700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçudan Yargıtay’a Can Atalay çağrısı: Anayasa'ya uymaya davet ediyoruz

700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçudan Yargıtay’a Can Atalay çağrısı: Anayasa'ya uymaya davet ediyoruz

Gezi Parkı davasında bir yılı aşkın süredir cezaevinde tutulan ve Hatay'dan vekil seçilmesine karşın tutukluğu devam eden Can Atalay için 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu ortak bir çağrı ile Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırarak "Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

TİP Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi Parkı Davası kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu olan Can Atalay için 700 bilim insanı, sanatçı ve hukukçu ortak bir çağrı ile Yargıtay’ı Anayasa’ya uymaya çağırdı. Çağrı metninde, “Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya davet ediyoruz” denildi.

Atalay’ın mazbatasını alması ve Meclis’e kaydının yapılmış olmasına rağmen cezaevinde tutulmasına itiraz eden ve aralarında Zülfü Livaneli, Müjde Ar, Korkut Boratav, Ali Çerkezoğlu, Esin Şenol, Erinç Yeldan, İsmail Beşikçi, Mert Fırat, Elif Çongur, Barış Atay, Hakan Güneş ve Özgür Urfa gibi bilim insanı, hukukçu ve sanatçıların olduğu imzacılar Anayasal kurumları, Anayasa’nın 83. maddesinin gereğini yerine getirmeye çağırdı.

Çağrı metni şu şekilde:

“Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. (T.C. Anayasası 83. Madde) Yargıtay’da dava süreci devam ederken hukuksuzca cezaevinde tutulan Avukat Can Atalay, 14 Mayıs Milletvekilli Seçimlerinde TİP’ten Hatay milletvekili seçildi. Milletvekili mazbatasını alan, TBMM’de milletvekili olarak kaydı yapılan Atalay’ın tahliye edilmesi için Yargıtay’a başvurusu yapıldı ancak Atalay halen cezaevinde tutuluyor. Yaşanan durum her anlamda Anayasaya aykırıdır ve Yargıtay, Anayasanın emrettiği hükmü uygulamamakta ısrar etmektedir.

“SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ DERHAL YERİNE GETİRİLMESİNİ BEKLİYORUZ”

Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ın tutukluluk hâlinin devamı, hukuka aykırı bir şekilde, kişi hürriyeti ve güvenliğinin engellenmesi ve aynı zamanda seçmenlerin temsil edilme haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Can Atalay’ın seçilmiş bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerine katılmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan seçme ve seçilme hakkının derhal yerine getirilmesini bekliyoruz. Anayasal kurumları Anayasa’ya uymaya davet ediyoruz.”

700 BİLİM İNSANI, HUKUKÇU VE SANATÇI ÇAĞRI METNİNİ İMZALADI

Çağrı metnine imza atan bilim insanı, hukukçu ve sanatçıların isimleri şöyle:

"Ahu Ersözlü (Akademisyen)

Abdullah Demirbaş (Eski Belediye Başkanı)

Abdullah Ünal (Hukukçu)

Adalet Alada (Akademisyen)

Adalet Çavdar (Editör)

Adnan Kaya (Hukukçu)

Afife Füsun Kutsal Erten (İktisatçı)

Ahmet Bekmen (Akademisyen)

Ahmet Berkay Özsoy (Hukukçu)

Ahmet Ekim (Hukukçu)

Ahmet Ergin (Hukukçu)

Ahmet Güneş (Yazar)

Ahmet İnsel (Akademisyen)

Ahmet Kuzucu (Akademisyen)

Ahmet Özdel (Hukukçu)

Ahmet Paket (Hukukçu)

Ahmet Rüştü Aydın (Hukukçu)

Akanda Taştekin (Gazeteci)

Akın Atalay (Hukukçu)

Akın Atauz (Şehir Plancısı)

Akın Olgun (Yazar)

Akif Kurtuluş (Şair)

Alaz Sümer (Hukukçu)

Alev Özkazanç (Akademisyen)

Alev Siesbye (Sanatçı)

Ali Cemal Zülfikar (Hukukçu)

Ali Çerkezoğlu (Hekim)

Ali Ekber Doğan (Akademisyen)

Ali Erdoğan (Akademisyen)

Ali Gül (Akademisyen)

Ali Hacıibrahimoğlu (Hukukçu)

Ali Rıza Güngen (Akademisyen)

Ali Rıza Özer (Eğitimci)

Ali Saydı (Hukukçu)

Ali Yalçın Göymen (Akademisyen)

Alp Tekin Ocak (Hukukçu)

Alpar Sevgen (Akademisyen)

Alper Dizdar (Akademisyen)

Altay Öktem (Yazar)

Arca Alpan (Akademisyen)

Arif Ali Cangı (Hukukçu)

Arlin Çiçekçi (Yazar)

Arman Yılmaz (Hukukçu)

Arzu Alper (Hukukçu)

Arzu Bayar (Akademisyen)

Arzu Becerik (Hukukçu)

Asena Yılmazkaya (Hukukçu)

Aslı Odman (Akademisyen)

Aslı Telli (Akademisyen)

Asuman Yarkın (Mimar)

Atakan Çiftçi (Akademisyen)

Atakan Sönmez (Gazeteci)

Ateş Uslu (Akademisyen)

Ateş Uslu (Akademisyen)

Attila Tuygan (Editör)

Ayçin Ceren Bakşe (Hukukçu)

Aydın Arı (Akademisyen)

Aydın Ataş (Eğitimci)

Aydın Gelmez (Akademisyen)

Ayhan Çelik (Mimar)

Ayhan Özdemir (Hukukçu)

Ayhan Yalçınkaya (Akademisyen)

Aykut Çoban (Akademisyen)

Ayşe Çavdar (Yazar)

Ayşe Öncü (Akademisyen)

Ayşe Yıkıcı (Şehir Plancısı)

Ayşegül Devecioğlu (Yazar)

Ayşen Şahin (Yazar)

Aytekin Aktaş (Hukukçu)

Ayten İzmirli (Hukukçu)

Aytin Demirel (Hukukçu)

Aziz Konukman (Akademisyen)

Bahar Özer Bilgiç (Hukukçu)

Balım İdil Deniz (Hukukçu)

Baran Taygun Metin (Hukukçu)

Barış Alp Özden, (Akademisyen)

Barış Atay (Sanatçı)

Barış Barışık (Hukukçu)

Barış Işık (Hukukçu)

Barış İpek (Hukukçu)

Barış Yıldız (Hukukçu)

Barkın Asal (Akademisyen)

Bartu Bölükbaşı (Çizer)

Baskın Oran (Akademisyen)

Başak Baylav (Hukukçu)

Başak Çangır Hukukçu

Bediz Yılmaz (Akademisyen)

Bedriye Poyraz (Akademisyen)

Begüm Özden Fırat (Akademisyen)

Begüm Yavuz (Siyasetçi)

Bekir Demir (Yayıncı)

Berkay Akkuş (Hukukçu)

Berrin Yaşin (Hukukçu)

Bilge Okutan (Hukukçu)

Bilge Sayıcı (Hukukçu)

Bilgin Kayvar (Hukukçu)

Bilgin Ünsaç (Hukukçu)

Bircan Atatuğ (Hukukçu)

Birgül Asena Güven (Yazar)

Burak Büyükcivelek (Akademisyen)

Burak Çetiner (Akademisyen)

Burak Yilmaz (Akademisyen)

Burcu Ceylan (Hukukçu)

Burcu Gürgün (Hukukçu)

Burcu Kiriş (Aktivist)

Buse Sezen (Hukukçu)

Bülent Bilmez (Akademisyen)

Bülent Şık (Akademisyen)

Can Candan (Akademisyen)

Can Irmak Özinanır (Akademisyen)

Canberk Gürer (Akademisyen)

Cansın Şenel (Oyuncu)

Cansu Özdemir (Hukukçu)

Cem Alpan (Editör)

Cem Nuri Aldaş (Mühendis)

Cem Özatalay (Akademisyen)

Cem Say (Akademisyen)

Cemal Dindar (Psikiyatrist)

Cemal Doğan (Hukukçu)

Cemal Gülmez (Hukukçu)

Cemil Yıldızcan (Akademisyen)

Cenk Çalışır (Medyacı)

Cenk Saraçoğlu (Akademisyen)

Cennet Nurdan Parlak (Hukukçu)

Ceren Ergenc (Akademisyen)

Cevriye Aydın (Hukukçu)

Cevriye Aydın Hukukçu

Cihan Can Harman (Hukukçu)

Cihan Demirci (Yazar)

Cihan Özpınar (Akademisyen)

Cihan Uzunçarşılı Baysal (Araştırmacı)

Coşkun Canıvar (Tıp Hekimi)

Cuma Kuş (Hukukçu)

Çağan Akyürek (Hukukçu)

Çağatay Koca (Hukukçu)

Çağatay Tarhan (Akademisyen)

Çağhan Kızıl (Akademisyen)

Çağla Yolaşan (Hukukçu)

Çayan Biçer (Hukukçu)

Çetin Koçyiğit (Akademisyen)

Çiğdem Boz (Akademisyen)

Çiğdem Gelegen van Eijl (Akademisyen)

Çiğdem Şahin (Akademisyen)

Defne Halman (Oyuncu)

Demet Ceylan Demircan (Hukukçu)

Demet Erdin (Hukukçu)

Deniz Ay (Akademisyen)

Deniz Can Aydın (Hukukçu)

Deniz Doğan (Hukukçu)

Deniz Gürbüz (Hukukçu)

Deniz Kimyon, (Akademisyen)

Deniz Öztürk (Mimar)

Deniz Polattaş (Hukukçu)

Deniz Schulze (Yazar)

Deniz Türeoğlu (Hukukçu)

Deniz Yükseker (Akademisyen)

Derya Erten Takmaz (Hukukçu)

Devrim Avcı Özkurt (Hukukçu)

Devrim Horlu (Şair)

Dilan Firik Akkuş (Hukukçu)

Dilara Mahmure Dolgunyürek (Hukukçu)

Dilara Oğuz (Hukukçu)

Dilek Güzel (Hukukçu)

Dilek Karabulut (Şehir Plancısı)

Dilek Sevgi Ataç (Hukukçu)

Dilek Yılmaz (Yazar)

Dilruba Nuray Erenler (Şair)

Dinçer Demirkent (Akademisyen)

Diren Cevahir Şen (Hukukçu)

Diren Elif Vurgun (Hukukçu)

Doğan Çakmak (Hukukçu)

Doğan Emrah Zıraman (Sosyolog)

Doğan Ergün (Gazeteci)

Doğan Erkan (Hukukçu)

Doğan Özgüden (Gazeteci)

Doğu Yücel (Yazar)

Ahmet Tonak, (Akademisyen)

Ebru Atakan Öztatar (Hukukçu)

Ebru Aykut (Akademisyen)

Ebru Beşe (Hukukçu)

Ebru Eren (Akademisyen)

Ebru Erginbay Ayten (Hukukçu)

Ebru Kıraner (Hemşire)

Ebru Pektaş (Yazar)

Ebru Voyvoda (Akademisyen)

Ecehan Balta (Akademisyen)

Ekin Çalıcı Kıyak (Akademisyen)

Ekin Kurtiç (Akademisyen)

Ekin Sarıca (Mimar)

Ekin Yavuz (Hukukçu)

Elçin Aktoprak (Akademisyen)

Elçin Gizem Tarhan (Müzisyen)

Elçin Özge Şimşek Çağlayan (Hukukçu)

Elif Aytaç (Mimar)

Elif Çongur (Akademisyen)

Elif Durmuş, (Akademisyen)

Elif Ergin (Hukukçu)

Elif Kabadayı Tatar (Hukukçu)

Elif Karaşahinoğlu (Hukukçu)

Elif Ozdemir (Mimar)

Elif Özer (Hukukçu)

Elif Yetigin (Hukukçu)

Elifcan Demirtaş (Hukukçu)

Emel İrtem (Şair)

Emel Memiş (Akademisyen)

Emin Özmen (Hukukçu)

Emin Şentürk Suljic (Oyuncu)

Emine Gümüş Özdeş (Sanatçı)

Emine Ufuktepe (Hukukçu)

Emirhan Oğuz (Şair)

Emrah Denizhan (Akademisyen)

Emrah Kırımsoy (Sosyal Hizmet Uzmanı)

Emrah Pelvanoğlu (Akademisyen)

Emre Çamcı (Hekim)

Emre Gürcanlı (Akademisyen)

Emre Kırmızıtaş (Akademisyen)

Emre Kösemen (Akademisyen)

Emre Tansu Keten (Akademisyen)

Emrehan Zeybekoğlu (Akademisyen)

Ender Büyükçulha (Hukukçu)

Engin Ayça (Yönetmen)

Engin Deniz Ergin (Hukukçu)

Enver Akan (Hukukçu)

Erdal Yıldırım (Yazar)

Erdem Deniz İnanan (Hukukçu)

Erdem Üngür (Akademisyen)

Erdoğan Akdoğdu (Hukukçu)

Erdoğan Baştuğ (Hukukçu)

Eren Gönen (Hukukçu)

Erendiz Atasü (Yazar)

Erhan Keleşoğlu (Akademisyen)

Erhan Kızıl (Akademisyen)

Erinç Yeldan (Akademisyen)

Erkal Tülek (Yayıncı)

Erkan Erdil Akademisyen

Erkan Muniroğlu Akademisyen

Erkan Sabri Ünüvar (Hukukçu)

Erkin Başer (Doktor)

Erol Köroğlu (Akademisyen)

Erol Türkmen (Mimar)

Ertan Zereyak (Akademisyen)

Ertuğrul Oruç (Tıp Hekimi)

Esin Şenol (Akademisyen)

Esra Ergüzeloğlu (Akademisyen)

Ethemcan Turhan (Akademisyen)

Eylem Delikanlı (İnsan Hakları Savunucusu)

Eylem Sarıoğlu Aslandoğan (Hukukçu)

Eylem Torun (Hukukçu)

Eyüp Boz ( Yapımcı)

Eyüp Yusuf Türkmen (Hukukçu)

Ezgi Duman (Akademisyen)

Ezgi Polat (Yazar)

Faris Kuseyri (Şair)

Fatih Aydın (Hukukçu)

Fatih Kuroğlu (Hukukçu)

Fatma Başoğlu (Heykeltraş)

Fatma Gök (Akademisyen)

Fatma Gül Eryıldız Şenvardar (Şehir Plancısı)

Fatma İmren Tunç (Hukukçu)

Fatma İnci (Diş Hekimi)

Fatma Öznur Demirel Ayan (Hukukçu)

Fatmagül Berktay (Akademisyen)

Fehim Taştekin (Gazeteci)

Ferda Uzunyayla (Akademisyen)

Ferdağ Ergin Öztürk Hukukçu

Feride Güner (Akademisyen)

Feryal İlkova (Akademisyen)

Feryal Pere (Medyacı)

Fethiye Altıntaş (Hukukçu)

Fevzi Özlüer (Akademisyen)

Fırat Aktaş (Hukukçu)

Figen Küçüksezer (Hekim)

Figen Öcal (Yazar)

Figen Şakacı (Yazar)

Fikret Başkaya (Yazar)

Foti Benlisoy (Yayıncı)

Fuat Sevimay (Yazar)

Fulya Çalık Kantekin (Hukukçu)

Fulya Kılınçarslan (Hukukçu)

Furkan Enes Ebinç (Hukukçu)

Füsun Ünlüsoy (Hukukçu)

Galip Yalman (Akademisyen)

Gamze Erk (Hukukçu)

Gamze Gökoğlu Şimşek (Hukukçu)

Gaye Pekyalçın (Hukukçu)

Gencay Gürsoy (Akademisyen)

Giray Kemer (Yazar)

Gizem Eren (Akademisyen)

Gizem Usta Semiz (Hukukçu)

Gökben Sayar (Hukukçu)

Gökçe Çataloluk (Akademisyen)

Gökçe Karadeniz (Hukukçu)

Gökhan Arslan (Yazar)

Gökhan Atılgan (Akademisyen)

Gökhan Özses (Müzisyen)

Gönenç Hacaloğlu (Akademisyen)

Görkem Duru (Yazar)

Görkem Turgut (Yönetmen)

Gözde Bedeloğlu (Gazeteci)

Gulhan Turkay (Akademisyen)

Gül Nurhan Doğan (Hukukçu)

Gülay Türkmen (Akademisyen)

Güler Kaya (Hukukçu)

Güliz Gündüz (Sanatçı)

Gülnur Yılmaz (Hukukçu)

Gülsen Tuncer (Sanatçı)

Gülşah Kaya (Hukukçu)

Güneş Yılmaz Baştuğ (Hukukçu)

Güney Şirin (Sendikacı)

Günseli Kaya (İnsan Hakları Aktivisti)

Gürsu Gür (Oyuncu)

Hacer Ansal (Akademisyen)

Hakan Güneş (Akademisyen)

Hakan Koçak (Akademisyen)

Hakan Mıhçı (Akademisyen)

Hakan Topaloğlu (Hukukçu)

Hakkı Babatürk (Doktor)

Hakkı Özcan (Jeoloji Mühendisi)

Haluk Şengeç (Yayıncı)

Handan Delipinar (Oyuncu)

Hande Çiğdemoğlu (Yazar)

Hande Sönmez (Hukukçu)

Hasan Ağzıküçük (Hukukçu)

Hasan Akbulut (Akademisyen)

Hasan Ali Sarıkaya (Medyacı)

Hasan Cömert (Akademisyen)

Hasan Hüseyin Evin (Hukukçu)

Hasan Kerem Aligil (Hukukçu)

Hasan Kılıç (Akademisyen)

Hatice Kurtuluş (Akademisyen)

Haticenur Özkan (Hukukçu)

Haydar Akgül (Hukukçu)

Hayrettin Çil (Hukukçu)

Hazal Çakmak (Siyaset Bilimci)

Hediye Gökçe Baykal (Hukukçu)

Heval Türkmen Günay (Hukukçu)

Heval Yıldız Karasu (Hukukçu)

Hülya Durak (Hukukçu)

Hülya Gülbahar (Hukukçu)

Hülya Yıldırım (Hukukçu)

Hüseyin Aslan (Hukukçu)

Hüseyin Gökkaya (Hukukçu)

Hüseyin Göksel (Hukukçu)

Hüseyin Karabey (Yönetmen)

Hüseyin Yüksel Biçen (Hukukçu)

Irmak Kepenek (Akademisyen)

Irmak Yaman (Hukukçu)

Işık Demirtaş (Yazar)

Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu (Akademisyen)

Işıl Çuhadar (Yapımcı)

Işıl Nur Kurnaz (Akademisyen)

Işıl Ünal (Akademisyen)

İbrahim Aycan (Hukukçu)

İlayda Doğa Karaman (Hukukçu)

İlhami Sidar (Yazar)

İlhan Gülek (Yazar)

İlke Acar (Hukukçu)

İlke Bereketli (Akademisyen)

İlke Çandırbay (Hukukçu)

İlke Işık (Hukukçu)

İlke Yakupoğlu Ergün (Hukukçu)

İlker Cörüt (Akademisyen)

İlker Köklük (Yönetmen)

İlyas Danyeli (Hukukçu)

İmran Aygün (Hukukçu)

İnci Özkan Kerestecioğlu (Akademisyen)

İnci Tuğsavul (Gazeteci)

İrem Boz (Hukukçu)

İrem İleri (Hukukçu)

İrfan Emre Kovankaya (Şehir Plancısı)

İsmail Beşikci (Araştırmacı-Yazar)

İsmail Boyraz (İnsan Hakları Aktivisti)

İsmail Tekeci (Hukukçu)

İsmail Uygun (Akademisyen)

İsmet Akça (Akademisyen)

İzel Sezer (Gazeteci)

İzge Günal (Akademisyen)

İzzet Mert Ertan (Akademisyen)

İzzet Uygun (Hukukçu)

Kaan Koç (Şair)

Kağan Şeker, (Hukukçu)

Kamil Tekin Sürek (Hukukçu)

Karabekir Akkoyunlu (Akademisyen)

Kasım Akbaş (Hukukçu)

Kazım Bayraktar (Hukukçu)

Kemal Akkurt (Hukukçu)

Kemal Aydoğan (Yönetmen)

Kemal Aytaç (Hukukçu)

Kemal Bozkurt (Gazeteci)

Kemal Kızılca (Akademisyen)

Kemal Kirişçi (Akademisyen)

Kenan Çetin (Hukukçu)

Kıvanç Sezer (Yönetmen)

Korkut Boratav (Akademisyen)

Kuban Altınel (Akademisyen)

Kumru Çılgın (Akademisyen)

Kutlu Dâne (Yazar)

Kutlu Özmakinacı (Müzisyen)

Kutsal Utku Tatar (Hukukçu)

Kübra Ceylaner (Hukukçu)

Lale Büyük Efe (Hukukçu)

Latife Tekin (Yazar)

Levent Turhan Gümüş (Yazar)

Leyla Alp (Gazeteci)

Leyla Han Tüzel (Hukukçu)

Linda Sevinç Hocaoğulları (Hukukçu)

Lütfiye Bozdağ (Akademisyen)

Lütfiye Nalan Ermiş (Hukukçu)

Mahir Arduç (Hukukçu)

Mahir Ünsal Eriş (Yazar)

Maya Arıkanlı Özdemir (Sosyolog)

Mebuse Tekay (Hukukçu)

Mehmet Barut (Sosyolog)

Mehmet Bona (Hukukçu)

Mehmet Cemil Ozansü (Akademisyen)

Mehmet Çağrı Kaygısız (Hukukçu)

Mehmet Fırat Pürselim (Yazar)

Mehmet Gürkan Çınar (Akademisyen)

Mehmet Özer (Fotoğraf Sanatçısı)

Mehmet Şafak Sarı (Gazeteci)

Mehmet Şevket Atalay (Yazar)

Mehmet Türkay (Akademisyen)

Mehmet Ümit Erdem (Hukukçu)

Melda Yaman (Akademisyen)

Melih Günaydın (Yazar)

Melih Yalçın (Makina Mühendisi)

Melike Belkıs Aydın (Akademisyen)

Melike Diribaş (Sanatçı)

Melike Öztürk (Hukukçu)

Melike Türkay (Hukukçu)

Melis Tufur (Araştırmacı)

Meltem Öztürk Karaçengel (Hukukçu)

Meral Camcı (Akademisyen)

Meral Çetinkaya (Oyuncu)

Meral Kızıltan (Akademisyen)

Meral Özbek (Akademisyen)

Mert Arslanalp (Akademisyen)

Mert Fırat (Oyuncu)

Mert S. Şişmanlar (Sanatçı)

Merve Şatır (Hukukçu)

Meryem Göktepe Türkmen (Kamu Çalışanı)

Mete Kağan Yıldırım (Hukukçu)

Metin Özuğurlu (Akademisyen)

Mine Aksu (Akademisyen)

Mine Eder (Akademisyen)

Muhammet İkbal Görünüş (Hukukçu)

Muhammet Taner Avşar (Hukukçu)

Muhterem Özsüer (Hukukçu)

Murat Cemal Yalçıntan (Akademisyen)

Murat Cevheroğlu (Hukukçu)

Murat Çelebi (Hukukçu)

Murat Dural (Yazar)

Murat Güzel (Hukukçu)

Murat Moralı (Hukukçu)

Murat Tatlıer (Hukukçu)

Mustafa Cem Kılıç (Hukukçu)

Mustafa Coşar Büyükdığan (Gemi İnşaat Mühendisi)

Mustafa Kocatürk (Mühendis)

Mustafa Kurtul Karabulutlar (Hukukçu)

Mustafa Nedim Süalp (Akademisyen)

Mustafa Söğütlü (Hukukçu)

Mustafa Şener (Akademisyen)

Mustafa Ünlü (Yönetmen)

Müjde Ar (Sanatçı)

Müjgan Tekin (Yazar)

Naci Akıncı (Emekli Büyükelçi)

Nail Dertli (Akademisyen)

Nami Şentürk (Hukukçu)

Nazan Işık (Hukukçu)

Nazır Kapusuz, (İktisatçı)

Nazlı Can Arslan (Hukukçu)

Nazlı Uslu (Hukukçu)

Nazlıcan Çelik (Hukukçu)

Nazlıcan Erkarslan (Hukukçu)

Nazmi Algan (Hekim)

Necdet Kutlucan (Sanatçı)

Necip Eraslan (Yapımcı)

Necip Güleçer (Yazar)

Nedim Türfent (Gazeteci)

Nergis Mütevellioğlu (Akademisyen)

Neslihan Ceylan (Hukukçu)

Neslihan Varol (Hukukçu)

Nesrin Nas (Eski Milletvekili)

Neşe İmeryüz (Hekim)

Nihan Aksakallı (Akademisyen)

Nihat Koçyiğit (Akademisyen)

Nilay Etiler (Akademisyen)

Nilay Özer (Şair)

Nilgün Erdem (Akademisyen)

Nilgün Toker (Akademisyen)

Nilüfer Ercan (Akademisyen)

Nuray Gök Aksamaz (Kimya Mühendisi)

Nurcan Özkaplan (Akademisyen)

Nurdan Keleşoğlu (Akademisyen)

Nurettin Aldemir (Eğitimci)

Nurettin Özlütaş (Hukukçu)

Nurhak Kar (Hukukçu)

Nuri Erol Onur (Yönetmen)

Nuri Günay (Yazar)

Nüket Esen (Akademisyen)

Nükhet Eren (Yazar)

Oğulcan Yiğit Özdemir (Ressam)

Oğuz Bakır (Gazeteci)

Oğuz Oyan (Akademisyen)

Oğuzhan Ürün (Hukukçu)

Oktay Durmaz (Hukukçu)

Olcay Korkmaz (Hukukçu)

Olcay Kunal (Akademisyen)

Onur Bilge (Oyuncu)

Onur Can Gürbüz (Hukukçu)

Onur Can Taştan (Akademisyen)

Onur Deniz (Hukukçu)

Onur Güneş (Hukukçu)

Onur Hamzaoğlu (Akademisyen)

Onur Kartal (Akademisyen)

Onur Öncü (Gazeteci)

Onur Saylak (Yönetmen)

Orhan Atan (Hukukçu)

Orhan Kasımlarlı (Hukukçu)

Osman Özarslan (Akademisyen)

Osman Zeki Erdoğan (Hukukçu)

Oya Baydar (Yazar)

Oya Ersoy (Hukukçu)

Oylum Yılmaz Eriş (Yazar)

Ozan Çataltepe (Hukukçu)

Ozan Sabahoğlu (Hukukçu)

Öget Öktem Tanör (Akademisyen)

Ömer Furkan Özdemir (Akademisyen)

Ömer İzgeç (Yazar)

Ömer Selvi (Şehir Plancısı)

Ömer Zülfü Livaneli (Sanatçı)

Ömür Çınar Elçi (Akademisyen)

Özcan Karakoç (Hukukçu)

Özdeniz Pektaş (Yazar)

Özge Doğar (Yazar)

Özge İnce (Hukukçu)

Özgün Çoban (Oyuncu)

Özgür Ardıç (Hukukçu)

Özgür Balpınar (Yazar)

Özgür Ceylan Aytaç (Hukukçu)

Özgür Metin (Hukukçu)

Özgür Özcan (Hukukçu)

Özgür Özdemir (Hukukçu)

Özgür Öztürk (Akademisyen)

Özgür Urfa (Hukukçu)

Özlem Akıncı (Yazar)

Özlem Doğan Bıyıklı (Hukukçu)

Özlem Kaya (Hukukçu)

Özlem Kortel Alikoç (Hukukçu)

Özlem Özarpacı (Çevirmen)

Özlem Özdemir (Yazar)

Özlem Özkan (Akademisyen)

Özlem Saldamlı Özataka (Hukukçu)

Özlem Uygun (Çevirmen)

Öznur Unat (Yazar)

Pelin Buzluk (Yazar)

Pınar Bedirhanoğlu (Akademisyen)

Pınar Çelik Arpacı (Hukukçu)

Pınar Pektaş (Akademisyen)

Pınar Saip (Akademisyen)

Pınar Yıldırım (Oyuncu)

Rabia Gündoğmuş (Hukukçu)

Ragıb Yüce Uyanık, (Akademisyen)

Rahmi Emeç (Gazeteci)

Raşit Tükel (Akademisyen)

Recai Aksu (Gazeteci)

Refika Çakıllık (Hukukçu)

Remzi Dilli (Milli Sporcu)

Reyan Tuvi (Belgesel Sinemacı)

Reyhan Oksay (Bilim Yazarı)

Rıfat Karadağ (Hukukçu)

Rıza Karaman (Hukukçu)

Rıza Türmen (Eski AİHM Yargıcı)

Rojda Ekinci (Hukukçu)

Ruken Tuncel (Gazeteci)

Rukiye Eker (Akademisyen)

Sabit Aktaş (Hukukçu)

Sacit Hadi Akdede (Akademisyen)

Sait Çetinoğlu (Yazar)

Salih Can Açıksöz, (Akademisyen)

Savaş Karabulut (Akademisyen)

Seçil Ege (Hukukçu)

Seçkin Erdi (Yayıncı)

Seçkin Gülten (Akademisyen)

Seda Aşkın (Engelli Aktivisti)

Sedat Durel (Çevre Mühendisi)

Sefa Öztürk (Senarist)

Selahattin Eren (Akademisyen)

Selcan Özgür (Senarist)

Selçuk Delipınar (Oyuncu)

Selda Kaya (Siyasetçi)

Selin Pelek (Akademisyen)

Sema Varol (Ekoloji Aktivisti)

Semih Çelenk (Akademisyen)

Semih Gümüş (Yayıncı)

Semih Mutlu (Hukukçu)

Semiha Günal (Akademisyen)

Semir Karadaş (Hukukçu)

Sercan Aran (Hukukçu)

Serdar Şahinkaya (Yazar)

Serdar Yüksel (İktisatçı)

Serhat Özcan (Oyuncu)

Serkan Acar (Yönetmen)

Serkan Köybaşı (Akademisyen)

Serkan Öngel (Akademisyen)

Sermin Sarıca (Akademisyen)

Serpil Bozkulak (Hukukçu)

Serpil Güvenç (Yazar)

Sevda Köksoy Küey (Hukukçu)

Sevgi Uçan Çubukçu (Akademisyen)

Sevil Aracı Bek (Hukukçu)

Sevil Ceylan Erkat (Hukukçu)

Sevil Öcal (Hukukçu)

Sevin Kanatger (Hukukçu)

Sevinç Mıhçı (Akademisyen)

Seyhan Erdogdu Akademisyen

Sezai Kaya (Orman Mühendisi)

Sezen Ünlüönen (Yazar)

Sibel Bekiroğlu (Akademisyen)

Sibel Perçinel (Akademisyen)

Simru Rengin Yılmaz (Hukukçu)

Sinan Dirlik (İletişimci)

Sinan Öncü (Akademisyen)

Sinan Yıldırmaz (Akademisyen)

Sinejan Kut (Hukukçu)

Sinem Yıldız (Şehir Plancısı)

Soner Akdeniz (İş Güvenlik Uzmanı)

Songül Argünağa (Hukukçu)

Songül Beydilli (Hukukçu)

Songül Tunçdemir (Siyasetçi)

Şahap Arpacı (Hukukçu)

Şahika Yüksel (Akademisyen)

Şahinder Bayram (Çevre Aktivisti)

Şanar Yurdatapan (Müzisyen)

Şaneşin Aydın (Hukukçu)

Şeker Pınar Özcan (Eczacı)

Şeref Turgut (Hukukçu)

Şükrü Alaçam (Yönetmen)

Gül Köksal (Akademisyen)

Tamer Durak (Gazeteci)

Teoman Pamukçu (Akademisyen)

Tezcan Durna (Akademisyen)

Tolga Emre (Akademisyen)

Tolga Seyfi (Hukukçu)

Tolga Sütlü (Akademisyen)

Tuba İnal Çekiç (Akademisyen)

Tugay Bek (Hukukçu)

Tuğba Gürsoy (Hukukçu)

Tuna Altınel (Akademisyen)

Tuncay Koç (Hukukçu)

Tül Akbal Süalp (Akademisyen)

Tülay Erkan (Akademisyen)

Tümay Algan (Egitimci)

Türker Ayyıldız (Yazar)

Uğur Can Demirci (Hukukçu)

Uğur Portakal (Yazar)

Ulvi Kaan Meriç (İklim Aktivisti)

Umutcan Tarcan (Hukukçu)

Ümit Biçer (Akademisyen)

Vecdi Çıracıoğlu (Yazar)

Vedat Bulut (Akademisyen)

Vedat Özdemiroğlu (Yazar)

Vedat Sakman (Müzisyen)

Veli Polat (Akademisyen)

Vezan Karabulut (Ziraat Mühendisi)

Volkan Atmaca (Editör)

Yağmur Yalçın (Hukukçu)

Yahya Biçer (Hukukçu)

Yakup Uçar (Gemi İnşaatı Müh.)

Yaren Yalçın (Eczacı)

Yasemin Ahi (Siyaset Bilimci)

Yasemin Özgün (Akademisyen)

Yaşar Güven (Gemi Mühendisi)

Yıldıray Çıvgın (Hukukçu)

Yıldız İmrek (Hukukçu)

Yıldızay Zorer Erkmen (Şehir Plancısı)

Yılmaz Alışkan (Akademisyen)

Yunus Bayır (Hukukçu)

Yusuf Ayık (Hukukçu)

Yusuf Demirbilek (Hukukçu)

Yusuf Deniz Özmen (Tiyatrocu)

Yusuf Ziya Kıvanç (Hukukçu)

Yücel Aksüt (Hukukçu)

Yücel Demirer (Akademisyen)

Yücelay Sal (Sanatçı)

Zafer Aydın (Yazar)

Zafer Kıraç (İnsan Hakları Aktivisti)

Zehra Kabasakal Arat (Akademisyen)

Zeki Avcı (Akademisyen)

Zeki Coşkun (Akademisyen)

Zeliha Hacımuratlar Sevinç (Akademisyen)

Zerrin Bayrakdar (Akademisyen)

Zerrin Kurtoğlu (Akademisyen)

Zeynel Güvenç (Hukukçu)

Zeynep Kadirbeyoglu (Akademisyen)

Zeynep Korkman (Akademisyen)

Zeynep S. Akıncı (Akademisyen)

Zeynep Solakoğlu (Akademisyen)

Ziya Çelik (Hukukçu)

Zöhre Dalkıran (Hukukçu)"

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
YORUMLAR (3)
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
3 Yorum
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN