T.C. SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Hazırlık Numarası : 2023/6125 Soruşturma 01/06/2023

İ L A N

SAKARYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan, şüpheli LAYD ve IHLAS oğlu, IRAK 2004 doğumlu AYOUB LAYD SHAKIR hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 03/04/2023 tarih, 2023/6125 Soruşturma ve 2023/363 Karar sayılı Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı ile; şüpheli hakkında yürütülen soruşturmada yeterli delil bulunması nedeniyle kamu davasının açılmasının 5 yıl süre ile ertelenmesine, TCK'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 191/3 maddesi uyarında takdiren 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbirine ve 1 yıl süre ile tedaviye tabi tutulmasına, yükümlülüklerine uygun davranması halinde 5 yıllık süresinin tamamlanmasından sonra CMK'nun 1714 maddesi uyarınca kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiş, ancak verilen karar şüphelinin bildirmiş olduğu adresinde aranmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı TK'nun 29. maddesi gereği hükmün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kararın Türkiye genelinde yayımlanan ve trajı 100.000'in üzerinde bulunan bir gazetede ilan edilerek, kararın gazete ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılması ve süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01840434