Back To Top
Din merkezli siyaset Müslümanları gerçekliğin dışına itti

Din merkezli siyaset Müslümanları gerçekliğin dışına itti

 - Son Güncelleme: 26.07.2019 Cuma 08:41
- A +

Genelde Müslümanların siyaset algısı din ve metafizik eğilimlere odaklı olduğu için, İslam toplumlarındaki siyasi faaliyetler dünya gerçekliğinden kopuk bir zeminde gerçekleşmiştir ve doğal olarak tarih dışında kalmışlardır. İşte bu metafiziği kutsama anlayışı, aynı zamanda dünyasal işleri önemsizleştirmeyi, dünyadan kopmayı beraberinde getirmiş ve bunun sonucunda da rasyonel akla dayalı siyasal bilincin gelişimi mümkün olmamıştır.

Oysa İslam, dünyadan el etek çekmeyi değil, başkalarının haklarına tecavüz etmemek kaydıyla dünya nimetlerinden yararlanmayı ve “hayırda yarışmayı” önermektedir. Dünya ile sürdürülen ilişkideki adaletli davranma vasfı, aynı zamanda ahlaki tekamülün de önünü açan bir özelliğe sahiptir. Ama ne yazık ki İslam bir ruhanileşmeyi önermediği halde, Müslüman dünya rasyonel düşünme biçimini dışladığı için kendisini metafizik bir dünyaya hapsetmiştir.

***

Müslüman dünyadaki bu ruhanişleşme eğilimi, hayatı bir bütün olarak telakki eden İslam’ın evrensel bakışıyla örtüşen bir durum değildir. İşte bu bakış açısı, dinle siyasetin birbirinin alternatifi gibi algılanması sonucunu doğurmuş ve siyasetin kontrolünü dinin emrine vermiştir.

Oysa açıktır ki, siyasal alanı din tayin etmez. İstişari temele dayalı olmak kaydıyla iktidarın oluşumu da, denetimi de halka ve halkın seçtiği temsilcilere aittir. Maalesef Müslüman dünyada din, tarihsel süreç içinde hayatın dışına sürgün edildiği için, her çağın kendi şartlarına ve ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan problemler İslam’ın sunduğu genel perspektif içinde akılla ve de tam bir içtihadi özgürlükle yorumlanıp değerlendirilememiştir.

Bu yüzden de İslam toplumlarında siyasetin ve iktidarın sınırları, klasik İslam kültüründen devralınan ve hiçbir yoruma tabi tutulmayan değer hükümleri tarafından belirlenmiştir. Kabul etmek gerekir ki tarihin belli dönemlerindeki uygulamaların “İslami model” tanımıyla aynen bugünlere taşınmasını modern zamanlarına aklıyla izah etmek mümkün değildir.

İşte tam da bu yüzden günümüz İslam toplumlarında çağdaş anlamda bir siyasal bilinç oluşamamış ve iktidarlar sürekli bir ‘kutsallık’ alanı içinde tarif edilmiştir. Çok doğaldır ki, devletin böylesine kutsallık alanı içine hapsedildiği bir ortamda muhalif her türlü düşünce ve davranış, aynı zamanda dine muhalefet olarak telakki edilecektir. Yani kutsal otoritenin sınırları dışına çıktıysan ya müminsindir, ya da kafir... Dolayısıyla bu mekanik şablonların dışında kalan farklılıklar, kültürel ve sosyolojik çeşitlilikler doğal olarak fitnenin de kaynağı olarak görülmektedir.

Maalesef klasik İslam kültüründen devralınan bu zihniyet yapısı her türlü farklılığı ve çeşitliği “günahkarlık alanı” içinde mütalaa ettiği için, İslam toplumlarının oluşturduğu devlet yapılarında baskı kaçınılmaz bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında bugünkü İslam toplumlarının, çağımızın reel dünyasının sorunlarına çözüm üreten modern yönetim modelleri oluşturamamasının temelinde geçmiş dönem pratiklerinin “din boyası” ile boyanarak bugün İslami bir modelmiş gibi sunulması bulunmaktadır.

***

Eleştiriye tahammülsüzlüğün köklerinin çok eskilere dayandığına dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Akbulut şöyle bir tespitte bulunuyor: “Gerçek odur ki, bütün İslam fırkalarında siyasi kanaatler, din boyası ile boyanmıştır. Tenkitten kurtulmanın en kestirme yolu da budur. Çünkü inançları eleştirmek kolay değildir. Bir düşünce, yanlış da olsa inanç haline gelmediği sürece tehlike teşkil etmez. İslam’ın sonraki nesillere aktarılmasında bir halka olan sahabeyi, İslam’ın bir parçası olarak görmek, İslami nizamı çıkmaza sürüklemiştir. Bu çıkmazın sorumlularını, İslam’ın ilk müntesiplerini tamamen tenkit dışı bırakan zihniyette aramak icap eder.” (Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, s. 246)

Tarihsel tecrübeler göstermiştir ki, ne zaman Kur’ani mesajın anlaşılmasında akıl devre dışı kalmışsa hayatla din arasındaki mesafe açılmış ve yeni zamanlarda dinle insanların buluşması zorlaşmıştır. Bu konuda İmam-ı Maturidi’nin yaklaşımı son derece ufuk açıcıdır. Maturidi Kur’an’ın anlaşılabilmesi için, iki esas kabul eder: Nakil ve akıl.. Ona göre Kur’an’ın tümü açık ve seçik olarak nazil olsaydı, akla ve tefekküre ihtiyaç kalmazdı. İşte bu yüzden Maturidi, Kur’an’ı doğru anlayabilmek için aklı kullanmak gerektiğine işaret eder.

İslam siyaset düşüncesinin tarih içindeki tecrübelerine bakarak söylemek gerekirse, metafizik alanın dışına çıkmasına izin verilmeyen bir siyasal iktidar yapılanmasında, hukukun üstünlüğüne ve de kuvvetler ayrılığına dayalı bir sistemin inşa edilmesinin imkan ve ihtimali yoktur.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 14:01
Sayın Ocaktan;Yazılarınızın nasıl yıkıma yol açtığını gözlerinizle görüyormusunuz?Peygamber ve hadilerini,hadis imamlarını ve hatta Kur'an müfessirlerini bile devreden çıkaran,Camiye,cemaata,din adamlarına çatmayı marifet sanıp ekranları mülevves eden,İslâma ve müslümanlara sataşanlara tek kelime etmeyen Yaşar Nuri tiplerine malzeme veriyorsunuz.Tebrik ederim.Bunun hesabını Allah'a nasıl vereceksiniz?
Muhtefi. 27 Temmuz 2019 19:30
0
Sn Yazarı İyi niyetli bu tikanmisliga nasıl çare buluruz derdinde diye anlıyorum. Profesyonel sıkıntı Ulemayim, Hocayım,Mollayim,Ilahiyatciyim diyenler arasından!Çıkıyor.Hadisleri inkar eden,Sevgili Peygamberimizi sadece Aracı görenler.!Yanmaz kefenciler. Indirilmis Din diye zuccaciye dukkanina Balyozla dalanlar.Hepsi hesapta Düzeltiyorum diye Allak, bullak ediyorlar.(siradışı feto ,adnan ,evrenosoglunü vb saymadik daha) ) Oysa sadece Ahlak ve Edebli olalım desek hersey duzelmeye başlayacak.!.acizane
EKO 27 Temmuz 2019 13:13
Bizzat İslam enstitülerinin araştırmalarına göre; İslami ahlakı ve insanı değerleri en önde tutan, en adil düzenleri kuran devletler Yeni Zelanda ve Kuzey Avrupa ülkeleri. Bırakın İslam'ı, halklarının ve yöneticilerinin başka bir dinle dahi alakaları yok. Ortak özellikleri; evrensel ahlak, akıl, vicdan ve adaleti özümsemiş olmaları. Demek ki bunlar herhangi bir dinin tekelinde değilmiş!..
EKO 27 Temmuz 2019 13:07
Siyasetin illa din merkezli olması gerektiğini yazan kardeşlerim, Siz bireysel hayatınızda dindar olun ve eğer bu sizi ahlaklı insanlar yapıyorsa o ahlakı toplumsal ve siyasal günlük işlere de taşıyın. Orada zaten bir sorun yok. Ancak, herkesin sizinle aynı inançta olmasını, devlet işlerinin de bu inanca göre yürütülmesini istemek, tektipleştirme talebidir. Böyle bir şey olmaz. Diğer insanlarla ancak ahlak, akıl ve vicdan ortak paydasında buluşulur. İnanç kişiseldir ve ahlaklı, akıllı, vicdanlı olmak tek bir inancın tekelinde değildir.
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 07:14
Sayın Ocaktan;Müslüman inandığı gibi yaşamalı,yaşadığı gibi inanmamalı.Hata bizim dinimizde değil,onu yanlış anlayıp,yanlış yaşayandadır.Siz maalesef kaleminizi ustaca istimal ederek dini argümanları hayattan soyutlamak istiyorsunuz gibi bir algıya sebep oluyorsunuz.Bu manen büyük bir vebaldir.Yazılarınızla CHP zihniyetine hizmet ettiğinizin ve onların değirmenine su taşıdığınızın farkındamısınız acaba?Ashab-ı Kiramı eleştirmek edebe aykırıdır.Sizde Yaşar Nuri'ler gibi sadece Kur'an müslümanımısınız?Peygamberi ve Ashabını devre dışımı bırakmak istiyorsunuz?
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 11:19
3
Sayın Ocaktan'ın bu yazısı uyduruk dine karşı. En güvenilir hadisçi denilen Buhari bile Peygamberimizin vefatından 200 küsur yıl sonra kulaktan kulağa dolaşanları dinlemiş, 600 bin hadis toplamış, kendisine göre filtrelemiş, uygun gördüklerini yazıya geçirmiş. 200 yıl önce, yani yaklaşık 8 kuşak önceki deden öyle yaptı böyle dedi deseler şüpheyle karşılarım.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 21:51
Dünyada inancını/dünya görüşünü merkeze alıp da siyaset yapmayan hiç bir devlet yoktur... Çünkü devlet insan içindir. Evrensel ilkeler dedikleri de budur...
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 21:51
Din merkezli siyaset müslümanları her zaman özne yaptı. Ne zaman dinin emirlerini bırakıp başka şeylere meylettilerse her zaman nesne oldular. Günümüzde de olduğu gibi.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 21:03
Amma din düşmanı ve CHP trolu varmış.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 21:55
2
Din düşmanı değil. DİNDARIM ELHAMDÜLİLLAH. .eksiğim nefsimden. Hayra ait olanı Haktan.hiç bir zaman DIN,VATAN MILLET Aleyhine olmadik,olmayız. Burada son derece Seviyeli iyi niyetli Arkadaşlar var.(istisna olabalir) Dinden Bahsedip bizi Kafesleyenlerden :))..uzakiz. yemezler. !.:))..şahsım adına İç siyaset ve partiler üstüyum. Kim Vatana, Millete,Milli ve Manevi degerlerimize hizmet ederse baştaci. Sloganvari Yobazizm AFYONuyla uyumayiz. :)).gecti Bolunun Pazari. :))
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 21:04
"Ak Partiyi denedik olmadı, öyleyse siyasette dinden fayda yok" demek bir yanılsamadan ibarettir. Çünkü Ak Parti İslamî referansla siyaset yapan bir parti değildir. Liberal soslu(ilk zamanları için) muhafazakar-demokrat bir partidir Ak Parti. Özgürlükçüdür, bireycidir falan filan...
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 21:44
0
Özgürlükçü evet, KHK'dan atılanlar, hapisteki gazeteci ve milletvekilleri, yıllarca FETÖ kumpası ile hapis yatırılan generaller, askerler. Bireyci evet, reislerinden habersiz adım atamayan biatçı vekiller, bakanlar, sempatizanlar. Dini referansla siyaset yapmak, en büyük din düşmanlığı.
21.44'te verilen cevaba dair... 27 Temmuz 2019 01:12
0
Dini referans alacağınız alanı siz belirliyorsanız dine değil kendinize (veya dine yer gösterirken neyi referans alıyorsanız ona) iman etmiş olursunuz. Bu durumun anlaşılması için biraz düşünce mesaisi yapmak gerekiyor kanaatimce. Ayrıca partinin iddialarında ne kadar tutarlı olduğu kendi problemi. Onu partililerle tartışmak daha isabetli olur
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 20:16
Ufak serzenişlere darışmayacaksan ocaktan şunu belirteyim. Şaşı baktığın için olayları tersten okuyorsunuz.Yakındığınız gerçekliklen sizde uzaklaşmışsınız. Başlığınızın doğrusu şu. Siyaset merkezli din anlayışı müslümanları gerçekliğin dışına attı.!
Herhangi bir okur 26 Temmuz 2019 19:27
Sayın Ocaktan, din merkezli siyaset mi, siyaset merkezli din mi? Açıkçası İslamcıların dinimize zarar verdiklerini, kötü örnek olduklarını, Allah katında makbul kullar olmadıklarını düşünüyorum. İş hayatımda gördüğüm, rüşvet almadan ve vermeden çalışan İslamcı sayısı her on kişiden ancak ikidir.
KARAR OKURU. 26 Temmuz 2019 18:57
Islam maskesi takan ama muslumanlik adina insanlari islamiyetten sogutan ve kendileri gibi dusunmeyenleri dusman gorenlerden ne beklenir? Bugun ulkeyi yonetenler hak hukuk ve adalet dediler ama yaptiklari tam tersi. Haksizlik hukuksuzluk ve adaletsizlik. Bugun ulkeyi idare edenleri tv lerde gormek ve seslerini duymak istemiyorum. Kendileri den olmayanlari dusman goren bir zihniyete. Sag kalirsam torunlarima islamiyet namina iktidara gelen ve adaletsizlikte sinir tanimiyanlari anlatacagim. Ya Bü yalancilar torunlarina ne anlatacaklar acaba?
Hasan 26 Temmuz 2019 17:35
Din de siyasette insanların sorunlarını çözmek, mutlu etmek için vardır yoksa şu anda olduğu gibi sorunların bir parçası haline gelirler. Hikmet(akıl)-hüküm(kanun)-hükümet(sistem)-hakim(yönetici) dörtlüsünün ilişkisi kopmuş vaziyette. Şeyhler ölüyor postlarına şeyhzadeler oturuyor ve şahlar ölüyor tahtlarına şahzedeler oturuyor...gel keyfim gel. Söz konusu taht ve post olunca dinin teferruat olduğu bir yerde ha merkezde din olmuş ha siyaset ne değişir ki! İnsanı merkeze almayan bir din ve siyaset sorunları çözemez.
Abdulkayyum 26 Temmuz 2019 17:35
Birisi aksi görüş beyan edip yorumumu hafife almış olmalı... Ben hem Atomfizikcisi hem de Atomkiyacısı olarak çalışmaktayım. Kur'anda anlayanlar için her ilmin özü vardır, lakin açıklaması yapılmaz. Pratikte Uranyum'un cevherlerden nasıl kazanılıp zenginleştirileceğini çok iyi bilirim.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 19:36
0
Onun için mi Müslüman ülkeler bilimde, ilimde, teknolojide Batıya fark atmış? Bide şu “Atomkiyacısı” nedir açıkla da bişeyler öğrenelim.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 19:46
1
Toryum konusunda da aydınlatın bizi.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 20:03
1
Tam olmuşsun; )))..Tebrikler. :))..
Kafkameli 26 Temmuz 2019 16:18
Bence metafizik referans bahanesi, devleti baba malı olarak görmek asıl mesele. Babadan devredilen devlet bir hane gibi görülmüş "benim devletim demek olmuş
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 15:27
İyi ya işte, dünya gerçekliğinden kopuk olanların siyasette başarılı olmaları muhal! alan size kalıyor dünya gerçekliğinin göbeğindesiniz. Arabalardaki benzin artığının insan hayatı üzerindeki etkisini bilen yada sana fısıldayan var mı? Ozon tabakasındaki yırtıkla ilgili sebepler o gerçekliğe yakın olanları ne kadar ilgilendiriyor? Suriyedeki katilin katlettiği insan sayısı resmi rakamlara göre 600 bin stk'lara göre 1 milyon sürgünler 7 milyon oldu biliyorum gerçekliğinizin dışında. Güney Amerika neden yoksullukla boğuşur petrolü varken gerçekliğin bir cevabı var mı? gerçekliğe yakın kişi
HACI MURAT 26 Temmuz 2019 15:14
Ben onu bunu bilmem,şunu bilirim: Din müslümanın hayatının merkezindedir.Merkezinde din olmayan hayat,hayat değildir.Bu,siyasette, sanatta,ticarette,eşya,insan ve çevre ile ilişkide...her şeyde böyledir.Bunun böyle olması aklı bir kenara atmak ve dünyadan el etek çekmek anlamına da gelmez.Nitekim denizin altından ve üstünden yollar,tüneller açanlar,hızlı trenle ülkemizi tanıştıranlar,dinle arası iyi olanlar.Eleştiriye tahammül ise taa Hz.Ömer zamanından beri şiarımızdır. Devlet adamları her zaman uyarılmıştır.
AntiSpam 26 Temmuz 2019 16:29
2
Marmaray tünelini açan Japonlar, Osmangazi köprüsünü yapan Japonlar, hızlı trenlerimizi İspanyollar imal etti. Hem Japonlar'ın hem İspanyollar'ın dinle arası iyidir, haklısın.
HACI MURAT 26 Temmuz 2019 17:14
13
16.29 Konu sadece icat etmek değil, faydalanmasını,memlekete getirilmesini bilmek de dünyadan el etek çekmemiş olmanın göstergeleridir.2002'den önce üçlü koalisyonlar içinde yer alan CHP niye bunları düşünüp icraata geçemedi?
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 17:58
0
:)))...Eyvallah ama lafla olmayacak. Lisan ı Hal önemli. Yoksa orda bir koy var uzakta o köy bizim koyumuzdur, gitmesekte, gormesekte o köy bizim koyumuzdur. ! Oylesi degil..Hal olacak Hal.yoksa Evdeki çoluk, çocuk makara yapar :))..önce Ahlak, Edep, ilim, irfan karşısında kimse DU-RA-MAZ....böyle bir Şuurlu Iradenin karşısında. Slogan ile olmuyor,olmaz.Avucunu suya koymadıkca Şu içemezsin der. Ummul Kitap. Acizane.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 18:50
0
HACI geçenlerde biriyle konuşuyorum. Adam dedi ki : Bu siyasal İslamcılar yüzünden insanlar dinden uzaklaşıyor. Bu dindarların, din ile ahlak arasına koydukları mesafeyi görenler; din buysa ... diyorlar. Ben de, dedim ki : Söyle onlara yapmasınlar, bunlar dindar mindar değil ki. Sonra da, acaba dindarlar mıdır, günahlarını almayayım, falan, diye düşündüm. Sana itimadım var. Madem sen bunların "dinle arası iyi" diyorsun, o zaman öyledir. İyi bak kendine. :)
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 19:11
2
@17:14, 3 yıl süren 3 partinin koalisyonundan bahsediyorsun, orada CHP yoktu, DSP, MHP VE ANAP koalisyonudur. O koalisyon 10 milyar dolar cari açıkla yönetimi devraldı ve AKP'ye 626 milyon dolar cari açıklı bir ülke devretti, kemerleri sıkıp borç ödedi ama kemer sıkmanın bedelini sandıkta ödedi. Hacca gittiğinde beyaz şapka takmanı tavsiye ederim, malum güneş ve sıcak çok.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 20:59
2
Antispam ve diğer CHP trolleri ne haber
HACI MURAT 26 Temmuz 2019 23:21
3
19.11 CHP=DSP.Aynı kafadaki insanların buluştuğu yer bunlar.
Muhtefi. . 27 Temmuz 2019 00:45
0
20:59...Muhtefi..sanırım YANLIŞ tabela takmışsın. !...:))...ben her partiye mesafeliyim. Partizan filan değilim. Öyle çıplak eleştirme Terbiyesi yok bizde.! Yapici eleştirebilirim TÜM PARTİLERİ. .. ve bir partiye Holiganizm ile baglanmak tarzım değil....** Kafa KARIŞMASIN diye yazdım. .**bizim Icin Oncelik TURK MILLETINİN istiklal ve istikbalidir.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:43
İslam'ın önceliği ne o konuda bile anlaşamıyoruz. Siyasal İslamcı bir kitapta Müslümanın kelimeyi şehadetten sonra ilk görevi namaz kılmak değil İslam devleti kurmaktır diyor. Büyük fıkıhçımız İslam düzenine giden yolda hataları yolsuzlukları ifşa etmeyin buyuruyor. Büyük davalarla uğraşmaktan adalet, ahlak gibi küçük meselelere hiç sıra gelmiyor.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 15:15
0
Eğer devleti adaletsizlik, ahlaksızlık, yalan-dolan, yolsuzluk üzerine kurmakta bir sorun yok diyorsan Müslüman ülkelerin niye geri kaldığına bir açıklık getirmiş oluyorsun.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:42
Çok doğru tespitler. Gösterdiğiniz nedenlerden dolayı 56 İslam ülkesinde 1,5 milyar müslüman bir demokrasi inşa edememiş, fen bilimlerinde bir Nobel ödülü alamamış, Dünya’nın en iyi 500 Üniversitesi arasına bir üniversite sokamamış yani kısacası bilimde, ilimde, teknolojide hep nal toplamış.
Incezeka 26 Temmuz 2019 14:06
Din merkezli siyasetten bayagi ekmek yedin,vaziyet ekmek kesildi simdi itiraz ediyorsun.
Parti kurmak “ihanet” oldu. Ne yani, sen de partini, partinden ayrılarak kurmadın mı ? Şimdi, biz de sana “hain” mi diyelim ? Daha dün, boş çuval gibi yıkılırlar, diyordu, baktı ki dimdik ayaktalar; şimdi, bedelini ağır öderler, diyor. Dolduramadığı koltuğun altından kaydığını bile bile, kuyruğu dik tutma efelenmeleri bunlar. O ne kadar saldırganlaşsa da, ne kadar hakaret etse de, ne kadar korkutmaya çalışsa da “karşıdan” ses çıkmıyor. Büyük sessizliğin nelere gebe olduğunu, anladı galiba. Korkusu bundan olmalı.
E.K 26 Temmuz 2019 13:00
Harika bir yazi. Dusuncelerimize tercuman olmus...Kendi cikarlari icin dini kullanmakta beis gormeyen siyasetcilerin hukum surdugu yerde demokrasinin yerlesmesi, hukukun ustunlugunun gerceklesmesi mumkun degildir..Bakiniz 17 yillik Akp iktidari donemi....
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 12:05
Bir musluman olarak din merkezli siyaset yapmayalım.sayin yazar ne tavsiye edersiniz?? Ne merkezli yapalım.dunya işlerini de din merkezli yapyalimmi.ne yapalim.??
cumhur 26 Temmuz 2019 14:36
0
Dini nema olarak kullananlar dine en büyük zararı verenlerdir! Müslüman yalan söylemez.Emanete canı pahasına sahibolur.Verdiği sözü tutar.Bunları uygulamayanlar ben müslümanım demesin ve kimseyi kandırmasın.Yüce Mevla'yı da kandıracak değilsin...
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 18:05
0
Din merkezli siyaset yapan İslam ülkeleri niye kan gölü? Müslüman ülkelerden kaçan mülteciler niye Müslüman ülkelere değilde Batı’ya sığınmak istiyorlar? Bazıları işin kolayına kaçıp suçu ABD’ye İsrail’e atıyor. Yahu o devletler daha ortaya çıkmamışken de Müslümanlar birbirini yiyordu. Aç oku mezhepler arasındaki savaşları.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 20:06
0
Boş dükkan müşteri gelmez. Tabela istediği kadar ışıklı, fiyakalı olsun :))..önce raflari dolduralım. Müşteri aramazsak ta gelir. !..
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 21:04
0
Cumhur kardeşim müslüman böyle olmalı demişsin .doğru demişsin .eeee ne yani her işimizin merkezine dinimizi koymayalimmi .giyinmeyeden ticarete kadar.yoksa din hayatımızın bazı kısımlarını kapsayip bazılarını kapsamiyomu
Muhtefi. . 27 Temmuz 2019 00:53
0
Burada da 21:04..SAHTE Muhtefi varmış. :)) Mahsustan mi yapiyorsnuz. !..İsim kabızlığı yok bizde TÜRK -İSLAM BUYUKLERINİN isimleri cook yenisini Alırız. Verebilirim beğendiysen.! :)) .ayrıca Cumhur fakire daha yakın ve yanlis anlamışsın onu bize gore Doğru yorum yapmış. Biraz sert bitirmiş Müslüman denmesin degil de..sadece lafta Müslüman (gafil) .Müslüman Elinden,Dilinden Belinden, Emin olunulan kişidir. Laf ebesi olan değil. !..acizane.
metin 26 Temmuz 2019 11:55
Biz turkiyeli muslumanlara gore; anayasa mutlaka Kuran-i kerim referans-kaynak alınarak olusturulmalıdır,aksi islama gore meşru-geçerli degildir ve tartısmaya kapalıdır. siyonist evangelistlerin dini olan demokrasi ve partileri muslumanlar için reddedilmesi gereken unsurlardır. biz muslumanlara gore (Kuran-ı kerimin ilkeleri geregi) hakimiyet kayıtsız sartsız Allahındır milletin asla olamaz.yegane kanun koyucu Allahtır. dünyadaki sorunların sebebi ;gozardi edilen şeriat degil, tam tersi demokrasi gibi uydurulan, insan kaynaklı dinlerin yonetimlerde hakim olmasıdır.biz boyle düşünüyoruz.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 12:25
2
Bir Türkiye vatandaşı ve müslüman olarak dediklerinin, hiç birine katılmıyorum. Hz Peygamberin uygulamalari ortadadir. Devletin dini adalettir. Bu adalet ki, ırk, mezhep, din, ayırmaz. Tagutcu anlayışla, dinimizi çorba ederseniz güdük kalırsınız. Recm vandalizmini dini gereği diye yedirirler, ruhun duymaz sonra
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 13:40
4
Sadece SLOGAN 11:55. ve Sadece Slogan. .Trafik Kuralları İslam dışı mi. ?? Hastane hijyen kuralları vb say sayabilirsen.Şeriat dediğimiz MEŞRU, Legal, Güncel. .merdiven altinda ogretilen yobazizm degildir..!.Dusunelim.lütfen. .İslam Çağlar üstü hep yenidir.Dünyada Hakimiyet ve Refah IMAN'la değil ADALETLE olur.Elbette bunu ortaya cikaracak olan MİLLETİN HAKİMİYETİIDIR. .Ya.ne .!.Müşriklerin. dediği gibi gökten Melek gelmeyecek. :)). .Bırakın aşırı hipnoz Sloganları ÇIKMAZ SOKAK orası. .!..
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:51
1
Peki hiç düşündün mü niye Müslüman ülkeler her alanda Batı’nın arkasında nal topluyor?
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 15:09
0
Yani sen diyorsun ki hırsızlık yapanın elini keselim, kadınlara mirastan yarı pay verelim, dört kadınla evlenelim. Oysa Allah bunları öneri olarak sunmuş, örfe açık kapı bırakmıştır. Senin demene göre demokrasi olmayan ülkelerin en gelişmiş ülkeler olması gerekir. Var mı örneği.
İman+hayat+ şeriat+ittihadı İslam.Kurani nebevi çizgi böyle gelişti.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 20:07
0
Ummul Kitap Ey İman ettim diyenler, İman ediniz der. Niye ki.!..İman şuuru oldu mu gerisi kolay. .
'Kabul gören gerçek şu; " akıl ile nakil çatıştığında akıl esas alınır.Ama o akıl aakıl olmalı."İşaratül İ'caz.B.S.Nursi.
NİNNİ DE NURCUM NİNNİ :) 26 Temmuz 2019 13:48
4
Nurslu Said’in dediğini sizin için tercüme edivereyim : Akıllar dağıtılırken ben en öndeydim, payıma çok düştü. Ben de payıma düşenlerden, öğrencilerime (Yani abilerinize) az biraz dağıttım, size hiç kalmadı. Zaten ben varken, sizin başka şeye ihtiyacınız yok ki ! Biliyorsunuz, Kuran bile, beni müjdelemek için indirildi. Şimdi yapacağınız, abilerinizin önüne oturup kitaplarımı "dinlemek". Talimatlarından dışarı çıkmamak. Anladınız mı, akıl akıl olacak ! Sizinki …
bir okur 26 Temmuz 2019 11:30
İslam tarihinde dört halife devrinden sonra din, iktidarın ele geçirilmesi ve uzun vadeli kullanılması için genelde kullanılmıştır. Maalesef şu anda ülkemizdeki mevcut iktidar da dindarların umutlarını kullanarak iktidarı ele geçirmiştir. Şu anda da dini işine geldiği gibi kadar kullanmaktadır. Örnek vermek gerekirse yanlış Suriye ve mülteci sorununu İslam'daki ensar-muhacir kavramları ile kamuoyuna kabul ettirmeye çalışmaktadır.
Musto 26 Temmuz 2019 18:53
0
11.16 adımı kullanıyorsun benim bòyle saçma bir yorum yapmayacağımı yorumcu arkadaşlar anlar lütfen saygılı ve cesaretli ol adın neyse onu kullan.
Musto 26 Temmuz 2019 11:16
Mehmet bey yazınızın daha ilk paragrafı falso.neden ak partiden ayrildiginizi anlamak için ilk paragrafı okumak yeterli.ne yiyip içiyorsaniz değiştirin .din bakışlı siyaset dünyayı algilayamiyormus peeehhhh
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:51
1
Eğer din bakışlı siyaset Dünya’yı algılıyor olsa idi bugün Müslüman ülkeler ile Batı ülkeleri yer değiştirmiş olurdu. Ama bakıyoruz her alanda Batı’nın gerisinde kalmışız.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 09:52
Okuduğumuz kitap onu okuyan kişinin bilgisine, içinde yaşladığı toplumun gelişmişlik düzeyine, maddi durumuna, karakterine ve dünyanın o anki koşullarına göre değişir. Kur'an da ne yazdığı kadar onu okuyan, sözde ona bağlı olduğunu düşünen Müslüman şahsın neyi ne kadar anladığı da önemlidir. Kişi dünyayı ve kendisini bilmiyorsa, hep başkalarının sözleriyle konuşuyor, işine geldiği gibi yaşıyorsa Kur'an ne yapsın? Önce içimizdeki cehaleti ve nefsimizi yenmeliyiz diyeceğim ama zor bu işler...
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 12:12
0
Yorum yaparak vakit kaybetmeden imzalıyorum. :).Esaret (beynin patinaji) altında olana Yuce Islam Dini Aklını kullanmıyormusunuz, çok az tefekkür ediyorsunuz. der..kendim dahil zor bizim anlayışımız. !.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 09:48
Bizim ülkemiz ne zaman dünya gerçekliğine uygun yönetildi?
Rasim 26 Temmuz 2019 16:22
0
peki dünya gerçekliğine göre yönetilmedi ise bir yerden başlamak gerekmez mi. patinaj eden araba gibi hep eskinin yanlışlarını gündeme getirerek mi yaşayacağız. Bizim elimizi kolumuzu bağlayan ne. 1945 li yıllardaki Almanya ile şimdiki bir mi. Yerle bir olmuş Almanya yerine bugün 500 milyar bütçesi fazla veren dünyanın en gelişmiş ülkesi oldu.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 08:45
Çok güzel tespitleriniz var. Hem devlet yönetiminde hem bilimsel gelişmede hem de sorgulayıcı felsefi anlayışta din bir devre kesici olarak kullanılmış, eleştiren, sorgulayan kim varsa İbni Sina'dan, Farabi'ye, İmam Azam'a kadar hepsine kâfir denmiştir. Din bu işler için kullanılmış. Günümüzde de oy için kullanıldığı gibi.
Musto 26 Temmuz 2019 08:39
Beraber büyüdüğümüz amca çocuklarımın bir kısmı çiller döanemi hizbullaha katılmışlardı operasyon yapılınca yanıma geldiler bir kaç nasihatta bulunduk anında katlimin vacip olduğuna karar verdiler eşleri yakınımız nerdeyse perde arkasından konuşuyoruz şahsen ben bunlarla ayni havayı solumak istemem hepimizin allahın askerleri olmamız ve daima malımız ve canımızla hizbullahın hizmetinde olmamız onlara göre emrolunmuş. Yüce Allah bu kadar acizmi biçare kullardan yardım istiyor.
Ferhan1975 26 Temmuz 2019 08:21
Kurani mesajın anlaşılması, büyük ölçüde anlayana bağlıdır. Allah, Kuran'da bir çok konuda kesin kurallar koymamış, kulun özgür iradesine yorum özgürlüğü bırakmıştır. Kuran'daki yazılı kuralların belki milyon katını din adamları yazmıştır, bunların arasında taban tabana zıt görüşler de vardır ve hepsi "Allahın aslında" kendi yazdığı gibi emrettiğini iddia eder, iddia etmekle kalınmaz, bu cihette cinayet bile işlenir. Hristiyan Protestanlık, bu sorunu, İncil dışındaki tüm kaynakları reddederek çözmüş, kul kelamının Allah kelamı diye pompalanmasını engellemiştir.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 07:06
Sayın hocam şu yazınızın başlığı serlevha olarak saraya asılmalı ve günlük bütün devletlülerimiz bunu görerek işe başlamalı lakin ey müslüman kardeşim ne dünyada ettin rahat ne aleme verdim huzur diyorya şair
Özkan 26 Temmuz 2019 06:04
İslamcıların en büyük sorunu “yaşan(ma)mışlık sorunu “onlarında herkes gibi doğrusunun ve yanlışlarının olabileceğini kabul etmeleri için tecrübeye ihtiyaçları var.Bun da laik yapının günahı çok bu yaşan (Ma)mışlıkta.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 05:10
Sizinle her zaman hemfikir olmasam da takdir ettigim bir dusunur - yazarsiniz. Bu makalenizde beynimi kurcalayan bir sey var: ibrahimi dinler "kutsal" kitaplara baglidir. Kuran'da ve incil'de yazili olan bazi ayetler tartisma konusu olsa da, bazi ayetler de acik secik adaletsizlik, haksizlik ve esitsizlik icermektedir. Ozellikle bu 3 dinde de ayirimcilik oldugu gerceginden kacis yoktur. Sorunun kaynagi da bu.
Haklısınız....Hocam.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 02:30
Görmemişleri adam zannedip makamlara getirdik, hem kendini rezil etti , hem ülkeyi mahvetti, hem de bizi utandırdı. Keşke hiç iktidar olmasalardı.
Abdulkayyum 26 Temmuz 2019 01:20
Ah Hocam ah! Akıl dediğiniz nedir ki! Yeryüzündeki ifsatların tümü kirli akıl yüzünden değil midir? Akıllarda şeytanlar oturuyorlar. Önemli olan onları şeytanlardan temizlemek. Peki, nasıl olacak bu eylem? Tabii ki her gün çokça Kur'an ve içindeki süreleri okumak suretiyle. Günde en az yüzer Fatiha, İhlas, Felak, Nas sureleri, Ayetel Kürsi okuyan kimse aklını her türlü işgal ve manevi pislikten temizlemiş olur.Zira zikredene büyük bir melek ordusu eşlik eder, şeytan ona asla yanaşamaz, aklı da, ilmi de bin misli artar.Zikredenin yanında hazır bulunan melekler zakire sayısız gizli ilim öğret
Yüksel dinçer 26 Temmuz 2019 09:27
0
sen uçmuşsun be hacı bi aşağı in ya
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 09:39
0
Acemi trol. İşe yeni başladin sanırım.
Muhtefi. . 26 Temmuz 2019 12:07
0
Ciddiye alayım mı. ??..Bilemedim. .!!..ama acirim etrafındaki insanlara. !.yazık onlara.
karar okuru 26 Temmuz 2019 14:32
1
Füze, uçaksavar, uçak, otomobil üretmek için, ilimde ve bilimde zirveye çıkmak için bu sureleri kaç defa okumak gerekir? Mesela füze motorunun gizli ilimleri?! kaç Fatiha okuyunca açığa çıkar. Sayılarını yetkililere ver de S 400 alacağız diye Amerika ile papaz olmayalım. Yoksa bu batın ilmini Müslümanlardan gizliyor musun?
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:53
0
Kuran okuyarak bir yerlere gelinseydi bugün Kuran okunmayan Batı’nın arkasında her alanda nal topluyor olmazdık.
Doğru soyluyorsunuz da sahabe ile ilgili hadisleri nereye koyacagiz Sn Ocaktan. Bu konunun din ve tarih alimlerince tartışılması gerekiyor.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 05:43
0
O sahabeyle ilgili hadisler uydurma kardeşim. Onlara kutsallık atfeden o sözler akla ve dine aykırı. Peygamberimiz gördü diye hiç kimse kurtarıcı yıldıza benzetilemez. İçlerinde bir sürü yanlış yapan insanlar var. Bu hadisler daha çok Emeviler zamanında halkın körü körüne itaatini sağlamak için uydurulmuş.
Yüksel dinçer 26 Temmuz 2019 09:38
0
1400 yıldır tartışılıyor peyganberin vefatının ilk saatlerinde başlanmış üç halifenin birbirlerini öldürülmesiyle bu güne gelinmiş biraz daha tartışalımmı?. bilimin ve mantığın kullanılmadığı her görüş ve inanç kaos'tur hadi bi uyanın yav
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 09:40
0
Ne diyor o hadisler? Benim ashabım hiç hata yapmaz, her fiili bir içtihattır mı diyor? Üstelik ashab hadislerinin çoğunun zayıf veya mevzu olduğunu hadisçiler söylüyor.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 00:33
Müslümanlık ve metafizik, ruhanileşme kel alaka... Dibine kadar ahlaksız kapitalizm ; dünyevileşmede denileşme ve seviye diplerde... Bunu yazmak zor çünkü yazacak kalemler tam da bunun göbeğinde... saygılar...
Sizi doğrulardan uzaklaştıran iflah olmaz saplantılarınız var. Onlardan birisi de her fenalığı İslamı referans alan devlet anlayışına yüklemenizdir. Fatih İstanbul'u fethederken din merkezli bir dünya görüşü vardı. Osmanlı din merkezli devlet anlayışından uzaklaşıp Batıyı taklit ettikçe çöktü ve yıkıldı. Adı ne olursa olsun İslam merkezli olmayan bir siyaset İslam olmayan bir merkeze aittir ve İslam merkezli olmayan bir Müslümanlık algısının ürünüdür.
Karar Okuru 26 Temmuz 2019 03:32
0
Fatih hiç islam merkezli bakmamıştır
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 05:47
0
Fatih'e kadar din devlet üzerinde sınırlı etkiye sahipti. Şeyhülislamlar devlette ön sıralarda bile olmazdı. Devlet yönetiminde örfler etkindi. Ne zaman ki dinin etkisi artmaya başladı, şeyhülislam birinci sıraya geldi gerileme başladı. Bu dediğin ezberlenmiş ve sebepleri gizleyen bir kolaycılık ankayışı.
Yüksel dinçer 26 Temmuz 2019 09:42
0
islam merkezli 56 ülkeden bir örnek verebilirmisiniz sayenizde aydınlanalım
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 09:47
0
İstanbul'un fethinden sonra ulema Fatih'i tebrike giderler. Zaferin evliyaların himmeti sayesinde olduğunu söylediklerinde Fatih, "Kılıcımın hakkıyla almışım, onlara ne ki" türünden bir cevap verir.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 12:43
0
00.12 Bu doğru değil. kısaca, batı ticaret, hukuk ve serbestiyet sayesinde kalkındı. osmanlıda 3ü de zayıftı.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 14:09
0
Fatih din merkezli baksaydı İstanbul'u fethedemezdi. Zira uyduruk hadislere göre Konstantiniye alındığında kıyamet kopacaktı. Fatihe bu yönde çok uyarı geliyordu. Fatih ise "hele bir alalım bakarız" diye cevap verdi.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 15:02
0
56 İslam ülkesinde demokrasi inşa edilememiş ve de din eksenli siyaset bu ülkelerin en belirgin özelliği. Peki niye her alanda Batı’nın gerisinde kalmışız?
okur 26 Temmuz 2019 15:17
0
Fatih konusunda tamamen yanlış düşünüyorsun. Fatih senin dediğin gibi olsaydı yabancı dil öğrenme merakı olmazdı. İtalya dan sanatçı getirip kendi tablosunu yaptırmazdı. Ayrıca yaptırdığı pek çok tablonun onun vefatından sonra yok edildiği belirtilmektedir.
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 22:28
2
Yorumuma cevap yazan bütün arkadaşlara: Bazı konularda farklı düşünüyoruz. Ama yazarın makale başlığı kendi içinde kavgalı bir cümle. Müslümanlık imanla ilgili bir kavramdır. Gerçekçilik bilimsel bir kavramdır. Müslüman bütün işlerinin merkezine dini almak zorunda olan kişidir. Hatta İslam'ın tuvalete gitmekten, cinsel ilişkiye kadar hayatın her alanı için kuralları var. Bu kurallara riayet imani bir konudur. Gerçekçilik gerektirmez. Fatih bir Müslümandı ve padişahlığının merkezinde en belirleyici etki İslamdı. Hele bir arkadaşımızın Fatih'in lisan bilmesini din merkezli olmadığına delil göste
KARAR OKURU 26 Temmuz 2019 00:14
Çok doğru tespitler, Allah razı olsun
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN