Milli Emlak ucuz arsa satışını duyurdu! O ilde konut arsaları satışa çıktı: Birikmiş parası olanlara dev fırsat

Milli Emlak ucuz arsa satışını duyurdu! O ilde konut arsaları satışa çıktı: Birikmiş parası olanlara dev fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü aracılığıyla konut alanı satışı için bir ilan yayınladı. İlanda, potansiyel alıcılar için belirli bir tarih bilgisi verildi. Buna göre, arsaların satış ihalesi, 20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Detaylar haberimizde...

Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, vatandaşlara duyurmak amacıyla 4 adet konut alanının satışını gerçekleştireceğini ilan etti. Bu satış ilanı kapsamında, her bir konutun tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları da belirtilmiştir.

Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yerel halkın ve potansiyel alıcıların dikkatini çekmek ve şeffaf bir satış süreci yürütmek amacıyla konutlar için detaylı bir duyuru yapmıştır. Bu duyuru, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunmak hedefini taşımaktadır.

İlanda, satışa sunulan 4 adet konutun tahmini bedelleri de açıklanmıştır. Her bir konutun değeri, bölgedeki pazar araştırmaları ve konutların özellikleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu sayede, alıcılar konutların değerine ilişkin bir fikir sahibi olabilir ve satın alma kararlarını daha bilinçli bir şekilde verebilirler.

SATIŞLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI

arsa

Satışa ilgi duyanlar için aşağıdaki bilgilendirmeler yapıldı:

1-) Belirtilen niteliklere sahip taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir.

2-) İhaleler, Mardin Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odası'nda (Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyon tarafından belirtilen tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.

3-) Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak olan ihalede, tekliflerin ve diğer belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddelerinde belirtilen usullere uygun şekilde hazırlanarak ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir. İstekliler, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Ancak, postadaki gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

4-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir:

a) Geçici teminatın yatırıldığına dair belge sunulması gerekmektedir. Geçici teminat olarak, tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetlere denk düzenlenen belgeler kabul edilmektedir. Mevduat veya katılım bankalarına ait teminat mektupları dışındaki teminatların, istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olunması gerekmektedir.

c) Tebligat için Türkiye'de bir adresin bulunması gerekmektedir.

d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, ilgili idare merkezindeki yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzer bir mesleki kuruluştan alınmış sicil kayıt belgesi veya noter tasdikli vekâletnameyle tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir belge sunmaları gerekmektedir. Kamu tüzel kişileri ise yukarıdaki (b), (c) ve (d) maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge sunmalıdır.

5-) İhaleye ilişkin şartname ve ekler, mesai saatleri içerisinde Mardin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde (Milli Emlak Müdürlüğü) görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-) Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler, vergi, resim ve harçtan muaf tutulmaktadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihinden itibaren beş yıl süreyle emlak vergisine tabi tutulmayacaktır.

7-) Taşınmaz malın satış bedeli taksitle ödenecekse, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yıl boyunca eşit taksitlerle ve kanuni faizle ödenebilir.

8-) İhale komisyonu, ihaleyi yapma veya yapmama konusunda serbesttir.

9-) İhale ilanı, şartname ve ekleri, www.milliemlak.gov.trwww.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN