Back To Top
İslamcı bir reformist

İslamcı bir reformist

 - Son Güncelleme: 27.02.2019 Çarşamba 08:43
- A +

Sultan II. Abdülhamid dönemi Türkiye’nin tarihî yolculuğunu anlamak bakımından fevkalade önemli  laboratuvarlardan biridir. Fakat ululaştırma ya da kötüleme tarzındaki ideolojik bakışlar körlük yaratıyor, genelde tarihe, özelde Abdülhamid ve Atatürk dönemlerine ‘laboratuvar’ gibi bakamıyoruz.

Bugün Abdülhamid’in İslamcı-reformist sadrazamı Tunuslu Hayrettin Paşa’yı yazacağım.

Abdülhamid ‘devleti kurtarmak’ için yetkileri şahsen kendi elinde toplamak istiyordu: Yönetim tarzı o zamanın deyişiyle “idare-i şahsiye” (otokrasi) idi.

Batı’daki gelişmeleri çok iyi bilen Hayrettin Paşa ise, yine ‘devleti kurtarmak’ için, yetkilerin anayasayla ve kanunlarla kurumlara ait olmasını, o zamanki şartlarda ‘hukuk devleti’ ilkesini savunuyordu: Tanzimat’tan beri ifade edilen “devlet-i muntazama” yani düzenli devlet…

Tunuslu Hayreddin Paşa

Prof. Bekir Karlığa Hocamız bilim tarihinde İslam-Batı ilişkileri konusunda değerli eserler yazdı, bize İbn-İ Rüşd ve Farabi gibi ‘öğretmenler’i tanıttı. Prof. Karlığa’nın yeni çıkan kitabı “Islahatçı bir İslam Düşünürü, Tunuslu Hayreddin Paşa ve Tanzimat” adını taşıyor. (Mahya Yayınları)

Modernleşme tarihimizin temel sorunlarını görmek bakımından değerli bir kitap.

Hayreddin, Tunuslu olarak İslami ilimleri çok iyi biliyor, imanla bağlı olduğu İslam tarihine bir sosyolog gibi bakıyordu. Tanzimat’ın Tunus’ta uygulanması çabalarında tecrübeler edinmişti. Avrupa’da uzun süre tetkiklerde bulunmuş, devlet yönetimi ve kamu hukukundaki yeni gelişmeleri çok iyi kavramıştı.

Görüşlerini “Akvem’ül Mesalik” (Yolların En Doğrusu) adlı kitabında yazmıştır. Karlığa şöyle diyor:

“İslam’da ıslah ve tecdit (yenilenme) düşüncesinin önde gelen ilk mümessillerinden birisi, belki de birincisidir. Onun Akvem’ül Mesalik’i yazdığı dönemde çağdaş İslam düşüncesi açısından aynı değeri haiz başka bir eser yoktu…” (S. 169) 

Osmanlı sadrazamı

Abdülhamid, Şeyh Zafir Efendinin tavsiyesiyle, Tunuslu bu büyük beyni İstanbul’a davet etti, görevler verdi, layihalar (rapor) istedi, 4 Aralık 1878’de onu sadrazam yaptı.

Bu arada Hayreddin’in kitabı Türkçeye çevrilip yayımlanmıştı. Fakat kendisi sadrazamken ve de haberi olmadan kitap sansüre takıldı, toplatıldı!

Bu olay, birbirlerine çok değer veren Abdülhamid’le Hayreddin’in niye birlikte çalışamadıklarını anlatan bir simgedir.

Kitabı toplatılan Sadrazam Hayreddin “Batı’da yepyeni bir özgürlük anlayışının olduğunu, ferdî, siyasi ve ekonomik özgürlüklerin bugünkü Batı sisteminin temelini oluşturduğunu”, Müslümanların da bu yönde “ıslahat” yapmasını yazmıştı. (S. 50)

Hatta “adalet, kıtaların fethinden üstündür” diyordu.

Öyle bir devlette şahsi bir emirle kitap toplatma olabilir miydi?

Kurumlaşmış devlet

Prof. Karlığa’nın kitabında Hayreddin Paşa’nın Abdülhamid’e verdiği üç layiha tam metin olarak yer alıyor.

Paşa “her şeyi kanun ve kurala bağlı devlet” fikrini savunuyor, Abdülhamid’in askıya aldığı Osmanlı anayasasının (Kanun-ı Esasi) bazı düzeltmelerle ve yeni bir seçim kanunu ile yürürlüğe konulmasını, özellikle de “Bakanların Kurulu’nun yetki ve sorumluluklarının” kanunla belirlenmesini ısrarla talep ediyordu.

Böyle olmazsa her şey padişahın iradesine kalıyor, işlerin “kimin mesuliyeti altında olduğu tam olarak tespit edilemiyor”, devlet idaresinde “düzensizlik” oluyordu.

Abdülhamid bunu kabul etmediği için Hayreddin 8 ay sonra 28 Temmuz 1879’da sadrazamlıktan istifa etti.

Bizde emsali çok az olan ilkeli bir davranış.

Abdülhamid devlet yönetiminde ipler elinden çıkarsa tahtın ve devletin elden gitmesinden korkuyordu. Abdülhamid devlet yönetiminde kurumlaşmayı geliştirdi ama bu korkuyla çok sınırlı tuttu...

Tek parti devrinde de rejimin ve ülke bütünlüğünün tehlikeye girmesi korkusuyla 1924 anayasasının uygulanması çok sınırlı tutuldu.

Türkiye, devlet görevlerinin hukuka bağlı kurumlaşması konusunda elbette büyük mesafeler kaydetti. Ama bugün o devirlerin hamasi kavgasını yapmak yerine, aksama ve noksanları gidererek modern hukuk devleti haline gelmeye odaklanmalıyız.

Tunuslu Hayreddin Paşa ufuk açıcı bir düşünür ve değerli bir devlet adamıydı. Prof. Karlığa’nın kitabını mutlaka okumak lazım. Dr. Atilla Çetin’in 1988’de yayımlanan doktora tezi de çok değerli bir kaynaktır.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 28 Şubat 2019 13:14
Manidar bir gün.Yarın çantanızdan bir yazıyla çıkarsınız okurun karşısına.Konusu umarım "hukukun katli" olur. Yarab sonsuz şükür. Nerelerden nerelere evrildi 'hukuk' yolculukları.
Ahmet Şimşek 27 Şubat 2019 23:23
Üstadım, Dr Atilla Çetin'in doktora tezinin ismi nedir? PDF de var mıdır?
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 22:35
Efendim çok güzel yazıyorsunuz ama çok kısa kalıyor tatmin etmiyor. Mesela buradaki sadrazam ve kitabindaki çözüm önerileri ve Abdulhamit Han'in tepkileri vs çok kisa kalmiş. Sohbet havasinda yaziyorsunuz. Daha doyurucu daha geniş ve soruna daha odaklanici, yanlışları net bir şekilde ortaya koyucu ve net çözüm öneren kisacasi biraz daha bilimsel, daha batı standartlarında makalelerinizi bekliyoruz. Lütfen alinmayin. Saygilar.
Muhtefi. .. 27 Şubat 2019 20:54
Çok zor konular bunlar. Reform yaptık demek omlet yaptık hadi yiyin demek kadar basit değil. :))..zor konular. .onun için 1600 sonlarından beri patinajdayiz. .Hikmet, İrfan olmadan sadece Akil ile halledilemez. Allah Kitabında biz Kuran ve Hikmeti verdik der. Kalpleri ile düşünen der. .acizane. .reformist (batı mantığıyla olmaz burada ) olmakla yol alamayız. Biz bize benzeriz. Acizane. .
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 17:46
Sonra, günümüzde Medeni çağdaş yönetim sisteminin doğru tanımlayamandığı gibi.. Osmanlı da kendine bir çağdaş yönetim tanımlayamamaıştır. Bir yanda isdibdat diğer yan da İslami değerler ve öbür tarafta kömür karası çahil bırakılan toplum ve Aydınların fikir hezeyanlarının arasın da çöken imparatorluk. Günümüz de en azın da edindiğimiz girdiğimiz bir yol var. Hiç değilse bu yoldan ayrılmadan ağır aksak yol alabiliriz.. ançak, siyasa hala laiklik kavramını telaffuzdan çekiniyor, iç dünyasındaki hezeyan, anlayıp idrak etmesine engel
Şerif 28 Şubat 2019 11:30
0
muhterem'' hikmet'' ne sizce? ilim, bilim, fen, edebiyet, sosyoloji olmaya?
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 17:38
Osmanlı Aydınları bir yana bırakınız.. günümüzün çağdaş medeni üniversitelerinin her daldaki Fakülteleri; başta Hukuk, Tıp, Eğitim, Harp okulu ve bir çoğu Cumhuriyet’in ideallerini anlamanın ötesinde FETO’cu yetiştirmiş. Bu konuyu irdelemek, sorgulamak gerekmez mi? Diğer tarafta, ülkenin yasama ve yürütme organları bir İmamın yekpare hizmetkarı olmuş. Bu enterasan çöküş, ruhsal ve zihinsel özürlülük sorgulanmalı, en azından mevcut Cumuhuriyet değerlerini anlama yönüne gidilmelidir. Bu nasıl çağdaş öğrenim metodu? Bu nasıl medeni hukuk
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 17:26
Erdoğan biz tökezlersek batı bayram eder dedi hani rusya abd stratejik ortaktı Erdoğan yine ey lere başlayacak anlaşılan
KARAR OKURU 28 Şubat 2019 16:52
0
Attila İlhanın 'Hangi Batı'sını oku muhterem.
realist 27 Şubat 2019 17:11
akp bir dini cemaatmi yoksa siyasi partmi siyasi partiden çok dini cemaat gibi davranıyor akp liler durmadan din iman söylemi
muhafazakar demokrat 27 Şubat 2019 16:16
ideolojik körlükten uzak durmaya çalışan fikir emekcilerinin bir arada bulunması ,boğulma hissine kapılan ve aklını kiraya vermeyen insanlara ne güzel bir nefes! aklı selim düşünen lere ne güzel bir moral kaynağı .düşünüp yazıya döken ellerinize sağlık.
Omer nuri çağlar 27 Şubat 2019 15:59
Saygı değer Taha ağabey malesef siyasilerimiz ülkenin geleceğini tasavvur eden dünyada söz sahibi olan çağdaş yenilikçi hukukun üstünlüğünü değil günlük hamaset e dayalı kutsalları kullanmak yolunu sevdiği için olduğumuz yerde sayıyoruz gelecek tasavvuru olan çağdaş yenilikçi reformcu aydınlar mutefikirler devlet adamları hayal edeyoruz
cem aydın 27 Şubat 2019 15:04
sn Akyol yine faydalı oldunuz. Bir mesaj ancak böyle düşman kazanmadan şimşekler üzerine çekilmeden verilir.Tarih bilmek o yüzden önemli ve güzeldir. Sizi Nur vakfının 90 lı yıllarda Çemberlitaş'ta düzenlediği programdan tanır ve ilgiyle okurum.Karar da yazmaya başlamanıza sevinmiştim.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 15:02
AKP liler ve islamcılar dini kullanıp sömürdükleri sürece iktidarlarını sürdürüyorlar Bu saatten sonra hiçbir AKP li ve dinci islam'ı sömürmek ten asla vazgeçmezler Çünkü Bunlar Din sayesinde köşeyi dönüp karınlarını doğruyorlar.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 13:59
Naziler gerçek ateistlerdir.Ilber Ortaylı.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 13:47
Yeni bir ornek daha: gunumuzun islamcilari zihniyet olarak Osmanli islamcilarinin cok gerisinde...Bu ilginc bir arastirma konusu olabilir, sosyolojik, psikolojik, teolojik ve siyaset bilimi acisindan. Acaba bunda Kemalizm'in de bir rolu var mi?
E.K 27 Şubat 2019 13:46
Osmanli bizim atamiz. Gecmisimiz. ...Kilicinin keskin, bileginin guclu oldugu zamanlarda fetihler yapmislar...Ancak, bize kendilerinden hastalikli bir nufus, sorunlarla dolu darma dagin olmus, isgal altinda bir memleket birakabilmisler.....Gercek bu...Ben Balikesir'liyim. ..Burasi bin yildir osmanlilarin elinde....Bir pasa camii ve hamami haricinde bir kac mescit yapabilmis o buyuk osmanli burada....Baska hic bir sey yok...Ovmenin veya sovmenin ne kimseye faydasi olur, nede gercekleri gormemize yardimci olur...olmadida zaten yilllardir..!
Halil Korkmaz 27 Şubat 2019 13:34
Evet. II. Abdülhamid dönemi günümüze bire bir benzediği için o dönem benim de her yönüyle araştırdığım bir kesittir. II. Abdülhamid devletin bütün kurumları ve gerçek aydınlarını kendine tehdit olarak görmüş ve yok etmiş, kendini devlet yerine koymuştu. Kendisi yıkılınca da devletin yaslanabileceği bütün kurumlar ve yetişmiş insan da saf dışı edildiği için, fiilen zaten yok hükmünde olan (Devlet o kadar yıkılmıştı ki, Abdülhamid kişisel servetini bile Avrupa bankalarına yatırmıştı) devlet gerçekten yıkılmıştır.
hehehhe 27 Şubat 2019 13:29
Üniversitiler DİNLERİN ürettiği kurumlardır
musto 27 Şubat 2019 13:21
Döndük dolaştık aynı yere geldik Abdul hamidin bu kadar yetkisi varmıydı.
hüseyin 27 Şubat 2019 12:57
namık kemal mithat paşa tunuslu vb çok değerli kişiler vardı devlet sarayda şifre kalemi memurlarıyla idare edildi.kurumlar işlemez memurlar işgörmez oldu. osm devl bürokrasi ve belgelerle ıı abdh arşiv belgeleriyle inceledim. emperylistler her zaman tek adam rejimini ister. kanuni esasiyi uygulatmamak için osm-rus savaşı çıktı vs. üstad akyol un dediği gibi yakın tarihi doğru okuyup ders almalıyız
Halil 27 Şubat 2019 11:46
Yazarların kaleme aldıkları fikir ve düşüncelere sığ, basit ve suçlama üslubunda yazılan yorumları okumak insana sıklet veriyor.Lütfen daha dikkatli ve düzgün yazalım...
Kemal Nakıs 27 Şubat 2019 11:17
Milletin Efendisi(!) köylüden namuslu, dürüst vatandaş olması beklenir. Esnaftan, tüccardan hilesiz, hurdasız, kanunlara uygun ticaret yapılması istenir. Her bir vatandaştan kanunlara uyması gerekirse vatansever, alicenap...vs olması beklenir. Tamam da ya devleti yönetenler... En küçük bir kamu taşeron firma koltuğunda oturandan en büyük makama kadar idareciler, başkanlar, müdürlerden aynı ölçülere uyulması neden istenmez. Galiba bunun tek bir cevabı olsa gerek; gerçek ölçüde hukuk devleti olamamak ve devlet yönetiminde hâlâ Şark Ahlakının(!) geçerli ol
Bilal 27 Şubat 2019 11:15
Şundan eminim ki sadece İslam kanunlarí gerçek bir yönetim sunuyor, diğerleri ise %90 siyasetçilerin menfaati %10 halkın refahı için yönetmişler hep(bugünde aynı) demokrasi parlamenter başkanlık laiklik falan hepsini gördúk işte, koca koca bakanlar suç işliyor ama mahkemeler sus pus, sadece istifa ediyorlar. Türkiyeyi ABD'nin mülteci deposu yapiyorlar hiç bir hukuk mekanizması işlemiyor kimse gıkını çikaramiyor. Oysa İslam kızım fatma bile hırsızlık yapsa suç işlese adalet işleyecektir diyor.
karar okuru 27 Şubat 2019 11:09
100 yılda Tunus'lu Hayrettin Paşa'yı aşamamışız. Türkçe bilmezmiş kendisi ama demek ki başka ilimlere vakıf imiş.
Şerif 27 Şubat 2019 10:22
Sayın Akyol'u sanırım 1976- 77 yıllarından bu yana Hergün gazetsinden bu yana takip etmeye çalışırım. Bu milletin hep hizmetinde olmuş orta yolu takip etmiş, toplumu aydınlatma çabasında olmuştur. Allah razı olur inşaallah.
Okur 27 Şubat 2019 10:15
Sayın Akyol, dün de bugünde yaşadığımız sıkıntıların en temel sebebi; Hukukun üstünlüğü ve devletin kurumsallaşmasını tesis edilememiş olmasıdır. Yani Devleti maalesef modern hale getiremedik. Bunu sağlayamadığımız sürece kendi kendimizle kavgalar, kırılmalar ve acılar da devam edecektir.
hikmet 27 Şubat 2019 10:02
hocam ıyıkı yazılarınıza basladınız.gonulden ısterımkı sızın gıbı tarafı hukuk ve adalet olan aydınlar ulkemızın adaletıne yon verecek hukuk fakultelerınde kursunuz olsun.gelecegın hukukcularına tavsıyem yazılarınızı kacırmadan okumaları.
okur 27 Şubat 2019 13:51
1
Taze bir hukuk mezunu olarak Taha Beyi birkaç yıldır takip etmekteyim. Ali Fuat Hocamın makamında görmekteyim kendilerini. Allah, uzun ömürler versin. İnşallah bir gün yüz yüze de tanışacağım.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 09:58
Eyt ye emeklilik verilirse Ak partiye oy yok.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 12:27
0
Eyt primlerini ödedi devlet kanunu geriye doğru işlettiği için bu insanları mağdur etti istenilen 99 da çıkan kanunu geriye işletilmesinden dolayı mağdur edilenler diğerleri kendini genelleme yapıp içine katıyor.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 12:30
1
“Yolun sonu görünüyor" Musa Eroğlu'nu dinlemek gerekir.
okur 27 Şubat 2019 13:53
6
Bu popülist politikaya muhalefetin çanak tutmasına üzülüyorum. Bu işin imkansız olduğunu muhalefet de anlatsa, demokrasi kültürümüz yükselirdi.
Halil Korkmaz 27 Şubat 2019 14:05
0
2008'de çıkarılan yasa ile artık emekli maaşı sadakanın bile altına düşürüldüğünden, 2100 lira olan en düşük emekli maaşı, günümüzde 800 liradır. Yani artık bir maaş üç kişiye bölüştürülüyor ama soğan patatese muhtaç duruma düşürüldüğümüz için "ülkemi ve beni bitirene oy yok" diyemiyor, "EYT"e rüşveti karşılığında, bizi süründürenlere oy vadinde bulunuyoruz.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 09:46
"Türkiye, devlet görevlerinin hukuka bağlı kurumlaşması konusunda elbette büyük mesafeler kaydetti." Keşke dediğiniz gibi olsaydı. Şu anda Türkiye'de tam bir şahsi yönetim mevcuttur. Her şey ondan sorulmaktadır. tüm güç ve kuvvet onun elinde toplanmıştır. Onun onayı olmaksızın adım atılamamaktadır. Türkiye son 200 yılda oluşturduğu yetersiz kurumsal yapısını da kaybetmiştir. Bu kayıp Türkiye'ye çok pahalıya mal olacaktır.
Karar okuru 27 Şubat 2019 09:09
Demokrasi bitti. Ekonomi bitti. Hukuk bitti. Ekonomi bitti. Liyakat bitti. Ekonomi bitti. Adalet bitti. Ekonomi bitti. Dukkani kapatip gitmek zorunda kalacagiz yakinda.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 12:03
5
Dükkanı kapatıp gitmek zorunda kalanlar namuslu esnaflar değil, bin türlü katakulli ile piyasayı ele geçirmeye kalkan ve sonunda zabıtaya yakalanan fetbazlardır.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 06:46
Hocam bunları kime anlatıyorsun .Şu an ülke de hukuksuzluk had safhada birileri seçim kazanmak için devletin tüm imkanlarını kendi bekalarını kurtarmanın peşinde. Toplumun yarısını hain ilan etmişler.siyasilern kullandığı dil devletin itibarını beş paralık etmiştir. Allah korusun ,bu ülkeyi bazıların hırsı ve kaprisleri birlik ve beraberlikten etmiştir.
Harun ada 27 Şubat 2019 14:58
0
Toplumun % 80 kullandıkları dil tasvip etmiyor, geriye kalanlar sorgulamayan, kabadayı kültürünü benimsemiş,sistemden nemalanan diplomalılar,mütahitler,ağzına sus payı verilenler,devlet kadrolarını referansla alanlar ve her gün korku salan bir sistemle karşı karşıyayız, Kim olursa olsun bir yerde haksızlık varsa ona karşı çıkmalıyız x ,y,z demeden korkmadan,siyasi ve dünya görüşlerimiz farklı olabilir,adalet,hukuk,hepimiz için çocuklarımızın geleceği ve unutmayalımki aynı gemideyiz.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 04:18
Bütün #EmeklilikteYaşaTakılanlar Eyt Hazır Olun İstanbul da Maltepe Miting Alanında milyonları bulabileceğimiz büyük toplanıya Hazırlanın...
okur 27 Şubat 2019 13:57
5
Sizler de kendi çapınızda demokrasi cellatlarısınız. Erdoğan'ın doğru bulduğum tavırlarından biri EYT. Şu EYT ye bakınca devletin malı deniz, siz de yiyin efendiler. Yine de yapıcı olayım. Biri bana lütfen EYT nin haklı bir tarafını açıklasın.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 19:16
0
sn:13:57 Eyt primlerini ödedi devlet kanunu geriye doğru işlettiği için bu insanları mağdur etti istenilen 99 da çıkan kanunu geriye işletilmesinden dolayı mağdur edilenler diğerleri kendini genelleme yapıp içine katıyor.Eyt primlerini fazlası ile ödedi ne maliyeti hesabını yapıyorsun.haksız birşey falan istemiyor o zaman herkesin ödediği primlerini toplu olarak iade etsinler bu işte böyle bitsin.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 03:55
suriyeli 4 milyon sığınmacıya 37.5 milyar dolar harcadık diye Eyt EmeklilikteYaşaTakılanlar bu ülkenin vatandaşı değilmidir?
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 08:40
8
Onların minimum zorunlu ihtiyacları icin o para ve birkac seneye biter .
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 03:18
Milyonlarca Eyt Emeklilikte Yaşa Takılanların hakkını istemesine, Bakanlar gündemimizde yok diyemez.
Kararsız 27 Şubat 2019 03:17
Konuya birde bu coğrafyadaki genel toplum kalitesi ile bakılabilir. Aslen kendi düştüğümüz çukurlarda debelenip duruyoruz ortadoğuda.
Karar okuru 27 Şubat 2019 00:38
Yeni Tunuslu Hayrettinler çıkmalı. Müflis tüccara döndük.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 00:26
Abdülhamid tahttan indireli 110 sene olmuş. 96 Yıldır seküler, laik, Kelmalist bir rejim tarafından yönetiliyoruz. Durmumuz içler acısı... Sen hala Tunuslu Paşanın müsavat, adalet, hürriyet masallarından dem vuruyorsun... Üsküdar'da sabah oldu.. Uya artık... Maalesef Abdülhamid haklı çıktı...
eski islamcı 27 Şubat 2019 03:53
5
Sen Cumhuriyet sayesinde adam yerine kondun Osmanlı zamanında padişah halkına kulum diyordu reaya olmaktan kurtuldun buna şükret cumhuriyete dua et Cumhuriyet seni adam yerine koydu seçme ve seçilme hakkı verdi Bırakın artık şu Osmanlıcılık hayranlığını sizin bu saltanata ve monarşiye olan düşkünlüğümüz insanları bıktırdı artık
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 06:53
3
Trollük nasıl bir iş bahsetsene biraz; geliri iyi mi,, yan haklar nasıl, yemeği yolu falan da karşılıyorlar mı
Karar Okuru 27 Şubat 2019 08:55
1
Kadrolu musunuz, yoksa sozlesmeli olarak mi calisiyorsunuz? Nasil basvurulup, trolluk isine giriliyor? Ise girmek icin bir torpil bulmak gerekiyor mu? Biraz bilgi verin lutfen. Issiziz, ise ihtiyacimiz var.
Ahmet 27 Şubat 2019 09:35
9
haklısın vallahi. ama bu seküler kemalist karar okurları seni beğenmez
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 10:21
3
Araştırmadan, sadece duyduklarıyla amel eden kişi mantığı.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 12:16
2
06:53 ve 08:55, bindirilmiş kıta gibi "tröl" edebiyatı yapıyorsunuz. Bu bana nedense, cansiperane söylemlerle sızlanırken Ergenekon vs gibi en kalleş yöntemlerle devletin en mahrem alanlarına el atan malum yapıyı hatırlatıyor.
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 13:23
4
Cumhuriyet nasıl hak verdi millete komik olma. 1950ye kadar saltanattan farkı yoktu hükümetlerin
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 18:55
1
3.53, Biz her şunun bunun sayesinde adam olan soysuzlardan değiliz. Biz her daim adandık...
KARAR OKURU 27 Şubat 2019 19:05
2
8.55, Maklubeci, fikirlerini maaş karşılığı yazıyorsun herhalde. Herkesi kendin gibi zannediyorsun.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN