T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/276 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : NEVŞEHİR/MERKEZ
MEVKİİ : BALCIN KÖYÜ
PAFTA NO :
ADA NO : 129
PARSEL NO : 60
VASFI : -
MALİKİN ADI VE SOYADI : SEYFALİ BİLGİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,
b) Açılacak bu davalara husumetin Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerekeceği,
c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,
d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza Vakıf Bank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,
f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulaştarma Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.16/05/2023

#ilangovtr BASIN NO: ILN01835203