Back To Top
BİLSEM öğretmen maaşları 2019 ve BİLSEM öğretmen alımı 2019

BİLSEM öğretmen maaşları 2019 ve BİLSEM öğretmen alımı 2019

 - Son Güncelleme: 11.01.2019 Cuma 10:05
BİLSEM öğretmen maaşları 2019 ve BİLSEM öğretmen alımı 2019
- A +

2019 BİLSEM öğretmen kontenjanları ne kadar? BİLSEM öğretmen başvuru 2019 kılvuzu yayınlandı. BİLSEM öğretmen bilgilendirme ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca merak eden vatandaşlar için BİLSEM öğretmen maaşları 2019 ve BİLSEM öğretmen alımı 2019 ile ilgili detayları da yazımıza ekledik. bilim sanat merkezi öğretmen seçimi 2019 ile ilgili merak edilen her şeyi başvuracak olan öğretmenler için araştırdık. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2019 yılı Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu ile ilgili her şey...

Haberimizde "2019 BİLSEM öğretmen kontenjanları ne kadar?" sorusunun yanıtını bulabilirsiniz. BİLSEM öğretmen başvuru 2019 ile ilgili MEB tarafından Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu yayınlandı. BİLSEM öğretmen bilgilendirme ile ilgili detaylar başvurmak isteyen öğretmenler tarafından araştırılıyor. Başvuracak olan öğretmenler "BİLSEM öğretmen maaşları 2019" ve "BİLSEM öğretmen alımı 2019" konu başlıklarının aramasını da yapıyor. BİLSEM öğretmen seçme ve atama ile ilgili detayları ve bilim sanat merkezi öğretmen seçimi 2019 son dakika açıklamalarını haberimizin devamında takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

BİLSEM özel yetenekli öğrencileri tespite ederek örgün eğitimlerini aksatmadan kapasitelerini kullanmaları amacıyla açılmış devlete bağlı özel bir kurumdur. BİLSEM'e ataması yapılacak öğretmenler yapılan sınavlar ile özel yetenekli çocuklar daha kısa sürede keşfedecek. BİLSEM 2019 yılı atama ve tercih kılavuzunun yanında kontenjan listesini de duyurdu. Özel eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim göreceği BİLSEM'de eğitim verecek olan öğretmenler ise özel olarak seçilecek. BİLSEM'in 2019 yılındaki eğitimlerinde görevlendireceği öğretmenlerin başvurusu alınmaya başlandı. 

 

 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019 yılı Bilsem Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Yayımlandı. Bilsem öğretmen seçme ve atama ile ilgili detayları haberimizin devamında takipçilerimiz ve okurlarımızla paylaşıyoruz.

19-01/11/bilsem-ogretmen-basvuru-2019-bilsem-ogretmen-bilgilendirme-ile-ilgili-detaylar.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

"Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik öğretmen alımı yapılacaktır. Başvuru ve başvuruya ait onay süreci 09-16 Ocak 2019 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekmektedir."

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KILAVUZU

BİLSEM KONTENJAN LİSTESİ

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30′ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?

1) Sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Alanlara göre sözlü sınava giren adayların tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://www.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

4) Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

5) Adayların tercihleri doğrultusunda atamalar, alanlara göre tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama t akviminde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.

6) Adayların tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin
devamı hâlinde atanacak aday Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinde ilan edilecektir. 

19-01/11/2019-bilsem-ogretmen-kontenjanlari-ne-kadar.jpg

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILIYOR?

1) Onay birimlerinin onay işlemini tamamlamalarından sonra atama takvimi doğrultusunda başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2) Değerlendirmede, başvuru formunda puan alınan her bir kritere ilişkin eklenen belgeler kontrol edilecektir. Eksik ya da geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3) İldeki bilim ve sanat merkezlerinde kontenjan bulunmayan alanlarda yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve
Bakanlığa bildirilecektir.

5) Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, en yüksek puan alan öğretmenden başlamak üzere il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecek ve Bakanlığa bildirilecektir.

6) Sözlü sınava hak kazanan adayların listesi, Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’ ndan elde edilen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanın 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve
Bakanlık tarafından yayımlanacaktır.

7) Sözlü sınava girecek adayların sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlıkça ilan edilecektir.

19-01/11/bilsem-ogretmen-bilgilendirme-ile-ilgili-detaylar.jpg

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

2.1. Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresine kişisel kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra“Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

2.2. Elektronik başvuru formu öğretmenler tarafından doldurulacaktır.

2.3. Başvuru yapan öğretmenler puan aldıkları Ek 2: Değerlendirme Kriterleri Formu’nda yer alan tüm kriterlere ilişkin belgeleri görevli oldukları okul/ kurum müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

2.4. Okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğü başvuran adayların başvurularını silsile yoluyla http://mebbis.meb.gov.tr adresinden “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylayacaklardır. Ek 2: Öğretmen Değerlendirme Kriterleri
Formu üzerinden belgelerin geçerliliği kontrol edilmeyecektir. Belgelerin geçerliliği konusundaki sorumluluk, Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi il öğretmen değerlendirme komisyonu üyeleri ve görevleri başlıklı 34. maddesinde belirtilen “başvuran adayların başvuru
belgelerini öğretmen değerlendirme kriterleri üzerinden incelemek” hükmü ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna verilmiştir.

2.5. Okul/kurum müdürlüğü MEBBİS modülünde “Başvuru gerçekleştirilmiştir.” şeklinde onaylanan başvuru formunun iki adet çıktısını alarak başvuru yapan öğretmene imzalatacaktır. İmzalatılan belgenin bir nüshası öğretmene verilecek, diğer nüshası tüm ekleriyle birlikte il millî eğitim müdürlüğüne silsile yoluyla gönderilecektir.

2.6. İl millî eğitim müdürlüğü başvuru formunu ve forma ait tüm ekleri il öğretmen değerlendirme komisyonuna teslim edecektir.

2.7. Başvuru süresi içinde belgelerin onayı ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna ulaştırılmasıyla ilgili takip işlemlerinden başvuru yapan öğretmen sorumludur.

2.8. Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurup daha sonra düzeltilmesini yazılı olarak talep eden öğretmenlerin taleplerinin uygun olması durumunda onay birimi tarafından değerlendirilerek talep doğrultusunda gerekli işlemler başvuru süresi içinde yapılacaktır.

2.9. Başvuru ve onay işlemleri internet ortamından takip edilebilecektir.

19-01/11/bilsem-ogretmen-basvuru-2019.jpg

 

SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILIYOR?

1) Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.

3) Sözlü sınav, Ek 3: Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

 

 

 

 

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN