Okul aile birliği nedir? Okul aile birliği görevleri neler? Okul aile birliği şartları

Okul aile birliği nedir? Okul aile birliği görevleri neler? Okul aile birliği şartları

Çocuğu olan herkesin kısmen bildiği okul aile birliği üyelerinin neler yaptığı araştırılıyor. Kimlerin okul aile birliğine üye olabileceği, okul aile birliği üyelerinin görevlerinin neler olduğu merakla araştırılıyor. Peki, okul aile birliği nedir? Okul aile birliği görevleri neler? Okul aile birliğinin amacı nedir? Kimler Okul Aile Birliğine üye olabilir? Okul aile birliği ne zaman toplanır? İşte okul aile birliğine dair bilinmesi gerekenler…

Çocuklar ilk eğitimlerini ailelerinde almaktadırlar. Bununla beraber okula gittiklerinde de uyması gereken kurallar ve alması gereken eğitimler bulunmaktadır. Bunların uygun ortamda sağlanması için de okul aile birliği tarafından bazı çalışmalar yapılması gereklidir. bu yüzden herkes tarafından okul aile birliği hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİ NEDİR?

Çocuklar ilk eğitimlerini ailede almaktadırlar. Akabinde anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise derken eğitimleri erişkin bir birey haline kadar devam eder. Ancak bu süreçte okul ile aile arasındaki iletişim oldukça önemlidir. Fakat çoğu durumda veliler öğrencilerden, okul da velilerden habersiz bir şekilde olmalarından yani iletişim kopukluğu yaşamalarından dolayı öğrencinin eğitimi istenilen düzeyde olmayabilir. Milli Eğitim Bakanlığı bu durumun önüne geçmek maksadıyla ve okul ile aile arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla okul aile birliğini oluşturmuştur.

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ NELER?

Okul aile birliğinin en temel amaçlarından birisi aile, veli ve öğretmenler arasındaki iletişimleri sağlamak olarak bilinir. Bu amacı yerine getirmek için okul aile birliği üyeleri çeşitli zamanlarda toplantılar gerçekleştirmektedir. Bu toplantılarda maddi imkanları olmayan öğrencilere destekler verilmesi, eğitimde fırsat eşitsizliğinin giderilmesi, genel sorunlar gündeme alınır ve bunlar için çözümler üretilir. Bunun yanı sıra çeşitli bir çok etkinliğin düzenlenmesi adına teklifler alınır. Bu etkinlikler sayesinde çocukların gelişimleri daha da iyi olur.

okul aile birliği

OKUL AİLE BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ

• Her fırsattan faydalanarak öğrencilerin millet; vatan, bayrak ve insanlık sevgilerini; Atatürk ilke ve inkılaplarına, manevi değerlere bağlılıklarını; dayanışma duygularını pekiştirmeleri amacıyla veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

• Okulun amaç ve eğitim ilkeleriyle eğitim faaliyetleri hakkında ana ve babaları aydınlatmak.

• Okulun programı, eğitimle ilgili yönetmelikleri konusunda öğrenci velilerini aydınlatmak.

• Öğrencilerin sorumluluk yüklenmelerine; dürüst, nazik, saygılı, başarılı ve düzenli olmalarına katkıda bulunmak üzere aile ile iş birliği yapmak; öğrencilerin başarılarını toplu şekilde ana ve babalarına göstermek için imkanlar hazırlamak.

• Çocukların başarılarının artırılması için ana ve babalarla iş birliği yapmak.

• Öğrencilerin zamanında ve düzenli olarak okula devamlarının sağlanmasında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

• Evde derslerine çalışmak için imkan bulamayan öğrencilere, okulda çalışma ortamı hazırlamak.

• Öğrencilerin disipline ve toplum düzenine uyum sağlamaları için okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapmak.

• Öğrencilerin yapmaları uygun olmayan işleri, gitmeleri uygun olmayan yerleri okul müdürlüğü ile birlikte tespit etmek ve ana-babalarla iş birliği yapmak.

• Öğrencide bulunması istenilmeyen israf, gösteriş ve devlet malını hor kullanma gibi kötü davranışları önleyici tedbirleri almak.

• Özel yetiştirmeye ve teşvike muhtaç çocuklar hakkında gerekli çarelere başvurmak.

• Resim-iş, müzik, yabancı dil ve beden eğitimi derslerine özel ilgi duyan çocuklara okulda ve çevrede uygun imkanlar hazırlamak.

• Öğrencilerin sağlıklı olmaları ve bulaşıcı hastalıklardan korunmaları, temizlik alışkanlıkları kazanmaları, düzenli beslenmeleri ve boş zamanlarını değerlendirmeleri konularında veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

• Çocukların trafik kazaları ile diğer kazalardan korunmaları ve bu konuda alınacak tedbirlerle ilgili olarak veliler ve okul müdürlüğü ile iş birliği yapmak.

• Okul çağındaki çocukların bakımı, gelişimi ve eğitimi konularında konferanslar düzenlenmesini sağlamak.

• Öğrencilerin okul içindeki davranış ve çalışmalarını takip etmek için, ana ve babaların okulu ziyaret etme alışkanlığını kazanmalarına yardımcı olmak.

• Sınıf öğretmenlerini öğrencilerin ana ve babalarını ziyaret etmeye teşvik etmek.

• Bakıma, yedirilmeye ve giydirilmeye muhtaç hasta ve fakir öğrencilere yardım sağlanması için okul koruma derneği ile iş birliği yapmak.

• İşitme, görme, konuşma, beden ve zihin yönünden özürlü veya herhangi bir alanda yetenekli öğrencilerle, eğitimi zor öğrenciler gibi özel eğitime muhtaç çocuklar için tedbirler almak.

• Tatillerde veya derslerden sonra okulun kitaplık, bahçe, oyun ve spor tesislerinden öğrencilerin, velilerin, ana ve babaların faydalanmalarını sağlayacak tedbirleri almak.

• Çevrede okuma-yazma bilmeyen veya belli alanlarda yetişmek isteyen vatandaşları yetiştirmek üzere okulların yaptıkları faaliyetlere yardımcı olmak.

• Ders yılı içinde ve ders yılı sonunda okulun yapacağı faaliyetlere gerekli katkıda bulunmak.

okul aile birliği

OKUL AİLE BİRLİĞİ HANGİ GÜNLERDE TOPLANIR?

Okul aile birliği toplantıları ayda bir gerçekleştirilmektedir. Her ay okulca belirlenen bir günde okul aile birliği toplantıları y-olmaktadır. Denetleme kurulu ise 6 ayda bir toplanmaktadır.

OKUL AİLE BİRLİĞİ’NE NASIL ÜYE OLUNUR?

Okul aile birliğine üyelik, herkesin gönüllüğüne bağlıdır. Fakat okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve on sekiz yaşını geçmiş kursiyerler tabi üyedir. Bu üyelik süreci okul ile ilişik kesilen süreye devam etmektedir.

OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİ VE BAŞKANI PARA ALIR MI?

Okul aile birliği üyeleri ve seçilen başkan herhangi bir maaş veya ek ücret almamaktadır. Okul aile birliği öncelikle okul ile veli arasındaki kopukluğu gidermek amacıyla toplanır ve herhangi bir gelir kaygısı bulunmaz.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN