Back To Top
Müslümanların engizisyonu olur mu?

Müslümanların engizisyonu olur mu?

 - Son Güncelleme: 19.07.2019 Cuma 08:37
- A +

Yüzyıllar içinde tarihte olup bitenlere baktığımızda pek çok aydınlık ve yaratıcı düşünceyle karşılaşmak ne kadar mümkünse, bir o kadar karanlık sayfalar arasında yürek burkucu olaylara tanıklık etmek de mümkündür. Biliyoruz ki gerek Batı, gerekse Doğu toplumlarında totaliter rejimlerin muhaliflerini susturmak ve sindirmek için sayısız işkence yöntemleri ve zindan aksesuarları kullanmışlardır.

Mesela kızgın kerpetenler, çivili sandalyeler, büyük huniler, parmakları sıkıştıran mengeneler, ölüm askıları Katolik Kilisesi’nin vazgeçilmez yardımcılarıydı ve engizisyon mahkemelerinin utanç dolu sayfalarını oluşturuyordu.
Tarihin karanlık sayfaları arasında sadece Batı’nın engizisyon mahkemeleri yok elbette. Müslümanların tarihinde de bilim ve hikmet adına gururla anacakları pırıltılı sayfalar olduğu gibi, farklı düşünenlerin, muhalefet edenlerin İslam adına katledildiği, işkenceye tabi tutulduğu karanlık sayfalar da bulunmaktadır.

Tarihimizde utanç duyulacak İslam adına işlenmiş cinayetler ve işkenceler konusunda Mana yayınları tarafından hazırlanan çok değerli bir çalışmanın altını çizmek istiyorum: “Müslümanların Engizisyonu...” Çalışmanın editörlüğünü değerli tarihçi Mehmet Azimli yapmış. Kitabın önsüzünde, Müslümanlar için temel ölçü olan Kur’an’da “Dinde zorlama yoktur” denilerek düşünce hürriyetinin garanti altına alındığını belirten Mehmet Azimli şöyle diyor: “Kendi ikballerini devam ettirmek isteyen dini ve siyasi hakim zümreler, ‘zındık, mülhit, kafir, mürted...’ kategorilerine koyup yok etmek üzere her türlü vahşiliği İslam’ın adını kullanarak yapabilmişlerdir.”

Kitapta Hz. Peygamberin “Gök kubbenin altında ve yeryüzünün üstünde Ebu Zer’den daha doğru sözlü kimse yoktur” dediği, Muaviye’nin adaletsizliklerine karşı çıktığı için sürgünde ölüme terkedilen Ebu Zer el-Gıfari’den halifeye payanda olmayı reddettiği için hapiste işkence altında ölen İmam- Azam Ebu Hanife’ye, Fikri özgürlüğünün kısıtlanmasıyla şehirden şehire sürülürken, sığındığı bir köyde ölen Buhari’den farklı fikirlerinden dolayı vahşice öldürülüp yakılan cesedinin külleri Dicle’ye savrulan Hallac-ı Mansura, zındıklık ithamından kurtulmak için tövbe ettiği halde Ebussuud Efendi tarafından öldürtülen Şeyh Karamani’den çağdaşı olan bilginlerin kıskançlıkla zındık suçlamasıyla katledilen Molla Lütfi’ye kadar pek çok alimin, düşünce insanının acıklı hikayesi var.

Tarihimizde fikir özgürlüğü bağlamında yaşanan bu tür kıyıcı örneklerin gündeme taşınmasından rahatsızlık duyanlar olacaktır. Gerçeğin doğrudan ifade edilmesinden pek hoşlanmasak da, maalesef biz “şanlı tarih” masallarıyla şekillenen bir hamaset kültüründen geliyoruz.

Katolik Kilisesinin işkencelerini süsleyerek anlatmayı pek severiz ama, Tarihimiz söz konusu olduğunda sanki bizde benzer baskılar, zulümler ve işkenceler hiç olmamış gibi davranıp fetih hikayeleri anlatmaya devam ederiz. Elbette Müslümanların tarihinde de büyük alimler, filozoflar, bilim insanları ve büyük şairler bulunmaktadır. Mesela, kelam ve fıkıh ilminin kurucusu olarak kabul edilen Ebu Hanife başlı başına bir zirvedir. Aynı zamanda ilk İslam filozofu olarak anılan Ebu Hanife, nassın yanında akla da önem vererek onu dinin kaynaklarından birisi haline getirmiştir. Geliştirdiği hukuk sitemi sadece İslam toplumları değil, başka kültürler ve medeniyetler tarafından da dikkate alınmıştır. Ama ne yazık ki, böylesine değerli bir alim iktidarın payandası olmayı reddettiği için zindana atılmış, işkence görmüş, bir rivayete göre de zehirlenerek öldürülmüştür.

Tarihin bütün evrelerinde ve de modern zamanlarda fikir özgürlüğüne karşı yapılan baskıları, işkenceleri özetlemesi açısından kitabın önsözünde yer alan Ali Şeriati’nin şu cümlesi son derece manidar: “Komşumuzun bir horozu vardı. Sabah erkenden ötüyordu, bir süre sonra kesildi. Komşumuza horoz nerede dedim? Dedi ki: Sabahları bizi uyandırdığı için kestik. Yıllar sonra üniversiteye katıldığımda anladım ki, kim insanları uyandırıyorsa kesilmeye mahkumdur.”

Eğer hamaseti bırakıp, tarihimizi daha objektif bir gözle analiz edebilirsek, eminim günümüz Müslüman dünyasının yaşadığı problemleri de daha iyi anlayabiliriz.

Mana yayınlarının bu çalışmasıyla ilgili olarak, acaba kitaba “Müslümanların engizisyonu” yerine başka bir ad konulabilir miydi diye düşündüğümü belirtmek istiyorum. Zira Müslüman dünyadaki baskı yöntemlerinin, Batı’daki engizisyonla tıpatıp bir benzerlik oluşturduğunu söylemek mümkün değil. Ama İslam tarihinde yaşanan cinayetleri tam anlamıyla tarif edebilecek başka bir ad da yok. Muhtemelen yayınevi biraz da “engizisyon” kelimesinin kışkırtıcılığını dikkate alarak böyle bir ad koymuş olmalı.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
cumhur 21 Temmuz 2019 13:56
Yüce peygamberimiz"ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." demiştir.İslamın özünü anlayabilenler muhtevaya kulak verenler şekilcilik,gösteriş vb islamın yasak kıldığı hal ve hareketlerden uzak durur.Güzel ahlak ise kuran ve sünnetle elde edilir.Toplumu gemleyen değer yargılarının de ters yüz edilmesiyle çöküntü başlamış oluyor...
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 14:49
Hem dünya da ve hemde öteki âlemde kurtuluşumuzun çaresi Kur'an'dır.Allah'ın kitabıdır.Hastalandığımızda en iyi doktora gitmek isteriz tedavi olmak için.Şafii Hakiki (Gerçek manada şifa veren)Allah'tır.Ancak O(C.C.)'nun yoludur bizi menzile ulaştıracak.Yol olurda rehber olmaz olurmu?Bazıları rehbere ihtiyacımız kibrine(buna prof.ünvanlı ilahiyatçılarda dahil) bürünenlerde vardır.Rehber eşliğinde daha kolay yol almak varken ve bu rehber de en güvenilir rehber iken,rehberi kabul etmemek niye.Yol arkadaşlığını kabul etmemek niye?O rehber ve yol arkadaş Muhammed-ül Emin'dir(A.S.M.)'dir.
H.K. 21 Temmuz 2019 17:45
0
Yanlış değil, ancak ezbere ve eksik düşünüyorsunuz. O eksiklik çok önemli bir eksiklik, o kadar ki; bugünlerimizdeki kafa karışıklığına, başı bozukluğumuza, kaosa ve geri kalmış olmamıza malolmuştur!
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 14:25
Atatürk'e koruma kanunu gibi bir ucube elbiseyi giydiren Demokrat Partşdir ve bu onların Atatürk'e yaptığı en büyük kötülüktür.Atatürk'ün manevi şahsiyetinin bu ucube elbise ve paçavradan kurtarılması lâzımdır.Atatürk'ün kimsenin korumasına ihtiyacı yoktur.Onun sevmeyenleri çok olsada,sevenleride çoktur.Onun manavi şahsiyetini kanunlar değil,onu yürekten sevenler korur.Başka türlü koruma kalkanları oluşturmak abesle iştigaldir.Onu sevenler samimi iseler bu görüşlerime yürekten katılırlar.Belkide işlerine gelmez.Niçin?
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 14:20
Niçin İnönü ve CHP'si Atatürk'ü koruma kanununu çıkarma ihtiyacı hissetmedide,Menderes'in Demokrat Partisi böyle bir kanunu çıkarma ihtiyacı hissetti.Ben söyleyeyim.Menderes ve Demokrat Parti Atatürk'çü değildi de onun için.Bu kanunla Demokratlar toplumun gözünde korunmaya muhtaç göstermek istediler.Eğer böyle bir kanun yürürlükte olmadaydı,Atatürk'ün(onlara göre) gerçek kimliği ortaya çıkardı.Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları kurtuluş mğcadelesini eksiklerine rağmen başarıyla yönetmişlerdir.Onun koruma kanununa ihtiyacı yoktur.
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 14:01
Herkesin her şeyi bilmesine gerek var mı Mehmet Bey?Devletimizin çok gizli,güvenlikle ilgili sırları var ve olmalı.Kamuoyu bunlardan haberdar mı?Haberdar olmasımı gerekiyor.Bilmesi gerekenlerin bilmesi yeterli değilmi?İslâm dini İfrat(Aşırılık)ve Tefriti(ifratın tam tersi) reddeder.Yazarlarımızın,özellikle kendini muhafazakâr bilen yazarların buna dikkat etmesi gerekir.Düşünce ve ifade hürriyetinin sınırlarını genişletelim gibi,görünüşte çokda masum görünen bir talebin arkasasında,her isteyen,her istediği konuda hezeyanlarıyla insanları iğfal etsin anlayışı vardır,çok derinlerde.
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 13:25
Tebrik ederim Mehmet bey; Bu gün müslüman dünyası paramparça,FETÖ belasıyla artık kardeşe güvenemez halde.Kim FETÖ'cü,kim KRİPTO bilemez durumdayız.Her zamankinden çok birlik ve baraberliğe,kardeşliğe,sevgiye,birbirimize güvenmeye ihtiyacımız var.Siz kalkmışsınız böyle bir ortamda müslümanların kusurlarını ortaya döküp bizi yaralıyorsunuz.Bu yazınız zannedersem,sorsan müslümanım deyip(Yaşar Nuri gibi,Mustafa İ.oğlu gibi)müslüman düşmanlarını dört köşe yapmıştır.Şimdilerde çiftetelli oynayıp,göbek atıyorlardır muhtemelen.Kendinizle övünebilirsiniz.Bravo size.Düşmanımıza mühimmat vermeyedevam.
KARAR OKURU 21 Temmuz 2019 02:43
0
Kendinden başkasini müslüman kabul etmiyorsunuz her halde... Kendinizi merkeze aldiginizda zaten engizisayson yapmiş oluyorsunuz...
Müslümanların ortaçağı olurda nasıl engizosyonu olmaz..hatta giyotinleri bile olur.. ama bu kafaların bir martin lutheri olmaz...
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 13:43
4
İslam'ın Orta Çağı yoktur. Orta Çağ ve Orta Çağ karanlığı Batılılara aittir ve Müslümanların altın çağıdır.
Doğrucu Davut 19 Temmuz 2019 19:15
çifte standard her türlü var hristiyanların engizisyonunu ballandıra ballandıra anlat ama müslümanların engizizasyonunu görmezden gel, aynı şekilde İSTİKLAL MAHKEMELERİ nin astığı insanları anlat ama aynı dönemde istanbulda kurulan DİVAN-I HARP mahkemelerinin idam ettiklerini görmezden gel. zor dostum zor
Metin 19 Temmuz 2019 17:12
"...kelam ve fıkıh ilminin kurucusu olarak kabul edilen Ebu Hanife...." demişsiniz ki; sehven yazdığınızı düşünüyorum. Kelam ilmi, ilk defa hicri II., miladî VIII. asrın başlarında Mutezile ekolü tarafından kurulmuştur. İmam Ebu’l-Hasan el-Eş’ari ayrıldığı Mutezile mezhebinin akılcılık prensibinden de istifade ederek yeni bir ekolün kurucusu olmuştur. Bu ekol Ehl-i Sünnet ilm-i kelamıdır. Böylece Eş’ari, Ehl-i Sünnet kelamının kurucusu sayılmıştır.
okur 19 Temmuz 2019 15:10
GERÇEK MUSEVİLİK, GERÇEK İSAVİLİK ve GERÇEK İSLAM HATALI DEĞİLDİR, muslümanlar, isaviler , musaviler hatalı olabilir hata yapabilirler ve yapıyorlaR da
veysel 19 Temmuz 2019 13:54
Buğünün en gözde ! Engizosyon kurumu Gazetecilik mesleği , Yalan haber yapmayan , herhangi bir haberi olduğu gibi değilde kendi siyasi vb. çıkarları uğruna haber yapmayan var mı ? Birde Köşe yazarları maaşallah her konuda bilği hazinesi, karışmadıkları , yazıp çizmedikleri hiç bir konu yok ve hep haklı onlar , tek doğruyu onlar yazar çizer !!! Onlar hep yanlışaları eleştirirler !
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 13:45
Mehmet Ocaktan bu dediklerini zaten yillarca Rahmetli Yasar Nuri Ozturk hoca diyordu.Adamcagizi zaten fikri engizisyona tabii tuttular.Keske zamaninda yazabilseydiniz o zamanlar.Bir insana deger illaki oldukten sonrami olmali.Neyse insallah siz sagken(Allah uzun omur versin) anlatabilirsiniz.Gerci tabulari yikmak cok zordur amma tabularda yikilmaya mahkumdur.Kara kedi tabusu gibi.Zavalli hayvancagiz ne hakaretlere maruz kaldi.
Naşir 19 Temmuz 2019 13:22
"Müslümanların Engizisyonu" ifadesi, dikkatlice düşünüldüğünde engizisyon kavramının aslında yabancı orijinli olduğunu / başka bir kültür içinde doğduğunu da yansıtmaktadır. Ancak bunu sadece belli bir mezhebin (Katolik hristiyan papalığın) bir döneme münhasıran yaptıkları ile sınırlı bir anlam alanına hapsetmek bu kavramın ifade ettiği; insanların en tabi hakkı olan inanç özgürlüğü ve fikir üretme çabasının -Tarı adına- zorbalıkla engellenmesi anlamını gözden kaçırmaktır. Engizisyonu kimlerin nerede uyguladığından ziyade, kimlere niçin uygulandığını anlamak önemli...
Engizisyonun en uzun en acımasızına uğrayıp pes etmeyen, kaçmayan ve davasında başarılı olan B.Said Nursi ra dır.Yüzyılların zirvesi O.Çağdaş olan örnek alınacak O.Şanlı alimlerimiz hamaseti yapan Ocakçı ve diğerlerine rağmen.Yerli ve millilik alimlikte de cihatta da müslümanlar için geçerli değil.Çünkü " bu ülke düşüncenin kuduz köpek gibi kovalanladığı bir ülke" Cemil Meriç rh.
Muhtefi. . 19 Temmuz 2019 12:25
3
Beyefendi Burası Anadolu her köşesinde İrfan, Hikmet ehli (Allaha Malum) Zatlar ile doludur. Ahirete Gocenleri vardır. Aramızda olanlarıda. Said ı Nursi onlardan sadece Bir tanesidir. Feyiz alanları vardır. Allaha giden yol, yollar İnsanların Sayisincadir. !.o yolda sadece bir tanesidir. !..Hikmet ehli olanlar bilirler. Herkes Cuz ı İradesi ile yolunu seçer. !.Kim derse benim yolum en iyisi CEHALETİNİN BAYRAĞINI ilan etmiştir. .acizane.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 11:37
Engizisyonun muadili olan veya ona benzeyen bir mahkeme bütün dinle yönetilen toplumlarda vardır. İster Hristiyanlık ister İslâm ister Hinduizm olsun. Bu mahkeme sisteminin kalkması laikliğin ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Yani suç ve günah kavramlarının ayrışmasıyla. Engizisyon şurada yoktu burada yoktu demek temelsiz. Üstelik birçok İslâm ülkesinde hâlâ varken.
zeki 19 Temmuz 2019 11:27
Müslümanlar olarak;trumpun,putinin,emperyalist avrupanın ,homoseksüellerin,laiklerin dini olan demokrasi dinini reddediyoruz.ișbirlikçi suudun,işidin sahte tahrif edilmis islamınıda reddediyoruz..hayat rehberimiz,anayasamız Kuran-i kerimdir. Kuran-i kerim mezarliklarda okunsun diye gonderilmedi,anayasa olsun,devlet yonetimine referans kaynak olsun diye gonderildi. "Allah'ın sana gösterdiğini, öğrettiğini esas alıp, insanlar arasında idareci, hâkim ve hakem olarak, icraat yapasın diye ve toplumda hakça düzeni gerçekleştirmen için Kur'ân'ı indirdik. Hâinlerin savunucusu olma."nisa 105.
Muhtefi. . 19 Temmuz 2019 12:07
1
Zeki Bey. En az senin kadar Arzu ediyoruz. Fakat Ailemizde, Akrabamizda Kul'un Iradesinde olan İslam Ahlakini ne kadar temsil ediyoruz. Örnek Trafik Kurallarına uymak İslam Prensibi değil mi? Çevreyi kirletmemek, İşimizi Doğru yapmak, Yalan söylememek, uzar,gider Elimizden Tutan mı var. Irademizi Bloke eden mi var. İslam =Ahlaktır. Mumla Doğru, Dürüst, Ahlaklı, Adaletli, Temiz, Mert Kişi aramıyormuyuz. ??..Binamız yok Plan, projeden bahsediyoruz. Bahanelere gerek yok. Asiriliklar Tehlikeli ve Akil dışıdır. Kullanılır, kullanıldı, kullanırlar. Zeki olalım. Sevgili Peygamberimiz Nasıl İrade inş
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 14:03
1
Zeki! Senin o Kuran devletine, Peygamberimiz dönemi hariç, bir tane örnek versene. Emeviler mi, Abbasiler mi, Osmanlılar mı Kuran devleti? Bu bir ütopya. Kendini kandırma. Ha ille de yaşamak istiyorsan Arap kardeşlerinin hepsi senin istediğin şekilde yönetiliyor. Hallerine bak ibret al.
KARAR OKURU 21 Temmuz 2019 23:35
1
14.03, Sana bir yanlış ezberletilmiş onunla düşünüyor, onunla konuşuyorsun. Abbasiler de, Selçuklular da, Osmanlı da İslam devletidir. İnsanların ve idarenin kutsalı İslamdı. Bu gün bu manada bir İslam devleti yoktur. Osmanlı son İslam devletidir. İslam dünya hayatında kusursuzluk vaad etmiyor.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 10:21
Engizisyon bitmedi ki, "kendisi gibi düşünmeyenleri mürted ilan edenlerin kilise baronlarından farkı ne ki... Güzel isim
KARAR OKURU 20 Temmuz 2019 13:47
0
10.21, Fark şudur: Kendisi gibi düşünmeyenleri mürted ilan eden müptezeller Baron değildir. Kilise gibi toplumun kabul gördüğü aforoz müesseseleri yoktur. Aydınlanma sürecinden önce Hristiyanların sorunları ile bu gün ki Müslümanların sorunları farklıdır. Meseleye sadece din sorunu gözüyle bakıp aynı çözümleri arayanlar yanılmaktadır.
HACI MURAT 19 Temmuz 2019 09:43
Bu günkü yorumum yazarımızın bir önceki yazısındaki konu ile ilgili olacak.Son zamanlarda sözü Fetö'den açıp sonra lafı hiç bir ayırım ve istisna gözetmeden diğer tarikat ve oluşumlara getirip onlara da vurmak moda oldu.Yahu tasavvuf diye bir müessese var,bunun bin yıllık uygulaması var,bu konuda yazılmış kitaplar kütüphanelere sığmaz,İslam toplumuna olumlu katkısına herkes şahit.Kim tasavvufun, bütün tarikatların üstünü çizmeye kalkarsa bence boş adamdır.Bu kişi ister profesör,ister yazar,ister hafız olsun.
Muhtefi. 19 Temmuz 2019 11:35
5
Hacı Murat. Doğrusun. !..Tasavvuf ehline her zaman tu,kaka derler. Niye cunku NÜFUS EDİLEMEZ, EDILEMEDI,EDILEMIYECEKTIR. .:))..Tenekenin sahtesi olur mu? Altının elbette olur. Tasavvuf Ezberlenecek bir ilim dalı değil. Paçaları sivayip Dereye girmektir. Atıp, tutmakla olmaz. Hal ister, ter ister, Pratik ister, Gönül ister. Karşılıksız,amasiz, fakatsiz Gayret ister. !.ben zaten biliyorum Ayetleri, Hadisleri demekle olmaz Gücü oranında Temsiliyet ister. Müşfik, Sabırlı, ilim, İrfanla GÜZEL İNSANLAR onlar. Güzel. !..Gül Alıp, Gül satarlar, Çarşı, pazarı Güldür, Gül. !.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 14:24
1
Simdiki tarikat liderlerini tasavvuf ehli gormek tasavvufu gormemek gibi birsey olsa gerek.Tasavvuf ehli ne olursa olsun yanlisa yanlis dogruya dogru der.Bunlar ise herseye eyvallah diyen cinsinden.
Muhtefi. . 19 Temmuz 2019 15:34
0
14:24 tabi zor konular. Toptancilik olmaz. Bir tabir var** İstedikleri gibi olamadik ...ama İstemedikleri gibi de Olmadık. !..**..aciz sadece Muhabbet besleyenlerden. Ehl ı bilir. Mesela Rahmetli Opr Dr Münir Derman Beyefendi :))..Kıymetli,Değerli İnsan. Beden ve Gönül Tabibi. !..var Güzel İnsanlarımız. Allah Sayılarını artırsın. Kimimiz var başka. !..Kısaca Anadolu İrfanı bizi Ayaga Dikecek. Hz Mevlanalar, Haci Bektaslar, Yunus Emreler, Hacı Bayram Veli daha niceleri Bilge insanlar. Ehl ı beyt ı Mustafa s.a.v Aşkında yurumusler. Başkası ÇIKMAZ SOKAKTİR. .!.
karar okuru 19 Temmuz 2019 17:49
0
15.34 yorumuna aynen katılıyorum.Yorumunun altında bahis konusu yaptığın tasavvuf ehilleri her zaman başım üstünedir.Onlardan feyz almak özellikle günümüz insanına tıbbi ilaçlardan dahada devadır şifadır.Allah onları cennetiyle mükafatlandırır inşallah. Benim bahsettiklerim dönem şarlatanlarıdır.Dün dediğini bugün inkar edenlerdir.Güzel dinimizi sermaye yapıp satmaya kalkan dincilerdir.Selamlar.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 09:17
Gazetecilerin engizisyonu olur mu? Mesela Mehmet Ocaktan engizisyonu..
Musto 19 Temmuz 2019 09:16
Kayseride 60 yıllarda öğrenciyken solcu öğretmenlerin aksam toplanti yapacagi el ilanlari ile dağıtıldı yatsi namazinda camii kebire molotof atıldığı atanlarında öğretmenler olduğu söylentisi yayıldı toplantının yapıldığı sinema salonuna camilerden çıkan halk hucum etti salonu ateşe verdi yüzlerce öğretmen. diri diri yakılmaktan şans eseri kurtuldu ağzını açan müslümanlar bu ülkede zulum gördü diyor. Zulümmü gördü zulümmü yaptı.?
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 10:33
0
Zulüm gördük diyenler yüz yıllardır zulmün en büyüğünü kendisinden farklı düşünenlere yaptı. Son yüz yıla bile Maraş, Çorum, Sivas, Gazi olayları gibi zalimlikleri sığdırdılar. Engizisyon ruhu ne yazık ki ruhumuzda sürekli besleniyor.
hamza akyol 19 Temmuz 2019 11:32
2
musto! Eğitim durumunu bilemiyorum. Ancak yaşamda beyin kullanmanın ne demek olduğunu yorumlarında gösteriyorsun. Ülkede sorun bilgi eksikliği sorunu değil, ülkedeki sorun beynini kullanma eksikliği, düşünmeyi bilmeme sorunu.
Ahmet 19 Temmuz 2019 11:44
0
Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız.Demokrasi bilinci gelişmemiş toplumun fertleri olduğumuz için sağcı solcu türk kürt farketmez bütün örgütlenmeler birbirine benzer. Mesala radikal bir Türk kavmiyetçisi ile radikal bir kürt kavmiyetçisinin söylemleri aynıdır sadece özneler farklıdır. Gücü eline geçiren kim olursa olsun kendine tehlike olarak gördüğü toplulukları acımasız bir şekilde ezer. Zillet illet kafir düşman vs söylemleri bunu ispatlıyor. Bunu aşmanın yegane yolu eğitimdir, devlet için millet anlayışını kaldırıp millet için devlet anlayışıni hakim kılmaktır. Demokrasi, insani hak ve özg
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 12:15
3
Yalan söyleyip iftira atanları Kahhar-ı Zülcelale havale ediyoruz
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 16:32
3
12:15! olan bir olayı, bilip bilmeden yalan diye niteleyen sahtekarı nereye havale ediyorsun? Kayserideki olayı yaşamadım ama benzer pekçok olay biliyorum. çorum, sivas, maraş vb zaten herkesin bildikleri. yozgatta camiye bomba kondu diye propaganda yapılıp, solcular dövdürüldü.
Musto 19 Temmuz 2019 18:07
2
Emekli bir mühendislik firmasi sahibiyim yurt içi ve yurt dışı yüzlerce ana yatırımların her bir civatasında emeğimiz vardı çoğu satıldı veya kapatıldı acisi içimizden çıkmaz ve çıkmıyor kayserideki olayı yaşı 60 üzerinde kime sorsan bilir.Ramazanda bir yabancı veya turist gelse yemek yiyecek lokanta bulamazdı açık olan lokanta perde çeker onunda camları kırılırdı.
Muhtefi. . 19 Temmuz 2019 20:18
2
Musto Güzel Insansın .yazılarını okuyorum Vatan, Millet Sevdalisisin hepimiz öyleyiz. Fakat Ramazan ı. Serifte bilmeyen Turist başka Bilen Saygı göstermesi ilkonce O kişinin kalitesidir.! Medeni insan ise.!.Yemeğini Elbette yer,yemeli ama Ahlak,Edep dairesinde.!..Göstere, Gostere yemesi Edepsizlik ve Saygisizliktir..Şahsım adina gorsem,görüyorum Guler gecerim,geciyorum :) ..Ben yine onun inancına Saygısızlık etmem.. Vatikanda Papa o meydana ciktigi zaman selamliga (belli yer) Herkes diz çökmek zorunda. !.cokmezsen Çık buradan der. Israilde Cumartesi Şabat gunü Sigara, Asansor, elektrik, ateş
Musto 19 Temmuz 2019 20:57
1
Muhtefi bahsettiğim 60 ve70 yıllar arası turist veya seferi insanı dinimiz bile oructan muaf tutmuş perde çekili yerde bile tahammül edemiyoruz su anda o yıllardan dahada radikaliz.
hamza akyol 19 Temmuz 2019 22:15
0
Sayın musto! pekçok yerde durum şimdi de çok farklı değil. İnsanlarda, başkalarının yaşam şekline, düşüncesine, duygularına saygı diye birşey yok. bu nedenle de bu topraklarda zulüm hiç bitmiyor. herkes, gücü nispetinde zulüm yapıyor.
Muhtefi. . 20 Temmuz 2019 11:42
0
Musto. Yuhhh onu da mı yaptılar. :))))..hani bir Türkü var. Dağda, Yabanda, Canavar goririem,Ayı,Gulyabani,Gorirem Korkmirem, Nerde Bi Yobaz Molla görsem Korkirem Balam Korkirem. .:))..ama Bu Anadolu İrfanında Tepeleriz. İnşallah. Yemez burada.LAWRENS artıklarının Harici Bedevi ..içlerinin Adetlerini DIN diye Dayatmalarini,, Monarsik,Teoljik Doktrinleri yemezler. :)).......diyorum ..!!....??
Zorkun 19 Temmuz 2019 08:45
Allah razı olsun. Bunları yazın ki bizde okuyacak birşey bulalım. Sorularimiz ve sorunlarımız hafifler.
Takipci 19 Temmuz 2019 08:40
Tarihsel surecte Engizisyon ilahi Dinlerin olmazsa olmazidir.
Deli Emin 19 Temmuz 2019 07:19
YALAKA, YANAŞMA VE DALKAVUKLAR. Bu iki tip taife olmazsa zorab ve zalimler olmazdı! Tarih yazamzdı!Bu ülke de 12 C. Başkanı geçti RTE kadar halkı ile davalı olanı var mı! Here hiçe iihbar eden, dava açan yalaka dalakvuk tipler RTE ismine nasıl katkı veriyorlar? Birde Yanaşmalar var. Varlığı ile elde ettiği makam ve yaşadığı çanak ile lideri,sultanı, kralı koruma adına, düşmanlık, düşman ve kurbanlar üretirler! Dikkatle bakınca zorba ve zalimleştridiği kişi de kurbanıdır!. Aydın, Gazeteci, Dinbaz hoca, şeyh kılığında görev yapar. İyi bir çanak yalayıcısı satılık ve korkak köledirler!
Gökhan Ö. 19 Temmuz 2019 06:28
Oruç tutmayanı Müslüman saymamak, tutanın yanında su içse bunu saygısızlık addetmek, hatta dövmek, al sana engizisyonun alâsı. Hem de halk mahkemesine uygulanmış çeşidi.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 06:20
İslam’ın altın çağı (8-14.yy) iyi okunmalı. Kelam ve fıkıh kurucusu mu zirvedir, matematik dehaları Ömer Hayyam ve İbn-i Türk, ya da Biruni ve İbn-i Sina mı zirvedir? Abbasiler'in Yunan ve Hint biliminden yaptığı çevirilerle başlayan altın çağ, hem Moğol istilası hem de Gazali'nin yaydığı mistik metod etkisiyle son buldu. Altın çağı yaşatan Abbasi halifelerini rahmetle anıyorum.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 10:36
1
O altın çağı yaşayanların neredeyse tamamına kâfir damgasını vurdular. Sorgulama zihniyeti öldürüldü. Zaten o yolu kapatınca İslam dünyasının durdurulamaz çöküşü başladı.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 11:34
4
Hayatinizda kac defa Gazali okudunuz acaba...Gazalinin hayati bile ona ve İslam medeniyetine yaptığı katkıya saygi duymayi gerektirir...
Yüksel dinçer 19 Temmuz 2019 05:37
bütün inanç ve ırkçı söylemler yönetenlerin gıdasıdır bunu bir türlü algılayamayan insan oğluna şaşırıyorum
Hasan 19 Temmuz 2019 04:03
Ürettiği yeni fikirler, yaptığı yeni keşifler veya geliştirdiği yeni görüşler nedeniyle kendi çağında tehdit, tekfir, tefsik, tedip, tehcir, tenkil ve taktil yerine, taltif, teclil ve tazimle ödüllendirilmiş bir alim veya bilim insanı hakkında kendi tarihinizden bir örnek verin dense acaba gösterebileceğimiz bir örnek var mı? Vardır diyen beri gelsin...Maalesef, ilim, irfan ve hikmet öncüsü alimlerimiz garip yaşadı ve şekva’l-gariperini yazarak öldü(rüldü)ler ve işte bu yüzden ilimdeki öncülüğü elimizden kaptırdık...
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 01:12
Kuran'da da, incil'de de baska dinlerden olanlarin gunahkar veya cehennemlik oldugunu belirten cumleler vardir. insanlari kotuluge tesvik eden sozler de vardir. Sanki bu kitaplarda yazilan her sey dogruymus, guzelmis de butun kabahat insanlardaymis gibi bir izlenim verirseniz dinin sebep oldugu haksizlik ve zulumu onleyemezsiniz.
Zafer Kıran 19 Temmuz 2019 00:30
Nesimi nin derisini yüzmüşler F.Nafiz Çamlıbel de bunun için "butun atlas limasları kullansan onun acısını dindiremz" anlamında şiir yazmış kitapta olmalı yok ise
Muhtefi. 19 Temmuz 2019 00:15
Bizde Engizisyon olmaz mı. ? (soruşturma, sorgulamak ) .Ağzınla kus tut. !.Sakalın, Bıyıgin (o olmazsa olur)..şalvarin,Cübbeni yoksa Engizisyondan gidersin :))..sakalın, salvarin varsa bi de Fiyakali Sarık oldu mu ,biraz Arabca gramer ezberle oldu,bitti Maşallah Evliya bile olabilirsin. !..ama Doktorum de hadi ordan Salvarlı Dr mu.olur. :))))...Evliya olur da Dr olmaz. :))..öyleyiz biz. Mesela:Adam 5 vakit Namaz kılıyor Abi. .iyi de Adam üçkağıtçı o başka O Günah ama Namaz kiliyor. .:)))..Böyleyiz biz. !.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 00:05
Sivas Madımak nedir sizce?
insan ı kamil 19 Temmuz 2019 13:27
0
engizisyonun din adına cahil ve canice , insan sıfatından çıkarılmış varlıkların kendi gerici düşüncelerinin varlığı için, vicdan ahlak ve ilahi adaleti elinin tersi ile itip , asla utanmadan vicdan azabı çekmeyecekleri, ilkel bir katliam dır...
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 00:09
Şimdi bu kitap bazılarını rahatsız edecek. Tıpkı dedelerinin yaptığı gibi yazarı dinsiz, ajan diye damgalayacaklar. Şanlı tarihimizde leke sürüyor diyecekler. Kim sürdürdükleri Emevi düzenine ya da uydurulmuş dine eleştiri getirse hemen damgalıyorlar. O yüzden İslam aleminin geleceği hiç parlak değil.
HAKK' IN ACİZ BİR KULU(CB) 19 Temmuz 2019 06:55
3
KİTABIN ADI "İSLAM ADINA İSLAMI TAHRİF EDENLER" veya "HAK NAMINA HAKSIZLIĞA TAPANLAR" veya "DİNİ ŞAHSİ MAKAM VE MEVKİ HIRSINA ALET EDENLER" "DİNİ ISLAH İDDİASINDA OLAN DİN İFSATÇILARI" VB. OLABİLİRDİ "MÜSLÜMANLARIN ENGİZİSYONU" YERİNE.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 08:32
9
İslam aleminin geleceği çok parlak dostum; en azından Türkiyeli Müslümanların. Çünkü, Türkiye başta olmak üzere, tüm İslam fikir dünyası cıvıl cıvıl. Anadolu topraklarına İslam ilk defa inzal oluyor. Bir kültürden, öze dönüyoruz. Bu topraklarda atalar dini son demlerini yaşıyor. O damgacılar, son cüppeliler.
KARAR OKURU 19 Temmuz 2019 14:12
0
Ey ahali, nirenizle okursunuz ya hu ! :)) 08:32'nin söylediği, 00:09'un söylediği ile öz olarak aynı. Birine yeşil, diğerine kırmızı çakmışsınız. Hayırdır ?!?! :))
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN