.
Kıymeti : 49.218,75 TL KDV Oranı : %8 Kaydındaki Şerhler: 6306 sayılı kanun gereğince riskli yapıdır. (18/06/2021 T-16865 Y. Ve 12/07/2021 T.-19799 Y.)

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:51
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:51

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01834439