13 Ağustos 2020 Perşembe
BIST 100
1114.18
%0,37
DOLAR
7,3343
%-0,1
EURO
8,6713
%0,21
ALTIN
456.709
%1,03
21°/30°
İSTANBUL
Güneşli
30.05.2020  00:27
SON GÜNCELLEME: 
30.05.2020  00:40
Batı’nın ahlakını mı alsaydık yoksa?
İlk kim söylemiştir, bilmiyorum: “Batı’nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım” diye çok meşhur bir laf vardı eskiden.

Yani 18. yüzyıldan itibaren askeri ve siyasi sahada bizden üstün hale geldiklerini fark ettiğimiz Avrupalıların teknolojisi iyi, ahlakı kötüydü bize göre. 

Bilimin ve bilimsel bilginin uygulama alanı olan teknolojinin, kendisini üreten toplumun zihniyet yapısından bağımsız işleyemeyeceğini görmeyen bir yaklaşım bu.

Aynı zamanda ahlak kavramını özellikle kadının giyim kuşamı ve davranışlarının çerçevelediği çok dar bir alana sıkıştıran anlayışın ifadesi. 

Çünkü bizim toplumda “Aman ha, Batı’nın ahlakını almayalım” derken kastedilenin ne olduğu bellidir. Kadınların açık saçık giyindiği, kız-erkek arkadaşlığının ayıp sayılmadığı bir yerdir Batı. Ahlak kavramının içerdiği başka değerler konusunda ne durumda oldukları fazla önem taşımaz. Ne hırsızlık ne yolsuzluk ne iltimas ne de akla gelebilecek herhangi bir haksızlık ve suiistimal bir kadının giyiminde ve davranışlarında tespit ettiğimiz “sınır aşma” kadar vahim olaylar değildir. Biraz daha dindar olanlarımız için bunun arkasından içki içmek gelir. Öbürlerinin hepsi bu ikisinin ardından sıralanır. Batı’nın ahlakını almamak işte bunun için önemlidir. 

Ne var ki aslında bu yaklaşımı doğru kabul etsek bile “Batının ahlakını almama” tavrında önemli bir hususun atlandığını fark etmemiz gerekiyor. Ahlak yalnızca günlük hayatta toplum içindeki davranışlarımızın genel kabul görmüş kurallara veya normlara uygunluğu demek değildir. Batı dillerindeki moral ve etik ayrımında olduğu gibi daha derin bir boyutu vardır ahlakın.

***

Moral değerler başkalarının yanında nasıl davranacağımızı belirler. Etik değerler ise yalnız başımızayken nasıl davranacağımızı da belirleyen temel ilkelerdir. Sözgelimi şöyle ya da böyle giyinmek moral değerler kapsamındadır. Buna karşılık mesela dürüstlük etik değerdir. Bir toplumda moral ve etik değerlerin ayrı ayrı ürettikleri kurallar, kurumlar, normlar, prensipler vardır. Kadın erkek ilişkilerindeki kuralları moral değerler, kadın ile erkek arasındaki eşitlik konusundaki normları etik değerler belirler.

“Aman almayalım” dediğimiz ahlak Avrupalıların moralite dedikleridir. Buna mukabil bugün Avrupa’da kanun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, inanç ve düşünce hürriyetini görüp “Keşke Batının teknolojisi yerine ahlakını alsaymışız” diyenlerin kastettiği ise etik değerlerin ürettiği normlar ve kurumlar. 

Bu noktada karşımıza çıkan soru şu: Sözgelimi devlet kapısında iş bulmak için “bir dayıya sahip olmanın gerektiği” toplumun ahlakının yerine her görevlinin yerleşik kurallara uygun biçimde ehliyet ve liyakatine göre belirlendiği toplumun ahlakını getirip yerleştirebilir miyiz? Bu kolayca mümkün olacak bir işlem değil maalesef.

Başka bir bahçede beğendiğiniz bir ağacın dalını alıp evinize götürürseniz bir süre sonra elinizde kuru bir odun parçası kalır. Yaşaması için ağacın gövdesini köküyle birlikte alıp kendi bahçenize dikmeniz gerekir. Benzer şekilde kurumlar ve kurallar da tek başına bir toplumdan bir başka topluma tam manasıyla transfer edilemez.

Ama bir toplumdaki işleyişin bir diğer topluma ilham vermesi, örnek olması elbette mümkündür. Dolayısıyla “Batı’nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım” diyenlerin de aralarında olduğu Osmanlı aydınlarının modernleşme çabasında Avrupa’yı örnek almaları kadar doğal bir şey olamazdı. 

***

Bernard Lewis’in muhtelif kitaplarında ve makalelerinde hep üzerinde durduğu bir husus vardır: 19. yüzyıldan önce İslam dünyasıyla ve hususen Türk toplumuyla Avrupalılar arasında çok az ilişki vardı. Neredeyse ancak harp sahasında birbirlerini görebilen bu iki toplum arasındaki asıl tanışma, Avrupalı tacirlerin seyahatleri bir yana bırakılırsa, 19. yüzyılın başından itibaren buradan Avrupa ülkelerine gönderilen diplomatlar, eğitim için giden gençler ve “gönüllü siyasi sürgün” diyebileceğimiz bazı aydınlar aracılığıyla gerçekleşti.

Geçmişte “kara dinli kara donlu pis kafirler” diyerek aşağıladığımız, sonraları ise askeri, siyasi, ekonomik ve teknolojik üstünlüklerini kabul edip imrenmeye ve bazı uygulamalarını taklit etmeye çalıştığımız Avrupalıları bundan iki yüz yıl önce kurulan söz konusu ilişkilerle daha yakından tanımaya başladık. 

Siyasi kaçak olarak Avrupa’ya giden aydınlarımızdan Ziya Paşa’nın izlenimleri şöyleydi: “Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm / Dolaştım mülk-i İslam’ı bütün virâneler gördüm.” Mehmet Akif ise bu çelişkiyi “Dinleri var işimiz gibi, işleri var dinimiz gibi” diye yorumlayacaktır. Yani sorun bizde, dinimizde değil. Onların başarısı da dinlerinden dolayı değil. 

Akif’in de içlerinde yer aldığı Meşrutiyet devri İslamcıları bu yaklaşım doğrultusunda “Batı’nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım” prensibini benimsemiş görünürler. Mamafih biraz da modernleşme atılımlarına karşı toplum içindeki direnci kırmak için bu argümanın kullanıldığını düşünmek pek yanlış olmasa gerektir. 

Yazının başında “bu sözü ilk kim söylemişti, bilmiyorum” dedim ama galiba Namık Kemal’in bir makalesinde bu anlama gelebilecek bir ifade vardı. Şu anda eliminin altında ilgili kaynak olmadığı için bakamıyorum, yaklaşık olarak “Avrupalıların danslarını, modalarını ve kıyafetlerini alacak değiliz. Bizim kültürümüz hepsinden güzel” mealinde bir laftı. Muhtemelen modernleşmeye bu bahaneyle itiraz edenlere veya modernleşmeyi taklitçi bir anlayışla savunanlara cevap mahiyetindeydi. 

Ne var ki Kemal’in yazdıklarına bir bütün olarak bakıldığında görülür ki vatan ve hürriyet şairimiz Avrupa’nın yalnızca teknolojisini almakla iktifa etme yanlısı değildir. İslam dünyasının ve münferiden Osmanlı’nın içine düşmüş olduğu durumdan kurtuluşu için demokrasi (şura), anayasa, parlamento gibi kurumları, kuvvetler ayrılığı, adalet, hürriyet, vatan sevgisi gibi prensipleri ve değerleri almak gerektiğini ama bunların aslında Batı’nın malı değil insanlığın ortak birikiminin ürünleri olduğunu, nitekim İslam’ın ilk zuhurundaki yönetim şeklinin bir tür cumhuriyet ve demokrasi olduğunu savunur. 

Dolayısıyla zaman içinde bambaşka bir zihniyetin ifadesine dönüşmüş olan “Batı’nın teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım” prensibini Namık Kemal’e izafe etmek haksızlık olabilir. Ama aynı şekilde bu prensibi tarihî bağlamından ayrı ele alıp peşinen gericilik, tutuculuk olarak yaftalamak da doğru olmayabilir. 


 

YORUMLAR (113)
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARARLI ...
31.05.2020 14:11
Sayın(!) Admin, buraya defalarca “laf kalabalığı” ile yorum gönderenlere gösterdiğiniz hoşgörüyü, hiçbir hakaret içermeyen ama dünya gerçeklerinden yola çıkıp yaptığım yorumlardan niye esirgiyorsunuz anlamıyorum. Yayınlanmış yorumu size sildiren güç, bu hizmetinizi karşılıksız bırakmıyordur. Fikir özgürlüğü ve sansürden bahsedip gülünç olmayın bir daha emi !
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
31.05.2020 00:51
karar okuru 21.26 diyorki bati bizden 'hırsızladı' tamam öyle kabul edelim . çalınmayan geriye kalan mal neden bir şey yapamadı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
31.05.2020 00:40
Önce Avrupa bitirecek Korona’yı. Çünkü ahlak var.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
31.05.2020 00:39
Hala Said’i Nursi. Pozitif bilim diye bir şey yok mu? Niye ünlü bir biyoloji bilim insanımız, matematikçimiz vs yok? Ben Said’i Nurs’i’yi bilmiyorum. Kendisine inananlara saygı duyarım. Ama böyle şeyler bana uzak.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Afyon
30.05.2020 23:59
Batı güzellemelerine gerek yok. Görmedik mi huzurevlerindeki yaşlılarını ölüme terketttiklerini .görmüyor muyuz abd de yapılanları. Somurdukleri zulmettikleri devletleri
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
30.05.2020 22:58
"Hala yok Said’i Nursi yok o yok bu. Pozitif bilimlerden örnek verin." " Vicdanın ziyası/ ışığı din ilimleri, aklın nuru fen ilimleri/ teknolojidir.İkisinin imtizacında/ kaynaşmasından hakikat tecellli eder/ ortaya çıkar.Birincinin terkinden inkar/ dinsizlik, ikincinin terkinden taasup/ yobazlık doğar." bsaidnursi " Tüm hayatım boyunca böyle bir üniversitenin tesisi için uğraştım 1.TBB Meclisi' nde M.Kemal'in de içinde bulunduğu meclisten 163 mebus bu projemi onaylayıp 150 bin altın ödenek ayrılması karara bağlandı..Sonra işler değişti.."( Bediüzzaman SaidNursi Tariçei Hayatı)
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 22:49
içtimai reçete acele etme! "dikkat ediniz isevi lik ikidir" Avrupa ikidir..
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 22:24
21:01 bizim gibi ülkeleri kastediyorsunuz herhalde.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 22:23
İstanbul 2020 sen namazını kılmışsın değil mi, kılmak istemeyen sana yerin dar niye kılıyorsun diyor mu? Niçin yargılıyorsun.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 22:22
Hala yok Said’i Nursi yok o yok bu. Pozitif bilimlerden örnek verin. Fatih’ten sonra Osmanlı bozuldu.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
İçtimai reçete
30.05.2020 21:55
dikkat ediniz isevi lik ikidir Buna göre batının isevi lik dininden kaynaklanan toplumsal, ekonomik terakkiyatını yok sayamayız, ama nefsi emmarenin arzuları üzerine inşa edilen ve insanın alçalması na sebep olan hevesatı nefsaniye ise zem edilmeyi gerektirir. Risale i nur külliyatı...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Karar Okuru
30.05.2020 21:26
Avrupa'ya Avrupa yapan Osmanlı Medeniyeti ile, Endülüs Medeniyetidir. Said Nursî Hazretleri Avrupa'daki güzelliklerin ve iyi şeylerin onların malı olmadığını, bizlerden, yani İslam medeniyetinden hırsızladıklarını ifade eder. Daha sonra ise kendi değerleri imiş gibi, bizlere pazarlamaya çalışıyorlar.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
istanbul 2020
30.05.2020 21:03
dün cuma namazımızı halı sahada kıldık ve çok mutlu olduk.+65 olduğu için bizimle gelip kılamayan dayımlar için üzüldüm.inşallah 15.hazirandan sonra kılmak isteyen herkese serbest olur.kılmak istemeyene zaten bahane çok.yerim dar deyip geçerler.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 21:01
Onlar, ahlaksızlığı meşrulaştracak kadar ahlaksızlar
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Akıncı...
30.05.2020 20:57
Sn M YıldırımTank ihalesi sonuç açıklaması."Milli tank Altay‘ın seri üretimi ve motor gelişimine ilişkin açılan ihale süreci sonunda BMC‘yle sözleşme görüşmelerine başlanması kararı alındı. Altay’ın seri üretimine BMC‘nin dışında Otokar ve FNSS talip olmuştu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yapılan duyuruda, ” Modern tank ihtiyacımıza cevap vermek üzere geliştirilmiş Altay tankının 250 adedinin seri üretim işi ve Altay tankına milli güç grubu geliştirilmesi işi için İcra Komitesinde alınan kararla BMC A.Ş. ile sözleşme görüşmelerine başlanacak ”
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 20:56
Uluslararası beşeri ahlak? Medeni (ailevi) ahlak? Ticari ahlak? Siyasi ahlak? Cinsel ahlak?Bilim ahlakı? Vs. .....yok. Batıda kanun hakimiyeti var. Herşey kendileri için. Teknolojik üstünlükleri, maddi yüksek hayat standartları bizi yanıltıyor olmasın?
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 20:47
"Sözgelimi devlet kapısında iş bulmak için“bir dayıya sahip olmanın gerektiği”" çok doğru. A tipi kadro mülakatında haksızca elediler, hem de mülakata açılan davada hakimler hak yediler. 20bin tl maaş alan hakimlerin vatandaşın mülakatta hakkının yenilmesini, 10 senedir her ay maaşdan dolayı zarara uğramasını , emeklilik aylığından dolayı zarara uğramasını,hak yenme psikolojisini empati yapabilme durumu yok maalesef.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 20:34
Bu noktaya gelmeniz önemli. Ancak ahlak ahlak’tır Batı’nın ahlakı diye bir şey yoktur. Evrensel değerler vardır. Batı’nın ahlak uygulaması güzeldir.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
30.05.2020 19:29
demokrat hukukcu: yapma Hz.Adem 15 milyon canlının isimlerini biliyordu diyebilirmiyiz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
İsmin ne önemi var
30.05.2020 19:17
Ne kadar güzel bir makale bu böyle! Asırlık sorunlarımıza bir nebze ışık tutmuş gibi...Merhum Üstat Cemil Meriç : ' Doğu irfanın, Batı kültürün yatağıdır. Ne Doğuyu tanıyoruz, ne Batıyı...En az tanıdığımız ise kendimiziz.' diyordu.18. yüzyıl sonlarında ise devrin reisülküttabı Atıf Efendi, III. Selim'e arz ettiği Müvazene-i Politika adlı layihasında Fransız İhtilali hakkındaki görüşlerini ifade ederken Rousseau ve Voltaire'i ' zındık ' eserlerini ise ' fısk u fücur cümbüşü ' olarak nitelemekteydi...Yine mütefekkir Necip Fazıl: ' İlim benim malımdır. Onu Batıda da bulsam, alıp gelirim.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
30.05.2020 19:16
"Bugün Atatürk'e saldıranların ekseriyeti Kuran'ın Türkçe tercümesinden dolayıdır." " Kur'an tercüme edilsin araboğlu' nun yaveleri/ zırvaları ortaya çıksın.Yani tekrarlar vb 'çelişkiler' ortaya çıksın" MKemal- Kaynak Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar 1973 İş Bankası Yayınları
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Menderes YILDIRIM
30.05.2020 18:56
Yorum 3) Cevap Akıncı... 30.05.2020 15:53 Yorumcu Arkadaş Bayraktar TİHA ile yazdığınız yoruma yazdığım yorumuma nezaket ile verdiğiniz cevaptan ötürü öncelikle teşekkür ederim. Akıncı Rumuzlu Arkadaş 50 Milyon x 7.00 TL 35 Milyon Para Yapıyor. Tayyip Bey ve AKP Hükümeti 35 Milyonu bulamadıysa, keşke ABB Başkanı Mansur Bey ve İBB Başkanı Ekrem Beye söyleseydi, Özellikle YARDIM toplama konusunda 50 Milyon DOLAR dan çok daha fazlasını inanın 2. Gün içerisinde bulabilirlerdi. YARDIM Toplama konusunda yaptıkları YAPACAKLARININ Teminatıdır. Millet Malı PEŞKEŞ Çekilmemiş olurdu. Saygılarımla
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
30.05.2020 18:54
2-" Aman almayalım” dediğimiz ahlak Avrupalıların moralite dedikleridir. Buna mukabil bugün Avrupa’da kanun üstünlüğünü, bağımsız yargıyı, inanç ve düşünce hürriyetini görüp “Keşke Batının teknolojisi yerine ahlakını alsaymışız” diyenlerin kastettiği ise etik değerlerin ürettiği normlar ve kurumlar. ( bu da muhterem Kiras'ın 1.Avrupa algısı/ Saidnursi'le örtüşüyor gibi..
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Mürsel
30.05.2020 18:51
Avrupa Medeniyeti, Risale-i Nur’da iki ana başlık altında sınıflandırılmıştır: Birincisi temel dayanağını semavi dinlerin teşkil ettiği, hakiki İsevîlik dini ve İslamiyet’ten aldığı feyizle, insanların sosyal hayatları için faydalı fen ve sanayii insanların hizmetine sunarak terakki etmelerini sağlayan, aynı zamanda hakkın ve adaletin göz ardı edilmediği, ben merkezciliğin değil, toplum menfaatinin ön planda olduğu medeniyet. İkincisi ise insanları sefahat ve dalalete sevk eden, “ene”yi ön planda tutan, dayanışma yerine mücadele ve boğuşmayı netice veren medeniyet. (Mesnevi-i Nuriye, 1994,
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Menderes YIILDIRIM
30.05.2020 18:51
Yorum 2) Cevap Akıncı... 30.05.2020 15:53 Yorumcu Arkadaş Bayraktar TİHA ile yazdığınız yoruma yazdığım yorumuma nezaket ile verdiğiniz cevaptan ötürü öncelikle teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığının 19 Aralık 2019 ve 481 sayılı Kararının 5. Paragrafında İHALE yapılmasına diyor. 481 Sayılı Karar da İHALE denilmesine, rağmen İHALE Yapıldı mı? İHALESİZ verilmesi sizi Rahatsız etmiyor mu? AKP ye ve Tayyip Beye Oy Vererek (KUL HAKKININ YENİLMESİNE) YANLIŞA göz göre göre ortak olmuyor musunuz? Hakkım var mı, bilmiyorum ama Varsa Hakkımı HELAL Etmiyorum. Saygılarımla
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Menderees YILDIRIM
30.05.2020 18:49
Yorum 1) Cevap Akıncı... 30.05.2020 15:53 Yorumcu Arkadaş Bayraktar TİHA ile yazdığınız yoruma yazdığım yorumuma nezaket ile verdiğiniz cevaptan ötürü öncelikle teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığının 19 Aralık 2019 ve 481 sayılı Kararının 2. Paragrafında Özelleştirme kapsamına alınmasına diyor. Yani Özelleştiriliyor. Aynı Kararın 3. Paragrafında 25 Yıllığına diyor. Tank Palet Fabrikasının KATAR + BMC 50 Milyon / 25 Yıl Yıllık 2 Milyon Dolar Yapıyor. 50 Milyon Dolar x 7.00 TL 35 Milyon TL yapıyor. Bu Kadarlık Parayı mı bulamadılar? VİCDAN’ ınız el veriyor mu? Saygılarımla
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Makuliyet..
30.05.2020 18:46
Batı medyasının "ahlak-etik"anlayışı...BBC, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını övdü: Dünyaya sunacağı dersler var İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 'çok daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini' ve bir başarı hikayesi olarak görüldüğünü belirterek ülkenin mücadelesini övdü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilci Vekili Dr. Irshad Shaikh, Türkiye'nin halk sağlığı konusunda dünyaya sunacağı dersler olduğunu belirtti.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 18:34
Yazarın izahatları çok acıymış kimilerine göre. Zihinlerinin durumunun tarifi de ilk insandan hallice yorumda. Bildiğiniz maskülen. Yazar, sizi size tarif ediyor, anlatıyor. Beğenmediniz mi? Haklısınız kulağa hiç hoş gelmiyor. Göze de... Siz önce “obskürantizm”e dilimizde bir karşılık bulun, sonra yazar gibileri eleştirmeye yüzünüz olsun! Ondan da önce ahlaksızlığın elli türü hakkında bir iki cümlelik açıklama yazın, bu arada Batı’da dilencilik konusunun her türünü ve “hem kel hem fodul” ne demek geçip gitmeyin lütfen! Sonra dalga köpüğü gibi kıyılara gelince sönmeyesiniz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 18:26
trafikten çöpe,apartman hayatına...gündelik hayata bakin.istanbul seçimi öncesi yüzbinlerce terazi ve tartı cezası affedildi..az eğitimli batılı turist sahillerimizde çöp topluyor.sahil belediyeleri denizden,sahilden,yeşil alanlardan binlerce ton çöp topluyor,hem de defalarca..siyaset,istifa,rant,yolsuzluğa girmeden...
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Abdullah
30.05.2020 18:20
En iyisi özüne dön... Özüne yazar bey!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 17:56
Amerikan yerlileri 1924 yılına kadar ABD vatandaşı değildir. Zenciler grandfather clause harici 1960'a kadar oy kullanamadı. 1967'ye kadar ABD'de ırklar arası evlilik yasaktı (Cable Act). Asyalılarla evlenen kadınlar vatandaşlıktan atılıyordu. Belçika'daki son insanat bahçesi (Afrikalı insanların sergilendiği) 1958'de kapatıldı. Batı ahlakı, morali, etiği hakkında konuşmadan önce batıyı öğrenin. 21.yy'dayız cehalet devirleri çoktan geçti... Artık Atatürk dönemine dönemeyiz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 17:56
Yazar batıyı kısmen tarif etmiş. Peki doğu nasıldır? Doğudaki (Anadolu'daki) bazı kızların ve oğlanların aleni arkadaşlık yapmaları günahtır, geleneklere göre yasaktır. Onların bazıları uzaktan kaş göz işaretiyle anlaşırlar ve samanlıkta gizlice bir araya gelip sohbet ederler. Bir zaman sonra da mecburen ve zorla evlendirilirler. Peki evlenip yuva sahibi olan bazı evlerin bazı erkekleri ne yapar. Özel ortamlarda sıkılan genel ortamlara gidip farklı rahatlama şekillerini seçer. Bu onun hakkıdır! Kadın benzer bir düşünceye sahip olur olmaz ne olur? Bir kurşunluk hakkı vardır! Ahlak budur işte!
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 17:25
YazAr, toptan kabul veya toptan red yaklaşımını öne sürüyor. Bu bence yazınca olarak ahlaka uygun değil. Büyük bir demogoji var yazıda. Asıl söylemek istediğini açık ve şeffaf bir şekilde söylemiyor. Batı ne ahlak abidesi, doğu ne ahlak yoksunu. Moral ve etik diye iki kavram kullanıyor iki kavram da ne yazık ki batı kökenli kelime. Zihinleri iğdiş edilmiş, sığ çıkarımlar yapan aydınlara sahip olmak çok acı bir durum.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Okur...
30.05.2020 16:39
Batının ahlakı oynar eksenlidir. Bizde sabit eksen varken kendi etrafında dönmeyi tercih eden çok.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Çakırcalı
30.05.2020 16:39
Batı-doğu diye bir şey yok. Hepimiz insanız. Hepimizde aynı zaaflar ve erdemler ve içgüdüler var. Zamana ve mekana göre biri avantajlı diğeri dezavantajlı olur o kadar. Geçin bunları. Kitleleri sömürmek için bu martavallar ortaya atılıyor. Ciddiye almayın.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 16:35
Bazı arkadaşlar islamiyetten uzaklaştığımız için ahlâkı kaybettiğimizi belirtiyorlar, bana göre kısmen doğru. Şöyle ki din alimi dediğimiz insanların bazıları müslümanların gerçek anlamda İslamı öğrenmesini istemiyorlar. Bilgili müslümanın kandırılması zordur. Bugün Atatürk'e saldıranların ekseriyeti Kuran'ın Türkçe tercümesinden dolayıdır. Bunu direk söyleyemiyorlar. Rahmetli Elmalılı'ya söylenenleri okursak anlarız.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 16:28
Köşe yazılarını okuduktan sonra köşe yazısıyla ilgili okur yorumlarını okurum. Çoğu okur köşe yazısının ana fikrini anlamadan yorum yapmaktaktadır. Yine çoğu okur köşe yazısının zihnindeki konforu bozduğundan kaynaklanan tepkiyi veriyorlar.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Demokrat hukukçu
30.05.2020 15:59
ÖZÜR: Yorumlarımda Batı ahlâkının kaynaklarını sayarken İslâm'ı saymamisim. En son kaynak İslâm olacaktı.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
musto
30.05.2020 15:55
Her çocuk masum ve ahlaklı doğar.Ailede filizlenir,toplum da yeşerir.Neşet Ertaş rahmetli ağlayarak anlatmıştı.Sünnet ve düğünlerde 10 yaşların da zilleri takıp oynatırlar,sarhoş mezesi yaparlar.Babama zilleri çıkardım verdim benden bu kadar,dedim oğlum ekmek parası katlanacağız.Batı,falan filan hikaye,hedef saptırmayın ,din iman,inanç düzeltememiş,Lut kavmi helak olmuş,yeniden küllerinden doğmuşlar,her günahın,ahlaksızlığın üzeri 1 kereden bir şey olmaz diyerek,perde ile üzeri kapatılıyor.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Akıncı...
30.05.2020 15:53
Sn Menderes Yıldırım,fabrikanın mülkiyetinin devlette olduğu sadece işletme hakkının belli bir süre ile Katar ve Türk işbirliğinden oluşan BMC'ye devredildiği yapılacak yatırımlarla fabrikanın daha etkin ve verimli şekilde çalışacağı.Bu süreçte de 50 milyon dolarlık yeni bir yatırımla da buranın çok daha işlevsel bir hale geleceği de bu anlaşmanın kayıtları arasında mevcut bulunmaktadır.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Muhtefi.
30.05.2020 15:39
Gunaydin..aldik cooktan..:))..Bakın Evinize,cocuklarimiza,Komsularimiza,Akrabalarimiza gemisini kurtaran kaptan oynuyoruz hepimiz tek calisma Politikaci gelsin ortalığı supurup,temizlesin ve para versin. Bize.!.....Kimse kimseyi düşünmüyor biraz unuversite bi de kumes (ev) oldu mu..mutfak ve wc arasi yasam....teknoloji kaliteli uretim yok.cunku buyuk emek lazim..!..Takiliyoruz iste boyle..))
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
M.Fatih Algur
30.05.2020 15:13
Yazınızın ana içeriğine katılmakla birlikte ahlak,doğruluk,liyakat ı tamamen batıya mal etmek yanlıştır. Batıda da ne haltlar yenildiği detaylı yazılırsa gerek yönetici kesimi gerekse batının iyi, ahlaklı atfedilen kesiminin pekde öyle sütten çıkan ak kaşık olmadıkları ne haltlar karıştırdıkları görülür. Makalenizi okumadan önce okuduğum ABD yi keşfeden İngilizlerin Kızılderilileri öldürmek için Çiçek virüsü konulmuş battaniyeleri vererek 3/4 ünü öldürmelerini böylece Amerikayi fethetmelerini yazan makaleyi okuduktan sonra bu ahlak dersi veren makaleniz inandırıcı gelmedi. Adam olmak zor.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Demokrat hukukçu
30.05.2020 15:08
14:04 okuru yanlis anlama ben de rasyonalist ve realistim ama ve insanı aklını yaratan ve onu iyiyi dogruyu ve güzeli tercih edecek şekilde kodlayan kim?Hz Adem'e isimleri ve doğru ahlakı ilk kim öğretti?Aklı mı yoksa Allah'ı mı?Insanoglu akıl yolundan sapıp kötü ahlâka yönelince peygamberler göndererek doğru ahlakı yeniden gösteren ve "on emir"leri ve diğer ahlaki kaideleri bildiren ve ahlakı yeniden bulduran kim?Akıl güzel bir nimet ama tek başına yetersizdir.Her şeyin kaynağı degildir.Ayrıca nefis ve şeytanla kötü şeylerin de kaynağıdır aynı zamanda.Biz onu temize çıkarmak için zeka deriz.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU
30.05.2020 15:05
Bastiat "Hukuk" 1850 de bakın ahlakını nasıl gösteriyor: Yapmak istediğim şey, sadece, yanlış olduğuna inandığım ve bana adaletsiz gelen bir sisteme karşı savaşmaktan ibarettir. Söz konusu olan öyle bir adaletsizliktir ki, bir yandan bizlere ara sıra menfaat sağlarken, bir yandan da sebebini kavrayamadığımız ‘bir genel yoksulluğumuzun’ asıl kaynağını oluşturmaktadır...” “Eğer bu tespitlerim doğru ise sizi uyarmak bana düşen ahlaki bir görevdir”
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Vatandas
30.05.2020 14:48
Ya bunlarin Demokrat Parti`den ne farki var popülist, dini kendi cikarlari icin kullanan, liyakatsiz kisileri hakketmedikleri yerlere getiren, halki fakirlestirip cahillestiren ve her yil daha da zorbalasan bir parti.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Justitia (Adalet)
30.05.2020 14:30
Ahlaksizligin diz boyu oldugu bir toplum ahlak konusunda ahkam kesiyor, ne kadar zavalli bir toplum olmusuz da haberimiz yok. Hedef dindar genclik degil cahil genclik üretmekti, cahil okumayan kültürsüz, olaylarin arkasini arastirip sormadan inanan insanlara hertürlü yalani anlatip onlari inandirabilirsiniz. Hedefe ulasildi gecmis olsun ülkem.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Politik Genç
30.05.2020 14:20
Ahlak iki bacak arası değil bir kafanın, iradenin içindedir.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Fikret ESEN
30.05.2020 14:10
Ahlakı giyim, kuşam, şekil ve biçimden ibaret gören, dayatan anlayış, bilinçli olarak milleti sömürmek için yıllardır sürdürülmek isteniyor. Bu arada ne yazık ki en ahlaksız örnekler de yine bu zihniyet sahiplerinde zuhur ediyor. Artık silkinme zamanı çoktan geçti bile. Allah basiret versin
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
karar okuru
30.05.2020 14:04
Demokrat kukukçu rumuzlu yorumcu arkadaş. 'Ahlakın kaynagı dindir' görüşünüze katılmıyorum. şöyleki: elbette ahlakı içermeyen bir din olmaz ama dinden öncede ahlak vardı. başka bir deyişle din ahlakın içine dogdu. aksi halde dini olmayan toplumların ahlaklı davranışlarını açıklayamayız. onun için ahlakın kaynagı akıldır, insandır.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Demokrat hukukçu
30.05.2020 13:53
3-Aydın müslümanlara düşen şey orta yolu bulmak ve sirat-i müstakimden ayrilmamaktir.Özgurluk ve adalet,dogruluk, dürüstlük, kul hakkına riayet, nezaket, temizlik kurallara riayet,doğaya saygi vs bunların hepsinin âlâsı Islâm dininde vardır.Biz Bati'nin ahlakını almadigimiz için değil Islamın ahlakını terkettigimiz için bu haldeyiz.Burada şunu belrteyim bahsettigimiz ahlâklar aslinda aynı ahlâklardir:Doğru yani Allah'tan gelen ahlâk.Bati bunun özünü bizden daha çok almış. İşin özü bu.
YORUM YAZ
KARAR OKURU olarak yorum yazıyorsunuz.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
SON DAKİKA HABERLERİ
 • Dümbüllü kavuğunu kimseye devretmedi
  01:49
 • Yüz yüze eğitime bir ay erteleme
  01:31
 • Zil 21 Eylül'de çalacak
  01:31
 • 'Futbol erkek oyunu mudur?' sorusuna sert yanıt!
  01:03
 • Türkiye'ye Doğu Akdeniz tehdidi
  23:50
 • İki oyuncusunda virüs çıkan takım hükmen elendi
  23:48
 • Okulların açılış tarihi değişti! Eğitim uzaktan mı, normal mi olacak?
  23:42
 • Konuşma yaparken hipotansiyon nöbeti geçirdi
  23:42
 • Korona 'aile içinde' yayılıyor
  23:42
 • CHP'den 'İnce' hamle!
  23:34
 • Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişikliği
  22:58
 • Maddi hasar 15 milyar doları aştı
  22:50
 • Füzeler her an ateşlenebilir!
  22:50
 • Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
  22:25
 • Enes Ünal Getafe'ye transfer oldu
  22:13
YUKARI