Back To Top
Dindarların arayışları

Dindarların arayışları

- A +

Dine dönüş’ kavramı dindarların dünyasında her zaman temel bir yer işgal eder. Dünyanın düzeni bozulduğunda, adaletsizlik, yozlaşma ve zulüm arttığında dindarlar açısından bunun nedeni dinden ‘uzaklaşılmış’ olmasıdır ve çare de doğal olarak ona ‘dönüşte’ aranır. Kutsal kitaplara uygun bir hayat kurmak istenirken, hurafe olarak addedilen inançlar, gelenekler ve yorumlar bir kenara konulur.

Bu açıdan İslam diğer dinlerden daha ‘davetkâr’. Birçok din, ona dönüldüğünde ne yapılacağını, nasıl yaşanacağını sadece ahlak ve ibadet temeli üzerinde belirliyor ve söz konusu dindarlar bunları zaten biliyorlar. Doğruyu uygulamak için yeniden Kitap’a bakmaları gerekmiyor… Oysa İslam hayatın hemen her unsuru ve yönü hakkında detaylı davranış kuralları sunuyor. Zaman içinde bu kurallardan uzaklaşılmış olması kaçınılmaz olduğu ölçüde, ‘dine dönüş’ meselesi de İslam’da çok daha reel bir tartışma ve arayış olarak ortaya çıkıyor. 

***

Öte yandan örneğin Hıristiyanlıkta kurumsallaşmış bir merkezi otoritenin, yani Kilisenin varlığı nedeniyle, dindarlar adaletsizlik ve yozlaşma ile bu kurum arasındaki bağlantıları görmezden gelemiyorlar… Dolayısıyla Hıristiyanlıkta ‘dine dönüş’ hemen her zaman Kilise’nin gücüne, doktrinine ve uygulamalarına itiraz anlamına geliyor. Diğer deyişle ‘dine dönerken’ kurumsal ve ‘çağdaş’ dine mesafe alınıyor, bir özgürleşme yaşanıyor. İslam bu açıdan da farklı… En azından Sünnilikte din adına konuşan tekil bir otorite, dindarlığı belirleyen bir kurumsallaşma yok. Bu tür kurumlar toplumsal ve siyasal kültürün etkisi ile ortaya çıkıyor ve dini referans olma vasıfları sürekli sorgulanıyor. Bu açıdan bakıldığında Müslümanlar diğer birçok dine nazaran, kurumsal yönlendirmeye mahkum olmama anlamında, çok daha özgürler. Bu nedenle de İslam’da ‘dine dönüş’ otoriteye itiraz değil, dünyanın halini kişisel ve cemaatsel düzeyde düzeltmeye yönelik bir çaba işlevi görüyor.         

Kısacası İslam’da hem gündelik hayata ilişkin detaylı norm ve kurallar mevcut, hem de bunları hayata geçirmekten sorumlu bir merkezi otorite yok… Belki de Müslümanların kendi dinleriyle sürekli ‘uğraş’ halinde olmalarının nedeni budur. Dine uygun yaşamak isteyen birinin esas kaynakları anlaması gerek ama bu kaynakları doğru yorumladığına dair sorgulanmaz bir otoriteden de yoksun. Aksine ortalıkta uzmanlık atfedilen birçok kişi ve yaklaşım var. Dinin ne ‘dediğini’ bilmeye olan ihtiyaç bu denli fazla olunca uzmanlık iddiasında olanların sayısı da haliyle artıyor. Öyle ki dini rehberlik bir sektör haline gelebiliyor. Çünkü cemaat oluşturabilen her rehber, az veya çok maddi imkana ve sosyal/siyasi nüfuza sahip oluyor.

Bütün inanç sistemlerinde, bir yandan dinin zamandan ve kültürden bağımsız davranış kuralları koyduğuna inanılıyor, diğer yandan da hayatın akışı içinde dindarlıklar sürekli değişiyor ve dindarlar dini kendi düzen ve arzularıyla uyumlu hale getiriyorlar. Bunun dinen meşru olup olmadığı ise rehberlerle sınanırken, doğal olarak herkes kendi kafasına uyan bir rehbere ve yoruma yanaşıyor. Haliyle bu yelpazede dini yüzeyselleştiren damarlar da üreyebiliyor… Oysa din içerdiği derin anlamı ile kavransa ve gündelik hayata ilişkin norm ve kuralların sadece o anlamı somutlaştırmak üzere kullanıldığına inanılsa, belki de bu kadar parçalı bir yapı doğmayacak…

***

Bu sosyal arayışın sonuçlarından biri dinin dindarlar eliyle ‘kalıplaştırılması’… Gerçekte din kendi inanç ve ahlak öğretisiyle bütünlüğünü ve giriftliğini korurken, onu yaşamak çok farklı, basit ve neredeyse dinden bağımsız şekillerde tezahür edebiliyor. Nitekim söz konusu duruma duyulan tepki de ‘dine dönüşü’ anlamlı kılıyor…

Aslında dinde çoğulculuk olumlu ve dindarı özgürleştirici bir unsur… Ancak görünen o ki, bir dinin gündelik hayatı bire bir belirlediğine ne kadar inanılırsa, kalıplaşma ve yüzeyselleşme tehlikesi de o denli artıyor ve çare olarak düşünülen ‘dine dönüş’ de, dindarları aynı ikileme sürüklediği ölçüde, çare olmayabiliyor.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 15 Haziran 2018 12:09
yapmanın kimseye faydası yok.
KARAR OKURU 15 Haziran 2018 12:08
Ortalık din manyaklarından geçilmez olmuş. İslamı bu manyaklar üzerinden tanımak/tanımlamak başka bir manyaklık olur. Müslümanların en aklı başında olanı durum tespitinden öte bir şey yapamıyor. Kapitalist ekonomik düzen içerisinde Müslümanlar nasıl ayakta kalacak. İslami bir ekonomik model ortaya koydunuz ve onu kurumsal hale getirdinizde insanlar bu modele yönelmediler mi. Yada İslami yönetim modeli nerede. Ortada İslamın hiç bir değeri tedavulde değilken. Mevcut düzen içerisinde bir şekilde ayakta kalmaya çalışanları sadece faiz haram diyerek uyarma
KARAR OKURU 15 Haziran 2018 03:47
Bu ne iştir? Bu dinsizler Mart kedisi gibi dindarları ahlaksızlıkla itham ediyor. Ben misal vererek konuşayım, Baykal denince herhalde dindar bir insan akla gelmez. Ama akla gelen şeyler de pek ahlaklı işler sayılmaz. Dindar bir siyasetçi için böyle misaller verebiliyorsanız verin. Yoksa müptezellik yapmayın.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 22:53
Şimdiki dindarlardan yaka silkiyorum. Neden mi zalimin güçlünün tarafında gururla durmaları
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 18:57
Tartışılabilir, düzeyli, dindarları incitmeyen güzel bir analiz olmuş.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 18:10
Gezi olaylarında Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye ortalığı talan edip, ordumuzun PKK ile mücadelesine Savaş'a Hayır diye karşı çıkanlar dindar mıydı? Kutuplaşmanın alasını dinle alakasız insanlar yapıyor. Ama Mart kedisi gibiler...
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 18:18
3
Dinsiz ahlakı ustunlugunden dolayı dındara ofke duyar.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 21:58
0
18:18, Ahlaklı olmak için, lafına neremle gülsem diye düşünüyorum...
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 18:01
Nisâ -39- Bunlar, ALLÂH'a ve âhiret gününe îmân etselerdi ve ALLÂH'ın verdiği rızıktan gösterişsiz harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? ALLÂH onların söz ve işlerini çok iyi bilendir.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 17:42
Eskiden bu köşenin müdavimlerinden, yorumların vazgeçilmezleri olan; Hamza Akyol,Tora Bora ve namı değer Nuran adlı yorumcular kayıplara karıştılar. Bu yorumcuların ortak özelliği; herkese had bildirme, yorumlara tebrikler yazma,felsefe dünyasına ait anlamını bilmedikleri,sadece etiket yapmak için kelimeleri israf etme gibi bir şımarıklık haliyle kendilerince akıl daneliğine soyunurlardı.Neyi nasıl anlayacağımıza bile müdahale etme hakkını kendinde bulan bu insanlardan kurtulduk derken, şimdi de Ramazan Gün türedi ve öncekilere rahmet okutuyor.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 23:07
0
hacı cav cav ı unutmuşsunuz sanırım. diğer saydıklarınız fehmi beyin kişisel sitesinde orum yazmaya devam ediyorlar. iyi günler
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 16:37
A’râf -199-: "Sen af ve müsâmaha yolunu tut, iyiliği emret, câhillere aldırış etme" Insân -8- "Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf ALLÂH’ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler."
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 16:33
Bakara 157 : " Onlar ki yanlarındaki Tevrât ve İncîllerde vasıfları yazılı o ümmî Peygambere tâbi’ oldular. O Peygamber ki kendilerine meşrû şeyleri emreder, kötülükleri yasaklar, kendilerine güzel ve hoş şeyleri mübah, murdâr şeyleri ise haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp atar. Ona îmân eden, onu destekleyen, ona yardımcı olan ve onunla beraber indirilen nûra tâbi’ olanlar var ya, işte felâha erenler onlardır."
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 16:23
Âl-i İmrân sûresi 134: "Allah'dan korkan kimseler, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever."
Yusuf 14 Haziran 2018 15:08
Etyen bey din ile ilgili olarak imtihan ve ahiret inancı olguları yazınızda tamamen unutulmuş, sadece bu dünyaya ait duygu düşünceler bağlamında ele alınmış. Bu bakışla din ve doğal olarak dindar doğru anlaşılamaz...
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 14:22
Hucurat 12 : Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.”
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 14:14
Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır.”
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 14:09
Etyen Bey kibar-ı kelamdır "Allah bes, baki heves" derler, yani "Allah kafi, gerisi heves." Dindar Allah'ı arar gerisi çelik çomak...
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:27
Allah faiz haram diyor hatta Kendisine savaş ilanı olarak nitelendiriyor. bugünkü müslüman ise çatır çutur faiz yiyior kredili eve giriyor. şimdi burda kabahat islamın mı? veya zina yasak diyor sözde müslüman olacak adamlar yasallaştırıyor. İslam ile alakası olmayan adamların yaptıklarını islama maletmek artniyettir
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:21
İslamı müslümanların yanlışları üzerinden değerlendirme dangalaklığından ne zaman kurtulacaksınız bakalım. islam müslüman kusursuzdur hatasızdır günahsızdır demiyor ki. kusursuz olan Allahın dinidir. ona sarıldığın müddetçe ayakta durabilirsin yoksa dağılır gidersin. tarih boyuncada böyle olmuştur zaten. osmanlı örneği mesela. hadisleri inkar edenlerin asıl derdi bellidir. hırsız eve girmek için önce dış kapının kilidin zorlar orayı geçmeden direk mücevher kutususa dadanamaz. bugün hadisleri inkar edenler yarın Allahıda inkar edecek. arada b
musto 14 Haziran 2018 13:15
İBNİ ARAB'nin üvey oğlu MEVLANIN hocası ve arkadaşı SADRETTİN KONEVİ konyada dervişleri talebeleri ile otururken İRAN taraflarından yırtık hırkalı pejmurda bir derviş gelir yer içer sohbet ederler derviş sitem etmeye başlar burda zevki sefa içinde ALLAH,ile yakınlaşılırmı gelin bizim İRAN,da dervişlik nasıl yapılırmış görün öğrenin der SADRETTİN utanır dervişlerini toplar kervan kurulur İRAN.A doğru yola çıkılır konyadan iki üç günlük yolda derviş hırkayı konyada unuttuğunu illa geri dönelim yeni hırka verilir kabul etmez sadrettin ulan d
ramazan gün... 14 Haziran 2018 13:12
bir haber düştü şimdi; adil öksüzün karısını nu'cörzide fotoğraflamışlar.. haberi okumuyorum.. fotoğrafa bakıyorum; kadına.. 'kaydedildiğinin' farkında mı?. gözleri... BANA BAKIYOR!.. onu gördüğümü biliyor... bu bana -şimdilik- yetiyor!..
karar okuru 14 Haziran 2018 12:49
"Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir."maide 44. islama gore; kanun koyucu, hakimiyet ve otorite sahibi sadece Allahtir.kelime-i tevhid Allahin otoritesi disindaki diger sahte dinleri ve ilahlari(kanun koyuculari) reddtmeyi emreder. yine islama gore ,kanun koyucunun insanlar oldugu ,Kuran-i kerimin referans alinmadigi yonetim bicimleri demokrasi dini dahil hepsi gayri mesrudur. demokrasi veya diger sahte dinlerin hakim oldugu ,Allahin seriatinin uygulanmadigi toplumlarda tatminsizlikler,bunalimlar,celiskiler,arayislar,zulumler artarak devam edec
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:15
2
aha bi hadis inkarcısı daha. başörtülü deistler bunların ürünü işte
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 12:30
Sız merak etmeyın. Allah son dinini diğer dinlerin hatalarını acıklayarak kurdu. Allah dinini güzel yaptı ve O’nu diğer dinlere üstün kıldı. Böylece biz yemek yiyen hiçbir ölüye kulluk etmeyız: Ne Mustafa Kemal’e, Ne Feto’ya biz yalnızca ölümsüz olan Allah’a kulluk ederiz. Rahman’ın onunde egilen iyiyi emreden kotuyu yasaklayan Muslumanlar aleyhıne Musluman olmayanlar ıle anlaşma yapmayanları kendımıze yonetıcı secerız. Bunlar daha onceden yazılmıstı İbrahim’e ve Musa’ya verilen sayfalarda.
ilker 14 Haziran 2018 12:22
gercek islamda dindar diye bir kavram yoktur ,devlet memuru din gorevlisi olamayacagi gibi. bu islam; devlet kontrolundeki sahte islamdir,uydurma hadisler,hurafelerle dolu sahte islam. gercek islam;Kuran-i kerim kaynakli ve kanun koyma dahil her konuda sadece Allahin egemenligini ,otoritesini emreden islamdir.dolayisi ile demokrasi dahil insanlarin kendi yaptiklari kanunlarla yonetildigi tum yonetim bicimleri gayri mesrudur. ama Kuran-i kerimin verilerine gore bu gercege cok az kisi inanip azaptan kurtulabilecektir. “Sen ne kadar istesen de insanların çoğu iman etmezler."yusu
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:14
8
Peygamberi yalanlayanların imanı yoktur. hangi hadislerin sahih olduğu bellidir. 1500 yıldır imamı azamlar gazaliler tabiinler yanlış yaşadı siz laik devletin okullarındamı buldunuz doğrusu hadi ordan. namaz bile kılmayana adamlar kalkmış hadisleri inkar ediyor. siz önce bi adam olun sonra nasibinizde varsa müslüman da olursunuz
metin palamut 14 Haziran 2018 11:45
Din özgürleştirir buna inanın.İnsanları kula kulluktan ve sayısız sahte tanrılardan bir olan Allaha inanmaya davet eder.Bir olan Allaha mı yoksa binlerce tanrıya mı tapalım.Karar sizin.
metin palamut 14 Haziran 2018 11:41
İslamiyetin istişare kuralı müslümanların kendi aralarında sürdürdükleri bir prensiptir.İslami bir toplumda ve müslümanların çoğunlukta olduğu bir yönetimde çoğulculuk son haddine kadar yaşanılır.Binlerce sene süregiden müslüman-hristiyan toplumların birarada yaşama tecrübesi bunun en bariz örneğidir.Hac suresinin 39. ve 40. ayetini bir okuyalım bir daha.Cihadı bütün inananların birararda yaşama garantisi olarak sunar bize.Ama birilerine sorarsanız (mesela papazlara)cihadı bize bir vahşet ve barbarlık olarak sunacaktır.işidin cia tarafından kurulduğ
Ben 14 Haziran 2018 11:15
Dinin özü ahlaktır. Onun dışındaki bütün 'dine dönüş'ler aslında birilerinin din zannettiğine dönüştür. Örneğin FETÖ liderine inanan birtakım insanlar kendilerini dinin en önemli temsilcisi olarak görmeye başladılar ve 'dine dönüş'ün kahramanı olduklarına inandırıldılar. Vicdanen rahatlatılıp, grup içinde kendilerini erittiler. Sonu ise ahlaksızlık ve hüsran oldu. Bu tür cemaatler kült hareketidir. Yani karizmatik lidere sorgusuz itaate dayalıdır ve beyni yıkanmış kitleler üretir sadece.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 12:03
2
Haklısınız, ancak konu pek din ile alakalı değil, aşırışniyet duydus öyle bir şey, mesela adam müzisyen ama “Mustafa Kemal’in askerleriz” diye slogan atar.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 10:34
İslam dinin gündelik hayatı birebir belirledigıne ne kadar inanılırsa ifadesinin kalıplasma ve yüzeysellesme sonucu Tehlikeli olabileceğini ve ikilemler olması demek yanlış ifadeden öte islamı Kıranı ve peygamberi hiç anlamamak demek. Kur 'anın ve peygamberin gündelik hayata mesaj vermiyor veya kabul etmiyor imajı vermek oluyor ki asıl bu çok tehlikeli ifadelerdir. günlük hayatında kur 'an ve peygamber hayatının içselleştirmek,müslümanın aslı hayat tarzı olmalı.yapar yapamaz Bireysel tutumudur.Ama tehlikeli demek Daha tehlikelidir.
İslam da ruhban sınıfı yoktur ama, yaşantıda öyle mi? Şeyh,gavs, üstad, hazret, efendi, mezhep imamı, tarikat şefi, halife... Bunlar ruhban değil de nedir? Hz.Peygamberimiz kendi kızına şefaat etme hakkı olmadığını söylerken,ELİMİ ÖPEN CENNET E GİDER diyen
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 12:07
2
Bunlar ruhban değildir. Ruhban insanları dünyadan soğutur ama suistimal etmez. Kavramları karıştırmayın. Ayrıca Fetöden yola çıkarak saydığın ünvanlar, söylediğin kötülükleri barındırmaz. Sahte doktor var diye kimse bütün doktorları yasaklamaz.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 15:24
0
Aynen ruhban sınıfı yok ama bu menfaatçıları biz musallat ediyoruz bașımıza tarikat șeyhinde lüks makam araçları birisi papadan sonra en zengin dini lider mübarek vucuduna yattığı hasırın izi çıkan peygamberimiz açlıktan karnına taș bağlayan peygamberimiz kudüsü teslim almaya giderken kölesiyle deveye dönünüșümlü binen halife hz ömer
D 14 Haziran 2018 10:07
Dindarlar kek arıyor hemde paylaşılmayan özel kek.Hak hukuk pasta için.Dusunun keki pişiriyorlar ve devlet eliyle siyaseti kullanarak haram yiyorlar.Kraathanelerin projesini önce belediyede patentini al sonra millete proje de ve kül hakkı yemeyen müslümana kek yedir. Cehalet ve tembellik iliklerimize işlemiş.Cemaatleri de menfaat yuvası yap
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 18:52
4
Somut misal vermeyip, dindarlar diye hakaret edeneler müptezeldir. Şu dindar, şu tarihte, şu yanlışı yaptı diyeceksin. Diyemiyorsan müptezelsin.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 21:13
0
Müptezel del Yavru mankurt...
Din e dönüş mü? Dine dönmek,insan olmak ve insan a dönmektir. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli,Pır Sultan, Celalettin Rumi gibi. İnsanların hayrına kafa yorup hayırlı işler üretmektir, Tomas Edison, Robert Koch, Konrad Wilhelm Röntgen,Luis Pastör gibi*** Sarıkla, sırıkla,kavukla,şalvarla, cübbeyle,kılla, türbanla, aç işsiz insanların mahallesine adım başı görkemli camiler yapmakla din olmaz.İNSANIN İYİSİ,BAŞKALARI İÇİN İYİLİK ÜRETMEKTİR.Hz.Muhammed..Nerde böyle dindar? Böyle dindar Yoksa din falan ortada yok demektir,kendizi boşa yormay
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 11:59
0
Aynen katılıyorum. Ayrıca şunlari da eklemek isterim. Bir insanın dindar olabilmesi için önce fikrinin ve vicdanının hür olması, düşünebilme, muhakeme edebilme kabiliyetine sahip olmasi, sormasi, sorgulamasi ve gerektiginde itiraz edebilmesi, özgürce dusunebilmesi, kimsenin ve hiç bir grubun fanatiği olmaması yani insan olmanin asgari sartlarina sahip olmasi gerekir. Bu şartlara sahip değilse, ne dindar olabilir ne deist ne de ateist ...
kararlı 14 Haziran 2018 15:34
0
Yorum yapan arkadaşa tamamen katılıyorum.
metin palamut 14 Haziran 2018 09:55
Son paragrafta geçen "anlaşılan dinin gündelik hayatı ne kadar etkilese yüzeyselleşme ve kalıplaşma o denli artıyor" ibaresinin tutarsız olduğunu söylemek(VEYA YAZMAK) istiyorum izninizle.Günlük hayatta sünnet dediğimiz bir kaideyi yaşıyoruz ve peygamberimizin sünnetleri içinde de insanlara yumuşak davranmak,yüksek sesle konuşmamak,başkalarına hakaret etmemek,kimsenin sözünü kesmemek,büyüklere hürmet,küçüklere şefkat,bütün insanlara hoşgörülü olmak v.s.....Bunlar mı yüzeysellik veya kalıplaşma.Cevabını bir sonraki yazıda mahçupyan verirse memnu
EMG 14 Haziran 2018 09:49
Yazının tamamı makul. Tek tartışmalı yeri son paragraftaki "Aslında dinde çoğulculuk olumlu ve dindarı özgürleştirici bir unsur… " cümlesi. Burda bir müdahale eğilimi var yazarda. Öyle geliyor bana dese olurdu ama bu şekilde yine de 'din çoğulculuğa sıcak bakmalı' mesajı var. İslam dini ise çoğulculuk kavramına negatif bakar. İstişareyi önerir. Ama istişare sonunda her zaman oyçokluğuna bakmaz. Peygamber de halifeler de böyle hareket etmiştir. Hep çoğula göre hareket edilseydi o zaman liderliğin veya lider seçilmenin anlamı kalmaz, BM kurulu veya Kom
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:52
2
bilakis islam dini çokluğu kabul eder. reddetmez. bakınız; medine vesikası.
ramazan gün... 14 Haziran 2018 14:51
1
akılalmaz 'örümcek hislerim':) diyecektim ki, sana demokrat tavrı vereceğim ama bunu 'medine vesikası' müptezelliğine düşürme!.. dün bunu düşünmüştüm: ne günlerdi!. ali bulaçlar, türköneler, metinerler belge'ler (siz de varmıydınız sayın mahçupyan hatırlayamadım) off arkadaş, ne günlerdi... 'istismar' derken bunu kastetmiştim; böyle olmasın!..
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 07:53
Yazınız kendısı ıle celişiyor. İslamiyette otorite olmamasının nedeni metafızıgının yok denecek kadar az olması bu yuzden onu ayakta tutacak felsefeyı savunacak dın adamına ihtıyac duymaması. Kuran metafızık uzerınde degıl gundelık hayat uzerınde duruyor. Ornegın kullandıgı MUNAFIK kelımesı cok guclu. Bugun bız bu kelımenın ne anlama geldıgını secım surecınde hemen anlıyoruz. Hz. Muhamme’ın ayrıntılı kayda gecırlmıs hayatı O’nun kimlerle mucadele ettıgı konusunda bıze bugun yol gosterıyor.
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 06:11
Tegabun 14 : "Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 06:08
Furkan 63 : "Rahmân’ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, “selâm!” der (geçer)ler.”
Kuran Ahlaki 14 Haziran 2018 06:05
Nisa/135: " Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. (Şahitlik ettikleriniz) zengin veya fakir de olsalar (adaletten ayrılmayın). Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. (Onları sizden çok kayırır.) Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer (şahitlik ederken gerçeği) çarpıtırsanız veya (şahitlikten) çekinirseniz (bilin ki) şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.",
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 05:01
Dindarlar ,bilakis dinden kaçıyorlar. 15 Temmuz darbesi esas olarak islam dinine indirildi .Seküler,profan,pragmatist ve küresel sisteme entegre zihni ve ruhu paralize şizofrenik bir gerçeklik üretildi. Din ve dini düşünce sorunların kaynağı haline getirilince,manevi katliam ve ölümler çoğaldı. Nietzche'nin tanrının ölümünü ilanı gibi,bu coğrafyada din ölmüştür. Muhteşem bir işbirliği neticesinde ana proje başarıya ulaşmıştır.Kıblesi olmayanların dönecek yerleri nasıl olsun muhterem?
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:46
2
Evet, Fetö 40 yıl İslama verdiği zararın yüz mislini, 15 Temmuz gecesi verdi. Dinin kadim müesseselerini zan altına bırakıp gitti. Belki 15 Temmuz'un bir hedefi de bu idi. Ama senin kadar yes'e düşmüş değilim. Fetö ile hedeflenen İslam dinin tahrif etmekti, bunda başarılı olamayacağı anlaşılınca cepheye sürüldü. 40 Yıllık fitne hayalleri boşa çıktı.
atsız 14 Haziran 2018 03:50
türk gencinin problemi, hadsizlik değil, bilakis, aşılması gereken asıl hadleri aşamamaktır. bu hadler ailede, okulda, üniversitelerde, ast-üst ve akrabalık ilişkilerinde, mesleklerde, devlet kurumlarında, donmuş kalıplaşmış "kutsallaşmış gelenekten" kaynaklanan unsurlarda, hemen her yerde mevcuttur. Gençler, mağdur ve üzgün olmaktansa, kararlı öfke ve şiddetsiz yumruksuz isyan bilinciyle yetişmeli. büyüğüne karşı saygı duyan, ama gerektiğinde mizahı kullanarak olayları, kişileri, her türlü otoriteyi sarakaya alan bir bilinç gerek.
atsız 14 Haziran 2018 03:26
bilirsin;) primatlar gruplar halinde tecrübeli bir erkeğin başkanlığında yaşar. bundan vazgeçemiyoruz. bence en mantıklı açıklama bu. güvenlik endişesi had safhada. modern dünya devasa bir ahtapot. ahtapotun beyni kapitalistler. primatlar bu ahtapotun kolları karşısında ne yapsın, sakallı cücüklü hoca efendilerine sarılacak.. (tanrı özgürleştirir.) bu asrın gençleri, kararlı öfkeyi ve şiddetsiz yumruksuz isyanı benimsemeli. boyunlarındaki boyunduruğu, ayaklarındaki prangayı söküp, hocalarını, efendilerini, şeflerini, başkanlarını, her türlü otor
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 13:58
0
başbuğları, atlıları, atsızları da unutmayın. en kalın prangaları bunlar takıyorlar. duruşunuzu beğendim.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 01:44
Cemaatlerin liderlerinin kazandıgı oñemi ve gücunu daha iyi anliyorum.gundelik ve modern hayatta asli anlamiyla dini yaşama zorunlulugu hissedenlere "evet yaptigin dogru" diyerek gundelik ihtiyac ve modern hayat zorunluluklarina gore yasayan ayni zamanda dine bagli insanlarin vicdanlarini yatıştırıyor
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 01:17
Dindar tanımı baştan problemli. Kuran da veya hadislerde dindar tabiri var mi? Dini emir ve yasaklara uymaya çalışanlar denilebilir. “Dindar” kelimesi itici biraz, sanki dini kuralları kendine göre eğip büken kişileri tarifliyor gibi.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 02:15
0
Sankin de yanılıyorsun. Dindar, dini yaşamaya düşkün demektir.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 05:14
0
Dindar, cennete gitmek isteyen demektir.
Insiyator. .. 14 Haziran 2018 01:17
Dine dönüş nasıl olur. Kendine Dönmekle olur ..Arayış budur. .Bilgeler hep işareti vermişler. Hz Mevlana Dön gel demiyor mu? ..Kuran okuruz kağıt ve Murekeptir zahirde .Açılımı Akil ve Gönülde olur yani Bizden Bize söylüyor :)).Ne varsa bizde var .Afrika'daki yerlide, Sibiryadaki Eskimoda, Kilisedeki papazda, Kabenin Dibindeki Adamda yani heryerde, herkeste var. Önemli olan şu dur Mutmainlige erişmek O'da sizde biturlu bizde Biturlu. .Samimi ve İçten olan anlar İnşallah. .
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 01:06
Etyen Bey bu ve bazı yazılarınız gazete köşelerinde heder oluyor. Bu seviye gazete seviyesinin üstünde. Baksanıza bazılarının kablolar yanmış !
Önemli bir yazı. Dine bağlılığın keyfiyeti ve seviyesi bugün her alanda tezahür ediyor. Yusuf Ziya Cömert 'Sınanmadan önce ne güzeldik!' başlıklı bir yazı yazmıştı. Bu yazıyı okuduktan sonra şuraya yazıyorum; 'Sınanmadan önce güzelmiydik?' Dindarlar, iktidarla sınanmadan önce de dinin yüce değerlerini içselleştirme anlamında ciddi zaafları vardı. Mütefekkir Nureddin Topçu hayatı müddetince bunu anlattı. Dindarlara, siyasilerine, cemaatlare hayati eleştiriler ve uyarılarda bulundu. Ama Necip Fazıl'ın kaldırdığı tozda görünmez oldu.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 02:17
4
Nureddin Topçu çok şey anlattı, cımbızla çekip nefsini tatmin etme.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 00:47
Dini konulara bakışınız astimat bozukluk içeriyor. Böyle giderse şaşı olacaksınız.
Makif 14 Haziran 2018 01:36
1
Allah seni ıslah etsin, yetkili servis belgen var herhalde.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 02:19
11
Birine gözlerin bozuk görüyor demek için göz doktoru olmak gerekmez.
İlahi kaynağa dayanan TEVHİD DİN İ Tevrat İncil ve Kur'an ı Kerim de temel esaslar olarak aynı iken, zamanla kendi içinden parçalanıp MUSEVİ İSEVİ MUHAMMEDİ veya YAHUDİLİK HIRISTIYANLIK MÜSLÜMANLIK olarak parçalanmış, her parça onlarca mezhebe bölünüp, insanlığın yarasına merhem olacak yerde, yeni yaralar açılmasına sebep olmuştur.Din üzerinden maddi ve siyasi çıkar devam ettikçe,din maalesef çare olamıyacak,aksine çözümsüz problemler artmaya devam edecektir.DİN İNSANLARI MUTLU ETMEK İÇİN GELMİŞTİR AMA,HALA UMUT OLMA YÖNÜNDE SAYISIZ ENGEL V
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 00:24
İslam için söyledikleriniz, İslam’dan çok Müslümanların bu günkü halinden ibaret. Meselenin İslam’daki karşılığı için biraz daha çaba sarf etmeniz gerek.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 09:53
0
Bu açıdan doğru diyorsun. Yazar da ama ne yapsın şu an olana bakıyor
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 00:23
Güzel yazı ilk defa size katıldım etiyen bey mantıklı tutarlı olunabiliniyormus meğer
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 07:29
0
İlk kez mantıklı düşünüp tutarlı yazmış olabilirsiniz.
ramazan gün... 14 Haziran 2018 00:04
(4) öküzlerin anlamayacağı 'başka bir akıl alanından' seslenen, selim aklın işleyişine ait mantık!. bu adamlar sahabi mi?. evet.. 'ra' demekten ve geçip gitmekten başka yol yok!.. neden?. bu bir 'topluluk hakikati' meselesidir; birini çıkartırsan hepsi gider; hükümden düşer!.. PAZARLIK KABUL ETMEZ; pazarlıkla çözemezsin dedim sana!.. ve islam selim akla kriteryum verir dedim; bu insanlar -farzet- kriteryum olmak için varoldular; kendileri için değil!.. (tebliğ değildir; ben iyi bir örnek değilim zaten, mesele konuşalım dedik. bu arada hala arkadaş değiliz!)
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 00:02
Doğru söze ne hacet.
ramazan gün... 13 Haziran 2018 23:58
(3) her ne ise, özetle sünnilik dışı anlayışlarda nasıl bir 'çatışma, nasıl bir akıl yoluyla içinden çıkılamaz MANTIK ALMAZ bir mesele!.. 'muaviyeye lanet; hz ali şöyle adam' (işin otunu çıkarıp ona ilahlık atfına kadar giden hayvan, meselenin başlangıcının, başka türlü çözümün 'mantıksız' olması sebebiyle çıktığından bile bi haber, geldiği noktaya bak!)... sünni gelenek; basit ve sade, tüm mesele konuşulduktan sonra, HZ ALİ KESİNLİKLE HAKLIDIR; HZ MUAVİYE İSE HAKSIZ DEĞİLDİR!. bitti!. bu nasıl mantık?..
musto 14 Haziran 2018 01:43
1
Daima deve cemel vakası,sıffın savaşı aklımı kurcalamıştır bunlar cennetle müjdelenen kişiler aralarında anlaşamadılar sonraki gelenlere,de kötü örnek oldular bu çekişmenin bitmesi için İRAN ŞAH'I NADIR ŞAH ,3 MURAT hana birbirimizin kutsallarına hakaret etmeyelim sizde ŞİAYI,5 MEZHEP olarak kabul edin aramızdaki husumet bitsin MURAT kabul etti ama ULAMA kabul etmedi kabul edilseydi islam bu kadar kutuplaşırmı idi..
ramazan gün... 14 Haziran 2018 10:40
5
amerikaya yerleşmiş bir arkadaşım var; 5 vakitli, babası dini mecrada meşhurdu.. faceden görüşüyoruz. ağlıyor; ot çekiyorum, alkol var çok kimsesizim ramazan.. bir yandan da orada şiiler musallat olmuş buna. ömer dedim, sen benim arkadaşımsın. üstelik ... amcadan dolayı benden iyi bilirsin bu muamelat ibadat işlerini. nerde ne yaparsan yap bilmem ve itiraz etmem. AMA SAKIN Şİİ OLAYIM DEME!.. zannediyorum anlaşıldı.
KARAR OKURU 14 Haziran 2018 22:05
0
musto, Şianın Cemel vak'ası ile alakası yoktur. Cemel vak'asındaki tarafların itikadı aynıydı.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN