“İstanbul Sözleşmesi kararname ile feshedilemez” uyarısı: AYM iptal edecektir

“İstanbul Sözleşmesi kararname ile feshedilemez” uyarısı: AYM iptal edecektir

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Konu hakkında görüşünü açıklayan pek çok hukukçu Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının yasal olmadığını ve bu kararın Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini belirtti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Anayasa’nın 90. maddesine işaret ederek, “İstanbul Sözleşmesi yürütme tasarrufuyla feshedilemez. Yetki gaspıyla TBMM devre dışı bırakılamaz” dedi. Ayrıca  Avukat Ece Güner Toprak ve Avukat Tuba Torun, Anayasa’nın 90. maddesine göre Kanun hükmünde olan İstanbul Sözleşmesi’nin kararname ile feshedilemeyeceğini öne sürdü. İşte hukukçuların gözü ile İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin detayları...

PROF. DR. SÖZÜER: TBMM DEVRE DIŞI BIRAKILMAZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına ilişkin Anayasa’nın 90. maddesine işaret ederek, “İstanbul Sözleşmesi yürütme tasarrufuyla feshedilemez. Yetki gaspıyla TBMM devre dışı bırakılamaz” dedi.

adem-sozuer.jpgAdem Sözüer

Anayasa’daki, “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz” satırlarını paylaşan Prof. Sözüer, 

 PROF. DR. ÖZGENÇ: CUMHURBAŞKANI KARARIYLA SÖZLEŞMEDEN ÇIKILAMAZ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Özgenç de, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamayacağını vurguladı. Özgenç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

"Usulde paralellik ilkesi gereğince, onaylanması Kanunla uygun bulunan bir milletlerarası sözleşmeden, Cumhurbaşkanı Kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti taraf olmaktan çıkarılamaz. 19 Mart 2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, hukuki sonuç doğurmaz ise de, bir iradenin ortaya konması bakımından siyaseten ve özellikle Türkiye'nin uluslararası ilişkileri bakımından önemlidir"

 

1.jpg

Prof. Dr. İzzet Özgenç 

AV KAZAN: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTE

Hukukçu Turgut Kazan, Twitter'dan yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle çıkılamayacağını ve sözleşmenin yürürlükte olduğunu ifade etti. 

turgut-kazan.jpgTurgut Kazan

Kazan 'İstanbul Sözleşmesi Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Böyle bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkılamaz. Dolayısıyla, TBMM yeni yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir' dedi.

 

AV. TOPRAK: “SÖZLEŞME KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE FESHEDİLEMEZ”

Avukat Ece Güner Toprak, Twitter’dan yaptığı açıklamada İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemeceğini belirterek, “Anayasamız 90. Maddesine göre İstanbul Sözleşmesi Kanun hükmündedir (hatta üstünde). Temel haklarda Kararname düzenlenemez (Anayasa 104.madde). Kararname, Anayasamızın ihlali; AYM iptal edecektir” ifadelerini kullandı.

 

AV. TORUN: “ULUSLARARASI SÖZLEŞME NASIL YÜRÜRLÜĞE GİRDİYSE AYNI USULLE FESHEDİLİR”

Avukat Tuba Torun da, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada “İstanbul Sözleşmesi’nin 80. Maddesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne yapacağı bildirimle Sözleşme’nin feshedilebileceğini belirtir. Kural olarak, bir uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle feshedilir” dedi.

Torun, “İstanbul Sözleşmesi TBMM onayıyla yürürlüğe girdi, dolayısıyla aynı iradeyle, yani TBMM onayıyla Sözleşme’den çıkılabilir. Cumhurbaşkanı ‘Ben bu Sözleşme’den çıkıyorum, oldu” diyemez. Kararnameyle de olmaz. Diyeceksiniz ki, hukuk mu kaldı? Haklısınız” ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN 80. MADDESİ NE DİYOR?

İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi yöntemini açıklayan sözleşmenin 80. Maddesinde, “Taraflardan herhangi biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle, herhangi bir zaman bu Sözleşmeyi feshedebilir. 2 Sözleşmenin feshi, konuya ilişkin bildirimin Genel Sekretere ulaştırıldığı tarihten itibaren üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın birinci gününde yürürlüğe girecektir” ifadeleri yer alıyor.

stanbul-sozlesme.jpg

ANAYASA’NIN 90. VE 104. MADDESİ VE NE DİYOR?

Anayasa’nın 90. maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti adına Yabancı Devletlerle ve Milletlerarası Kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir” diyor.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde ise “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen

konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” ifadeleri yer alıyor.

erdoganistanbul-sozlesmesi.jpg
 

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: 

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." 
 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN