İzdüşüm nedir?

İzdüşüm nedir?

Bir şeklin, ışınlar aracılığıyla bir düzlem üzerine belirli kurallarla aktarılışına 'izdüşüm' adı verilir. Örneğin, bir lambanın yere düşürdüğü gölge, bir izdüşümdür. Futbolda top, çizgiyi terk etse dahi izdüşümünün çizgi üzerine gelmesi durumunda, top çizgiyi geçmemiş kabul edilir. İşte, izdüşümün tanımı...

İzdüşümün anlamı, özellikle futbolda sıklıkla merak konusu oluyor. Zira futbol kurallarına göre, topun çizgiyi tamamen geçmesinin yanı sıra izdüşümünün, yani gölgesinin de çizgiye temas etmemesi gerekiyor. Bu nedenle izdüşüm tanımı, sosyal ortamlarda futbolseverler tarafından sıklıkla tartışılıyor.

İZDÜŞÜM NE DEMEK?

Bir cismin bir düzlem üzerine, ışınların etkisiyle düşürülen görüntüsüne o cismin 'izdüşümü', görüntünün elde edilebilmesi için uygulanan metoda ise 'izdüşüm metodu' denir. Sinemada perdeye yansıyan film, güneşli bir günde yolda yürürken meydana gelen gölgemiz birer izdüşüm kabul edilir.

Birbirine bitişik ve dik konumda alınan, üzerine izdüşümleri çizdiğimiz düzlemlere 'izdüşüm düzlemleri' denir. Temel izdüşüm düzlemlerini bir arada bulunduran şekle ise 'diedri' denir. Diedri üzerinde bulunan izdüşüm düzlemi önden bakış için, izdüşüm düzlemi yandan bakış için, izdüşüm düzlemi ise üstten bakış için kullanılır.

izdusum-nedir-izdusum-ne-demek.jpg

İZDÜŞÜMÜN ANLAMI NEDİR?

Örneğin, bir lambanın yere düşürdüğü gölge, bir izdüşümdür. İzdüşüm sonucu elde edilen şekil, izdüşüm düzlemiyle şeklin konumuna ve izdüşüren ışınların kaynağına bağlıdır.

Güneş ışınlarının bir duvarda oluşturduğu gölgeler yaklaşık olarak 'paralel izdüşüm'e örnektir. Paralel izdüşümde ışınların izdüşüm düzlemine dik olması hali önemlidir. 'Dik izdüşüm'de, bir noktanın izdüşümü diye bu noktadan düzleme indirilen dikmenin ayağına denir. Bir şeklin izdüşümüyse her bir noktasının izdüşümleri kümesidir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN