Back To Top
‘Özgür iradeyi fesada uğratma’ suçu

‘Özgür iradeyi fesada uğratma’ suçu

 - Son Güncelleme: 09.08.2019 Cuma 09:54
- A +

İsmail Saymaz'ın yeni kitabı Şehvetiye Tarikatı'nı okuyorum. Her biri dava konusu olmuş dört sahte şeyh vakasıyla bir cinci hoca, bir de hokkabaz kerametçinin üçkağıtçılık ve cinsel istismar hikayelerini toplu sunuyor.

Hepsi dudak uçuklatacak cinsten. Fakat biri var ki kıyas kabul etmez, dehşet hayretengiz... Hani şu 'badeciyan' ya da 'badeciler' diye alaycı isimlendirmelere konu olan güruhun sapkınlıkları...

Saymaz, mahkeme kayıtlarıyla çarpık ilişkiler ağının boyutlarını sergilerken bir ayrıntıya dikkat çekiyor: Karar sürecinde savcı, hakim ve Yargıtay arasında yaşanan 'özgür irade' tartışması...

Savcı, sapık şarlatan Korkmaz'ın "telkin, ikna ve hipnoz yöntemleriyle mağdurların iradesini yok ettiği için, hukuken geçerli bir rıza olmadığına ve sanığın cinsel saldırı suçunu işlediğine" hükmedilmesini istiyor.

Mahkeme ise rızalarıyla, sevap kazanmak için 'şeyh'leriyle ilişkiye girdiklerini söyleyen müritlerin beyanına dayanarak cinsel saldırıdan ceza vermiyor.

İşte bu noktada yepyeni bir içtihatla karşılaşıyoruz. Mağdur mağduriyetini kabul etmezken cezaya yer var mı, yok mu?

Yargıtay 14. Ceza Dairesi, bu açmaza farklı bir yorum getirerek kararı bozuyor. "Sanığın dini duyguları istismar ederek mağdurların iradesini fesada uğratıp hileyle elde ettiği için karşılıklı rıza açıklamalarına itibar edilemeyeceği" sonucuna varıyor. Ve müritlerinin ifsat edilmiş rızaları üzerinden gerçekleştirdiği tüm cinsel eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılmasını istiyor.

Bursa'daki mahkeme de uyuyor Yargıtay görüşüne. Erkek müritlerin, kendileri dışında eşleri, kardeşleri ve nişanlılarını da şarlatanın 'sır odası'na teslim etmesini, fesada uğratıldıklarının kanıtı sayıyor. "Mağdurların Korunmaz'a bağlılıkları ile sanığın kişiler üzerindeki hakimiyeti, bilgisizliklerinden yararlanarak din ile inandırıp aldatması, oluşturduğu inançla iradelerini ortadan kaldırması göz önüne alındığında gerçek bir iradenin ve hukuken geçerli bir rızanın mevcut olmadığı" yönünde değiştiriyor kararını.

Mahkeme Başkanı, bu yorumu benimsemiyor gerçi. Toplumdaki orta zekalı hiç kimseyi kandırarak bu sapkınlıklara razı edemeyeceğinizden hareketle iradeyi köreltme ve zorla cinsel saldırı suçundan cezalandırmaya şerh koyuyor.

Sonuçta, üç-beş yılla yırtamıyor sapık şarlatan, 182 yıla mahkum ediliyor. Ne ki dışardaki müritlerinin hala bu sahtekara bağlılıklarını koruduğunu öğreniyoruz kitaptan. Ağızları açık bırakan da bu.

Din bezirganlığı, inanç sömürüsü, hurafe tacirliği bu kitaptaki hokkabazlık örneklerini açıklamakta yetersiz kalır kalmasına da...

Yahu, din ile basiretlerini bağladığı müritlerini aile boyu iğfal eden bu kara cehalet dolandırıcısı karşısında ceza hukukumuz bile acze düşmüş, içinden çıkmakta nasıl zorlandığına baksanıza!

'Alanın da satanın da razı olması'ndan yararlanıp birkaç yılla sıyrılıyormuş neredeyse düzenbaz...

Yetişkin müritlerinin 'özgür irademizle yaptık, biz şikayet etmezken size ne oluyor, devlet ne karışır' yollu savunmaları, kurtarıyormuş az daha herifçioğlunu...

Neyse ki şavalaklığın bu raddesine geçit vermeyen bir Yargıtay içtihadı, imdada yetişiyor.

Bilinç kaydırma, göz boyama ve kandırmacalarla 'iradeyi fesada uğratmak' suç kapsamına girince, rıza ve özgür irade sığınağı da yıkılmış oldu.

Realiteden kopardıkları kitleleri alternatif gerçeklik dünyalarına sürükleyerek zarara uğratan popülist şarlatanlara da uzanır mı, belki!

 19-08/09/ism.jpg

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Marasli 09 Ağustos 2019 18:55
Anadolu irfanidir bunlar. Bu cahillikleri duyunca hep bu irfan meselesi gelir aklıma. İrfancilar sovebilir.
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 17:03
"Realiteden kopardıkları kitleleri alternatif gerçeklik dünyalarına sürükleyerek zarara uğratan popülist şarlatanlara da uzanır mı, belki!" diye bağlamışsınız sayın BEKİ! Dini hayatta duygu, düşünceleri ve bedenlere tecavüz suç, ahlaksızlık ise Siyasi şarlatan, bezirganların din, hamaset, hayal, yalan ile duygu ve düşünceleri iğfal etmesi neden ahlaksızlık, suç olmuyor.Genellik ve etki süresi itivatışe daha uzun değil mi? Diyanet çi ali erbaş milletin kotu ile uğraşacağına din ile kandırılan halkın derdine düşsün.
KARAR OKURU Hakkı Sever 09 Ağustos 2019 13:42
Bana göre yargıtay HAKSIZ, Gönül rızasıyla ilişkiye girmiş, akıl sağlığı yerinde olan yetişkin insanlar ,kandırdık bile demezken o kişiler adına mahkeme karar veremez ,vermemeli
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 20:24
0
ne yazıya... ne kitaba... dosyaya bakmak lazım. somut olay ve rızanın elde ediliş biçimi önemli. şikayetçi olmasa bile, kamu düzeninin -ammenin gayri muayyen menfaatlerine istinad eden nizamın- kabul etmediği bir süreç yaşanmış olabilir.
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 20:43
0
mağdurlardan mısınız?
KARAR OKURU 10 Ağustos 2019 16:16
0
6 negatif gelmis.Mahkemeler birey özgürlüklerini bu şekilde engelleyemez.
ati 09 Ağustos 2019 12:49
nefret ettim!
Akif Bey, kaleminize sağlık, millete kefen giydirip karşılatmaya getirtenler, "zat"ın sözlerini Allah'ın sözü gibi görenler, "zat"ın Allah'ın tüm sıfatlarını taşıdığına inanan müritler de bu tarz müritlerden sayılabilir mi ya da buna ses çıkarmayan şeyh pardon "zat" bu şeyhlerin takımından sayılır mı? Bu durumdaki bir yapı da bu tarikatlardan sayılır mı?
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 11:45
Bu olay; dinin kötü insanların elinde nasıl afyona dönüştüğünün en büyük ispatı.
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 08:08
BADECİ ŞEYHİN SIR ODASI adlı kitap ayrıca TİMUR SOYKAN a aittir. Sanırım İsmail Saymaz ayrıca derlemiş
Bu mantıkla telefon dolandırıcılarının da ceza almaması gerek. Sonuçta kendi rızaları ile paralarını teslim ediyor mağdurlar. Toplumda ki normal zeka diye başlayan bir cümle vardı; bu embesillerin dübürlerinden kendi rızalarıyla cima edilmesi; aslında onların kendi makatlarını bile koruyamayacak derecede bir zekaya sahip olduklarının en büyük delili. Nasıl insanlarla yaşıyoruz, hey Allahım yaa. İşin acı yanıda mahkemede karar alıcı olarak görev alan insanların basiretsizliği. Yargıtaydan Allah razı olsun.
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 07:32
"sahte şeyh vakası" yazmışsınız. Sahte olmayan şeyh oluyor mu? Nasıl oluyor mesela? Keramet mi gösteriyorlar?
Şeyh dediğinin; saçları sarı, gözleri mavi değildir. Şeyh dediğinizin siması bulutlarda görülmez.
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 05:25
Bunlar buz dağının üstü..Altında neler var kimbilir..!
Süheyl CALISKANOGLU 09 Ağustos 2019 14:09
1
Bunlar Kazdaginin üstü..Altinda neler var"siyanür,altin,cil-cil yesilimsi($)'lar...
Menderes YILDIRIM 09 Ağustos 2019 01:34
Akif Bey; Tayyip Beyin 08.03.2018 tarihindeki "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Tanıtım Programında Yaptıkları Konuşma" söylediği; 1) Yorumcular da İSLAM DİNİNİN GÜNCELLENMESİNE Katılıyorlar mı? 2) Konuşmada Söylediği "İslam Dini Güncellenmeli" Sözünü Bilmemek ve Katılmamak ACİZLİK mi? 3) İslam Dini Güncellenmeli Diyene, İslam' ın Güncellenmesi için OY VERİLİR mi? 4) T. C. Siyasi Partiler DİN ile bu kadar OYNAR? 5) Her Konuda AHKAM Kesen Diyanet İşleri Başkanlığı Neden Sessiz Kalır? Saygılarımla
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 17:04
0
İslam dini güncellenmez ama aslına döndürülür. Hurafelerden Peygamberimizin vefatından 200 yıl sonra yazılan hadislerden sünnet olduğu iddia edilen şeylerden arındırılır tek kaynak Kuranı Kerim olur. Kuran'da yazılanın milyon katını din adamları yazmış. Bıraksınlar Allah'la kul arasına girmesinler artıkın.
Menderes YILDIRIM 09 Ağustos 2019 01:29
Akif Bey; "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Tanıtım Programında Yaptıkları Konuşma" İNTERNETTE yazıldığında Tayyip Beyin 08.03.2018 konuşması gelir. “Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada, farklı bir asırda, zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14 asır, 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız, böyle bir şey yok.” diyerek düşüncesini aktarıyor. Saygılarımla
KARAR OKURU Ahmedâ 09 Ağustos 2019 01:06
Akifcîm! "Realiteden kopardıkları kitleleri alternatif gerçeklik dünyalarına sürükleyerek zarara uğratan popülist şarlatanlara da uzanır mı, belki!" cümlendeki popülist şarlatanlar kimler oluyor?
KARAR OKURU 09 Ağustos 2019 00:37
Bu hikayeler de kullanılıyor. Cinsel konular ilgi çeker; dini suistimal edenleri göstererek, dine karşı siz de suistimalde bulunabilirsiniz. Bugünkü Türkiye'de vaka-ı adiyedir bunlar; her kesimde mebzul miktarda mevcuttur. “İradeyi fesada uğratmak” suçunun “popülist şarlatanlara” uzanacağına ise hukuk değil, hukuku elinde tutanlar karar verir. Şirazesinden çıkmış ülkenin pespaye işleridir bunlar; yapandan da yazandan da bir şey olmaz.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN