Back To Top
Dini referans alan bir demokrasi mümkün mü?

Dini referans alan bir demokrasi mümkün mü?

- A +

Gerek İslam siyaset tarihindeki örneklere, gerekse modern zamanlardaki İslam dünyasındaki siyasi hareketlere baktığımızda demokrasi deneyimlerinin Batı dünyasındaki işleyişten oldukça farklı olduğunu görürüz.

Bir kere İslam dünyası Batı toplumlarının yaşadığı reform ve aydınlanma sürecine benzer bir geleneği yaşamamıştır. Batı’da reform, Katolik Kilisesi’nin kurduğu tahakküme yanıttır bir bakıma. Oysa Müslüman dünyada kilise benzeri bir din adamı baskısından söz edemeyiz. Dolayısıyla İslam toplumlarında dinin siyasetle olan ilişkisi farklı temelde geliştiği için sekülerleşmeye direnç daha fazladır. Doğal olarak liberal demokrasiye geçiş çok kolay olmayacaktır.

Bu konuda İslam dünyasındaki demokrasi ve siyasi hareketler üzerine çalışmalar yapan Amerikalı araştırmacı Şadi Hamid “İslami Kendine özgülük” kitabında şöyle bir tespitte bulunuyor: “Protestan Reformu’nun Aydınlanma’ya ve nihayetinde modern liberalizme zemin hazırlaması gibi, İslami ‘reform’un liberalizmi ortaya çıkarması için özel bir neden yoktur.”

***

Dolayısıyla İslam toplumlarında İslam’ı dışarıda tutan, tepeden inmeci sekülerleşme uygulamalarının sonuç vermesi mümkün değildir. Ayrıca unutmamak gerekiyor ki İslam dünyasının önemli bir bölümü tarihin belli dönemlerinde Avrupa’nın gaddar kontrolüne girdi ve sömürgecilik travması yaşadı.

Evet İslam dünyasının demokrasi arayışında İslam gözardı edilmemelidir, ama doğrudan dini referans alan, daha çok da klasik İslam kültürüne yaslanan bir demokrasi anlayışının modern demokrasinin değerleriyle buluşmasında önemli sorunlar bulunmaktadır. Dolayısıyla dini yedeğine alıp demokrasinin temel değerleri olan hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda çok fazla ‘ama’ları olan bir demokrasi doğal olarak kendine münhasır bir demokrasi olacaktır. Ayrıca İslam’ın evrensel kuşatıcı mesajını bir rejim projesine indirgemek, çok doğru sonuçlar üretmeyebilir.

Bir tespiti açıkça yapalım, klasik İslam kültürünün oluşturduğu geleneksel yapıya sadık kalarak, modern demokrasinin İslam toplumlarında gelişmesi ne yazık ki pek mümkün değildir. Maalesef daha çok klasik anlayışla şekillenen İslam dünyası, İslam’ın evrensel mesajını her çağın şartlarında yeniden okumayı başaramadığı için dinin temelini oluşturan hukuk, adalet, özgürlük ve insan hakları gibi kavramlarla arasındaki mesafe giderek açılmıştır.

Açıkça ifade etmek gerekirse, İslam dünyasında dinle siyasetin iç içe olmasının demokrasinin gelişmesinde önemli sorunlar yarattığı bir gerçektir. Zira kutuplaşmanın derin yaşandığı İslam ülkelerinde siyasi aktörler kitleleri motive etmek ve otoritelerini pekiştirmek için dini hoyratça kullanmaktan çekinmemektedirler.

Özellikle demokrasi kültüründen gelmeyen toplumlarda yürütülen siyasi mücadelenin çok sert geçtiğini, hatta yıkıcı sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. İşte böylesine kuralların çok fazla bir anlam ifade etmediği ortamda siyasi liderler siyaseten ‘ahlak dışı’ davranışlarını dini de kullanarak rahatlıkla ‘ahlaki’ bir kılıfa büründürebilmektedirler.

***

Bu çerçevede şu tespiti yapmakta yarar var, kutuplaşmanın derin yaşandığı toplumlarda karizmatik liderlerin önü her zaman açıktır. Ve gücü merkeze alan bu tür siyasi yapılarda çok seslilik bir zaaf olarak görülmektedir. Çünkü bu tür bir siyasi mücadele gücün takviyesi ve rakiplerin düşmanlaştırılması esasına dayanmaktadır. En önemlisi de ‘onlara karşı biz’ söylemi popülist liderlerin başarıya ulaşması için daha elverişli bir toplumsal ortam oluşturmaktadır.

Hatırı sayılır ölçüde demokrasi deneyimine sahip ülkelerde bile maalesef otoriter eğilimi güçlü olan siyasi liderlerin mücadelesi çok kıyıcı olabilmektedir. Çünkü bu güç oyununun aktörlerinin en önemli hedefi, bir bakıma toplum mühendisliği yoluyla bireyleri şekillendirerek yeni bir toplum inşa etmektir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
Seni biraz geç keşfettim. Nedeni; senin de yandaş bir gazeteci gibi düşünüyordum. Sizi tanıdıktan sonra hemen hemen bütün yazılarınızı okuyorum. Hatta bir çok yazınızı arkadaşlarımla paylaşıyorum. Aydınlatıcı yazılarınız için sonsuz teşekkürler.
c.yıldız 23 Ekim 2018 09:42
Çin bunu nasıl başarmış ? Bizim toplumumuzdan çok daha geri, aydınlanma çağı hiç yaşamamış, koyu dindarlığın ve törelerin hüküm sürdüğü bir toplumu, tepeden inme kurallar ile modern bir topluma çevirmiş.Şangaya git bak, insanalarına bir bak, şaşarsınız.Cumhuriyet bunu neden başaramamış? Çinde devrim sonrası bir süreklilik varken Türkiye'de devrimler sonrası gelen hükümetler devrimlere sadık kalmamış ve toplumsal integrasyon bu nedenle geçen zaman içinde sağlanamamıştır. Yani çin örneğinde olduğu gibi, tepeden inme de olabiliyor bu iş
Bu bakış açısı İslam'ın gerçeğine dokunmuyor.Tavsiyeyi; Allahın kitabında emrettiği "Ey iman edenler iman ediniz" ilkesiyle bağdaşan; "Ey müslümanlar adam gibi Müslüman olun"şeklinde vermek gerek.Müslümanlar dinimize layık olun.Allahın selamıyla..
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 22:27
Tayyip Erdoğan karizmatik bir liderdir. Ben de dahil olmak üzere halkımız da seviyor. Aynı zamanda otoriter bir yanı var mıdır? Güçlü kişiliği acaba çok sesliliği biraz baskılıyor olabilir mi? Tek adamlığı çağrıştırıyor mu? Bu sorular sık sık kafamı meşgul ediyor.
KARAR OKURU 23 Ekim 2018 08:14
0
Günaydın !
Insiyator. .. 22 Ekim 2018 21:16
Yeni Nesil takmıyor artık :)).hacı, hoca ayaklarini.(istisna haric) Genç artık Pratiğe bakıyor. Bende acizane diyorum. Asla Gu-ven-me...DİN ADAMI AHLAKLI YAPMAZ. fakat nasıl AHLAKLI Olacağını söyler ve tarif eder. Uyariz veya uymayiz .! Şekil, semalla Aklin ezberi dilin kimildamasiyla olmuyor. 300 senedir asagilaniyoruz..Demokrasi muhtevayı al Tarihine, Örf ve Adetlerine gore geliştir..Tıpkı basim bize uymaz. !. DİN GÜZEL AHLAKTİR. .herşeyi kapsar herşeyi. Ilkonce topyekun Ahlak, Edep, Adalet, Merhamet yanımızı gelistirmelyiz.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 18:55
Rahmetli necip fazil demokrasiyi 51 delinin 49 akilliyi idare etmesidir demis.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 21:38
1
Tarihte ne rahmetliler, ne rahmetli sozler soylemisler. Bu rahmetli sozlerin kara deliklerine dusen faniler kurtulusu rahmetli uluncaya kadar nafile devam eder.
hamza akyol 22 Ekim 2018 17:50
Zannediyorum, avrupada din alanındaki reformun nedeni, klisenin baskısından ziyade, klisenin din anlayışının toplum yaşamı ile uyumsuzluğudur. reformun mekanizmasını bu uyumsuzluk oluşturur. Ancak halkın yapısı da, reformdaki bir başka etkendir. aynı klisenin din anlayışının muhatabı doğu toplumu olsaydı aynı sonucu vermezdi. Çünkü doğu toplumları ile batı toplumları arasında, düşünce sistematiği, olaylar karşısındaki tavır ve düşünceler anlamında ciddi farklar var. batı toplumları çoklu düşünceye, doğu toplumları ise tekli düşünceye sah
hamza akyol 22 Ekim 2018 23:02
0
Yukardaki yorumum, dinin yaşama uymamasının doğu toplumlarında bir değişimi getirmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak doğu toplumlarında değişimin daha zor olacağı anlamına geliyor. Nitekim, ak parti iktidarı, "dindar" yönetimi ile, batıdaki düzeyde olmasa da, dindar kesimde ciddi bir sorgulamaya neden oldu. Aslında bu sürecin çok daha önceden yaşanması gerekiyordu. Ancak askeriye ve darbeler, bu sürecin yaşanmasına engel olarak, türkiyenin gelişimine bu yönde de engel oldular.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 16:02
Müslümanlar geçmiş fikri tecrübeye saplanıp kalma yerine; kuranın insan, toplum ve çevreye dair ortaya koyduğu temel ilkeleri esas alıp bu günün problemlerine çözüm üretmelidir. Demokrasi kavramını yerme veya övme yerine muhteva üzerinde düşünülmelidir. Tevhid, adalet, hukukun üstünlüğü, birey hakları, hür irade, adil üretim ve paylaşım, katılımcı yönetim, istişare vs gibi esaslar ile insanlığın birikiminden de istifade etmek suretiyle fikir, kavram ve sistem oluşturmak , müslümanlar üzerinde ağır bir sorumluluktur. " İnsanlığa örnek olma
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 15:49
İslam'ı başkalarına tebliğ etmeyi bir kenara koyalım. Kendisi İslam'ı yaşamayı beceremeyenlerin suçu İslam'a, sünnete, mezheplere atmasının diğer adı: Reform!
Seküler demokrasi ile yönetilen bütün ülkeler emperyalist. Kene gibi demokrasiye yapışan imansızlar bu duruma neden ses çıkartmıyor.
ahmet 22 Ekim 2018 14:42
dinde reform olmalı.. itikat ve ibadet kısmında değil, yönetim, hukuk ve devleti ilgilendiren kısmında reform şart. reforma karşı olanların hepsine bakın bankalarda faizle ve kredi içli dışlılar... hiç birisi miras paylaşırken islama göre paylaşmaz.. diyanet bile faizle iş yapıyor..yani reforma karşı gelenler bile pratikte reform yapmışlar..
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:17
Mümkündür. Sadece mümkün değil, demokrasinin kurtuluşu buna bağlıdır. Bu gün demokrasiler Trump gibi canavarlara diktatörlük sağlamaktan başka bir işe yaramıyor.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:14
Dini referans alan bir demokrasi mümkün değil. Din dogmalardan oluşur, tartışılmaz. Demokrasinin ise özü ve formu tartışmaya dayanır. Dindarların katıldığı ve hatta yönettiği bir demokrasi mümkündü. Ancak bu ihtimali de AK Parti yok etti, vesselam.
Bir avuç fındık... 22 Ekim 2018 15:15
7
Tayyip hata yaparsa kabahat İslam'ın. Demokrasi ürünü Trump hata ederse kabahat Trump'ın. Bir avuç fındık iyi gelir. Yersen...
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 13:24
yani diyorsunuzki onca yazınız ve yorumcularınızla beraber Allahın indirdiğine değil bize inanın. zaten inandığınız şeylerde hep hurafe onca ashab tabiin imamı azamlar şafiler hep uydurmuşlar. yanlış anlamış ve anlatmışlar. 1400 yıldır islam hep yanlış anlaşılmış. biz bu ateist kemalist sistemde engin bilgimiz ve öngörümüzle doğrusunu bulduk. zaten ayetler güncel değil hadisler uydurma. onlara değil bize inanın. canım size inanan yerlerimiz ağrıyor be.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 12:43
Turkiye' de islamcilarin demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarini, evrensel kaliteli egitimi vb. ictenlikle benimseyecekleri bir yol bulmamiz lazim. Aksi halde Turkiye' nin yeni dunyada hicbir sansi yok gelisebilmek, uluslararasi rekabette varolabilmek icin. Somurge oluruz bu gidisle...
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:05
13
Yani emperyalist olmak için demokrasi lazım diyorsun. Çünkü gelişmiş demokrasi ülkelerinin tamamı aynı zamanda emperyalist ülkeler.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:19
5
Niye ki? Türkiyeyi İslamcılar mı yönetiyor.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 18:14
0
14:05 yanlışın var. İsveç, İsviçre, Singapur, Kore, Avustralya emperyalist ülkeler değiller. Hiç olmadılar. Japonya ve Almanya'nın da gelişmişliği emperyalizm ile ilgili değil. Emperyalist Portekiz ve İspanya ise gelişmiş değillerdi son 50 yıla kadar. Hatalısın.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 21:01
2
18:14, I. Dünya Savaşı sonrasında oluşan emperyalist yapı öyle demiyor. Saydığın ülkelerin Birleşmiş Milletlerde sinek kadar hükmü yok. Dünya siyasetinde alayı Yalova Kaymakamı... Siyasi bilgin, emperyalizmin doğru diye dayattıklarından ibaret. Gerçekler öyle değil.
yüksel dinçer 22 Ekim 2018 12:34
İslam ve demokrasi sizce yanyana gelme şansı varmı ? olsaydı şimdiye kadar mutlaka denenirdi TÜRKİYE istisna şansına ATATÜRK gibi bir lider doğmuş sayesinde iyi kötü bir demokrasi var bunuda kaybetmeyelim
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 18:15
10
Atatürk'ün demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi yok
KARAR OKURU 14 Kasım 2018 23:40
0
Atatürkün demokrasiyle ilgisi yok tamam da demokrasiye giden yolu, saltanatı kaldırıp cumhuriyeti ilan eden Atatürk ve çok partili demokrasiyi getirende O'nun partisi olmuştur.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 12:08
Yazar, İslam toplumu ve demokrasi üzerine makaleler yazıyor. Okurların çoğu, konudan uzak aleni İslam karşıtlığı üzerine yorumlar yapıyor. Ama bu demokratik ortamı onlara Müslümanlar sağlıyor.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 12:02
Demokrasiyi gavurluğun limanı sananlar demokrasi din ile bir arda olmaz diyor.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:44
Yazar, İslamla barışık bir demokrasi öneriyor. Buna inançsızlar itiraz ediyor. Adamlar inançsız ama işleri güçleri iman ile uğraşmak...
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:24
modern demokrasinin İslam toplumlarında gelişmesi ne yazık ki pek mümkün değildir.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:21
İslamcılık farklı yaşam tarzlarını hak ve batıl eşit olmaz diyerek reddediyor. Fetvacı başı fıkıhçı demokrasi, sekülerlik ve çoğulculuk İslam'a uymaz diye açık açık söylüyor.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:39
10
İslamcılığa laf edene bak. Kazan dibin kara...
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 13:01
0
tenceredir o
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:07
3
Bunun dibinin karalığını tencere kurtarmaz... Kazandır...
Mesut 22 Ekim 2018 11:15
Dindarlardan (elit ve avam) demokrat olmaz. Son yıllarda herkes bunu gördü. Sn Ocaktan da anladı sanırım. Ha, Kemalistlerin baskısı altında ezilirken, muhalefetteyken dindarlar demokrat görünüyorlardı. Ama iktidar ve parayı bulunca demokrasi isteyenlerin amansız düşmanları oldular.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:03
 "Değişen dünyaya ayak uyduramıyoruz. Gün geçtikçe rekabet gücü kaybedip, beşeri sermayemizi de har vurup harman savuruyoruz. Kalkınma bizim için bir hayaldir. Tek çare, ama tek bir çare var. O da kafanın değişmesi!   İçine girdiğimiz “Müslüman Dünya’nın lideri olmak”, “dünya bize komplo kuruyor” ve “yerli ve milli ekonomiyle mucizeler yaratıyoruz” yalanlarını bir kenara bırakıp, gıda fiyatlarından eğitim sistemine, başkanlık rejimine kadar gençlerimizi sefalete mahkum eden her şeyi yeniden dizayn etmek"
Takipci 22 Ekim 2018 10:17
Ilahi dinlerin hepsinde Mumin-Kafir ayirimi vardir, bu ayirim son derece problemlidir. Her dindar kendi hislerini/duygularini mutlak doğru kabul edince, kendisi gibi düşünmeyenler otomatikman Kafir konumunda oluyor. Bu ayirimi bir yana koyup 'ortak insanlik' zemininde buluşmak Demokrasi için baslangic olabilir. Bu acidan bakinca Musluman toplumlarin isi zor gorunuyor. Demokrasi, Laiklik, Ulus Devlet, bu ucunun ayni potada bulusmasi tesadüf değildir.
Yüksel dinçer 23 Ekim 2018 08:40
0
her din veya mezhep diğerini acımazsızca hakaret eder ve yok edilmesini ister ben şimdi desem'ki günde beş sefer ezan okunur.tamam okunsun inancın gereği kabul ama avazı çıktığı kadar yüksek bağırmasa olmuyormu desem küfür hakaret peşpeşe sıralanır sizde halen dinde demokrasi arar durursunuz
metin p. 22 Ekim 2018 10:05
Mehmet abi!Hangi batı ülkesini demokrasi örneği olarak ele alacağız.Bunu hiç yazmadınız.Çünkü batı ülkelerinin yönetim tarzları tıpatıp aynı değildir.Mesela sözüm ona demokrasi beşiği olan ingiltere 63 senedir aynı kral pardon kraliçe tarafından yönetilir.Bu da bir nevi diktatörlük değil midir?Ayrıca demokrasi her zaman gerçek adalet rejimini getirmiyor.Aslolan da bu değil mi?
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:50
3
İngiltere 'yi kraliçe yönetmiyor beyefendi ,ingiliz hükümeti yönetiyor kraliçenin görevi sadece temsili.
Köroğlu 22 Ekim 2018 12:09
0
1) İngiltere'yi kraliçe yönetmez. Sembolik bir makamdır. Yürütme, yargı ve yasama kraliçeden bağımsız hareket eder 2) Adalet muğlak ve sübjektif bir kavram. Modern devlette yeri yok. Onun yerine çok daha somut ve objektif olan hukuk kavramı ve insan hakları var. Hukuk ve insan haklarının garantisi demokrasidir. Demokrasi olmayan yerde hukuk ve insan hakları çalışmaz. Örn: Türkiye, Rusya, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Çin, vb
7
12.09, Modern demokrasilerde insan hakları değil bütün insanlığın hakları gasp ediliyor. Trump'ın ülkesinin yaptığı gibi.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 09:31
"Neyi yanlış yapıyoruz?" a cevap arayan samimi denemelerinizi ilgiyle takip ediyoruz. Ama belki köşenizde size ait alana sığdırmaya çalışmak yerine seriler halinde yazıp derinliği biraz daha artırsanız çok daha doyurucu yazılar ortaya koyabilirsiniz, diye düşünüyorum.
Şahin Gündüz 22 Ekim 2018 09:24
Hiristiyanlar, Hiristiyanlık dini vahiy olduktan yaklaşık 2000 yıl sonra felah buldular. Buradan haraket edersek bizim daha 600 yılımız var.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:52
1
Yani Hıristiyanlar felaha ereli 18 yıl olmuş. Senin okutan din dersi hocasına, matamatik hocasına, tarih hocasına ne demeli...
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 15:48
1
11:52, ben de, "Senin okutan din dersi hocasına, matamatik hocasına, tarih hocasına", ilaveten edebiyat hocasına hürmetlerimi sunarım. :) Hz. İsa doğduğu gün mü Peygamber oldu ? :)))
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 20:00
0
KO 11:52, modaya uyup suçu başkalarına geçirmişsin, iyi demokrat kötü öğrenci örneği yolundasın...
sen habire yaz Mehmet abicim yaz, 3 gün önce tv. de soruyor vatandaş,,,,,, anamda bilezikler miras kaldı bozdurmak caiz midir, bozdurursam cennet bana kapanır mı,,,,,,, yaz benim güzel abim sen yaz, çağrıcı hoca , Öztürk hoca hepiniz yazın. değil hergün yazmak, 24 saat birebir anlatsan nafile be güzel abim....
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 14:12
7
Cahildir, öğrenmek için soru sormuş. İyi de yapmış. Ayrıca bu adamı İslam Devleti değil, seküler laik devletin okulları yetiştirdi. Ama senin derdin ne? Anlaşılan senin anandan sana çok bilezik kalmış. Adamın sorusu seni derde salmış...
Şahin Gündüz 22 Ekim 2018 09:22
Avrupa demokrasi için bedel ödedi ve kazandı. Bizin İslancıların, muhfazakarların, dindarların demokrasi falan istediği yok. Ama okumuş çocukları dbeveynleri gibi düşünmüyor buda olumlu gelişme.
KARAR OKURU 23 Ekim 2018 07:26
0
Okumuş İslamcıların çocukları da ebeveyni gibi düşünmüyor, bu da kötü gelişme
Şahin Gündüz 22 Ekim 2018 09:19
Halkı adaletle değil güçle yöneten muktedirlerin ahlaka ihtiyacı yoktur. Güce tapanlar ile iktidarın botlarını yalayan kalabalıklar ona yeter.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 09:04
Müslümanlar din adamlarının değil, sultanların veya yüksek bürokrasinin zulmünü yaşadılar. O da "Ulül emre itaat farzdır" diye meşrulaştırıldı. Bizde batı tipi demokrasi pek mümkün görünmüyor. Oy hakkını mücadele ederek kazanmamışız, bize tepeden bahşedilmiş. Şu yarım yamalak demokrasimiz bile fazla geliyor ki onu da kendi elimizle yavaş yavaş terk ediyoruz.
Zalim sultanlar ve yüksek bürokrasi, "fetva"yı din adamlarından almadılar mı ? Ehl-i Sünnet çizgisindeki kaç din adamı, zalim sultanlara, bürokratlara bayrak açmıştır ?
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:54
5
Yani bütün Sultanlar zalim, kafa bak hizaya gel...
Ülkemin son dönem tecrübesinden biliyoruz ki, siyasal İslamcıların "ılımlı"ları bile, karizmaya/güce tapınan; "hukuk, adalet, özgürlük ve insan hakları gibi kavramlarla arasındaki mesafe"yi alabildiğince açan siyasetten yanalar. Ocaktan'ın dünkü, Mustafa Öztürk'ün cumartesi günkü yazılarına yapılan yorumlara bakın, adamlar "habaset"i, "hurafe"yi, "atalarının dini"ni Allah'ın dini sanıyorlar. Bu Müslümanlara demokrasinin çok geleceğini Erdoğan iyi biliyor. Müşteriye göre davranıyor.
Neyzen 22 Ekim 2018 08:31
İnsanın aklı yaptıkları ile ölçülür.Adı demokrasi veya recepokrasi olmuş ne anlamı var.Insanlar için hukuk, özgürlük,şeref,hak,sevgi,huzur sağlayıp sağlamadığına bakın!Yani adı islam devleti de olsa bunları saplamıyorsa orda ahlak, hukuk, adalet,sevgi,huzur yok, zulüm, nefret,iki yüzlülük vardır. O yer SÖMÜRGENLER ve SÜRÜNGENLER ülkesidir. Şatafat ve israf içinde yaşayanları iki lokma ekmek için alkışlayan yığınlar vardır. Şeref,ahlak,özgürlük,adalet, hukuk, hak,yalan ve zorbalığa feda edilmiştir.
Deli Emin 22 Ekim 2018 08:15
Yıllarca demokrasi,din,islam ilişkilerine dair boş laf,yazı okuduk! Mesele insanın kendi kaderi üzerinde güç ve iradesinin kimde ve ne olduğu.(İsra/13) Tevhid, adalet, rüşt,özgürlük kaidesi üzerinde olmalı.Çünkü başımıza gelenler kendi ifade,tercih ve eylemlerin karşılığdır.(Ali İmran/165) Şimdi pratikte bizlerin eliyle inşa edilmiş(aktif/pasif tavrımız nedeniyle) siyasal düzen,söz ve nazariyat ile değil,Ahlaki, hukuki,özgür irade ve eylemlerimiz ile değişir.Sizin yaptığımız ise başkasının yaptıklarını yazmak. Peygamber ve sahabe yapılması
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 07:47
Hocam, hergün demokrasi yaz, okuyacağım Allahın izniyle, geri adım atarsan mesul olursun.
Özal 22 Ekim 2018 07:35
Demokrasi gelmez İslam topraklarına.Bu ülkelerde lider kültü var. Hukuk ,adalet yoktur.Eğitimle cehaleti yenersek ancak.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 13:07
0
okumaya devam et o zaman
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 07:24
Kim ne derse desin Islam'da reform lazim. Reformun gerekli oldugunu bilmek icin bugun Islam ulkelerindeki duruma bakmak yeter. 65 Islam ulkesi var ama hukuk devleti kurabilmis bir tane bile yok. Bu tesaduf degil. Hicbir Islam ulkesinde dusunce ve ifade ozgurlugune, kadin haklarina, azinlik haklarina saygi yok. iktidarlarin basin ozgurlugune, elestiriye tahammulu yok. Cocuklarin sogulama ve mukayese yeteneklerini yok eden bir egitim sistemleri var. En onemlisi de her turlu ahlaksizligi, vicdansizligi gozlerini kirpmadan yapan sozde dindar liderleri var. Reformdan baska care yok.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 08:54
1
Demokrasi iyi kötü eşit vatandaşlık ilkesi üzerine kurulmuş. Oysa İslam devleti gayrimüslim diyerek bazılarını 2. sınıfa indiriyor ve haklarını kısıtlıyor. Kadının durumu da pek parlak değil. Bu zamanda kime kabul ettireceksin?
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 13:14
10
akp islam değil. dinde reform diyende müslüman değil. müslüman olmayanında bizim neye iman edeceğimizi neye inanacağımızı belirtmesi haddi değil. haddinizi bilin
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 13:15
7
doğru Allah haşa düzgün indirememiş dini şu ateist kemalistler bi el atsında el birliğiyle düzeltsinler islamı
Hatırı sayılır demokrasi ülkelerinde bile otoriter eyilimi olan güçlü liderler işi bitiriyor. Dünyadaki demokrasiler bu otoritelerin insafına teslim. Demokrasilerin hangi ülkelerde ne kadar özgürlük, ne kadar insan hakları, ne kadar adalet sağlayacağını hatırı sayılır demokrasilerin, hatırı sayılr otoriteleri belirliyor. Bundan doğan olumsuzluklar da o ülkelerin iç dinamiklerinin hatası şeklinde sunulyor. Bu çarpıklık giderilirse demokrasi İslam için uygun hale gelir. .
Suistimale uğramak bakımından demokrasi İslam’dan daha korumasızdır. Demokrasi algısının İslama karşı tutumu reform edilirse, bugün demokrasinin karşılaştığı birçok zafiyet de giderilmiş olacaktır. Eşitsizlerin eşitliği gibi bir yutturmacası olmayan, ateistlerin limanı görüntüsünden uzak ve Tanrı iradesi ile savaşmayan “yeni bir demokrasi” dünyanın bir mecburiyetidir.
Müslümanların, son iki asırdır bunu yapamamasının sebebi, İslam’dan uzaklaşıp, dinsizlikle sağlanan Batının kurtuluşuna heves etmeleridir. Problem aynı değil ki çözüm aynı olsun. Çözüm Kilise zulmü yüzünden dinsizliği ön şart gören demokrasi anlayışının terk edilmesindir. Müslümanların da demokrasinin de hatta dünya barışının da kurtuluşu buna bağlıdır: İslam ile barışık bir demokrasi… Büyük devlet adamı Erbakan bunu başarmaya çok yaklaşmıştı. Ama bu durum en çok emperyalizme zarar vereceğinden, Erbakan’ın hareketi emperyalist
Evet, nihayet İslamcılığı dışlamayan demokrat bir makale yazdınız. Batı düşüncesini kutsayan yazılarınıza karşı çok sert yorumlar yazan biriyim. Kilise, uzun yıllar Hıristiyan alemine zulmetti. Hıristiyan Batı bu zulümden kurtulmak için dinsizliğe bile razı oldu. Dinsizliğe mal olan bu kurtuluş yolu, son iki asırdır, problemlerinde hiçbir benzerlik olmayan Müslümanlara dayatılmaktadır. Sıkıntı; klasik İslam dediğiniz, İslamın geleneğinde değildir. İslami gelenek, her çağın şartlarını belirleyerek oluşmuştur.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 01:08
tebrikler.çok doğru tespitler.selamlar.sevgiler.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 00:40
yeter artık yeter. sanki islamı tam manasıyla yaşadık hayatımıza uygaladık da olmadı gibi davranmayı bırakın. kendi eksikliğimizi islama yamamaktan vazgeçin. ayrıca mevzumuz bumu Allah aşkına sizin hiçmi gündem maddeniz yok. şu memleketin haline bir bakın. herkes işini yapsın. müçtehitten geçilmiyor ortalık
Mülayim 22 Ekim 2018 10:13
3
Yeter artık yaşayın şu İslam ı da bir görelim. Ya da “İslam mükemmel aslında ama biz uygulayamıyoruz, biz mükemmel değilizki..” kolaycılığını bırakın. Madem İslam bu kadar mükemmel neden bir türlü uygulanamıyor? Ayrıca kimse sizden mükemmel olmanızı da beklemiyor. İnsanlar siyasetle ve sanatla ilgili insani şeylerden bahsettiklerinde “susturun şu dinsizi” moduna geçmeyin, insanları kendinizden tiksindirmeyin yeter.
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 11:56
2
Bu islam tam manası ile nasıl yaşanır bi deyiverinde herkez ondan alsında yaşasın gari.Yeryüzünde varmı yoksa uzaydanmı alınacak.?
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 17:07
2
biz size birşey göstermek zorunda değiliz. Allah görsün yeter. ayrıca sizin gözünüz hep möenfiyi arıyor. bırak bizi hz. Aliyi söylesek ona bile sıffın deyip dil uzatıyorsunuz. bu ülke sizin kanunlarınızla yönetiliyor siz gösterin bir gün olsun millete gün yüzüde biz görelim. 100 yıl oldu nerdesiniz
KARAR OKURU 22 Ekim 2018 19:04
3
11:56, İslam, senin kafaya kalın gelir.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN