Yeni sistem KHK'sı

Yeni sistem KHK'sı

Tarihin en büyük kadro alımını gerçekleştiren hükümet bütün taşeron çalışanları kamuya alma kararı verdi. Yayınlanan KHK ile 900 bin taşeronun 450 bini merkezi kamu kuruluşlarına kalanları da belediyeler ve diğer kurumlarda işe alınacak.

EKONOMİ SERVİSİ / İSTANBUL

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre, kadroya alınacak taşeron işçilerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memur olabilme şartları aranacak. 

* Taşeron işçilikten sürekli işçi kadrosuna geçebilme imkanı 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

* Kadroya geçmek isteyen taşeron işçiler öncelikle, açtıkları davalardan veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunacak. 

* Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyenler, bu aşamanın ardından 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvuracak. 

* Kadro başvurusu yapan işçilerin, şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde idarelerince sonuçlandırılacak.

* Sürekli işçi kadrolarına geçirileceklerin kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın geçiş işleminin yapıldığı tarih itibarıyla sürekli işçi unvanı ile ihdas edilmiş sayılacak.

* İhdas edilen kadrolar ilgili idarelerce adedi, bütçe ve teşkilatı ile birimi/yerleşim yeri belirtilmek suretiyle geçiş işlemlerinin yapıldığı tarihten itibaren iki ay içinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına bildirilecek. 

* Sözleşmeleri askıya alınanlar ile askerde bulunanların kadroları hariç olmak üzere bu şekilde ihdas edilen sürekli işçi kadroları, herhangi bir sebeple boşalması halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak. 

* Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilecek.

17-12/25/3.jpg

900 BİN TAŞERONUN 450 BİNİ KAMUYA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisinde. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları da aynı kapsamda. 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı çalışma yaptık.

* Merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız.

* Mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. 

* Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. 

* Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelenler” dedi. Yani toplamda 900 bin taşeronun 450 bini kamuya geçebilecekken, kalan kısımda 2, 3 ve 4’üncü maddede yer alanlara dağıtılacak.

17-12/25/1-1514158830.jpg

17-12/25/2.jpg

HEPSİ KADROYA GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron düzenlemesi hakkında, “Taşeron düzenlemesiyle ilgili ilgili bakanlarımız çok çalıştılar. Burada mevsimlik işçiyle taşeronu karıştırmamak lazım. Cumhurbaşkanlığında taşeron vardı. Şimdi hepsi kadroya geçecek. Eski ücret politikası kalkıyor, bu konuda arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

BELEDİYEDE ÇALIŞAN TAŞERONLAR DA ARTIK KADROLU

Julide Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi. İlk günden itibaren tüm kesimler için büyük hayallerinin olduğunu, bu hayalleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti: “Düzenlemenin belediye boyutu da önemli. Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Bu bağlamda bir değişikliğimiz burada var. Basında hep tersi çıktı. ‘Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor’ şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki yüzde 50 artı ortak oldukları şirketler de dahil olmak üzere onlarda da taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz.” Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Julide Sarıeroğlu, “Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz. Bu anlamda daha düzenli daha kurallı bir sistemi inşallah getiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Maliye ve Çalışma Bakanlığı sürecin içinde olacağız ama bundan sonra belediye iktisadi teşekküllerini alınacak personeller ve personel politikalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tamamen konuyla alakalı olarak çalışmaları yürütecek. Bu süreçte ve bundan sonraki istihdam süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için elimiz sürekli bu sürecin içinde olacak” değerlendirmesinde bulundu.     

OTOMATİK OLARAK ÜCRETLER ARTACAK

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Julide Sarıeroğlu, “Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak” dedi. Sarıeroğlu, şöyle devam etti: “Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak.”  Sarıeroğlu, “1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar” dedi. Sarıeoğlu, merkezi bütçeyle düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarında, özel bütçeli kuruluşlarda, idarelerde, bazı özel kanunla düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, denetleyici, düzenleyici kuruluşlarda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesinin yapılmayacağını bildirdi.

EĞİTİM VE YAŞ KRİTERİ YOK

KHK ile yapılan düzenlemeye göre kadro imkanından yararlanma kriterlerinin neler olacağına da değinen Julide Sarıeroğlu, “Bu düzenlemeyle ilgili şart vesaire koymadık. Daha önceki yıllarda kadro nasıl verildiyse, aynı şekilde daha da esnek ve basitleştirilmiş bir şekilde, kurallar olmadan bir sistemi dizayn ettik” diye konuştu. Sarıeroğlu, eğitim şartı ve yaş kriterinin bulunmadığının altını çizerek, şu değerlendirmeleri yaptı: “Mesala 70 yaşına gelmiş olabilir ama emeklilik hakkına ulaşmamıştır ve şu anda taşeronda çalışıyordur. Emeklilik hakkına hala kavuşamadığınız için sizin geçişinizi sağlıyoruz, emeklilik hakkına sahip oluncaya kadar kamuda çalışacaksınız diyeceğiz. Daha önceki kadroya geçiş süreçlerinde uygulanan prosedür neyse aynen geçerli olacak. Yeni bir şey koymadık.”

DOĞUM VE ASKER İZİNLİ OLANLARI DA ALDIK

Düzenlemenin doğum izninde veya askerde olan taşeron işçileri nasıl etkileyeceğine ilişkin bir soru üzerine Julide Sarıeroğlu, “Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldikleri, başvurularını yaptıklarında onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Doğum iznine ya da askere giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık” ifadesini kullandı. 

 

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN