Back To Top
Yeni bir dindarlık tasavvuruna ihtiyaç var

Yeni bir dindarlık tasavvuruna ihtiyaç var

 - Son Güncelleme: 25.01.2019 Cuma 08:34
- A +

Son dönemde Türkiye’de genç kuşakların dinle olan arasındaki mesafenin giderek açıldığını, yani deizmi tartışıyoruz. Çünkü modern bilginin imkanlarıyla tanışan genç kuşaklara din adına sunduğumuz geleneksel İslam anlayışı maalesef artık onların dünyasına hitap etmiyor. Kuşkusuz gençler modernitenin yarattığı travmanın farkında olmayabilirler, eğer onlara İslam’ı modern zamanların diliyle buluşturarak sunmak yerine, geleneği bir din gibi belletmeye devam edersek korkarım genç kuşakların deizme savrulması kaçınılmaz hale gelecektir.

Bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, modernitenin getirdiği imkanları reddetmeden, Kur’an’ın ve Hz. Peygamberin mesajını esas alan ama aynı zamanda modern zamanlarla barışık yeni bir dindarlık tasavvuru sunmaktır. Bunun için de galiba öncelikle, modernitenin ve Aydınlanma düşüncesinin serüvenine kısaca bakmakta yarar var.

***

Bilindiği gibi Onsekizinci yüzyılın Aydınlanma filozofları tarafından formüle edilen modernlik projesi, nesnel bilim, evrensel ahlâk ile hukuk ve sanat konusunda ürettikleri düşünceleri kapsar. Habermas’a göre ideal anlamda modernleşme projesi, özgür ve yaratıcı biçimde çalışan çok sayıda bireyin yarattığı bilgi birikimini, insanlığın özgürleşmesi ve günlük hayatın zenginleşmesi yolunda kullanmaktır. Çünkü birey ve aklı her şeyin önünde tutan bu yeni anlayış, insana kendi potansiyelini gösterme amacını taşımaktadır. Böylece insanın kendi dışındaki otoritelerden bağımsız kalmasının da yolu açılmış olacaktır.

Bu proje aynı zamanda toplumsal dünyanın adım adım iktisadi ve yönetimsel anlamda rasyonelleşmesine, farklılaşmasına, kapitalist endüstriyel devletin ortaya çıkışına işaret etmektedir. Kısacası modernite, geleneksel olmayanı vurgulamakta ve yeni bir evreye geçişi ifade etmektedir. Ve daha da önemlisi modernizm, rasyonel ve pozitif bir ideoloji ile evrensellik iddiasında bir perspektif ileri sürmektedir. Tek tipleştirici ve homojenleştirici bir misyona sahip olan modernizm özellikle dini olanı dışlamakta, seküler ve dünyevi bir proje sunmaktadır.

Ancak modernitenin ideolojik temelini oluşturan Aydınlanmanın ana ilkeleri giderek siyasal/toplumsal çerçevesini yitirerek kırılganlaşmaya başlamasıyla birlikte modernitenin de krizi başlamıştır. Dahası sosyalist sistemlerin güç kaybetmesi ve 1970’lerde kapitalizmin neoliberal dönüşümüyle birlikte modernitenin sona erdiği yaygın olarak dile getirilmeye başlanmıştır.

Modernitenin bittiğini ilan eden postmodernci yaklaşıma karşı sert eleştirilerde bulunan Habermas, 1980 yılında Frankfurt’ta Adorno ödülünü alırken yaptığı “Modernite: Tamamlanmamış Bir Proje” başlıklı konuşmada şu soruları sorar: “Gerçekten de postmodernistlerin iddia ettiği gibi modernite geçmişte mi kalmıştır? Yoksa büyük bir tantanayla ilân edilen postmodernitenin gelişi bir düzmeceden mi ibarettir? ‘Postmodern’, 19. yüzyılın ortalarından beri kültürel moderniteye tepki olarak gelişen etkili tutumları çok göze batmadan miras edinen bir slogan mıdır?”

Yeni dünyayı okurken modernizmi ve Aydınlanmayı putlaştırmayalım, modernist-rasyonalist aşırılığı eleştirelim ama bunu yaparken de modern bilginin aydınlığını ve özgürleşmeyi reddeden anlayışın avukatlığını da yapmayalım. Mesela, özü itibariyle bireyi ihya etmeyi amaçlayan Aydınlanma düşüncesinin önemine inanmak, aklın mutlak egemenliğine itiraza engel olmamalıdır.

Nitekim Prof. Nur Vergin’in “Siyasetin Sosyolojisi, Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar” adlı eserinde modernist-rasyonalist aşırılığı eleştirirken diyor ki: “Bu sakıncalar Weber’in işaret ettiği gibi, yaşam dünyamızın büyüsünün bozulmasına ve böylelikle de efsununu yitirmiş bir ortamın hüküm sürmesine yol açmıştır. Dahası, bu durum, Aydınlanma’nın yüceltmek istediği, ihya etmeyi amaçladığı bireyin de örselenmesine neden olmuştur. Öyle anlaşılıyor ki, Aydınlanma’nın aklı insan üzerinde mutlak hegemonik bir güç haline getirmede gösterdiği gayret pek de akıl kârı olmamış...” 

Hangi perspektiften bakarsak bakalım, sonuç itibariyle modernite yaşanılan bir olgudur. Ve önümüzde bu çağın getirdiği sorunlar ve talepler bulunmaktadır. Önemli olan çağın gerçekliğini reddetmeden, bu sorunlara kendi dünyamızdan üreteceğimiz formüllerle çözümler üretmektir.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 19:22
Beşikten mezara dinimizi tatbik edip ve de ettiriyoruz. Daha ne olsun?
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 13:11
"Yeni bir din"darlık peşinde olanalar helak olacak...
okur 27 Ocak 2019 01:19
"Kısacası modernite, geleneksel olmayanı vurgulamakta ve yeni bir evreye geçişi ifade etmektedir. " ... eğer bireyin (insan oğlunun) kendi yetileri üzerinden düşünerek, çalışarak ürettiğini, geliştirdiğini geleneksel olmayan veya sekülerizim olarak tanımlarsanız, tabii ki, insanın kendisini geliştirmesini dine karşı bir argüman olarak ortaya koyar ve insanı din için bir parametre olarak belirlerseniz.... "Tek tipleştirici ve homojenleştirici bir misyona sahip olan modernizm özellikle dini olanı dışlamakta, seküler ve dünyevi bir proje sunmaktadır." kuyrukl
batı hiç bir zaman kokuşmadı adalet onlarda hukuk onlarda refah ve insan hakları onlarda kokuşan çürüyen yozlaşan ortadogunun monarşist rejimleri ve latin amerikanın dikta rejimleri bu islamcıların batı karşıtlıgını ben kıskanlıklarına baglıyorum.
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 02:13
0
Tarih cahili yazar ancak bunu. Bati 50 sene once birbirini kesiyordu.100 sene oncede afrika ve asyadakileri kesti.300sene oncede amerikadakileri.kasap batı.bence sende cahillige bagli bati hayranligi var
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 16:40
0
12.11, Batı hiç bir zaman kokuşmadı, diyorsun. Batı iki dünya savaşında kendi kendine 70 milyon insan katletti... Sana göre kokuşmak nedir? İlle de pis koku ise Batı hela tarihini bir incele.
KAFKASYALI 27 Ocak 2019 19:16
0
Bingöllü, 02.13 haklı, Batının ilerlemesi Haçlı seferleri sonrasında başladı ve kolonyalizm ile sürdü. Yani batının sermayesi bu gün 3. Dünya dediğimiz halkların kanları ve oraların doğal kaynaklarıdır. Bunların paylaşım kavgası da, 30 yıl, 100 yıl vs savaşkarı ile, 1. ve 2. Dünya savaşlarıdır.
türk 26 Ocak 2019 07:45
ÇALIYOR AMA ÇALIŞIYOR DİYEN BİR AKP SEÇMENİ VARimanlıyız deyip ranta vurguna zulme batmış bir akp var kafa kesen insan yakan ışid var bütün bunlar varken hala arapların çölde ürettigi bir akımı din diye kabul etmek bence boş iştir biz türkler şamanisttik zorl arap milliyetçiligini din diye bizlere dayattılar araplar puta taparken türkler tengri diyordu göge bakarlardı
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 02:17
0
Turklerde aZ birbirini yememis ha ortaasyada.
KARAR OKURU 27 Ocak 2019 02:18
0
Şamanlar neye tapiyordu :)))
KARAR OKURU 26 Ocak 2019 00:00
Deizmin kaynağı, dini sekülerleştiren Batı kültürüdür. Türkiyedeki deistler de Batı hayranıdır. Konunun İslam dini ile, dindarla hiç bir alakası yoktur. Ocaktan, bir taraftan seküler Batı kültürünü kutsarken diğer taraftan deizmin yaygınlaşmasından rahatsızlığını dile getiyor. Hem de dindarları suçlayarak.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 23:37
Bu çıkışları trenden inmeden önce yapsaydınız bir kıymeti harbiyesi olurdu.
Müslüman dindarların kötü davranışları deizmi artırıyor sözü aşağılık, müptezel bir bahanedir. Müslüman dindarın hiç bulunmadığı seküler Batılı toplumlarda halkın büyük çoğunluğu deisttir. Deizm; dine ya da dindara göre şekillenen bir inanç değildir. Dinin devlet erkiyle şekillendirilip aslından uzaklaşması sonucu ortaya çıkar.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 18:52
Din, düşünce üretme, felsefe yapma kaynağı değildir. Din yaradana şükür borcunu ödemektir, ibadettir. Bunu manasindan koparıp baska anlamlar yüklemeye kalkmak sonuçsuz bir gayrettir. Din inanmaktır, samimiyettir, Ibadettir.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 20:37
0
18.52, Düşünce üretmenin kaynağı nedir?
Karar okuru 25 Ocak 2019 21:06
0
Bu kadar basit. Zihninize sağlık
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 18:46
Hala anlamamaya çalışıyorsunuz. Deizme savrulan, change10 gibi akımlara savrulanlar, geleneksel dini anlayışa sımsıkı sarilan grublardan değil. Modern musluman muhitlerdeki insanlar bunlar. Dini içinde sımsıcak hiss etmeyen, bir "kocakarı imanı" ile bağlanmayan insanlar savrulanlar...
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 20:42
0
Demek ki dinde reform deizmi artırıyor...
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 23:02
2
Aynen onlar laf müslumanları.fatiha oku desen okuyamayacak ama musluman yazanlar kimliginde.
KARAR OKURU 26 Ocak 2019 02:02
1
Bir muslumanin, dinini birakip baska birseye inanmaya baslamasini fazla kucumsuyorsunuz. Deist oldugunu soyleyen kimse, sizin hic bilmediginiz(!), fatihanin karsilastirmali meallerini defalarca okuyup bir karar vermistir.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 18:45
Kuran a yonelinirse sorun kalmiyor.araya ali veli nin kitapları girdimi hurafelerdr basliyor
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 20:53
0
Ali, Veli kim?..
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 21:16
0
AliVeli kitaplari Kuran yorumlaridir. Kitap yorimlanmaya acik.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 22:19
1
21.16, Ama reformcular Kur'an çağa göre yeniden yorumlansın diyor.. Bildiğin kısır döngü...
E.K 25 Ocak 2019 16:58
Dogrudur. Cagin getirdigi sorunlara bir sekilde kendi dunyamizda cozum uretmek durumundayiz.! Ama nasil? Sorun bu. Altin Nesil ile mi? Kindar ve dindar nesil ile mi? Akli hur, vicdani hur, bilimi rehber alan nesil ile mi?
13 27 saatli arkadaş, dijitalizm/ deizim dinin hayırlı olsun.Sonsuz varolma tutkunu; ölüme çare bulma derdini' kesiyorsa' problem yok.
Tamam güzel de.18. 19.yüzyıl düşünürlerini ve bize aktaranları okuyup duruyoruz.Bu düşüncenin yerli milli üretici ve uygulayıcılarını niye gündeme getirmiyoruz.Taraf olmak ve etiketlenmekten korkan düşünür neye yarar.Oysa" Anadolu' yu İstanbul' la özdeş görmek,İstanbul' u, Paris'le özdeş görmek, toplum psikolojisi açısından; kadına jandarma elbisesi, hocaya dansöz elbisesi giydirmek gibidir."Münazarat.(b.s.Nursi).
Bak ocaktan senin örnek verdiğin abd haydut demokrasi tanrisina ihanet ediyor seçilmiş maduroyu meşru değil diye alçak ca darbeyle indirmek istiyor ab kutsal ulkeleri de biz de bizde diye leş kargasi gibi usisuyor ee hani özgürlük insan hakları
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 21:21
0
Abd kayyum atiyor. Bu aralar kayyum moda da. Trump iyi ogrencidir.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 22:22
0
21.21, Doğru diyorsun, ABD, PKK'yı da Menbiç'e kayyum olarak atadı.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:50
Gelenekleri din olarak insanlara dayatan, şıhların, şeylerin bilmem kimin görüşlerine eleştirilmez, kesin doğrudur muamelesi yapan, tekfirci din adamları, cemaatler ve tarikat yapıları sayesinde insanlar deist olmayacak da ne olacaktı? Adamların yaptığı konuşmaları dinleyince bunların Işidden ne farkı var diyoruz. Vehhabiliği din diye anlatıyorlar.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:44
Yeni bir dindarlık tasavvuruna değil, Kur'an Müslümanlığına dönmek gerekli. (Bakara 170; Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun!” dendiğinde: “Hayır! Biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız.” derler. Peki, ataları bir şeye akıl erdiremiyor, doğruya ve güzele ulaşamıyor idiyseler!) Peki ya sizin babanızdan gördüğünüz din, Kur'an'a aykırı ise? Ne kadarınız Kur'an'ı biliyor? Ne kadarınız tefekkür etmeye çalışıyor? Ne gerek, bağlan bir Şeyh'e, senin Kur'an okumana gerek kalmaz, o senin yerine karar verir. Sır'at köprüsünden uçurur s
Alper bilgili nin Bilim Ne degildir kitabini okuyun aydınlanın
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:33
Ak parti doneminde internet sosyal medya akilli telefon kullaniminin ve ulaşımının artması ile ÇELDİRİCİLERE ulaşım kolaylaşmıştır.zaten lafta musluman olup herturlu gunaha batmiş olan genclerden de bu zevkci cagda kurallı dinden kopanlar olabilir normaldir. Ak partiye baska yoldan durumu baglayanlar ideolojik kuruntulular.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:30
Bazı dindarlara bakıp din hakkında fikir yurutenler sahtekar bilimadamlarina bakip bilimden vazgecmiyor ama. Bilimsel verileri carpitip para kazanmaya calisan mi dersin, insanlar uzerinde vahşi deneyler yapan hitler ve stalin in biladamlari mi dersin.sahte ilaclar ile insanlari sakat birakan mi dersin, atom bombasiyla daha cok bebek katleden mi dersin.
Karar Okuru 25 Ocak 2019 19:10
1
İşte bu kadar. Doğru söze ne denir.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:23
Bir dini kaynagindan okuyup ogrenmek varken , falancaya bakip din hakkinda fikir edinmek icin ağır cahil olmak lazım :)
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 21:57
1
Dini kaynağından okuyup öğrenin diyenler, ekseriyetle dinin kaynağından bihaber olanlardır.
Adnan Cöktü 25 Ocak 2019 14:04
Mehmet Bey, mevcut ahlaki sorunlara okumamazlık da eklenince deizm ve ateizm gibi oluşumlara eğilim de o derecede artıyor. Modernite denilen şeyde bunların bir sebebi olabilir. Çözüm, mezhepler, tarikatlar ve cemaatlerin kendilerini başlı başına bir DİN olarak lanse etmeyi bir yana bırakıp, İLAHİ REHBERİN okunup anlaşılmasına öncülük etmesindedir. KUR'AN okunup anlaşılacak bir kitaptır. Uydurulmuş ve kesinliği meçhul rivayetlerden ziyade KUR'AN'ın akıl ve düşünce yatırımıyla okunup anlaşılmaya çalışılması, sizin de bahsettiğiniz salih bir DİN tas
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 13:27
Dünyanın neresine giderseniz gidin ZENGİNLEŞEN TOPLUMLAR Dinden uzaklaşmışlardir. Din şeklen var olabilir lakin kendisi ( özü ) yoktur. Dünya artık değişti.Birçok devlet ve millet gelişti. Modernite çepecevre etrafı sardı.Artık Dünya ' nın yeni dini / idolü var , adına dijitalizm diyoruz. Tanrı mı ( Allah ) elbette var. Ama bırak yerinde dursun bize mani olmasın.Saygımiz var .. Daha da ne olsun ? Artık yapay zekanın konuşulduğ bir evreye giriyoruz. Yakında Tanrı İnsanoğlu olacak ve onun kulları da robotları olacak. Maalesef gelinen nokta budur. İnsan
engineer 25 Ocak 2019 14:45
2
Zırva tevil götürmez atasözünün anlamı nedir? "Saçma ve tutarsız söz ne kadar akla yatkın hale getirilmeye, ne denli yorumlanmaya çalışılırsa çalışılsın, niteliğini değiştirmez, neyse öyle kalır. Saçma olan bir düşünceyi savunmak için yorumlara girişmek yararsızdır." zırvalama hakkınız da bir fikir beyanı özggürlüğüdür bittabii.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:49
1
Zenginlesen dinden uzaklasir cunku insan şımarır kendini begenir vb. Ontolojik sonuç.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 20:53
0
14.49, Dinin zeninlik ve fakirlikle alakası yoktur. Dini yaşamak ya da dinden uzaklaşmak için zenginin de fakirin de çok sebebi vardır...
sadme 25 Ocak 2019 13:19
modernist ilahiyatçılar ve sizin gibiler yüzünden bozduğunuz din anlayışı deizme kayıyor dikkat ederseniz. klasik yapılardan beslenenler oluşturduğunuz sarsıntı sonrası dinsel iktidarınıza karşı uyanık ve dikkatli.
Muhtefi. .. 25 Ocak 2019 12:54
Bu cahil kafamla Dindarlık bugün sadece sakal, bıyık, Namaz, Oruç (tamam Eyvallah ) fakat pratik hayatta yeterli değil. Muhabbet. Yüreklere dokunan Şefkatli el lazım. Adalet, Merhamet, Ahlak, Fedakarlık lazım. .Genç adamın Hayatina Dokunacak Yumuşak kalpler lazım. Kuran Kurslari vb Mufredatlari olmalı. Yabancı dil, Spor, Tarih, Musiki, Sanat , Tiyatro, Edebiyat ,,yazlari Muze,Yuzme vb Devlet Siki Kontrol Etmeli Mutlaka. !..çok sıkıntılı buralar. Yeni bir Dindarlık lazım değil. :))).Aklımızı başımıza alalım yeter.!
Hari Seldon 25 Ocak 2019 11:52
Deizmin artmasının AKP ile alakası yok. Şehirlileşme arttıkça dindarlık oranı düşer. Dünyada her yerde bu böyledir. Hristiyanlığın 150 yıl önce karşı karşıya kaldığı problemlerle İslam daha yeni karşılaşıyor. Tepkiler de aynı. Protestanlık siyasi ve felsefi iddiasını bıraktı, ahlak öğretisi olarak hayatta kalmaya çalışıyor. Katolik kilisesi, kurumsal yapı, uyumda zorlansa da aynı yere geldi: ahlak öğretisi. İslam da oraya gelecek. Çalışkan, bu gidişatın ilk emarelerinden biri.
Hari 25 Ocak 2019 18:37
0
Çalışkan kim yahu??? Ocaktan demek istemiştim :P Özür dilerim.
Abdulah 25 Ocak 2019 11:50
Hangi Din insanları deizm' e sürüklüyor. İndirilmiş din mi? yoksa uydurulmuş din mi? Ben bu sorunun cevabını Ali ŞERİATİ' nin dine karşı din kitabında buldum. Arkadaşlara tavsiye ederim. Aklı önceleyen dini, menfaatleri uğruna tatile gönderen din adamları ve dinden beslenenlerin, dininden uzaklaşmanın bir sakıncası olmadığını düşünüyorum. Yeter ki insanlar akıllarını kullansınlar. Akılını kullanarak araştırma yapan herkesin son limanı din olacaktır. Yeter ki dinle arasındaki mesafe tepkisel ve inada dayanmasın.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:49
Asıl bu işleri bir kenara bırakıp herkesin işini iyi yapmasına, doğru yapmasına ve ahlaklı yapmasına ihtiyaç var ki bunların dinle bir alakası yok.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:47
O cehahtan hiç bir şeye ihtiyaç yok. Onlardan fazlasıyla var.
Dindarın manası 25 Ocak 2019 11:39
TDK sözlüğünde dindar: "Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin." Sayın yazar bu tarifin neresini yenileyeceksin.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:40
0
yazar dindarlığın tarifini değiştirmekten bahsetmiyor. yazar dindarlık anlayışının içeriğinin değiştirilmesinden bahsediyor. mesela, dine uygun yaşamaya çalışan kişinin 5 vakit namazdan daha fazla dürüst olmaya çalışması, insanların hak ve hukukuna, özgürlüğüne dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor. yeni dindarlık anlayışının aklı kullanmayı, islamın özünü anlamayı ve yaşamayı dert edinmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 20:45
0
14.40, Yazarın ne dediğini anlıyoruz. Bunun için diyoruz ki, bir manadan iki tasavvur çıkmaz.
Adnan Cöktü 25 Ocak 2019 11:26
Mehmet Bey, mevcut ahlaki sorunlara okumamazlık da eklenince deizm ve ateizm gibi oluşumlara eğilim de o derecede artıyor. Modernite denilen şeyde bunların bir sebebi olabilir. Çözüm, mezhepler, tarikatlar ve cemaatlerin kendilerini başlı başına bir DİN olarak lanse etmeyi bir yana bırakıp, İLAHİ REHBERİN okunup anlaşılmasına öncülük etmesindedir. KUR'AN okunup anlaşılacak bir kitaptır. Uydurulmuş ve kesinliği meçhul rivayetlerden ziyade KUR'AN'ın akıl ve düşünce yatırımıyla okunup anlaşılmaya çalışılması, sizin de bahsettiğiniz salih bi
Takipci 25 Ocak 2019 11:26
Rahmetli O.L.Mete (...Allahsiz Muslumanlik) kitabinda bahsettiginiz sorunlarin adini koymus: 'Gerileme surecinde Islam'i yasama sorunu'. Islamin emirler var, hayatin da gerçekleri, sanayi devrimi sonrasinda bunlar birbiriyle uyuşmuyor. Yazar cesitli basliklar altinda bu sorunlari analiz ediyor. ( Biricik hak Din tezi ile Geriligin catismasi) baslikli bolum doğrudan bugünkü yazinizin konusu ile ilgili...
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:29
Haz ve hız peşinde koşanlar, piyasada ne satılıyorsa onu alanlar neden kendilerini sorgulamaz da ısrarla dine saldırırlar.
metin p. 25 Ocak 2019 10:58
TÜRKİYEMİZİN VE ORTADOĞUNUN EN BÜYÜK SORUNU BİRİLERİNİN DİNDAR dinsiz şu ideolojiden bu gruptan olması değil ,tahammül (hoşgörü değil) ve karşılıklı saygının kaybolmuş olmasıdır.Çeşitli dinlere ve fikirlere mensup onlarca taraf vardı dün sorun değildi.Osmanlıya ve dindarlara atıp olanlar bugün dindarlığın çokk zayıf olduğu bir zamanda neden osmanlının hoşgörüsünü tutturamadıklarını bir sorsunlar kendilerine.Toplumsal dayanışma da zayıflamıştır.Hayati bir mesele için hepimizi ilgilendiren bir sorunu hep birlikte dert edinmamiz lazım.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 10:53
gençlere diyoruz ki islam sevgi ve kardeşlik dinidir, sonra gençler internete bakıyor islam adına kadınlar çocuklar köle pazarlarında satılıyor, allahu ekber nidalarıyla kafalar kesiliyor. benim bir yakınımın kızı eğer islam buysa ben müslüman değilim demiş çıkmıştı işin içinden.
ÖTÜKENLİKURT 25 Ocak 2019 10:50
Sayın yazar, konuyu güzel anlatmışsınız... Bakınız gençler sosyal medyanın bu kadar geniş alana hitap etmesinin sonucu olarak dünyayı yakından takip ediyorlar! Görüyorlar ki, İslam aleminin bir kısmı açlık ve cehaletle kıvranırken, süper zengin olanlar da bilime, tekniğe yabancı, saray villa kat yat peşinde koşuyor! Müslümanlar kafir ülkelerinde ekmek bulabilmek için denizde boğuluyor! Sorguluyorlar ve bu aşamada karşılarına fesli Kadir'i kucaklayan diyanet başkanı ve yanmaz kefenci Cüppeli çıkıyor! Ne yapsın bu gençler? Çözüm İslamın bilimle b
ERKAN DOĞAN 25 Ocak 2019 09:26
Sayın Yazar Kendinizi çok tekrar ediyorsunuz. Karar okurlarının üç aşağı beş yukarı seviyesi belli. Bu yazdıklarınızı iletmeniz gereken kesim sokaktaki insan. Onlarında maalesef okuma ile ilgileri yok. Hocalar ve Şeyhler sizden daha çabuk onlara ulaşıyor. Birde A HABER var. Yeni er geç gelir ve eskiyi kovar. Bu kaçınılmazdır. Daha önemli problemlerimiz var. Ben sizden sivil vatanseverlik konusunu yazmanızı beklerim. Kutsal devletten kurtulmadan bu memlekette düşünsel anlamda tek adım atılamaz.
Menderes Fırat 25 Ocak 2019 09:05
Muhafazakar kesimin öncelikle mevcut iktidar gitsin de yerine CHP mi gelsin psikolojisinden kurtulması lazım. CHP iktidara gelmesin diye bazı iktidar mensuplarının yedikleri her naneye göz yumuyorlar çünkü.
Köroğlu 25 Ocak 2019 11:08
1
Evet. O sebeple arkaik ve geçmişe ait devlet dairesi CHP'nin yerine; geleceğe ait, devletin değil vatandaşın çıkarını öncelikleyen, kimlik mevzularını aşmış, çözüm odaklı bir muhalefet partisi lazım. Yoksa, birbirinden farklı kesimlerden oluşan AKP seçmeninden hiç biri muhalefete destek vermeyecek.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:09
4
düşün artık CHPye olan güvensizliğin derecesini
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:50
1
Kendisini Müslüman olarak tanımlayan kesim CHP'ye oy vermiyor, tamam anladık. Peki, Saadet Partisine neden yönelmiyorlar? Saadet Partisinin hangi yönlerini kendinize uzak buluyorsunuz? Samimi olarak soruyorum.
Köroğlu 25 Ocak 2019 18:41
1
14:50 Bu sorunun cevabını CHP nin strateji ile ilgilenen kadrolarının çoktan biliyor olması lazım. İyi tasarlanmış bir kaç araştırma ile bu sorunun cevabını bulmak kolay. Araştırılacak hipotezler bulun ama. Mesala CHP'ye din sebebi ile oy verilmediği hipotezi yanlış. Her araştırmada AKPye oy verenler arasında %10-15lik bir kesimin tercihinde dinin hiç bir rolü olmadığı görülüyor. Bu profili daha derin anlaması lazım CHPnin. İpucu: geleceğe ilişkin tek lafı yok CHPnin. kadrolar da güven vermiyor.
Ali 25 Ocak 2019 20:36
0
2002 den beri aynı söylem. Başka hangi partiye oy verelim.Bir sürü parti var(60 ın üzerinde) diyelim hiçbirini beğenmediniz.Peki Akp, büyük çoğunluğu saadet Partisinden(Eski adı Refah Partisi)kopanlarla kurulmadı mı. Şimdi de Mhp lileri yere göğe koyamıyorlar. Mhp ile ittifak kurulabildiğine göre oy da verilebilinirmiş. Bir de hiçbir kurum, hiçbir kimse vazgeçilmez değildir.Bugün doğanlar da dahil 100 yada 110 yıl sonra dünyada bugün yaşayanlar olmayacak. Ama devletler,milletler yine olacak..
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 22:06
1
14.50, Bunun tam tersini söylemek de mümkün. Ak Partiden sebep dinden soğuduk diyenler, Saadetten sebep neden dindar olmuyorlar. Lafa gelince Saadeti övüp duruyorlar...
Mümin3145736 25 Ocak 2019 09:01
İyi olduklarına, hatta mükemmel olduklarına yürekten inandığımız bir takım insanların sürekli kendimizi suçlama, borçlu hissetme ve ebedi işkence gibi bazı tehditlerden korunmamız için söyledikleri herşeye itaate dayalı yönetim taktiklerini farkeder ve mükemmel sandığımız kişilerin bize kıyasla çok daha kötü insanlar olduklarını görebilirsek bu işler kendiliğinden çözülür. Aslında o kadar bariz ki herşey ama maalesef konduramıyoruz işte. Çocuklukta yerleşen korkuları altetmek de zor.
Demek size göre gençlerin deist olması fena bir şeymiş. Ama bu sizin için bir çelişki değil mi? İki de bir muassır medeniyet olarak göstetdiğiniz gelişmiş demokrasiler için de deistlik tehlikeli bir şey midir? Mesela tutucu dindarlık gerçek demokrasiye manidir mealinde çok makaleniz var.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 07:50
Artık kabak tadı veriyor...
Maraton Koşucusu 25 Ocak 2019 05:13
Bozuk mayadan hamur olmaz. Evet yeni bir tasavvur gerek. Ancak bunu (eğer kaldıysa) gerçek müslümanlar yapabilirler. Bugünün cahiller sürüsü değil... Allah dinine sahip çıkmayı vaad ettiğine göre bir yolu vardır elbet. Bekleyip görelim ilahi adalet nasıl tecelli edecek...
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 02:31
türkiyenin namz kılma oranı yüzde yirmiiki bunlarında yüzde yetmişi sabah namazına kalkmıyor. dindarlık derken.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 08:47
3
Dindarlık sadece namazla mı?
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 10:13
2
namazsız dindarlıktamı varmış. yenimi çıkmış.
Hikmet 25 Ocak 2019 10:30
0
Ama sanki toplumun % 70 i namaz kılıyormuş gibi ihtiyaçtan çok fazla cami yapılıyor..
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:04
4
10.30, Sana ne.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 11:34
0
8.47, Evet sorun burda, namaz kılıp kılmadığına bike bakmadan insanlara dindar deyip karalamak.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 14:49
0
öncelikle, sizin müslümanlık olarak bildiğiniz, hac, namaz, kurban, içki, faiz, başörtüsü, domuz eti yememek, oruç gibi konular hakkında kurandaki ayetlerin toplamı 20 etmiyor. mesela örtünme ile ilgili 2 tane ayet var. namaz için de aynı durum. oysa kuran 6236 ayettir ve bu ayetler de en fazla aklını kullanmaktan bahseder, adaletten bahseder. yani müslümanlar, kuranın en az önem verdiği şeylere en fazla önemi verirken, en fazla önem verdiği şeylere ise hiç önem vermiyorlar. bir gariplik yok mu burda?
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 18:58
2
kuranın en az önem verdiği şeylermi?? :))) cahil cesareti işte napıcan. "Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik'." Müddessir 42. bak bakalım ne kadar önemliymiş. kimse namaz kılın kula hakkı önemli değil demiyor. lafı dolandırmayın
Hikmet 25 Ocak 2019 20:40
1
11.04, O camilerde görevli imamların vaizlerin parasını cebinden verirsen bana ne. Eğer benim verdiğim vergilerden de maaşlara katkı yapılıyorsa da sana ne. Verdiğim vergilerin nerelere harcandığı beni ilgilendirir seni değil..
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 22:11
2
20.40, Verdiğin para kadar konuş. Senin vergin yaptığını temizlemeye yetmez...
Hikmet 26 Ocak 2019 07:20
0
22.11 Temizlenecek birşey yok.Ama anlamayana laf anlatmaktan daha zor birşey yok Bir yorumcu Namaz kılma oranını yüzde 22 olduğunu söyleyince o zaman ihtiyaçtan fazla cami niye yapılıyor dedim. Camilere gerek yok demedim. Ayrıca namaz her yerde kılınır. Ağaç dibinde, çimen üstünde. Dinimiz de israf yapılmamasını ister. Bir de o beğenmediğin yorumum 8 olumlu tıklanma almış seninki ise eksi bir. Hangimizin yorumu yanlış ordan da belli..
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 02:22
yahu dindarmı kaldı melekette Allah aşkına. olmayan suçlu arıyorsunuz. namaz kılamakla dindar olunuyormu. kaldıki namaz kılanların bile oranı binde bir
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 01:55
size göre dindar kime denir. önce onun bi tanımını yapın. mesela kredi çeken bir insan dindar sınıfına girermi? kul hakkı yiyen, yalan söyleyen, namaz kılmayan, zekat vermeyen insanlar dindar katagorisne giriyormu? önce bunu bir netleştirelim. sonrada oranlayalım. bu ülkenenin ne kadarı dindar. o zmana anlarız hakikaten dindarlar yüzündenmi bu memleket bu halde
Karar Okuru 25 Ocak 2019 01:17
Islamin kadina bakisi adil midir? Kadinin da bir nefsi oldugunu kabul eder mi? Evlilik icinde kocasi ile birlikte olmak istemedigi zamanlarda bir iki yumusak uyaridan sonra zorlamaya ve tecavuze cevaz verir mi? Sonra neden kadinin sahitligi tam kabul edilmez ve miras dagitiminda haksizlik vardir?
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 08:18
10
1.17, İslam kadının bir cinsel meta olmasını yasaklar... Kadınla bırakın zorla birlikte olmayı, birlikte olmadan önce maddi ve manevi ön hazırlık tavsiye eder. Sizin İslamdan haberiniz yok ama İslam'a bir kininiz var. Allah ıslah etsin.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 10:53
0
afganistanda taliban kadınla taşla katlediyor ışid kafasını kesiyor iranda mollalar kadının saçını dahi göstermesini yasakladı dinciler kadınların hayatını karartılar
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 00:48
Sayın Ocaktan, İlk iki paragrafınızda gavurların vebali Müslümanların yanlış yaşantısıdır iddiasında bulunuyorsunuz. Oysa Hz. Peygamber zamanında da gavurlar Müslümanlardan çoktu. Haşa Hz. Peygamber de mi, İslamı becerip yaşayamamıştı?.. Sonraki paragraflarda da "çağın gerçekliğini reddetmeden, bu sorunlara çözüm üretin" tavsiyesinde bulunuyorsunuz. Bu memlekette dindarların oranı çok azdır. Dindar olmayanlar neden bir çözüm üretmiyorlar?
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 00:40
Genclerin deist ateist vb olması genclerin sorunu.ne kadar dindarlardılar ki deist vb oluyorlar :) kimlik muslumanları , zina full ,namaz bayramdan bayrama belki , alkol cagdaslik . Sonra deist olmuş :) bu hazcı yasam tarzinin kacinilmaz sonu.ya kimlik muslumani olcan ya da deist vb. Ak parti doneminde akilli telefon ve internet kullaniminin artmasi da bu sureci hizlandirdi. Ateist apoya bakip ateizmden sogumadiysaniz deist olmayi da akparti şöyleymişte böyleymişe yalandan baglamayın sevgili troller :)
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 01:58
0
islama laf etmek için bahane arandığı doğrudur. ama akpninde bu bahaneyi fazla fazla verdiği aşikar. biz akpnin islamla alakası olmadığını bildiğimiz için islamdan soğumuyoruz hamdolsun. hatta tavizler verenin ne hale geldiğini görerek dahada bağlanıyoruz. akpnin savunulacak hiçbir tarafı yok. lütfen bundan vazgeçin.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 04:44
1
zina, namaz, alkol, hepsi bireysel günahlar, yapanı ilgilendirir. Ama kul hakkı? Mülakatla işe alımlar toplu kul hakkının alasıdır, hakeza kamu kaynaklarını yandaşa aktarmak da. Toplu kul hakkı ihlallerini say say bitmez burada.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 00:21
Kısaca AKP bizi dinden soğuttu milleti deist yaptı desene
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 08:08
3
Akp den kaynaklanmiyor. Internet caginda insanlar bilgiye kaynaginda ulasiyor. Bilal'i hebesi bile azad edilmezken "islamda kolelik yoktur" a inandiramasiniz.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 10:13
2
azad edilmezkenmi? hz. ebubekir ümeyyenin elinden kurtarır kurtarmaz azad ediyor. bilgi çağı hemi. hey maşallah
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 10:59
1
08.08, Hocan internet olursa böyle olur.
KARAR OKURU 25 Ocak 2019 16:28
1
Bu dinin peygamberi azad etmemistir. Bilal Hebesi yalvarirda azad edilir. Zira Ebubekir yaslidir, Bilal artik onun olumunden sonra kimseye kole olmak istemez.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN