Uzmanlar kritik soruyu yanıtladı: Yanan orman arazileri imara açılabilir mi?

Uzmanlar kritik soruyu yanıtladı: Yanan orman arazileri imara açılabilir mi?

Ciğerlerimiz yanmaya devam ederken en az yangın kadar vicdanları sızlatan ise 'Turizm bölgelerindeki yangınlar otel için mi çıkarılıyor? sorusu oldu. Uzmanlar yanan orman alanlarının kesinlikle imara açılamayacağını belirtiyor. Prof. Dr. Doğanay Tolunay 'Ormanın imara açılması için yanmasına gerek yok' derken Orman Mühendisi Cihan Erdönmez ise 'otel yapmak için deli mi de ormanı yaksınlar? Sağlıklı ormanlara zaten imar izni veriliyor' dedi.

HAVA ASAL

Antalya’da başlayan ve tüm sahil kesimini saran orman yangınları beraberinde 'Yanan ormanlarda oteller mi kurulacak? İmara mı açılacak?' sorularını da getirdi. Uzmanlar, yanan orman alanlarına otel açılmasının zor olduğu görüşünde hem fikirler. Fakat İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Mühendisliği öğretim görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay ve Orman Mühendisi Cihan Erdönmez sağlıklı orman alanlarında Turizm Teşvik Kanunu ile her türlü yapılaşmaya izin verildiğini belirtti. İşte uzman isimlerin açıklamaları ve dikkat çekilen kanunun ilgili maddeleri...

18 VE 28 TEMMUZ'DA KRİTİK DÜZENLEMELER

18 Temmuz 2021'de Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bu kanunla ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli olan ormanları ve plajlarına yapı ve işletme izni verilecek.

28 Temmuz'da ise Resmi Gazete'de yayımlanan 7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlar değil, örneğin konumu otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan Millî Eğitim Bakanlığından Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına dek okul, konukevi, ya da müze gibi binaların Cumhurbaşkanlığı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek.

doganay-tolunay.jpgProf. Dr. Doğanay Tolunay

"ORMANLARIN İMARA AÇILMASI İÇİN YANGINA GEREK YOK"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Mühendisliği, Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Doğanay Tolunay kamuoyunun bilinçlendirilmesinin de çok önemli olduğunu söylüyor ve doğru bilinen yanlışlardan birinin de yangınların arazileri satışa çıkarmak için kasten çıkarıldığı yolundaki inanış olduğunu belirtiyor:

“Anayasanın 169. Maddesine göre yangın çıkan arazı yeniden ormanlaştırılmak zorundadır, imara açılmaz. İmara açıldığı takdirde dava açabilirsiniz. Ne yazık ki ormanlık alanların imara açılması için yangını beklemeye gerek kalmıyor. Oteller, madenler, santrallar için her yıl belli miktarda orman zaten imara açılıyor. Bu konuda herhangi bir şüpheye düştüğümüz takdirde vatandaş olarak meseleyi savcılığa taşıma hakkımız var.”

orman-muhendisi-cihan-erdonmez.jpgOrman Mühendisi Cihan Erdönmez

"YANAN ORMAN ALANLARINA KESİNLİKLE OTEL YAPILAMAZ VE İMARA DA AÇILAMAZ"

Orman Mühendisi Cihan Erdönmez: Yanan orman alanlarına sadece otel değil başka hiç bir şey yapılamaz. Çünkü Anayasa'nın 169. maddesi yanan orman alanları derhal ormanlaştırılacaktır başka bir tür kullanıma izin verilemez diyor. Vatandaşlar 'Burası Türkiye anayasada ve ya yasalarda neler neler yazılıyor olmasına rağmen uygulamada farklı durumları görebiliyoruz' diyebilir. Ama samimi bir şekilde söylüyorum Orman Kanunu'nun 18. maddesi bu güne kadar delinmiş değildir. Yani yanan orman alanları anayasanın amir hükmü doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğü tarafından tekrar ormanlaştırılıyor. Fakat kamuoyunda tartışılan bir Bodrum Güvercinlik örneği var. Bodrum'da meydana gelen yangında da o otel boşaltıldı. Burada yanmış alanda otel yapıldı. Bu Türkiye'de bir örnektir. Dönemin Orman Bakanı Veysel Eroğlu bu olay karşısında şöyle bir açıklama yapmıştı. 'Biz oraya oel yapma iznini yangından önce verdik daha sonra yangın oldu. Ama biz yangından önce izin vermiştik' dedi. Daha önce izin verildiği için hak sahibi kişi oraya oteli yaptı. Bundan başka bir örnek yok.

ESAS SORUN SAĞLIKLI ORMANLAR YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

Öbür taraftan sağlıklı ormanlar yapılaşmaya açılabiliyor. Esas sorunumuz burada. Turizmi Teşvik Kanunu'nun 8. maddesini lütfen herkes okusun. Bakın bakalım orada ne yazıyor? Bizim sağlıklı ormanlarımızda otelde yapılabilir, başka tür turizm tesisi de inşa edilebilir. Bu yıllardır yapılmakta. Ormanda otel yapmak isteyen kişi yasal olarak ormanı yakmadan otel yapabiliyorsa tam tersi yanan orman başka bir türlü kullanıma tahsis edilemez koruyuculuğu varken deli mi de otel yapmak için ormanı yaksın? Kimse bu kadar delirmemiştir herhalde?

adir.jpg

18 TEMMUZ 2021'DE TURİZM TEŞVİK KANUNU KABUL EDİLDİ

18 Temmuz'da Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri veya turizm merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

"Turizm merkezleri", kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, turizm hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel turizm değerleri ile turizm potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, turizm merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görülen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından, adına tahsis yapılanların katılımıyla turizm hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasında Bakanlık yetkili olacak.

adir-kamp.jpg

KONAKLAMA VE PLAJ İŞLETMELERİNİN BELGELENMESİ

Turizm sektöründe, Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri için Bakanlıktan turizm belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde turizm işletmesi belgesi almak için Bakanlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde turizm işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

kamp.jpg

BELGE ALMAYANLARIN FAALİYETLERİNE SON VERİLECEK

Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen süreler içinde turizm işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 ay içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis koşulları uygulanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde gelişimini sağlamak için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ile turizm merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

adir-kamp-alani.jpg

LÜKS KAMPÇILIĞIN ALT YAPISI OLUŞTURULACAK

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak, ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerine aykırı olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

orman.jpg

SÜRE UZATILACAK

Kamu taşınmazlarının Bakanlığa tahsisi süresi uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece turizm amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek.

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin turizm amaçlı kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi veya kiraya verilmesi durumunda, devir veya kiralama öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi zorunlu olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer alan belgeye konu tesisler için tahsis koşulları ayrıca uygulanacak.

Belgeli işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri belirlenen sürelerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin, Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri, verilen süre içerisinde sağlamak konusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirmeye ve bu adresin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınacak.

Belgeli işletmeler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre turizm payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu belgelerin tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı zorunlu olacak.

orman-alani-kamp.jpg

TAM DA ORMAN YANGINLARININ BAŞLADIĞI GÜN ORMANLARDA YAPILAŞMA KARARI TURİZM BAKANLIĞI'NA BIRAKILDI

7334 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, tam da orman yangınlarının başladığı 28 Temmuz 2021 Salı günü Resmî Gazetede yayınlandı. Kanunun 1’inci maddesi “d” fıkrasına göre, “Kültür ve Turizm gelişme Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri “kamu yararı” kapsamına alınarak turizm yatırımcılarına açılabilecek. “Yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan” edilecek bu alanlardaki bütün devlet taşınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

Bu durumda sadece Tarım ve Orman Bakanlığı tasarrufundaki kıyı, göl, dağ gibi doğal alanlar değil, örneğin konumu otel ya da turizm tesisi kurmaya uygun olan Millî Eğitim Bakanlığından Millî Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanlığından Adalet Bakanlığına dek okul, konukevi, ya da müze gibi binaların Cumhurbaşkanlığı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tasarrufuna devri mümkün olabilecek.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR (11)
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
11 Yorum
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN