Borcu olanlar o tarihe kadar hemen başvursun! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

Borcu olanlar o tarihe kadar hemen başvursun! O borçların tamamı tek kalemde silinecek

Kamuya olan borçların yapılandırmasını içeren kanun teklifi TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edildi. Vatandaşlar vergi trafik cezası, öğrenimi kredisi, SGK prim cezaları gibi borçların tamamını yapılandırarak ödeyebilecek. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? Vergi affı hangi borçları kapsıyor? İşte, borç yapılandırma başvuru sayfası...

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya olan borçların yapılandırılmasını da içeren 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' 10 Mart 2023 Cuma günü kabul edilerek yasalaştı.

14 milyon vatandaşı ilgilendiren kanun düzenlemesiyle, 361,8 milyar liralık bir meblağın yapılandırılması bekleniyor. Tüm kamu borçlarına 48 ay taksitlendirme imkanı sağlanacak. Öte yandan 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla vergi dairelerine 2 bin TL'ye kadar borcu bulunan tüm vatandaşların borcu bu kanun düzenlemesiyle silindi.

Vergi borcu yapılandırma başvuruları e-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-tum-yapilandirilan-vergi-borclari internet sitesinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı vergi dairelerine bizzat yapılabilir.

VERGİ BORCU AFFI HANGİ CEZALARI KAPSIYOR?

Genel Kurulda kabul edilen kanunla ilgili öne çıkan başlıklar şöyle:

* Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı sunuluyor. Bu kuruluşlara bağlı tahsil dairelerine ödenecek yapılandırma tutarlarının ilk taksitini 31 Mayıs 2023'e kadar ve azami 48 eşit taksitte ödeyebilme şartı aranacak.

* Düzenleme kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacak.

* Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacak.

* Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecek.

* 31 Aralık 2022'den önce işlenen fiillere ilişkin olup yapılandırma son başvuru tarihine kadar tebliğ edilen idari para cezaları da yapılandırılacak.

* 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacak.

* Kurumlar vergisi mükelleflerinden tek seferlik ek vergi alınacak, depremden etkilenen illerdeki mükellefler kapsam dışında olacak.

* İşverenlerin, depremden etkilenen çalışanlarına yardım için sağladıkları menfaatler üzerinden vergi ve prim kesintisi yapılmayacak.

* Depremden etkilenen vatandaşlara, sahibi oldukları konutları ikamet amacıyla bedelsiz olarak tahsis eden konut sahipleri için emsal kira bedeli uygulanmayacak.

* Depremde yıkılan veya ağır hasar gören binalar ile kullanılamaz duruma gelen taşıtlara ilişkin vergi ve katkı payları ile varsa bu alacaklara ilişkin feri alacakları terkin edilecek, taşıtlar üzerindeki vergi dairelerince konulan hacizler kaldırılacak.

* Yurt dışına gönderilen öğrencilerin kamuya olan borçları yeniden yapılandırılacak.

* Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURU SAYFASI E-DEVLET

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN