Becayiş ne anlama geliyor, kimler faydalanabilir? Becayiş için aranan şartlar

Becayiş ne anlama geliyor, kimler faydalanabilir? Becayiş için aranan şartlar

657 sayılı DMK'da kullanılan becayiş kavramı merak konusu oldu. Becayiş ne anlama geliyor, şartlar nelerdir? Soruları merak edilmeye başlandı. Bu soruların cevapları ve konuyla ilgili daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Becayişin ne anlama geldiği sorusu merak ediliyor. Aynı kamu kurumlarında ve aynı unvana sahip memurların karşılıklı olarak yer değiştirmesidir.

• Aynı kurum çalışanları görev değiştirebilir.

• Aynı unvan altında çalışanlar değişiklik yapabilir.

• Yetkili kontrol makamlarından izin alınması gerekmektedir. Yani kurum amirleri dilerlerse ret verebilirler.

İlgili kanunun 73. maddesinde Becayış tanımı yer almaktadır. Aynı kurumun farklı bölümlerinde görev yapan aynı kademedeki iki görevli, amirlerinin izni ile yer değiştirebilirler.

BECAYİŞ ŞARTLARI 2022

Becayiş şartları genel olarak aşağıdaki gibidir:

• 657 sayılı Kanuna göre transferler sadece aynı kurum çalışanları arasında yapılmaktadır. Örneğin, Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan bir çalışanın yerini alamaz.

• Kamu hizmeti kategorileri ve iş unvanları aynı olmalıdır. Örneğin, devlet kurumlarının belirli bir dalında çalışan bir doktor ile aynı kurumda aynı unvana sahip bir doktor görev değiştirebilir.

• İş onay süreci bireysel isteklerden bağımsızdır. Örneğin İzmir ve Antalya gibi iller arasında nakil talebinde bulunan Adalet Bakanlığı'nın iki çalışanının talep yazıp il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa başvurması gerekmektedir. Bakanlık uygun görürse kabul edilir.

• Aynı kurumda, aynı koşullarda ve aynı hizmet niteliğine sahip memurların işyerlerinde karşılıklı açıklama talepleri incelenir. Gerekli şartlar sağlanırsa mutabakat yapılır.

• Her bakanlık kendi kurumlarına ilişkin atama ve nakil kuralları ile ek koşullar belirleyebilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN BECAYİŞ ŞARTLARI

DMK 657. Maddesine ek olarak, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan kadrolu çalışanların gereksinimleri için de geçerlidir. Sağlık Bakanlığı'nın toplam 6 hizmet alanı bulunmaktadır. Bu nedenle çalışanlardan talep alabilmek için aynı hizmet bölgesinde bulunmak gerekmektedir.

Kadrolu çalışanlar arasında değişim bu maddeye göre yapılır. Ayrıca şube ve iş unvanı arasında değişiklik yapılmaktadır. Yani hemşireler kendi aralarında, diş hekimleri birbirleriyle, genel cerrahi uzmanları birbirleriyle değiş tokuş yapmaktadır.

BECAYİŞ İÇİN 1 YIL BEKLEMEK GEREKİR Mİ?

657'nin 73. Bölümünde zaman sınırı yoktur. Bu nedenle her devlet kurumu kendi iç kılavuzunda bu süreyi şart olarak belirleyebilir.

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sürekli sağlık çalışanları 2 yıl çalışmak zorundadır. Çünkü yönetmelikte, herhangi bir nedenle atanma için 2 yıl çalışmanın gerekli olduğunu söylüyor.

Diğer devlet kurumları için her bir devlet kurumunun ulusal mevzuatına bakılabilir.

BECAYİŞ DİLEKÇESİ

Dilekçeler, 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete'nin yayımlanmasından sonra yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik maddelerine göre düzenlenmelidir. Yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmayan beyanlar için görevliye uyarı cezası verilebilir. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, talepler en yakın denetim makamına sunulmalıdır. Amir, DMK’nın 73. maddesine göre atanmaya yetkili yöneticiye göndermelidir.

Becayiş başvurusunda belirtilmesi gerekenler:

• Becayiş başvurusunda tarih, pozisyon, iş unvanı, adı, soyadı, memleketi, memuriyete başlama tarihi, sicil numarası ve iş unvanı ve başvurunun gönderileceği amirin unvanı yazılmalıdır. Başvurunun sonunda adı ve soyadı yazılmalı, tarih not alınmalı ve imzalanmalıdır.

• Değiştirilecek çalışanın açık kimliği yazılmalıdır. Mümkünse, bu memurun dilekçesinin bir kopyasını başvurunuza eklemelisiniz.

• Karşılıklı nakil talebinde bulunan memurlar, kurumlarına başvuruda bulunmalıdır.

4B SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN BECAYİŞ HAKKI VAR MIDIR?

Evet, 4B sözleşmesi kapsamında çalışanlar becayiş hakkına sahiptir. 4B personeli için becayiş şartları aşağıdaki gibidir:

• Aynı unvan ve hizmet yeterliliğine sahip kişiler arasında görev değişikliği vardır.

• En az 1 yıl çalışma şartı aranmaktadır.

• Bu ilkelere ek olarak her devlet kurumu kendi iç kurallarını belirleyebilir.

45A SÖZLEŞMELİ PERSONELİN BECAYİŞ HAKKI VAR MIDIR?

Hayır, yoktur. 45A sözleşmeli işçiler kadrolu olana kadar bu haktan faydalanamaz.

4D İŞÇİ PERSONELİN BECAYİŞ HAKKI VAR MIDIR?

Hayır. Mevcut uygulamada 4D çalışanlarının becayiş hakkını düzenleyen bir madde bulunmamaktadır.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN