Back To Top
Yeni parti tartışmaları ve siyasetin geleceği

Yeni parti tartışmaları ve siyasetin geleceği

 - Son Güncelleme: 25.07.2019 Perşembe 20:05
- A +

Son dönemlerdeki tüm siyasi ve sosyolojik göstergeler, iktidar partisinin yaşadığı otoriterleşme sürecinin ve MHP’yle söylem yakınlaşmasının, seçmen eğilimleri ve siyasi yelpaze üzerinde önemli etkilerde bulunduğunu gösteriyor. 

Bu bakımdan kritik sonuçlardan birisi, geleneksel olarak çok parçalı, çok eğilimli toplumsal muhafazakâr alanın monolitik, tek parçalı bir siyasi temsil dokusu içine hapsolması, böyle oldukça hacim daralması yaşamasıdır. Hacim daralması muhafazakâr kesimin kendi içinde memnuniyetsiz, gezgin bir siyasi davranışa sahip merkezkaç güçler üretmesine yol açıyor. Muhafazakâr siyasi saha kendi içinde yeni sınıfsal, kültürel kırılmalar yaşıyor. Diğer bir ifadeyle siyasetin ve siyasetçinin toplumu, özellikle muhafazakâr kesimi avucuna aldığı, içine hapsettiği bir evre kendi sınırlarına doğru ilerliyor. Kimi muhafazakarlâr o kıskaçtan, o avuçtan kafasını, elini, kolunu dışarıya çıkarmaya çalışıyor, hatta çıkarıyor.

Gül, Davutoğlu gibi önemli isimlerinin yeni siyasi hareketlerle anılması bu gelişmelerin bir sonucudur. Ali Babacan’ın kuracağını ima ettiği partinin siyasi alanı, siyasi kulisleri bu denli hareketlendirmesini, siyasi beklentiler üzerinde bir tür İmamoğlu etkisinde bulunmasını da böyle okumak gerekir.

Bu girişimin, yukarıda
altını çizdiğimiz çerçevede, toplumsal bir karşılığının olduğu muhakkak.

BABACAN’IN SİYASİ KARŞILIĞI

Ancak toplumsal karşılık kendiliğinden siyasi bir karşılık anlamına gelmez.

Siyasi karşılığın temel kriteri, bu tür arayışların, siyasi itiraz kadar yeni bir değişim hamlesini, toplumsal bir beklenti dalgasını ifade ve temsil etmeleridir. Kuvvetli bir toplum tasavvuruna, ikna edici değişim projesine ve bunun heyecanlandırıcı araçlarına sahip olmayan hiçbir siyasi yapı ve parti, bugüne kadar Türkiye siyasetinde kendisine yer bulamamış, iktidara alternatif oluşturamamıştır.

Babacan ve arkadaşlarının şu an itibariyle bu açıdan, olumlu ve umut verici ipuçları sunduklarını teslim etmek gerekir. Bunların en önemlisi, kurulacak siyasi partinin AK Parti’nin fabrika ayarlarına dönmüş daha iyi numunesi olma iddiasından çok, yeni Türkiye’nin sorunlarını ve dinamiklerini dikkate alan bir yeni bir siyaset dili üretme niyeti taşıması ve bunu ortaya koymuş olmasıdır.

Ali Babacan’ın AK Parti’den istifa ederken yaptığı açıklamadaki şu iki cümle dikkat çekiciydi:

“İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissediyoruz...”

Babacan ve birlikte anıldığı siyasetçilerin bilenen siyasi duruş ve kimlikleri, yenilik ve yeni siyaset bakımından kuvvetli referanslar içeriyor. Abdullah Gül, Ali Babacan, Beşir Atalay, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Haşim Kılıç gibi isimlerin, AK Parti’nin ilk döneminde bıraktıkları izler kadar, özgürlükçü, rasyonel, hukuk kurallarına saygılı siyasi anlayışlarıyla oluşturdukları ortak payda önemli bir veridir.

Ali Babacan Türk ekonomisinin rasyonelleşmesinin, piyasa ekonomisiyle uyum halinde çalışmasının, siyaset ve siyasetçi karşısında karşısında özerkliğinin son dönem mimarıdır. Ülke içinde ve dışında yetkinlik ve güven duygusu denince ilk akla gelen kişidir. Beşir Atalay, demokratikleşme süreçlerinin, Kürt meselesinde siyaset fikrinin, çözüm sürecinin önde gelen ismidir. Sadullah Ergin, ülkenin devlet ve haklar düzeninde demokratikleşmenin, Kürt meselesinde siyaset kapısının aralanmasının taşıyıcısı olmuş bir siyasetçidir. Haşim Kılıç içinden geldiği camiaya hukuk ilkeleri adına karşı durmayı bilmiş, bir anayasa mahkemesi başkanıdır. Abdullah Gül, 1995’lerden bu yana Milli Görüş hareketinin yaşadığı iç değişimin asli kaptanı, söylemde yerel ve evrensel değer evliliğini sağlayan, bunu parti programlarına yerleştiren, ülkenin Kopenhag kriterlerine uyum hamlelerini tavizsiz gerçekleştiren, bugün çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik tutumu simgeleyen eski cumhurbaşkanıdır.

NASIL BİR YOL?

Bu tür ortak özellikler yeni bir siyaset için gereklidir, ancak yeterli değildir.

Bu grubun önünde yeniliği, yeni dalgayı, kuvvetli ve ikna edici bir değişim projesini temsil edebilmeleri için çeşitli “siyasi ödevler” bulunuyor.

Geliştirmeleri gereken, sahici ve yeni bir siyasi söylem ilk meseleleri gibi görünüyor. Bundan sonra ikna edici çözüm önerileri getirmeleri gereken üç temel sorun alanı var.

Toplum-siyaset bağlarını yeniden kuracak oranda güçlü olması ve yeni simgeler içermesi gereken söylemin ana teması şu olmalıdır ve muhtemelen olacaktır: Farklılıkları ve taleplerini ihmal etmeden, çatışmacı dilden uzak duran, katılımcı ve rasyonelliği aynı anda çağıracak siyasal ve toplumsal bir merkez inşası...

Çözüm önerisi getirmeleri gereken en önemli sorun alanları ise sırasıyla, (1) ekonomi, (2) anayasal, yargısal ve siyasi boyutlarıyla hukuk düzeni, (3) Kürt meselesidir. Bu öneriler, hedefler kadar, bu hedeflere ulaşma yollarını işaret eden paket projeler üzerine oturabilirse, yeni ve ikna edici olma özellikleri  artacaktır.

Bu çerçevede yeni siyasi partiyle ilgili tahminlerim, ama daha çok beklentilerim şöyle:

Yeni siyasi parti, bir dönemin AK Parti’sinden farklı olarak sadece sentez politikaları izleyen değil, yapısı itibariyle toplumun farklı eğilimlerini bir araya getiren bir sentez partisi olma yolunda ilerlemelidir. Elbette böyle bir yapı içinde, Kürt ve sol temsili vitrin unsunu olmanın ötesinde, bu temsilin kurucu bir unsuru olmalıdır.

Merkezi dolduran, farklı siyasi ve sosyal talepleri ortak değerler ve temel demokratik ilkeler etrafında ele alacak, Kürt meselesi, mülteciler sorunu gibi toplumsal nitelikli sorunlara yönelecek yeni bir siyasi partiye, bireysel vurgular taşıyan özgürlükçü yaklaşım yetmeyecektir. Böyle bir parti yeni bir toplumsal sözleşme üretmenin yollarını aramalı, bunun simgelerini ve özellikle katılımcı yöntemlerini üretmelidir. Yeni siyasi parti, risk alma ve üretkenlik bakımından, muhtemelen en büyük zorluğu bu alanda yaşayacaktır.

Muhtemelen bu siyasi parti bir lider partisi olmayacaktır. Bunun iki nedeni bulunuyor. İlk neden Ali Babacan tarzının karizmatik lider rolüne tam oturmaması ve daha çok ekonomik bir yönelime sahip olmasıdır. Bir diğer neden Abdullah Gül’ün varlığıdır. Gül, ismi geçen diğer siyasetçiler arasında önde duran, bir çoğunu siyasete sokmuş, manevi hiyerarşide üstte bulunan bir kişiliktir. Bu iki unsur yeni siyasi partide, özellikle uygulamada kolektif bir yönetim ve sözcülük tarzını beraberinde getirebilir. Gül’ün bu siyasi partinin neresinde duracağını zaman gösterecektir, ama bununla birlikte, gerideki koordinatör, uzlaştırıcı, rasyonel bilirkişi işlevini üstlenmesi şaşırtıcı olmaz. Bu da onu paylaşılan bir liderliğin bir adım önde duran parçası haline getirir. Böyle bir yönetim tarzı karizmatik lider geleneği olan bir toplumda sıkıntılar yaratabileceği gibi, paradoksal bir şekilde ülkeye hakim lider hegemonyasının yarattığı tepkiler dikkate alınırsa, yeni bir siyasi duruşun, etkili ve yeni aracı olarak algılanabilir.

Yeni siyasi parti, muhafazakâr alanın büyük parçası olsa da olmasa da, projeleri ve duruşu yeterice tatmin etse de etmese de, kuruluşuyla birlikte bu alan bir dönüşüm sürecine girecektir. Tek parti hakimiyetinin kırılması, yeni muhafazakâr bir partinin muhalefet cephesinde yer alması ve getireceği siyasi hareketlilik demokratik siyasi hayat açısından önemlidir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Abdulgaffar ALTUNÖZ 08 Ağustos 2019 13:47
ÜLKEMİZİN GELECEĞİ YENİ PARTİLERE DEĞİL AK PARTİNİN SİLKELENİP KENDİSİNE GELMESİ İLE OLACAĞINA İNANIYORUM. DAVUTOĞLU VE BABACAN GÜZEL ŞAHISLAR LAKİN ONLARDAN BİRŞEY ÇIKMAZ İNANCINDAYIM
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 21:42
" Gül....bugün çoğulcu, özgürlükçü ve demokratik tutumu simgeleyen eski cumhurbaşkanıdır". A. Gül, bugüne kadar Cankaya noterliginden baska hangi icraatta bulundu acaba, ülke tek adam rejimine sürüklenirken neye karsi cikti, tek birsey söyler misin?
İbrahim kahraman 27 Temmuz 2019 20:13
Çok nefis bir değerlendirme.Türk demokrasisinin mutlaka yeni çıkışlarla gelişmesi, geliştirilmesi lazım.Ak apartmanın yaptıklarını daha ileriye taşıyacak çalışmalar ülkemize ve insanımıza yeni İyilikler getirecektir.Teşekkürler Bayramoğlu
Garip 26 Temmuz 2019 15:21
Toplum genel ağırlığı adil olabilcek,empati yapabilen,ortalama refah sağlayacak ekonomik öngörüyü sağlayabilecek kişi veya kişileri geçte olsa yönetim koltuğuna getirir.Bu aslında çok kolay..tarihte örnekleri var..,karınca nasıl kendi ağırlığının birkaç katını götürebiliyorsa...toplum lehine insanlarımızın yararına taşımak.ÇALIŞMAK,Ç,Ç,Ç
Tarihçi 25 Temmuz 2019 22:42
Bahsettikleriniz ülkedeki büyük bir çoğunluğun beklentisini birebir yansıtıyor. Umarım partiyi kurarlar ve beklentilerin daha ötesinde bir performans sergileyerek ülkeyi güzel yerlere getirirler
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 20:24
Bu partinin imam hatip mezunları ile ilişkisi nasıl olacak, müteahhitlerle ilişkisi nasıl olacak, siyasal islamcı vakıf vb gruplarla ilişkisi nasıl olacak? Bu kadrodan merkez sağ siyaset çıkmaz, sol siyaset zaten çıkmaz. Yapabilecekleri yegane şey, Ak partinin 2003 - 2010 arası politikalarını uygulamak olur.
Ali baba 25 Temmuz 2019 15:35
PARTI KURSUNLAR, OYUM BABACANA
karar okuru 25 Temmuz 2019 15:04
Babacan için en büyük tehlike garantici ve risk sevmez Abdullah Gül beydir. Babacan üzerinden Erdoğan'la hesaplaşmasını yaptıktan sonra ben Cumhurbaşkanı olacağım diyerek Babacan'ı zor durumda bırakacağını düşünüyorum. Ya yiğitçe ortaya çıkmalı sayın Gül, bu parti içerisindeki yerini ve rolünü netleştirmeli ya da parti gerisindeki duruşunu ebediyen korumalı.
yakup 25 Temmuz 2019 14:09
biz muslumanlara gore; anayasa mutlaka Kuran-i kerim referans alınarak olusturulmalıdır,aksi islama gore mesru-gecerli degildir. siyonist evangelistlerin gostermelik dini olan demokrasi ve onun partileri muslumanlar icin reddedilmesi gereken unsurlardır.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 16:28
2
O senin yorumun
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 16:57
4
Turkiyedeki dinin adi emevi dinidir.sizin dininizdir.uslam muminlerin dini yani bizim.
Ar-Duy. 25 Temmuz 2019 13:49
Yeni oluşum muhafazakar kesimi bölüp, parçalama oyunu. Bu oyun içinde olanları ne Allah (cc), ne de halkımız affetmeyecektir. Muhalefet ayrı parti kurmakla değil, parti içi muhalefet şeklinde yapılması gerekir karısındayım. Bölünüp-parçalanan patilerin, hiçbir zaman iktidara geldikleri görülmemiştir. Çünkü aynı camianın oyunu aldıklarından, o camiaya da zarar vermiş oluyorlar. Bu da karşı cephenin işine gelir. Faziletten ayrılıp parti kuranlar gibi, iktidar olma gibi şansları olsa, amenna. karşı grubun değirmenine su taşımadan başka işe yaramaz,
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 23:26
0
Ak parti uzayda kurulmuştu, doğru ya.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 18:52
0
Ak parti içinde muhalefet şansı var mı sizce?
Menderes YILDIRIM 25 Temmuz 2019 13:20
Ali Bey; A Babacan ve A. Davutoğlu nun kurmayı planladıkları partileri için ana taban AKP tabanı olacaktır. AKP liler için ASLI yani partiyi götüren Tayyip Bey varken, SANAL' ı A. Babacan ve A. Davutoğlu' na neden inanıp peşlerinden gitsinler ki? Bu iki isim ve bunlardan medet umanlara soruyorum? Abdullatif Şener AKP den ayrılıp parti kurduğunda ve diğer AKP liler AKP den ayrılıp parti kurduğunda sizler bu kişiler için SİZLER NE DÜŞÜNDÜNÜZ ise, Sizler için de AYNISINI DÜŞÜNECEKLER. Saygılarımla
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 13:24
Bu gariban millete Erdoğan'ı ve AKP'yi kakaladınız yetmedi şimdi de Babacan ve şürekasını güzelleyin bakalım. Yaa siz bi emekli olsanız da sinirlerimiz biraz yatışsa olmaz mı be kardeşim. Siz kendinizden bıkmadınız mı?
Menderes YILDIRIM 25 Temmuz 2019 13:13
Ali Bey; Kurulması gündemde olan parti BAŞARILI olur mu? diye başlayayım. 1) Ekmeği FIRINA atıp, çok beklerseniz YANAR mı? 2) Nasrettin Hoca Kahveye gelmiş, Evim Yanıyor diye bağırmış. Kahvedekiler Hocanın evine gitmişler, ortada yangın yok, Hocaya yangın nerede demişler hoca da ŞAKA YAPTIM demiş. Daha sonra Hoca Kahveye gelmiş ve Evim Yanıyor, Arkadaşlar bu defa gerçekten evim yanıyor demiş Kahvedekiler İNANIR mı? 3) Siz olsanız, A. Babacan ve A. Davutoğlu' nun PEŞİNE TAKILIP gidermişiniz? Saygılarımla
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 23:29
1
Menderes bey, sizin mantığa göre Ak parti ve Erdoğan kıyamete kadar iktidarda kalacak.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 13:01
zengin muhafazakarların malı züğürt zihniyetin çenesini yoruyor:) aynaya bakıp kendinizi düzeltin siz yahu
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 12:58
Memduh abimizden tam puan almışsınız ali hocam. gözden kaçırmışsanız bir bakın derim naçizane. saygılar.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 10:55
"muhafazakar olmayan kronik muhalefet boşluğu" sorunu ne olacak sayın yazar, bu konuda hiç kimse neden yazmaz o kadar umutsuz mu durum?
Danışman 25 Temmuz 2019 10:43
Babacan 10 puan Ak partiden, 3 puan Mhp den, 2 puan da Iyi partiden alır. Toplam yüzde 15.
akrebin gözleri... 25 Temmuz 2019 11:24
3
babacanın partisinin alacağı oy, ülkenin ekonomik durumu ve partinin kadro yapısıyla doğru orantılıdır. zannederim % 7 ,% 20 arası her oy potansiyeline sahip olabilir. daha azı , daha çoğu olamaz gibi...
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 11:54
3
benden tam puan alır! ben bunu bilirim.
Araştırmacı 25 Temmuz 2019 10:33
Aslında Davutoğlu ve Babacan birleşimi tam bir milli heyecan oluşturur.Ali Bey bu ikilinin beraber olmalı mı olmamalı mı konusunda bir analiz yapsa da bizi bilgilendirse iyi olur.
Mutlu Yücel 25 Temmuz 2019 10:08
İlaveten; Abdullah Gül, gölgesiyle değil, vücuduyla girmeli işe, tüm yüreğini koymalı. Zira hiç davaya girmemeli. Şayet perde arkasından desteklemekle kalırsa, acaba başarı da endişesi mi var ki tüm ağırlığıyla davayı sahiplenip içeri girmiyor derler ki bu durumun götürüsü getirisinden fazla olur. Bir başka şey, millet ittifakı ve kazandıkları belediyeleri ile ortak bir TV. kurmaları lazım, bu bir gazete ile falan olmaz, zira merkez medya dört bir taraftan saldırı ki, çemberi yarmakta, sesini duyurmakta zorlaşır.
Okur 25 Temmuz 2019 09:55
Bu AKP ve MHP sultasindan yorulduk ve biktik artik ulke ekonomik ve siyasal olarak ucurumdadir. Yeni kurulacak partiler bu krizlere belki daha iyi cozum getireceklerdir, Unudumuz yeni partilerdedir. AKP ve MHP koalisyon hukumetinden umudumuz kesildi.
HACI MURAT 25 Temmuz 2019 09:39
CHP seçmeni Ali Babacan'ın kuracağı Parti'ye dönüp bakmaz.Yeni kurulacak partide sol temsilin olması bir şey ifade etmez.Bunu söyleyebilmek için sosyolojik tahlillere falan gerek yok. Bu en az 60 yıldır gözümüzün önünde duran somut bir gerçekliktir.Ak Parti'de sol kökenli bir kısım siyasetçilere yer verildi önceki yıllarda.Peki onlar var diye Ak Parti'ye sol kesimden oy mu geldi? Hayır.Aynı durum bugün de geçerli. Babacan'ın partisi Ak Parti'den biraz oy tırtıklar,o kadar.Kazanamaz ama kaybettirebilir.
takip'ciniz 25 Temmuz 2019 11:25
11
chp , vitrini değiştirir,,, alevileri mutfağa alıp, ön plana çıkartmayıp, iyi bir muhfazakar vitrin oluşturursa %55 i bulabilir.zaten imamoğlu , alevilerle resim vermediği için sağdan oy aldı.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 20:28
0
CHP nin vitrini AKP nin vitrini. Alevi olmak sanki suçmuş gibi saçma sapan bir bölücü bir yorum. İşte Türkiye'nin neden ileri gidemediğinin fotoğrafı. Memleketçilik, Hemşericilik, Mezhepçilik, Cemaatçilik, Tarikatçılık.Ha birde son yıllarda moda olan akrabacılık. Hangi parti gelirse gelsin , hangi mükemmel hükümet kurulursa kurulsun biz bunları aşamadığımız sürece bir yere varamayız.
Hocam hiç yormayın kendinizi. Kim kurarsa kursun Tayyip Erdoğan var olduğu sürece (Allah Ömrünü uzun etsin), kurulacak partinin alacağı oy %2,5. Oda Ak Partiden değil İyi Partiye giden oylar.Keşke Sn Davutoğlu Ak Parti İçerisinde Muhalif konuşmalar yerine sessizce bekleyebilseydi. Ayrılıkçılarla birlikte muhalif konuşmaya başlamasa idi. O zaman belki siyasette önü açılır. Ak Parti İçerisinde bir umudu olabilirdi. Anlaşılan oki Düğmeye basanlar ayrılıkçıları harekete geçirttiği gibi Sn. Davutoğlu'nuda harekete geçirmiş. Sizinde dediğiniz gibi karizmatik olmayan liderler toplumu sürükleyemez.
KARAR okuru 25 Temmuz 2019 09:41
2
G Ö R E C E G İ Z
Denizci Alperen 25 Temmuz 2019 10:35
3
Ak parti 50 deki Chp 89 daki anap gibi devrini tamamlamış milletten tokatı yemiştir , millet 31 martta tokatı vurmuş , anlamayınca tokatın şiddeti inanılamayacak derecede artmıştır.Ak partililerin kendilerine yapacakları en büyük iyilik nasuh tevbesi ile tevbe etmesi ve hak sahiplerine haklarını iade etmeleridir. Aksi takdirde yedikleri kul hakkı hesap günü çok fena çıkar , Zerre kadar hayır zerre kadar şer boşlukta kalmaz.
okur 25 Temmuz 2019 11:32
1
boş çuval ise, bu kadar korku neden
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 13:03
6
Mustafa bey katılıyorum yorumunuza, yerli-milli istiklal aşığı liderler kolay yetişmiyor. ABD/NATOnun bağımlısı ve vesayetçi politikalarının ülkemizdeki destekçisi olan partilerin ve özellikle lider özelliği taşımayanların, kaset-medya vs operasyonlarıyla da olsa uzun soluklu halktan destek bulamadığı, kibrit alevi gibi parlayıp söndüğünü, siyasi pihimiz ortaya koyuyor yetrince...dönem antitez değil, tez olabilme ve milleti ikna etme dönemi
Denizci Alperen 25 Temmuz 2019 09:23
Maşallah herkes İYİ partinin Meral Akşener'in başarısından nemalanma yarışına girmiş amma kazın ayağı öyle değil, önce mangal gibi bir yüreğiniz olacak, Yok öyle Meral Akşener koçbaşı olarak Erdoğanı zayıflatsın sonra biz aradan çıkarız hesapları ,hak yerini bulacak bu ucube sistemi kim yıktıysa yenisini de o kuracak burada Millet ittifakı siyasette boşluğu doldurmuştur İYİ Parti Chp'yi de dönüştürerek milletin değerleriyle yakınlaştırmış böylelikle yerel seçimleri kazanarak ülke kaderine el koymuştur.Bundan sonrası sistemi düzeltme ekonomiyi ıslah ve işsizliğe çare bulmaktır.
HERMES 25 Temmuz 2019 09:22
Gül, garantici davranıyor, armut piş ağzıma düş!!!Benim için Gül bitmiştir, Türkiye için de zerre heyecan uyandıracak birisi değildir, bunun için risk alması ve cesaretini göstermesi gerekirdi çoktan. Davutoğlu iyi bir insan ama çok ütopik, gerçeklerden uzak, hayal dünyasında yaşıyor gibi. Babacan, tip itibari ile de rahmetli Menderese benziyor, inançlı ama çok donanımlı, aristokrat, burjuva...Böyle insanlar ülkelerine çok büyük katkı sunabilirler...Önemli olan kuracağı ekiptir.
İyi Parti de bu söylemlerle kurulmuştu. Ne oldu? İyi Pati tutmadı, onun yerine yeni patiyi mi önerelim "ablamıza"...
okur 25 Temmuz 2019 10:34
1
% 10 :))) nasıl tutmamış
Mustafa Soylutürk 25 Temmuz 2019 08:49
Sayın yazar kurulacak partinin proğramını yazmış..İsmi geçen kurucuların çoğu yaş nedeniyle millete zaman ayıramayacak yaştalar.Hesap bilen biri bu kadarını hesaplar her halde...
Musto 25 Temmuz 2019 08:20
Sağ partilerin yaptığı bina sağlam olmuyor ya kireci veya demir ve çimentosu eksik konuluyor. Ülkenin sorunlarını çözecek sağ ve solun kuracağı güçlü bir koalisyon hem bir birlerini denetler tüm vatandaşlar temsil edilmiş olur.
HERMES 25 Temmuz 2019 09:51
0
İyi fikir. Partinin adı SSP: Sağ-Sol partisi olabilir :))
HERMES 25 Temmuz 2019 10:32
2
Amblemi de sağa-sola bakan Selçuklu kartalı(aslında ezoterik bir sembol) olabilir :)).
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 06:57
Fildişi kulelerde yaşayan..Akvaryum balıklari gibi yaşayan..halktan kopuk,siyasetçiler yüzünden herşey adaletsiz ve karmakarışık..59 yaşında,6 yıldır emekli biri olarak,ben çok merak ettiğim Japonya'ya ne zaman turist olarak gidebileceğim.!Taş altındaki kurbağa gibi vırak vırak demekten bıktım..İnsanlar bıktı..gına geldi hergün masal dinlemekten..Yeni bir dünya konjöktürüne bakış ile yola çıkanlarla..Yeni bir ses ve nefese ihtiyaç,oksijen gibi gerekli artık..Haksız mıyım dostlar.?Aynı gemideydik hani.!
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 22:00
0
59 yas ve 6 yildir emekli!.. Türkiye"nin asil sorunlarindan birinin bu oldugunun farkinda degil misiniz? Emekliligi hak etmek icin kac yil calistiginizi sormayayim da, bu yasta herhangi bir üretime katkiniz var mi acaba?.. Benim yasim 56, yasadigim ülkede emekli olabilmek icin 11 (onbir) yil daha calismam gerekli:.
KARAR OKURU 31 Temmuz 2019 12:26
0
Ben,milyonlarca issizden bi tanesine iş bulunsun diye emekli oldum..yasalar da müsait buna..Bu saatten sonra nerde iş varsa söyleyin de çalışalım,milyonlarca genç işsizin gözünün içine baka baka..Şu anda ise ruhuma enerji dolduruyoruz.. Sizin için de mezarlıklarda atm kuracak bankalar..müjde..yeter mi bu cümleler..
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 02:21
Ali Bey,Yeni Türkiye doğuramayan iktidar yeni parti doğurdu. Hiç yoktan iyidir. Ne dersiniz? Saygılarımla...
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 02:14
ANLAŞILAN SEKÜLER VE LÜMPEN KESİMİN SÖZCÜLERİ DAVUTOĞLU BEY SİLMİŞLER AMA MİLLET SİLMEDİ.
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 01:57
SAYIN YAZAR İKİ GÜN önce TV 5,te YAPTIĞINIZ KONUŞMADA. Tarafsız olmanız gerekirken DAVUTOĞLU BEY HEDEF aldınız bütün güçünüzle yüklendiniz. SADECE hedef davutoğlu idi. Sadece siz değil PELİKANCILAR, SAADETCİLER MHP ve Aydınlık gurubu. Hatta LAİK kesimin YAZARLARININDA HEDEFİNDE DAVUTOĞLU BEY VARDI. ama DAVUTOĞLU BEYİN FİKİRLERİ SES GETİRDİ. MEVLAM GÖRELİM NEYLERSE GÜZEL EYLER
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 01:50
SAYIN YAZAR İKİ GÜN ÖNCE TV 5 YAPTIĞINIZ KONUŞMADA ADETA DAVUTOĞLU BEYE KİN KUSTUNUZ. Sadece siz değil. İyi parti yazarları, MHP kökenller aydınlık gazetesi, AK Parti sözcüleri, ALTAYLIDA dahil. Bütün laik ve lümpen kesim DAVUTOĞLU beye saldırıya geçti. DİKKAT EDİLSİN PELİKAN GRUBUNUN hedefindede DAVUTOĞLU BEY vardı. Siz ses çıkarmadınız. MEVLAM GÖRELİM NEYLER NEYLERSE GÜZEL EYLER.
Antakyalı 1517 25 Temmuz 2019 01:18
aralarında davasında bir dik duran adam yok..bunlardan bir şey çikmaz..boşu boşuna yazmışsınız bu yazıyı..
KARAR OKURU 25 Temmuz 2019 00:59
Davutoğlu'nun şansı yok bence. Ali Babacan yeni bir açılım sağlayabilir; güvenilen ve sevilen bir insan. Birinci adamlığı yapabilir mi? Göreceğiz. Gül “gerideki koordinatör” rolünü benimserse (ki çok muhtemeldir) Babacan'a zarar verir. Babacan'a duyulan sevginin Gül'e duyulduğunu hiç zannetmiyorum. Tevazu gösterip, perde gerisindeki adam tavrını terk edip, açıkça ikinci adamlığı benimsemeli ve göstermeli bence.
KARAR OKURUMehmet atay 25 Temmuz 2019 10:47
2
1.adam sen ol
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN