Vasiyetname nedir, nasıl yazılır? Vasiyet yazmak için yaş şartı var mı, kaç yaşında olmak gerekir?

Vasiyetname nedir, nasıl yazılır? Vasiyet yazmak için yaş şartı var mı, kaç yaşında olmak gerekir?

Kişinin ölümü sonrasında hüküm doğurmak üzere gerçekleştirdiği ‘irade beyanı’ şeklinde tanımlanan vasiyetname ile ilgili merak edilen soruların başında 'Vasiyetname nedir, nasıl yazılır?' 'Vasiyet yazmak için yaş şartı var mı, kaç yaşında olmak gerekir?' gelir.

15 yaşını doldurmuş ve aynı zamanda ayırt etme gücüne sahip olan herkes vasiyetname yazabilir. El yazısıyla yazılmış bir vasiyetin geçerli olabilmesi için baştan sona vasiyetçinin kendi el yazısıyla yazılması gerekir.

VASİYETNAME NEDİR, NASIL YAZILIR?

Vasiyetname nedir, nasıl yazılır

Vasiyename, mirasçının son dilek ve isteklerinin yanı sıra mirasın nasıl paylaşılması gerektiğine dair ilkeleri belirleyen yazılı veya sözlü bir beyandır. Resmi bir vasiyet, iki tanığın katılımıyla bir yetkili tarafından yapılır. Bu, bir memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla yetkilendirilmiş başka bir görevli olabilir. Mirasçı isteklerini görevliye iletir. Yetkili daha sonra bir vasiyetname yapar veya yazdırır ve okuması için merhumun kendisine verir. Vasiyetname vasiyetçi tarafından okunur ve imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarihle birlikte imzalar.

Vasiyetnamenin üzerine tarih atıldıktan ve imzalandıktan hemen sonra, vekâletname memurun huzurunda iki tanığın vasiyetnameyi okuduğunu ve nihai isteklerini içerdiğini onaylamalıdır.Tanıklar, bu beyanın kendi huzurunda yapıldığını ve varislere açık olduğuna inandıklarını yazılı veya sözlü olarak vasiyetname ile imzalayacaklardır.

Vasiyetnamenin içeriği hakkında tanıklara bilgi verme zorunluluğu yoktur. Vasiyetçi vasiyetnameyi kendisi okuyamıyor veya imzalayamıyorsa, yetkili vasiyetnameyi iki tanığın önünde okur ve ardından vasiyetnamenin son vasiyetname içerdiğini beyan eder.

Tanıklar, bu beyanın kendi huzurunda yapıldığını ve varislere açık olduğuna Bu durumda tanıklar, vasiyetçinin tanıklığının kendilerinden önce yapıldığını belirtmişler ve onun ehliyetli olduğuna inanmışlardır. Ayrıca, vasiyetnamenin bir memur tarafından derhal merhumun kendisine okunduğunu ve vasiyetnamenin son vasiyetini ve vasiyetini içerdiğini belirten yazılı veya sözlü olarak imzaladılar.

Vasiyetname nedir, nasıl yazılır

Fiil ehliyeti olmayanlar, ceza mahkemesinin verdiği kararla kamu hizmetinden çıkarılanlar, okuryazarlığı olmayanlar, mirası bırakan kişinin eşi, üstsoy ve altsoyları, kardeşleri ve kardeşlerin eşleri, resmi vasiyetnamenin düzenlenmesi sırasında memur ya da tanık olarak katılamazlar. Resmi vasiyetnamenin aslı, vasiyetnameyi düzenleyen memur tarafından saklanır.

KAÇ TÜRLÜ VASİYETNAME VARDIR?

Medeni Kanuna vasiyetname 3 şekilde yazılabilir:

– Resmi vasiyetname

– El yazılı vasiyetname

– Sözlü vasiyetname

RESMİ VASİYETNAMENİN BOZULMA DURUMU VAR MI?

Bir vasiyet, geçerlilik koşullarının yerine getirilmesi şartıyla, yerine getirilinceye kadar geçerlidir. Ancak bazı durumlarda vasiyetname geçersiz hale gelebilir.

Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olduğu için herhangi bir sebep gösterilmeden kolayca geri alınabilir ve bu durum 3 şekilde yapılabilir:

Yeni vasiyetname ile vasiyetnamenin iptali: Madde 542 Bir vekaletname, yasal vasiyet biçimlerinden birine uygun olarak yeni bir vasiyetname yaparak önceki bir vasiyeti herhangi bir zamanda iptal edebilir. Bir vasiyet tamamen veya kısmen iptal edilebilir.

Yok etme ile: Madde 543 Bir vekâletname, vasiyetnameyi iptal ederek kendisini vasiyetten de ayırabilir. Kazaen veya üçüncü bir kişinin ihmali sonucu iptal edilen ve içeriği tam ve doğru olarak tespit edilemeyen vasiyetname hükümsüzdür. Tazminat taleplerinde bulunma hakkımızı saklı tutulur.

Sonraki tasarruflar: Madde 544- Merhum, eski vasiyetini silmeden yeni bir vasiyet yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde önceki vasiyet tamamlanıncaya kadar onun yerini alır. Vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, merhum bu mal üzerinde tasarrufta bulunsa dahi, mirasın vasiyeti geri alınır.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN