Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kritik tarih! Bunu yapmayan kadroya geçemeyecek!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinde kritik tarih! Bunu yapmayan kadroya geçemeyecek!

Sözleşmeliye kadro düzenlemesinin Meclis'te onaylanmasının ardından bilgiler netleşiyor. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe girenlerin yeni düzenlemeden nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Komisyonda kapsamı genişleyen ve sanatçılar ile vekil ebe, müezzin ve ebe hemşirelerin de dahil olduğu tasarı da mahalli idarelerdeki sözleşmelilere de yeni haklar verildi. İşte, sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri...

Kamu kurumlarında çalışan sözleşmelilerin kadroya alınması düzenlemesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Sözleşmeliye personele kadro taslağı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Metin, yüz binlerce sözleşmeli personelin kadroya kavuşması için Genel Kurul oylamasına gönderildi.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Sözleşmeliye kadro düzenlenmesinden faydalanmak isteyenlerin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları gerçekleştirilecek.

Yazılı olarak başvuru yapanlar, bu madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde kurumlarınca atanacaklar.

Teklife göre, 1 yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, Devlet Memurları Kanunu'nun 4B ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeli memurun kadroya geçmesi durumunda en çok merak edilen konu olan tayin konusunda halen daha 4 yıl şartı aranacak.

Kadroya geçenler aynı yerde bir kez daha görev yapacak.

* İstihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunmaları halinde bulundukları yerde aynı unvanlı memur kadrolarına atacak.

* Nakil için 4 yıl şartı aranacak.

* Memur kadrosuna atanan aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak.

* Bulundukları pozisyon ile aynı unvanlı memur kadrosu olmayanların atanacağı kadrolar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

* Kamuda yeni işe başlayacak sözleşmeli personel için 3 + 1 modeli uygulanacak.

* Sözleşmeli personel, 3 yıl görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanacak.

* Atanan memur bir yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası nakil yasağına tabi olacak.

* Mahalli idareler de işe girecek sözleşmeli personel için de 3+1 modeli uygulanacak.

* İstihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

YENİ BAŞLAYACAK SÖZLEŞMELİLER DAHİL OLACAK MI?

Yeni başlayacak sözleşmelileri bu düzenleme kapsamayacak.
Onlar için 3+1 modeli uygulanmaya devam edilecek.

4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayanılarak çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar ile vekil, ebe ve hemşireler memur kadrosuna geçebilecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Komisyonda kabul edilen yasa yürürlüğe girdikten sonra 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanlar 30 gün içinde başvuruda bulunulabilecek.

28 Kasım 2022 tarihinde önce de çeşitli nedenlerden dolayı görevli ve izinde olan kişiler de bu düzenlemeden faydalanabilecek.

Bu kişiler için başvuru işe başladıkları tarihten itibaren olacak.

28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası,

2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi,

3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,

4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi,

5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi,

6) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası,

7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası,

8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26. maddesi,

10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası,

11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası,

12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi,

13) 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6. maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi,

15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi,

17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi,

18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası,

19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası,

20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi,

21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi,

22) 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi,

uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN