Vergi borcu olanlar dikkat: Devlet, son günü kaçıranların peşine düşecek!

Vergi borcu olanlar dikkat: Devlet, son günü kaçıranların peşine düşecek!

Vergi borcu yapılandırmak isteyen vatandaşlar için son gün yaklaşıyor. Başvuru takvimi değişen vergi borcu yapılandırmaya başvurmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilir. İşte, vergi borcu yapılandırma son başvuru tarihi...

Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 3 Temmuz 2023 günü, borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz 2023 tarihinde sona eriyor. Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı yapılandırma altına alınabilecek.

Vergi borcu yapılandırma için son tarih 31 Mayıs 2023 olarak açıklanmış ancak sonrasında süre uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran 2023 gününe çekilmiş, ilk taksit ödeme süresi de bir ay uzatılarak 31 Temmuz 2023 olmuştu.

30 Haziran 2023 tatile denk geldiği için, son başvuru süresi 3 Temmuz 2023 olarak açıklandı.

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Söz konusu Kanun ile;

Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi,

Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

Öğrenim ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında gecikme zammı, Yİ-ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar hesaplanmadan ödeme imkanı,

Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,

Vergi incelemesi ve takdir işlemleri devam eden alacakların yapılandırılması,

2018-2022 yıllarına ilişkin olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılması,

Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılması,

Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,

Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılması,

İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyan,

Yapılandırılan borçların anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,

Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince araç muayene izni verileceği,

Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30 Eylül 2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları şartıyla ödeme kolaylığı sağlanması gibi önemli imkan ve kolaylıklar getirildi.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU SAYFASI E-DEVLET

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN